Nuttige wenke

Amerikaanse werkloosheidsvoordeel in 2019

Pin
Send
Share
Send
Send


Werkloosheidsvoordele word gedurende die tydperk van werksoeking betaal aan burgers wat amptelik as werkloos erken is.

Werkloosheidsvoordele word maandeliks betaal as u binne die sperdatums wat deur die Moskou-indiensnemingsentrum bepaal is, weer registreer en die voorwaardes vir herregistrasie nakom.

2. Wat is die hoeveelheid werkloosheidsvoordele?

Die maksimum en minimum voordele word jaarliks ​​deur die regering van die Russiese Federasie vasgestel. Die hoeveelheid voordele in spesifieke gevalle hang af van watter groep werkloses u behoort.

U behoort tot die eerste groep as:

 • die afgelope jaar het u minstens 26 weke gewerk (gedien),
 • vrywillig ophou of in verband met die likwidasie van die organisasie of personeelvermindering,
 • gedurende die twaalf maande voor die aanvang van die werkloosheid, is u ontslaan uit militêre diens weens die verstryking van die termyn en voor u ontslag weens militêre diens, het u minstens 26 weke gewerk.

In hierdie geval word werkloosheidsvoordele maandeliks betaal. Dit kan egter nie binne een jaar vir meer as 6 maande betaal word nie.

Die hoeveelheid werkloosheidsvoordele sal deel uitmaak van u gemiddelde maandelikse inkomste tydens u laaste werk (diens).

U behoort tot die tweede groep as:

 • Dit is die eerste keer dat u werk soek,
 • die afgelope jaar het u minder as 26 kalenderweke (8 uur elk) gewerk,
 • U het nie meer as 'n jaar gewerk nie,
 • jy is afgedank weens arbeidsskending,
 • jy het individuele ondernemingsaktiwiteite gestaak,
 • tydens u laaste werk het u dienste gelewer kragtens 'n siviele wetgewing of outeursregooreenkoms,
 • die vorige jaar was u lid van 'n produksiekoöperasie (artel),
 • jy het die boerdery-ekonomie verlaat,
 • U het nie die laaste drie maande 'n sertifikaat van gemiddelde verdienste by die laaste werkplek (diens) aangebied nie.

Binne drie maande word die minimum werkloosheidsvoordeel betaal. Die totale tydperk vir die betaling van werkloosheidsvoordele vir hierdie kategorie burgers mag nie langer as drie maande vir een jaar duur nie.

U behoort tot die derde groep as:

 • jy is 'n burger van voor-aftree-ouderdom (binne 5 jaar tot die ouderdom wat die reg op 'n ouderdomsversekeringspensioen insluit, voor die skedule ingesluit) en om enige rede ontslaan is binne 12 maande voor die aanvang van die werkloosheid,
 • U is 'n burger van die voor-aftree-ouderdom en werk die afgelope jaar minder as 26 weke in die diens (gedien). In hierdie gevalle ontvang u maandeliks 'n minimum werkloosheidsvoordeel, maar hoogstens 12 maande vir 'n jaar en 'n half,
 • U is 'n burger van die ouderdom van voor aftrede en het die afgelope jaar minstens 26 weke gewerk (gedien). In hierdie geval ontvang u maandeliks werkloosheidsvoordele, maar nie meer as 12 maande vir anderhalf jaar nie. Die hoeveelheid werkloosheidsvoordele sal deel uitmaak van u gemiddelde maandelikse verdienste tydens u laaste werk.

In elk geval, vir kategorieë van hierdie groep, kan die betalingstydperk met twee weke vir elke jaar van werk verhoog word in die geval van versekeringservaring (ten minste 25 en 20 jaar vir onderskeidelik mans en vroue) en die vereiste diensduur vir die betrokke tipes werk. Die betalingstydperk van werkloosheidsvoordele in die geval van 'n versekeringstydperk mag in totaal nie langer as 2 jaar wees nie.

3. In watter gevalle kan hulle die betaling van voordele verminder, opskort of stop?

Werkloosheidsvoordele word nie betaal tydens:

 • kraamverlof
 • Vertrek van werkloses vanaf permanente verblyfplek in verband met opleiding in die aand- en korrespondensie-instellings van beroepsonderwys,
 • die werkloses op te roep tot militêre opleiding, om deel te neem aan aktiwiteite wat verband hou met voorbereiding op militêre diens, met die uitvoering van openbare pligte.

