Nuttige wenke

Opbrengs op ekwiteit (Opbrengs op ekwiteit)

Pin
Send
Share
Send
Send


Opbrengs op ekwiteit (ROC), ook bekend as opbrengs op belê kapitaal (ROIC), is een van die belangrikste aanwysers vir die evaluering van die winsgewendheid van 'n hele onderneming. Dit meet die hoeveelheid geld wat 'n onderneming op belê kapitaal kan verdien. Ondanks die belangrikheid van hierdie aanwyser (koëffisiënt), word dit selde gepubliseer en moet dit dus bereken word. Hier is hoe u hierdie verhouding bepaal deur gebruik te maak van die gegewens van die balansstaat (balansstaat) en die inkomstestaat.

definisie

Opbrengs op ekwiteit (opbrengs op ekwiteit, ROE) - 'n aanduiding van netto wins in vergelyking met die ekwiteit van die organisasie. Dit is die belangrikste aanwyser vir finansiële opbrengste vir enige belegger, besigheidseienaar, wat aandui hoe doeltreffend die kapitaal wat in die onderneming belê is, gebruik is. In teenstelling met die soortgelyke aanwyser "opbrengs op bates", kenmerk hierdie aanwyser die doeltreffendheid daarvan om nie al die kapitaal (of bates) van die organisasie te gebruik nie, maar slegs die deel daarvan wat aan die eienaars van die onderneming behoort.

Berekening (formule)

Opbrengs op ekwiteit word bereken deur die netto wins (gewoonlik per jaar) te deel deur die ekwiteit van die organisasie:

Opbrengs op ekwiteit = Netto wins / ekwiteit

Om die resultaat as 'n persentasie te kry, word die aangeduide verhouding dikwels met 100 vermenigvuldig.

'N Meer akkurate berekening behels die gebruik van die rekenkundige gemiddelde van ekwiteit vir die periode waarvoor netto wins geneem word (gewoonlik vir 'n jaar) - ekwiteit word aan die begin van die periode aan die einde van die periode by die ekwiteit gevoeg en gedeel deur 2.

Die netto wins van die organisasie word geneem volgens die "Wins-en-verliesstaat", ekwiteit - volgens die balansstaat se aanspreeklikheid.

Gebruik die formule om die aanwyser vir 'n ander periode as 'n jaar te bereken, maar om vergelykbare jaarlikse gegewens te verkry:

Opbrengs op ekwiteit = Netto wins * (365 / aantal dae in die periode) / ((Ekwiteit aan die begin van die periode + Eienaarsbelang aan die einde van die periode) / 2)

'N Spesiale benadering om die opbrengs op ekwiteit te bereken, is om die Dupont-formule te gebruik. Die Dupont-formule verdeel die aanwyser in drie komponente, of faktore, wat 'n dieper begrip van die resultaat gee:

Opbrengs op ekwiteit (formule Dupont) = (Netto inkomste / omset) * (Inkomste / bates) * (Bates / ekwiteit) = Opbrengs op netto wins * Bateomset * Finansiële hefboom.

Normale waarde

Volgens die gemiddelde statistiek is die opbrengs op ekwiteit ongeveer 10-12% (in die VSA en Groot-Brittanje). Vir inflasionêre ekonomieë soos Rusland, moet die koers hoër wees. Die belangrikste vergelykende maatstaf in die ontleding van die opbrengs op ekwiteit is die persentasie alternatiewe opbrengs wat die eienaar kan kry deur sy geld in 'n ander onderneming te belê. Byvoorbeeld, as 'n bankdeposito 10% per jaar kan oplewer, en 'n besigheid slegs 5% oplewer, kan die vraag ontstaan ​​oor die wenslikheid om so 'n besigheid verder te bedryf.

Hoe hoër die opbrengs op ekwiteit, hoe beter. Soos gesien kan word uit die Dupont-formule, kan 'n hoë waarde van die aanwyser die gevolg wees van te hoë finansiële hefboomfinansiering, d.w.s. 'n groot deel geleende kapitaal en 'n klein aandeel aan ekwiteit, wat die finansiële stabiliteit van die organisasie negatief beïnvloed. Dit weerspieël die hoofwet van die onderneming - meer wins, meer risiko.

