Nuttige wenke

Kenmerke van gebed en onlangse aanbidding

Pin
Send
Share
Send
SendEt al. Mark Dever, Paul Alexander

Ons moet elke Sondagoggend besluit wat ons sal doen as ons in die kerk vergader. Hoe om dit te doen en waarom op hierdie manier? Is die woord “moet” van toepassing op kerkdienste? Gee die Bybel ons nie die vryheid van keuse nie? In hierdie hoofstuk besin ons oor die Bybelse redes waarom die Skrif die eksklusiewe reg gee om ons liturgiese byeenkomste te vorm en te evalueer.

Riglyn

Die riglyn is dat alles wat ons doen terwyl ons saam in die kerk aanbid, 'n duidelike grondslag in die Skrif moet hê. So 'n duidelike basis kan die vorm aanneem van 'n eksplisiete Bybelse opdrag of 'n goeie en noodsaaklike toepassing van die Bybelse teks.1 Die regulerende beginsel het histories meegeding met die normatiewe beginsel wat geformuleer is deur Richard Hooker, predikant van die Kerk van Engeland. 'N Hoer, soos Martin Luther voor hom, het aangevoer dat as 'n bepaalde praktyk nie in die Bybel verbode is nie, dit die kerk vry is om dit in die gemeenskapslewe en vir gesamentlike dienste te gebruik. Dit wil sê, die regulerende beginsel verbied alles wat nie deur die Skrif toegelaat word nie, en die normatiewe beginsel laat alles toe wat nie deur die Skrif verbied word nie.

Dit is nuttig om te begin met die ironiese opmerking van D. A. Carson dat “die teologies ryk en ernstige goddelike dienste van beide partye dikwels meer in gemeen het as wat beide partye gewoonlik toestem.” Carson sê verder dat "daar nie 'n enkele plek in die hele Nuwe Testament is wat 'n duidelike raamwerk vir vorme van aanbidding kan vestig nie."

En dit is regtig so. As ons die volk van God in gesamentlike aanbidding lei, bind ons egter die bewussyn van gelowiges om aan elke deel van die bediening deel te neem. So 'n binding het die bestaansreg slegs as dit duidelik in die Skrif ondersteun word, omdat slegs die Bybel voldoende gesag het om die verstand te betower en as die finale maatstaf in die geloof en die praktiese lewe te dien. Dit is nie verbasend dat die Skrif vol voorbeelde is van God se besorgdheid oor die maniere waarop ons saam aanbid nie.

Die aanbidding van die doel van versoening

Baie keer in Ref. 310 aanbidding saam word die doel van die versoening genoem (3:12, 18, 5: 1, 3, 8, 7:16, 8: 1, 20, 2529, 9: 1, 13, 10: 3, 711, 2427). As gesamentlike aanbidding die doel van verlossing is, dan moes God aan sy verloste mense presies bekend gemaak het watter soort aanbidding Hy van ons verwag as ons bymekaarkom. En dit is presies wat God doen as sy mense op die berg Sinai kom. Kan God so onverskillig wees dat Hy die verlossingsdoel vir die bespiegeling van mense wat hulself as afgode verontreinig het, voltooi het (sien Eksodus 32)? Natuurlik nie! Verder is God in Eks. 3:12 het belowe dat sy opdrag aan Moses bevestig sou word toe Israel God aanbid het op daardie einste berg waar God aan 'n brandende bos aan Moses verskyn het. God het 'n plek gekies. En toe Israel die berg Sinai bereik, het God sy volk gegroet en hom gedetailleerde instruksies gegee oor die tyd en optrede wat die eredienste van die volk moes vergesel (Eksodus 2040). Gesamentlike aanbidding is te belangrik vir die doel van God in die versoening om ons in staat te stel om die besonderhede volgens ons voorkeure te ontwikkel.

God aanbid mense in die Ou Testament

Eksodus 20: 4. Die tweede gebod maak dit duidelik dat God nie omgee hoe mense Hom aanbid nie, en nie net dat hulle net Hom aanbid nie. “Moenie vir u 'n afgod maak of enige beeld van die hemel daarbo en die aarde onder en die water onder die aarde nie" (Exodus 20: 4). God verbied sekere vorme van aanbidding, selfs al is hierdie vorme daarop gerig om Hom te aanbid.