Hierdie periodes tel nie die algemene periode vir die betaling van werkloosheidsvoordele nie en verleng dit nie.

Werkloosheidsvoordele kan tot een maand opgeskort word as u:

 • gedurende die periode van werkloosheid, sal u twee werkgeleenthede wat deur die werkverskaffingsentrum aangebied word, weier,
 • 1 maand na registrasie as werkloos, sal u weier om deel te neem aan openbare openbare werke,
 • 1 maand nadat u as werkloos geregistreer het, sal u weier om te studeer,
 • jy sal uit die plek van opleiding vir skuldige dade geskors word,
 • oortree die voorwaardes en voorwaardes van herregistrasie by die indiensnemingsentrum sonder 'n goeie rede,
 • kom herregistrasie in alkohol of dwelmmisbruik.

Die hoeveelheid werkloosheidsvoordele sal met 25% verminder word vir 'n periode van tot een maand, indien:

 • jy het geweier om na die werkverskaffersentrum te gaan sonder goeie rede om werk te kry,
 • die indiensnemingsentrum het u verwysing na werk gegee, en u het nie binne drie dae na die werkgewer gekom vir werksonderhandelinge nie.

Werkloosheidsvoordele sal ophou en u word as werkloos gederegistreer as:

 • jy sal 'n betaalde werk kry,
 • u sal beroepsopleiding, heropleiding of gevorderde opleiding ontvang in die rigting van die werksentrum,
 • verhuis na 'n ander gebied
 • Jy sal nie langer as 'n maand in die werksentrum verskyn nie,
 • probeer om werkloosheidsvoordele op bedrieglike wyse te kry of te kry
 • sal deur die hof tot gevangenisstraf gevonnis word,
 • u sal 'n pensioen kry.

4. Watter ander voordele ontvang die werkloses?

 • toeslag vir werkloosheidsvoordele (in die bedrag van 850 roebels),
 • terugbetaling van uitgawes vir die gebruik van openbare dienste vir stedelike vervoer (ten koste van die helfte van die koste van 'n enkele maandelikse kaartjie - 1 385 roebels),
 • finansiële bystand gedurende die periode van tydelike arbeidsongeskiktheid van werklose persone wat die reg op werkloosheidsvoordeel verloor het,
 • eenmalige finansiële bystand in geval van die dood van 'n werklose familielid, asook aan een van die werklose familielede in geval van die dood van die werklose persoon,
 • wesenlike ondersteuning tydens beroepsopleiding, gemeenskapsdiens of tydelike diens.

Toeslag vir werkloosheidsvoordele, sowel as vergoeding vir uitgawes vir stedelike vervoer, word nie gedoen tydens:

 • kraamverlof
 • Vertrek van werkloses vanaf permanente verblyfplek in verband met opleiding in die aand- en korrespondensie-instellings van beroepsonderwys,
 • die werkloses op te roep tot militêre opleiding, om deel te neem aan aktiwiteite wat verband hou met voorbereiding op militêre diens, met die uitvoering van openbare pligte.

Amerikaanse werkloosheidsyfer vir 2019

Die laaste verwysingspunt vir die vlak van indiensneming in die Verenigde State was die krisis van 2008-2009. Dan was daar 'n skerp inspringing in baie negatiewe ekonomiese aanwysers - en die werkloosheidsyfer het 'n ernstige 10% bereik. Hierdie syfer is aan die begin van 2010 relevant. Vandag, in 2019, is die situasie heeltemal anders.

Na die krisis van 2008-2009 het 'n geleidelike afname in die aanwyser begin - die huidige werkloosheidsyfer in die Verenigde State:

 • 2013 - 7,3%
 • 2019 - 4.4%
 • 2019 - 3,7%
 • 2019 - 3,6% word voorspel.

Die jongste syfers is ongekend, selfs vir die Amerikaanse ekonomie. Daar is twee redes vir verrassing:

 1. Die rekord lae werkloosheidskoers, wat nie sedert 1969 was nie.
 2. Die stabiliteit van hierdie aanwyser is die onveranderde vlak vir vier opeenvolgende maande.