Die berekening van die opbrengs op ekwiteitverhouding is slegs sinvol as die onderneming 'n ekwiteit het (d.w.s. positiewe netto bates). Andersins gee die berekening 'n negatiewe waarde, ongeskik vir ontleding.

Lees die artikel "Return On Equity" oor die opbrengs op ekwiteit in Engels.

winsgewendheid

winsgewendheid (daarvan. rentabel - winsgewend, nuttig, winsgewend), 'n relatiewe aanduiding van ekonomiese doeltreffendheid. Winsgewendheid weerspieël breedvoerig die mate van doeltreffendheid van die gebruik van materiaal, arbeid en geldelike hulpbronne, sowel as natuurlike welvaart. Winsgewendheidskoëffisiënt word bereken as die verhouding van wins tot bates, hulpbronne of vloei wat dit vorm. Dit kan uitgedruk word in wins per eenheid belegde fondse en in wins wat elke geldelike eenheid ontvang. Winsgewendheidsverhoudings word dikwels uitgedruk as 'n persentasie.

Die konsep van opbrengs op ekwiteit

In die algemeen word die aanwyser van opbrengs op ekwiteit aangedui deur die afkorting ROE - Return On Equency. Die koëffisiënt toon duidelik watter ekonomiese effek die onderneming kon behaal deur te belê in die produksie van sy eie finansiële hulpbronne.


Vir sommige kan hierdie aanwyser identies lyk as die opbrengs op bates. Dit is nie heeltemal waar nie. Die belangrikste verskil is dat die opbrengs op ekwiteit nie die doeltreffendheid van al die bates van die onderneming toon nie, maar slegs die deel daarvan wat die eiendom van die eienaars van die onderneming is.

Return on Invested Capital (ROIC) meet die doeltreffendheid daarvan om nie net die eie kapitaal van die organisasie te gebruik nie, maar ook geleende fondse.

Berekeningsformules

Opbrengs op ekwiteit word bepaal met behulp van data oor die netto wins en ekwiteit van die onderneming. Deur die winswaardes vir verskillende tydintervalle (maand, kwartaal, jaar) te vervang, kan u sien hoe doeltreffend die ekwiteit gedurende hierdie periode gewerk het. Soos enige ander waarde, word die opbrengs op ekwiteit as 'n persentasie bereken, wat die ontleding vergemaklik en u toelaat om u waardes met die prestasie van mededingers te vergelyk.

ROE = Netto wins / ekwiteit * 100%

Die waarde van die netto wins kan verkry word uit die wins- en verliesstaat en ekwiteit - vanaf die balansstaat.

Om die koëffisiënt te bereken vir 'n periode wat nie gelyk is aan een jaar nie, maar om vergelykbare jaarsyfers te sien, sal die formule ietwat ingewikkeld moet wees:

ROE = Netto wins * (365 / aantal dae in die faktuurperiode) / ((ekwiteit aan die begin van die periode - ekwiteit aan die einde van die periode) / 2) * 100%


Om 'n nog deegliker ontleding van die ROE-waarde te doen, kan u die Dupont-formule gebruik, waar die berekende aanwyser in drie komponente verdeel word, sodat u die oorsake van 'n neiging beter kan verstaan:

ROE (Dupont Formula) = (Netto wins / omset) * (Bates / ekwiteit) * (Inkomste / bates) = Netto winsgewendheid * Finansiële hefboom * Omset in bates

Om die opbrengs op geleende kapitaal te bereken, moet die formule soos volg lyk:

ROIC = Netto wins / (Ekwiteit + langtermynlaste) * 100%

Saldoberekening

Soos alle ander soorte aanwysers, kan die winsgewendheidsverhoudings van ekwiteit en geïnvesteerde kapitaal met formules op die balansstaat bereken word. In hierdie geval lyk die formules vir die berekening soos volg:

ROE = String Value 2400 / String Value 1300 * 100%,

ROIC = lynwaarde 2400 / totale lynwaarde 1300 en 1400 * 100%

Hoe om aanwysers korrek te ontleed

'N Ontleding van die opbrengs op ekwiteit kan baie help om potensiële opbrengste te beoordeel as u in 'n spesifieke onderneming belê. Die vlak van dividende en die aantreklikheid van die onderneming as geheel hang grootliks af van die waarde van die koëffisiënt.