Eksodus 32: 110. Deur 'n goue kalf te maak, het Israel gepoog om 'n alternatiewe aanbiddingstelsel te vestig as die een wat pas deur Moses in Ex. Aan hom geopenbaar is. 2530. God se onmiddellike en hewige reaksie dui aan hoe ernstig hy aanbidding op Homself neem (Eksodus 32: 710). Ons moet Hom nie aanbid op enige manier wat vir ons reg lyk nie. Ons moet Hom aanbid op sy voorwaardes en op die manier wat Hy aan ons geopenbaar het

God aanbid mense in die Nuwe Testament

Johannes 4: 1924. Jesus het aan die vrou by die fontein gesê dat die aanbidding van die Samaritane onvolledig was omdat dit gebaseer is op die beeld van God wat slegs in die Pentateug geopenbaar word en nie in die hele Ou Testament nie (“U [Samaritane] weet nie wat u aanbid nie”, vers 22) . Hul opregtheid was nodig, maar nie voldoende nie. Hulle aanbidding was onvolledig, want behoorlike aanbidding is 'n persoon se reaksie op wie God is tot die mate van die volle openbaring wat Hy oor Homself gegee het, en as aanbidding 'n reaksie op die openbaring is, moet dit ooreenstem met die openbaring. 7 Jesus gaan voort en wys daarop dat God spesifiek diegene soek wat Hom “in gees en in waarheid” sal aanbid (vers 24). Met ander woorde, hulle sal God aanbid deur die Gees wat in hulle woon en in ooreenstemming met God se openbaring, volledig geopenbaar in Jesus Christus. Vir ons is opregtheid ook belangrik, maar een is nie genoeg nie. Aanbidding word gelei deur openbaring.

In die eerste brief aan die Korintiërs, hoofstuk 14, plaas die apostel Paulus in sy instruksies oor gesamentlike aanbidding die profesie hierbo in tale (vers 15). Maar in tale, “laat die profete twee of drie praat, en laat die ander redeneer” (1 Kor. 14:29). Hoe kan u egter die korrektheid van wat in die gemeente gesê is, beredeneer en beoordeel as dit nie in die lig van die Skrif gedoen word nie? Paulus sê verder dat “God nie 'n God van wanorde is nie, maar van vrede” (vers 33). God se karakter wat aan ons geopenbaar is, het 'n groot invloed op hoe ons God aanbid. Nog meer verrassend is die feit dat Paulus self, met sy apostoliese gesag wat deur die Heilige Gees aan hom gesetel is, bepaal hoeveel profete wat gelei word deur dieselfde Gees tegelyk kan praat! Met ander woorde, die apostoliese openbaring wat deur die Gees aan Paulus gegee is, handel selfs oor hoe charismatiese geestelike gawes in gesamentlike aanbidding moet verskyn. Gesamentlike aanbidding - selfs charismaties - word deur openbaring beheer.

Et al. Mark Dever, Paul Alexander, deurdagte kerkgebou

4. Die gebedsbeweging van die laaste keer sal musikaal wees (Jes. 42: 10-13).

'N Ander aspek van die onlangse gebedsbeweging is dat dit musiek sal gebruik. Jesaja fokus op die rol van sang en musiek in die gebedsbeweging van die afgelope tyd. Musiek is een van die uitdrukkings van die koninkryk van God 'Op aarde soos in die hemel.'

Musiek is 'n wesenlike deel van ons menslike aard. Die menslike gees is musikant omdat ons geskape is na die beeld van God, wat musikaal is. Die Bybel vertel dat die Here oor sy mense sing:

“By u is die Here, u God, 'n magtige Kryger wat kan red. Hy sal oor jou juig, jou met liefde gerusstel en saam met jou liedere verbly. ”(Sof. 3:17, nuwe rus. Per.)

Die skrywer van Hebreërs beskryf Jesus wat die lof van die Vader prys (Heb. 2:12). Sonder twyfel is Jesus die beste sanger, musikant en liedjieskrywer in die geskiedenis van die mens!

Musiek raak die dieptes van die menslike gees. Die gesalfde musiek van aanbidding help God se mense om hul liefde en bewondering aan God uit te spreek. Sy rig hulle ook almal saam in eenheid, waardeur hulle dieselfde ding vir dieselfde persoon kan sing. Boonop help dit mense om die waarhede van God se Woord te leer en te onthou. En die belangrikste is dat die salwing van die Gees op aanbiddingsmusiek ons ​​harte versag, wat ons vermoë verhoog om liefde van God te ontvang en dit aan hom terug te gee.

Musiek is nie net aangenaam nie, maar ook belangrik in God se orde. Die Heilige Gees het 'n musikale dimensie van sy aard. God die Vader en God die Seun sing, skep musiek en geniet die musiek. 'N Paar jaar voordat ons die International House of Prayer in Kansas City (IHOPKC) begin bedien het, was musiek nie sentraal tot ons gebedsdienste in die kerk waar ek predikant was nie. Uiteindelik het ons musiek bygevoeg tot ons tyd van gebed en aanbidding, en ons ontmoetings was nie net verdraagsaam nie, maar ook aangenaam!