Sleutelvoordelevereistes

Die belangrikste vereistes vir die versoeker is dus die volgende:

 • voordat hy / sy werkloos is, moet 'n persoon minstens 6 (12) maande op een plek werk, wat afhang van die spesifieke gebied,
 • die werkswyse moes vol gewees het, nie gedeeltelik nie,
 • die werknemer moet op die personeel van die organisasie wees, maar nie op die kontrak of kontrak nie,
 • die salarisvlak moet ooreenstem met die minimum. Hier is funksies: afhangende van die staat, verskil die minimum maandelikse loon, en in sommige gevalle word dit gewoonlik gekanselleer,
 • ontslag uit die werkplek moet op versoek van die werkgewer geskied, maar nie na wense nie,
 • Die rede vir die vertrek moet ook toegeskryf word aan 'n vermindering in die aantal werknemers, maar nie oortredings van die werkstelsel en reëls nie.

Amerikaanse gemiddelde en minimum loon

Die gemiddelde Amerikaner in 2019 verdien ongeveer $ 2.800 per maand. Hierdie bedrag bly in sy hande nadat hy alle belasting betaal het. Maar saam met die gemiddelde salaris in die Verenigde State, is daar ook die konsep van minimum loon. Dit word bereken volgens die uurlikse tarief en was tot onlangs ongeveer $ 7 per uur. In Amerika is 'n wet uitgevaardig waarvolgens die uurlikse tarief nie laer as $ 10 kan wees nie.

Die land het die konsep van 'n finansiële risikosone, dit sluit die burgers in wat minder as 1,1 duisend dollar ontvang. Dit is hulle wat kan aansoek doen om voordele en maatreëls vir maatskaplike ondersteuning van die staat.

Die hoeveelheid werkloosheidsvoordele in 2019

Die hoeveelheid werkloosheidsvoordele in 2019 hang grootliks af van die grootte van die lone die afgelope ses maande. In Connecticut kan 'n werklose persoon byvoorbeeld aansoek doen om voordele met 'n maandelikse salaris van ten minste $ 600. Hoër eise in Maine. Die minimum salaris ten tyde van die indiensneming waarop u om voordele kan aansoek doen, moet minstens $ 3 300 beloop.

Die meeste state het nie sulke vereistes nie, maar daar is 'n gevestigde standaard vir ure gewerk gedurende die werkperiode. 'N Vlak onder 68 uur sal u nie toelaat om aansoek te doen vir werkloosheidsvoordele nie. Maatskaplike voordele hang ook af van die redes vir die beëindiging van die dienskontrak. Mense wat ontslaan is weens ongeskiktheid of verwaarlosing van hul pligte, word negatief gesien.

Hoe om hulp te kry

Om die reg op finansiële hulp van die staat te verkry, moet u 'n verklaring aflê. Selfs lank voor die krisis het nie almal uiteindelik die gewenste geld ontvang nie. Ongeveer 25% van die aansoekers het nooit geld ontvang nie. Om aan die einde te kom, het 'n persoon 'n sekere uithouvermoë en voldoende krag nodig.

Hy word gemonitor en die owerhede hou sy pogings om werk te kry, fyn dop. Een keer per week moet hy by die Departement van Indiensneming verslag doen oor sy sukses in diens. Openbare dienste bied op hul beurt burgers hul eie opsies vir vakatures om van te kies.

Hierdie aanbiedings is verpligtend vir besoeke en kommunikasie met 'n potensiële werkgewer. En weiering van werk is slegs toelaatbaar op inisiatief van die werkgewer. Dit wil sê, die staat, wat lewensbestaan ​​uitgee, wil 'n persoon van 'n werk voorsien. Dit dien ook as 'n goeie hefboom vir die oplossing van personeelkwessies van die staat self.

Regte en verpligtinge van die ontvangs van staatsvoordele

Nie-werkende burgers word gedwing om minstens een keer per week die Departement van Indiensneming ('n analoog van die plaaslike arbeidsbeurs) te kontak en verslae in te dien oor pogings om werk te kry. Die staatsagentskap bied ook uitgebreide ondersteuning en bied 'n lys vakatures aan.

U kan slegs weier as die aansoeker nie geskik is vir die werkgewer nie. As u die reël ignoreer, kan u sonder maandelikse heffings agterbly.

Die aantal werkloses in die Verenigde State is onbeduidend, en die kans om vinnig werk te kry, is baie klein.