 • As ons die aanwysers van opbrengs op ekwiteit en bates vergelyk, kan ons beoordeel hoe bekwaam die onderneming finansiële hefboom gebruik, d.w.s. lenings en krediete. As die aandeel van sodanige geleende fondse in die volume bates toeneem, sal die opbrengs op ekwiteit ook proporsioneel styg.
 • Selfs as die ROE bestendige groei toon, is dit die moeite werd om die doeltreffendheid van lenings te evalueer. As die effek van die gebruik van aangetrokke kapitaal sal heers bo die rente vir hul werking, is die besluit om geleende kapitaal te lok, geregverdig.

Ongetwyfeld, hoe hoër die waarde van die aanwyser, hoe beter. Daar kan egter slaggate wees. As u die Dupont-formule noukeurig bestudeer het, kan dit verstaan ​​word dat 'n hoë koëffisiënt die gevolg is van 'n groot finansiële hefboom wanneer die aandeel geleende kapitaal die aandeel van die onderneming se eie fondse beduidend oorskry. In hierdie geval word 'n hoë ROE behaal as gevolg van beduidende finansiële risiko's. Hoe geregverdig so 'n strategie is, moet elke sakeman self besluit.


Dus, as die waarde van ROE of ROIC verlaag word in vergelyking met die data van die vorige periode of die prestasie van mededingers, kan dit beteken:

 • Verhoog die bedrag van die ekwiteit (vir ROE).
 • Die totale bedrag aan skuldverpligtinge (vir ROIC) groei.
 • Die omsetverhouding van bates neem af.

Inteendeel, as daar 'n toename in die oorweegse aanwysers is, is dit rede om oor sulke neigings te praat:

 • Verhoog finansiële hefboom.
 • Die wins van die organisasie neem toe.

Voorbeeld van die berekening van kanse

Oorweeg die prosedure vir die berekening van die koëffisiënte van ROE en ROIC vir 'n konvensionele Russiese onderneming. Om die doeltreffendheid te bepaal en die dinamika te bepaal, word die finansiële state van die onderneming vir die vierde kwartaal van 2016 oorweeg.

Die waardes van lyn 1300 (die totaal vir die afdeling "Kapitaal en reserwes") is dus:

Kwartaal 2016 - 102.345.294 roebels,
2 kwartaal van 2016 - 115 035 682 roebels,
Q3 2016 - 121,729,554 roebels,
4 kwartaal van 2016 - 123 305 612 roebels.

Die waardes van lyn 1400 (totaal vir die afdeling "Langtermynlaste") is:

Kwartaal 2016 - 81.845.543 roebels,
2 kwartaal van 2016 - 82 342 572 roebels,
Kwartaal 2016 - 87.431.234 roebels,
4 kwartaal van 2016 - 65 309 517 roebels.

In lyn 2400 (Netto wins / verlies) sien ons die volgende aanwysers:

Q1 2016 - -3,134,561 roebels,
2 kwartaal van 2016 - 3 701 495 roebels,
Q3 2016 - 567 892 roebels,
4 kwartaal van 2016 - 8 823 515 roebels.


Met behulp van die berekeningsformule vir die balansstaat, bepaal ons die waardes van winsgewendheidsaanduiders van ekwiteit en betrokke kapitaal:

ROE 2016-1 = -3 134 561/102 345 294 * 100% = -3,06%
ROE 2016-2 = 3.701.495 / 115.035.682 * 100% = 3.22%
ROE 2016-3 = 567 892/121 729 554 * 100% = 0,47%
ROE 2016-4 = 8 823 515/123 305 612 * 100% = 7.15%

ROIC 2016-1 = -3 134 561 / (102 345 294 + 81 845 543) * 100% = -1,70%
ROIC 2016-2 = 3,701,495 / (115,035,682 + 82,342,572) * 100% = 1,88%
ROIC 2016-3 = 567 892 / (121 729 554 + 87 431 234) * 100% = 0,27%
ROIC 2016-4 = 8 823 515 / (123 305 612 + 65 309 517) * 100% = 4,68%