In die laaste dae het Jesaja 'n beroep op Israel gedoen om te sing terwyl die volk nog geestelik onvrugbaar was voordat hulle God se belofte van genade en herstel nagekom het: "Verheug, onvrugbaar, nie geboorte nie, uitroep en uitroep, gepynig deur geboorte ... want u sal na regs en links versprei, en u nageslag sal die volke in besit neem en die verwoeste stede bewoon." (Jes. 54: 1,3)

Op 'n soortgelyke manier moedig Jesaja diegene aan wat deel is van die laaste aanbiddingbeweging aan om te sing voordat ons wedergeboorte sien. God sal 'n gebedsbeweging oprig wat sal ontstaan ​​in intersessiewe sang totdat die volheid van God se verlossing geopenbaar word.

Alhoewel musiek 'n kenmerk van die onlangse eredienste is, is dit nie 'n Christelike musiekfees nie. Dit is die omgewing waarin musiek gebore word onder diegene wat gewortel is in die kennis van God. Jong mense reageer veral met groot ywer. Regoor die wêreld sien hulle die skoonheid en waardigheid van Jesus en hoe Hy in die hemel aanbid word.

Die volgorde van aanbidding wat deur David ingestel is, het antifonale (afwisselende), interaktiewe sang ingesluit (Eseg. 3:11, Nehem. 12: 8-9, 24), net soos aanbidding rondom die troon van God in die hemel (Op. 5: 8-14). Hier in Kansas City, by die International House of Prayer, ons harp- en kom-voorbiddingmodel (harp en bak - styl van aanbidding gebaseer op Op. 5: 8 - ongeveer per.) Sluit antifonale sang in. Interaktiewe interaksie tussen die aanbiddingspan en die voorbidders. Antifoniese sang maak dit moontlik om in opdragbediening te werk in aanbidding en gebed. Dit bied ook diversiteit in die 24-uurs gebed, wat die gebed self interessanter en volhoubaar maak.

Ons het drie maniere van antifone gesang van die Woord in ons gebedsbyeenkomste vasgestel.

Fraseherhaling. Die sanger sing letterlik die woorde van die persoon wat voor hom gebid of gesing het. Deur dieselfde frase te herhaal, word die effek verbeter.

Frases herformuleer. Die sanger vat die onderwerp in soortgelyke woorde op.

Frase-uitbreiding. Die sanger gebruik heeltemal verskillende woorde om die tema te ontwikkel.

Christene moet rus ten bate van liggaam en siel

Dus, hierbo het ons gepraat oor liggaamlike arbeid - hul vaartbelyning, wat oormatige moegheid en versorging vermy, en oor ligte arbeid gepraat het - verskillende soorte naaldwerk, wat ledige tyd vermy (byvoorbeeld op 'n TV of rekenaar). En sê nou kortliks oor die res in die algemeen, waarvoor daar ook 'n paar reëls is.

Gedurende die res, "sorg daarvoor en doen wat met God en die siel van die siel verband hou."

John Chrysostom (vol. 8, deel 2, oor dieselfde onderwerp (ongeveer Paasfees) 3de): “As u die sabbat en die feestelike vrede korrek en in ooreenstemming met Christus wil hou, moet u u van wêreldse bekommernisse en aktiwiteite toewy, en sorg daarvoor en doen wat verband hou met God en die goeie van die siel. '

Drie-eenheidsblare (v. 650): “Die eerste en belangrikste reël ten opsigte van die gebruik van tyd is dat dit nie luidrugtig vlieg nie - sonder goeie en nuttige dade, dat dit uitgevoer moet word in ooreenstemming met die wet van God:“ Alle tye en die tyd van alles onder die hemel ” (Prediker 3, 1). Gevolglik is en moet dit elke keer sy eie ding wees, en vir elke ding moet en moet dit sy eie tyd wees. Dit is onmoontlik om te glo diegene wat kla oor die te veel tyd, soek en nie vind hoe om te spandeer of, soos hulle tereg sê, “doodmaak tyd” nie. Hierdie klagte is nie oor 'n gebrek aan werk nie, maar uit 'n gebrek aan ywer vir waarlik nuttige dinge. Kan 'n Christen iets te doen hê wat alles moet weet wat God ons gegee het? '
Vermaak moet “krag verfris, nie dreineer nie”, die gees versterk en nie die krag ontstel nie.