Hoe om op toelae te leef

Laat ons dus kyk hoe ons op die toelaag kan leef:

 1. Eerstens moet u onthou dat die eerste week sonder werk nie betaal word nie, en dat u onmiddellik na die eerste betaling nie kan ontspan nie. Dit is noodsaaklik om voortdurend te bewys dat die begunstigde nie stil sit nie, aan die gang is en die voorstelle wat ontvang is, oorweeg. Andersins kan die staat die hoeveelheid betalings aanpas of dit eenvoudig kanselleer.
 2. Tweedens voel die gebrek aan basiese inkomste baie sterk, en ongeveer 'n kwart van die wat op voordele leef, sluit aan by diegene wat onder die armoedegrens is. Die logika is dat diegene wat vir 'n beperkte tyd wil werk, hul situasie kan normaliseer. In die meeste lande word voordele slegs 26 weke betaal, en volgens statistieke was daar 'n goeie werk in week 16.
 3. Derdens is hulp aan armes nie beperk tot geldelike nie. Vir ongeveer 18 maande kan 'n werklose Amerikaner gesondheidsversekering gebruik. Dit is moontlik mits 'n persoon voor die verlies van werk by 'n onderneming gewerk het waar sodanige betalings deur die werkgewer gemaak is. Gewoonlik is dit redelik groot ondernemings, waar minstens twintig werknemers gelyktydig geregistreer is.
 4. Vierdens, terwyl werkloses hulp van die staat ontvang, kan hulle aansoek doen om voorkeur vir 'n skoolkind, suiwelprodukte en belastingaftrekkings vir elke kind.

Vergelyking met Rusland en Europa

As ons die vlak van maatskaplike sekerheid van Amerika en Rusland vergelyk, dan is die situasie in ons land beter op die gebied van hulpverlening aan moeders.

Daar word veral vir hulle voorsiening gemaak:

 • eenmalige finansiële bystand tydens die geboorte van 'n baba,
 • maandelikse subsidie ​​vir die versorging van 'n kind totdat hy 1,5 jaar oud is en tot 3 jaar in die geval van werkloses,
 • eenmalige subsidie ​​by die geboorte van die tweede kind in die rekening (federale kraamkapitaal in die bedrag van 453 duisend roebels wat in beperkte gebiede spandeer kan word).

Daar moet op gelet word dat dit nie net in Amerika is nie, maar ook in Europa.

Daarbenewens is daar in ander lande, insluitend die VSA, geen:

 • kraamverlofbetalings,
 • vooraf gesubsidieerde subsidies,
 • die teenwoordigheid van betaalde verlof om minderjarige kinders te versorg.

Al wat 'n amptelike werkgewer vir sy werknemers kan bied, is om 'n vakansie sonder betaling te neem, tot vier maande by die geboorte van 'n baba.

Aan die einde van die gespesifiseerde periode aanvaar die moeder die verpligting om werk toe te gaan of kan aansoek gedoen word om ontslag.

Oorsake van Amerikaanse werkloosheid

Die persentasie werkloosheid in die Verenigde State bepaal die marksituasie en die stand van die wêreldekonomie.

Die belangrikste voorvereistes vir die groei van die aanwyser:

 • produksie uitvloei na ander lande - Amerikaanse fabrieke in China, Indië en Latyns-Amerika bied werk aan inheemse bevolking, nie vir Amerikaners nie,
 • wêreldwye mededinging - die finansiële aantrekkingskrag en kwaliteit van goedere uit ander lande verminder die verkope van Amerikaanse produkte op die wêreldmark, lei tot die sluiting van maatskappye en die vermindering van die aantal poste,
 • professionele kompetisie - spesialiste uit ander lande bied hul dienste aan Amerikaanse ondernemings, wat die plaaslike inwoners die kans ontneem om werk te kry,
 • veroudering van kennis - professionele persone na werkverlies vind nie 'n nuwe nie juis as gevolg van die behoefte aan bykomende opleiding,
 • 'n verskeidenheid voordele - die lewe sonder werk lyk vir baie Amerikaanse inwoners aantreklik.

gevolgtrekking

Ondersteuning vir werkloses in die staat is in 'n dinamiese toestand. Die verandering van staatsmag lei tot innovasies op die sosiale terrein. Maar om geld net so te betaal, is nie begeerte of geleentheid nie. Daarom moet u nie staatmaak op die volle inhoud van die staat nie, en as u immigrant is, moet u bereid wees om onafhanklik te leef.

Amerikaanse regeringstoelae en finansiële bystand

Om werkloosheidsvoordele te ontvang, om uit te vind of u daarop geregtig is of nie, moet u na die amptelike webwerf van die Amerikaanse regering gaan. usa.gov en gaan na die afdeling "Werkloosheidsvoordele en ander hulp vir werkloses".