'N Bekwame ontleder kan baie waardevolle inligting uit die berekeninge maak en 'n aantal belangrike gevolgtrekkings maak:

 • In die eerste plek is die negatiewe ROE in die eerste kwartaal opvallend, wat die gevolg was van 'n gebrek aan wins. Verdere ontwikkelings toon egter dat hierdie situasie die uitsondering eerder as die reël was, en nie as 'n hindernis vir belegging beskou moet word nie.
 • As u die dinamika van veranderinge in winsgewendheidsparameters opspoor, kan u sien dat die parameters die hoogste waardes in die tweede en vierde kwartaal neem. Miskien is die hoofaktiwiteit van die onderneming seisoenaal. In hierdie geval moet die potensiële belegger dit oorweeg om presies te belê in die tydperke waarin die potensiële inkomste die grootste is. Inteendeel, die eienaars van die onderneming moet daaraan dink om alternatiewe bronne van inkomste te vind in periodes met die laagste (en selfs meer negatiewe) winsgewendheid.
 • Die winsgewendheidswaardes blyk relatief laag te wees, wat ons toelaat om oor 'n taamlike lae produksiedoeltreffendheid te praat. Vir die eerlikste vergelyking met die naaste mededingers, moet u egter presies weet wat die rigting van die onderneming is.
 • Dit is moeilik om 'n onderneming as 'n voorwerp vir ernstige beleggings te beskou, aangesien ROE- en ROIC-aanwysers vir elke periode minder belangrik is as die gemiddelde persentasie risiko-vrye beleggings (byvoorbeeld deposito's in handelsbanke).

Prestasievergelyking

Om die verskille tussen die winsgewendheid van ekwiteit en geleende kapitaal beter te verstaan, kan die ekonomiese wese daarvan in die vorm van 'n klein opsommingstabel voorgestel word:

Die belangrikste verskille van die aanwyserDie maatskappy belê uitsluitlik in ekwiteit in produksie.Vir belegging kan aandele sowel as geleende fondse gebruik word. Optimale periode vir evalueringEen jaarEen jaar Watter nywerheid word gebruik?In enigeIn enige Watter neiging is gunstig vir die ondernemingGroeitempoGroeitempo Vir wie dit van belang kan weesMaatskappye eienaarsEienaars en beleggers Die akkuraatheid van die beoordeling van die finansiële aktiwiteite van die ondernemingmindergroter

Watter waardes moet gelei word?

As daar oor enkele verwysingswaardes gepraat word, moet dit duidelik verstaan ​​word dat die gemiddelde koëffisiënte grootliks afhang van makro-ekonomiese aanwysers en die algemene ekonomiese situasie in die land. Dus, vir lande met ontwikkelde markekonomieë, is die gemiddelde statistiese normatiewe waardes van opbrengs op ekwiteit ongeveer 10-12%. Dit is sulke figure dat dit gebruiklik is om byvoorbeeld in die Verenigde Koninkryk of die VSA te konsentreer.


In lande met minder stabiele ekonomieë en ernstige inflasie (ongelukkig kan Rusland ook daaraan toegeskryf word), moet die gemiddelde waarde hoër wees. Die belangrikste vergelykende kriterium hier kan die sogenaamde persentasie alternatiewe opbrengste wees. Dit toon aan watter inkomste die kapitale eienaar kan verwag deur sy geld in 'n ander onderneming te belê.

'N Gewone bankdeposito kan byvoorbeeld inkomste waarborg teen 'n verlies van 9% per jaar. Die onderneming waarin die entrepreneur jaarliks ​​belê het, bring slegs 6% van die netto wins mee. Uiteraard ontstaan ​​daar 'n redelike vraag oor die uitvoerbaarheid van so 'n onderneming.

Dus het ons die ROE- en ROIC-winsgewendheidsaanduiders in detail ondersoek - ons het uitgevind wat dit is en hoe om hul waardes korrek te bereken. As die leser nog vrae het, stel ons voor dat u die video kyk:


• opbrengs op verkope,


• opbrengs op bates,


• Produktiwiteit,


• Opbrengs op belegging,


• Winsgewendheid van produksie.

Kyk na die video: Real Estate Investment Management Software (Oktober 2020).

Pin
Send
Share
Send
Send