Hier kan u inligting vind oor alle soorte werkloosheidsvoordele waarop u kan staatmaak:

Stap 1: gaan na usa.gov

Om aansoek te doen vir werkloosheidsvoordele, moet u 'n onderafdeling kies Doen aansoek om werkloosheidsvoordele:

Stap 2

Nadat u na die ooreenstemmende artikel gegaan het, sal u verskillende aanbiedinge van hulp vind. Elke staat in die Verenigde State het sy eie vereistes wanneer hulle om werkloosheid aansoek doen.

Terloops, as u nog steeds met Rusland skakel, kan u besorg wees oor die waarskynlikheid dat dollardeposito's in Rusland gekanselleer kan word.

In een toestand kan u via die internet aansoek doen, êrens kan u dit doen deur die tolvrye nommer te skakel, of op ander maniere.

En tog, as u tydelik probleme ondervind om 'n werk te kry, kan u probeer om geld op Amerikaanse aandele te verdien.

Om uit te vind hoe u werkloosheidsvoordele in die VSA kan kry, moet u na hierdie skakel gaan en u staat kies "Kies u staat op hierdie kaart" - die stad New York word as voorbeeld beskou:

Stap 3

Op die bladsy wat oopmaak, moet u die deelstaat New York (of 'n ander staat) vind deur dit op die kaart te selekteer (hiervoor moet u op die muis klik NY - in ons geval):

Stap 4

Klik op die volgende skakel in die venster wat oopmaak:

Stap 5

Kies in die venster wat oopmaak "Lê nou 'n eis in":

Stap 6

Let op ekstra omstandighede as u weens natuurrampe u werk verloor het:

Stap 7

Wanneer u op “File a Claim Now” klik, kan u aansoek doen in die venster wat oopmaak Aanlyn dienste vir individue. U kan hier inligting vind oor hoe om dit te doen:

Stap 8

Met "Online Services for Individuals" kan u die volgende doen (sien vertaling onder die foto):

Besonderhede oor die gebruik van die aanlyndiens

1) Подать заявление на получение пособия по безработице (при подаче заявления ваше требование обрабатывается быстрее при отправке в онлайновом режиме) и доступ к другим онлайн-услугам,

 • с понедельника по четверг с 7:30 до 19:30,
 • в пятницу с 7:30 до 5:00, а также
 • Выходные с 12:01 до субботы по 7:00. Воскресенье.

2) Настройте или удалите прямой депозит на свой банковский счет в качестве способа получения пособий (прямой депозит не может быть установлен при подаче по телефону),

3) Проверьте статус ваших выплат,

4) Просмотр и / или распечатка налоговой формы 1099,

5) Stel vrae oor u aansoek deur middel van veilige boodskappe sowel as

6) Aansoek om weeklikse voordele (verifikasie van aansoeke):

 • Sondag van 12:01 tot middernag,
 • Maandag tot Vrydag van 7:30 tot middernag; en
 • Saterdag van 12:01 tot middernag.

7) Soek vakatures deur ons webwerf JobZone 24/7 en:

 • Skep 'n CV om 'n werk te kry,
 • Hou u werksoekaansoek op een veilige plek,
 • Ontdek leergeleenthede,
 • Bestuur u JobZone-profiel en meer!

8) Dien 'n aansoek in en druk 'n 15-dae permit vir kinderpresteerders.

BELANGRIK!Ontvangsure en ander presiese nommers kan op die regering se webwerf verander word. Kontroleer dus die presiese ure op die webwerf in die aangeduide afdeling presies ten tyde van u besluit om werkloosheidsvoordele in die VSA te ontvang.

As u probleme ondervind met die diens, kan u telefonies aansoek doen. Om dit te kan doen, moet u na die webwerf terugkeer careeronestop.org en gaan na 'n ander skakel:

Stap 9

In die venster wat oopmaak, vind u volledige inligting oor hoe u werkloosheidsvoordele in die VSA kan kry - in ons voorbeeld in NY per telefoon:

Stap 10: telefoniese konsultasie

Op die bladsy van die amptelike webwerf usa.gov, kan u uitvind oor ander voordele wat u gedurende die tydperk van werkloosheid kan eis:

 • Voortsetting van gesondheidsdekking: COBRA (Voortgesette gesondheidsgebied),
 • Ongeskiktheidsversekering (Ongeskiktheidsversekering),
 • Werkersvergoeding (Arbeidersvergoeding),
 • Verkeerde ontslag / diensbeëindiging (Onwettige ontslag / diensverstryking),
 • Welsyn of tydelike hulp vir behoeftige gesinne (TANF) (Liefdadigheid of tydelike hulp aan behoeftige gesinne),

Raadpleeg die gedeelte hieroor vir inligting. usa.gov/unemployment:

Stap 11: Kies 'n ander werkloosheidsvoordeel

U kan die gemiddelde jaarlikse lone in die VS deur die staat bekyk en vergelyk met die prys van vaste eiendom. Miskien wil u belangstel om na 'n ander staat te verhuis om 'n nuwe werk te kry.

Werkloosheidsvoordeel


Hierdie tipe maatskaplike ondersteuning kan ontvang word deur 'n volwasse burger wat nie in staat is om 'n volwasse kind te wees nie, wat nog nie die aftree-ouderdom bereik het nie. Om werkloosheidsvoordele toe te ken, moet u baie dokumente versamel en bewys dat die behoefte werklik is.

In die algemeen moet u die werkloosheidsvoordele ontvang:

 1. Werk ten minste 6-12 maande in die land (afhangend van die staat).
 2. Word uitgereik vir 'n permanente werkplek, en nie onder 'n vastetermyn- of kontrakooreenkoms nie.
 3. Werk voltyds en verdien ten minste die minimum loon.
 4. Afgedank te word weens personeelvermindering of in verband met die likwidasie van die onderneming, en nie uit eie vrye wil of weens versuim om hul pligte na te kom nie.

Dit is die belangrikste kriteria wat dwarsdeur die land geld. Meer plaaslike vrae rakende die maatskaplike welsyn van die bevolking word op plaaslike vlak uitgewerk, en dit kan van staat tot staat verskil. Iewers kan die teenwoordigheid van afhanklikes in 'n werklose persoon in ag geneem word, en in 'n ander distrik sal dit nie saak maak nie. Gevolglik is die hoeveelheid werkloosheidsvoordele afhanklik van die woonplek (terloops, die minimum loon).

Werkloosheidsvoordele beloop 'n maksimum van 49% van die gemiddelde persoon se verdienste by die laaste werk en hoogstens $ 2.700 per maand. Betalings word vir 6,5 maande gedoen en dan gestaak - ongeag of die werkloses werk gekry het. Gedurende die hele periode van ontvangs van werkloosheidsvoordele moet 'n burger nou met die owerheidsinstansies kommunikeer, weekliks met maatskaplike werkers vergader en hom inspan om so gou as moontlik aan die werk te kom.

Maatskaplike werkers bied hom ook vakatures uit hul basis aan. Onderhoudsbesoeke is verpligtend; weierings kan slegs deur die werkgewer gedoen word.

In geval van oortreding van die reëls, word die betaling van werkloosheidsvoordele opgeskort of heeltemal gekanselleer.

'N Werklose persoon kan na enige kursusse gestuur word sodat hy 'n nuwe beroep kan kry.

As gevolg van sulke streng vereistes vir die ontvanger van werkloosheidsvoordele, ontvang nie almal dit nie. In 2019 is een uit elke vier aansoekers as ongeskik beskou. Dit is interessant dat vroue volgens statistieke meer gereeld werkloosheidsvoordele kry as mans, en dat die grootte van hul voordele gewoonlik 'n bietjie meer is.

Volgens die jongste data is die minimum werkloosheidsvoordeel in Oklahoma ($ 65) aangeteken, die maksimum - in die staat Washington ($ 2.000).

Kindervoordele

Daar is geen betalings per kind in die VSA vir die gewone vorm nie. Hulp word slegs verleen aan geteikende, spesifieke behoeftige gesinne, en nie altyd met geld nie. Daar is ook geen begrip van kraamverlof nie: die moeder mag nie na die geboorte maksimum vier maande na die bevalling werk nie, en na hierdie periode moet sy werk toe of ophou. Dit is waar dat die kind nie sonder toesig hoef te vertrek nie - in elke stad is daar 'n stelsel van kleuterskole en kleuterskole. U kan ook afslag kry op die betaling daarvan.

Van honger na 'n arm gesin kan hulle ook nie sterf nie. As die ouers se inkomste onder die bestaansvlak is, word die ontbrekende bedrag aan hulle betaal - kontant of verskillende soorte koeponne of voordele. Dit kan kruidenierskaarte, gratis skoolontbyt en middagetes wees, vervoerkoste, belastingtoegewings.

Die bedrag van sulke voordele word elke keer afsonderlik bereken. Op skool kry u kind 'n gratis ontbyt en moontlik middagete. In die somer, gedurende die vakansie en vakansies, is 'n netwerk gratis voedselafdelings oop. 'N Ma wat 'n kind onder 'n jaar oud het, kan ekstra gesonde kos ontvang.

Die voordeel van hulpverlening aan 'n kind is vir enkelouers. Onlangs lei dit daartoe dat mense nie haastig is om 'n amptelike huwelik aan te gaan nie, of fiktief geskei word nie.

Die enigste kategorie kinders wat voordele ontvang, is kinders wat sonder ouers gelaat word en in die familie van familielede grootgemaak word.

Arme gesinne met 'n kind is geregtig op gratis Amerikaanse Medicaid-dienste, gratis algemene onderwys en sosiale behuising. Die vlak van hierdie dienste laat egter veel te wense oor, daarom moedig die staat ouers aan om steeds 'n permanente werk met 'n aanvaarbare inkomste te kry.

Nie net die werkloses en gesinne met 'n kind is geregtig op hulp van die staat nie. Die sogenaamde welsyn is teoreties beskikbaar vir almal in nood. Dit verteenwoordig 'n aantal verskillende voordele wat toegeken word aan persone wat om een ​​of ander rede nie van 'n minimum inkomste voorsien word nie. In 2019 kan enige permanente inwoner van die Verenigde State aansoek doen vir 'n welfer, dit wil sê, u hoef nie eers op burgerskap te wag nie. Die maatskaplike diens sal al u inkomste noukeurig nagaan en die nodige betalings toeken. Benewens geld, kan ander hulp aangebied word.

Daar word maandeliks gekontroleer of die voordele ontvang word, en dit word opgehou om te betaal sodra u inkomste die vereiste bedrag bereik.

Die staat stimuleer 'n persoon om so gou moontlik werk te kry of te gaan studeer om 'n beroep op die arbeidsmark te kry. Teoreties kan u met 'n sekere vindingrykheid jare lank op 'n welsyn sit. Daarom is baie belastingbetalers nie tevrede met die bestaan ​​van hierdie soort sosiale ondersteuning nie.

Daar word geglo dat Mexikaanse en Afro-Amerikaanse families, wat meestal hierdie tipe toelae voorgeskryf word, baie kinders doelbewus baar en nie werk kry nie. Boonop kan hulle selfs onwettig werk sonder om belasting te betaal.

In 2015 het die Arizona-regering, met 'n begrotingstekort van $ 1 miljard, besluit om die voorwaardes vir die verskaffing van welsyn te hersien. Nou sal inwoners slegs een keer in die leeftyd om hierdie voordeel kan aansoek doen, en betalings sal hoogstens 12 maande betaal word. Dit is moontlik dat ander lande mettertyd die voorbeeld van Arizona sal volg.

Maatskaplike voordeel vir arm bejaardes en gestremdes (SSI)

SSI is 'n ander program om groepe wat sosiaal benadeeld is, te ondersteun. Beide burgers en wettige immigrante kan daarvoor aansoek doen. Daar word vereis dat 'n persoon ongeskik is (weens ouderdom of siekte), 'n lae inkomstevlak het en nie 'n duur eiendom het nie. 'N Ander voorwaarde is dat dit reeds by alle moontlike maatskaplike bystandsprogramme ingesluit moet word.

Die SSI-program in 2019 word deur die federale begroting befonds en is daarop gemik om 'n bykomende inkomste vir gestremdes te word.

Maatskaplike sekerheid vir gestremdhede (SSDI)

Hierdie soort hulp is bedoel vir diegene wat werkervaring in die Verenigde State het en belasting betaal aan die maatskaplike versekeringsfonds. Om SSDI te verkry, is een jaar van gestremdheid of gesiggestremdheid nodig. Dit maak nie saak of u eiendom of ander inkomste het nie - slegs senioriteit word in ag geneem.

In 2019 is u afhanklikes (eggenoot, kind) ook geregtig om hierdie voordeel te ontvang.

Ondanks talle maatskaplike voordele, is dit uiteindelik winsgewend om te werk en belasting aan die staat te betaal.

Pin
Send
Share
Send
Send