Morele teologie van E. Popov (Sonde teen die 7de gebod, sonde: die fondament of een goedkeuring van die grondslae van vermaak en volkspele): "Hulle sal sê: 'Vermaak is nuttig en noodsaaklik vir 'n persoon.' Die waarheid is. Maar gesonde verstand en 'n Christelike gewete keur slegs die vermaak goed wat die kragte verfris, maar dit nie dreineer nie, die gees versterk en die siel nie ontstel nie. '

5. Die gebedsbeweging van die laaste tyd sal universeel wees (Jes. 24: 14-16, 42: 10-12, Mal. 1:11).

Die Heilige Skrifte stel dit absoluut duidelik dat aanbidding en gebed van die laaste tyd oor die hele aarde sal versprei, selfs op die mees afgeleë en ontoeganklike plekke. Dit bevat talle profesieë oor die wêreldwye aanbiddingsbeweging, wat sang vir die Here van oor die hele aarde sal insluit:

'Sing 'n nuwe lied tot eer van die HERE, psalmsing tot eer van die hele aarde.' (Psalm 95: 1)

'Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, loof Hom van die eindes van die aarde af ...' (Jes. 42:10)

Koning David en ander het geprofeteer dat 'n wêreldwye aanbiddingsbeweging al die konings van die aarde sou omarm.

“En al die konings sal hom aanbid, al die nasies sal hom dien.” (Psalm 71:11)

“Here, al die konings van die aarde sal U verheerlik as hulle die woorde van u mond hoor en die weë van die Here sing, want die heerlikheid van die Here is groot.” (Psalm 137: 4-5)

Jesaja het voorspel dat wêreldwye voorbidding aanbidding Jesus se wederkoms sou vergemaklik:

'Sing 'n nuwe lied tot eer van die Here, loof Hom van die eindes van die aarde af, op die see, en alles wat dit vul, die eilande en die wat daarop woon. Mag die woestyn en sy stede, die dorpe waar Kidar woon, hul stem verhef, mag die wat op die rotse woon, seëvier, mag hulle huil van die top van die berge. Mag hulle die Here eer en mag Hy sy lof op die eilande verkondig. Die Here sal uitgaan as 'n reus, soos 'n man van skeldery jaloesie sal opwek, 'n oorlogskreet uitroep en homself sterk teen sy vyande sal wys. ”(Jes. 42: 10-13)

In hierdie profesie sê Jesaja dat die verlostes van die einde van die aarde tot die einde sal aanbid totdat Jesus weer kom. Eenvoudig gestel, onlangse aanbidding en gebed sal oral voorkom, selfs op die moeilikste en donkerste plekke, en daar sal hulle Jesus verheerlik (Mal. 1:11). Jesaja het benadruk dat die volk van God vir die Here sal sing op eilande wat dikwels ver en ontoeganklik is (Jes. 42:10). Hy het gepraat van aanbidding wat in die woestyn plaasvind, selfs in Islamitiese dorpies soos Kedar in Saoedi-Arabië en die Village in Jordanië (vers 11). Die profesie onthul die jaloesie waarmee die Heilige Gees die wêreldwye aanbiddingsbeweging ophef. Jesus kom nie in 'n vakuum nie, maar in reaksie op 'n wêreldwye aanbiddingsbeweging.

6. Die gebedsbeweging van die laaste keer sal sendeling wees (Op. 7: 9, 14).

Die beweging van gebed en aanbidding in die laaste dae sal 'n baie groot rol speel in die grootste oes van siele in die geskiedenis en in die vestiging van God se geregtigheid op aarde (Matteus 24:14, Lukas 18: 7-8, Op. 7: 9, 14). Jesus het gesê dat ons tot die Here gebid het dat Hy die arbeiders na die oes sal stuur (Luk. 10: 2).

Ons kan 'n model hiervan sien deur die lewe van 'n vroeë kerk te bestudeer waarin gemeenskappe soos Jerusalem in Handelinge genoem word. 2, en van Antiochië, genoem in Handelinge. 13, bymekaargekom vir aanbidding en gebed. Die gevolg was die stuur van sendelinge, die begin van die evangelistiese beweging en 'n groot oes siele. Jesus het die 24-uurs gebed gekoppel aan die openbaring van geregtigheid op aarde (Lukas 18: 7-8), in die konteks van die laaste keer (Lukas 17: 24-37), met 'n spesifieke verwysing na sy wederkoms (Lukas 18: 8).

7. Die gebedsbeweging van die laaste tyd sal geslagte verenig (Mal. 4: 5-6).

Die laaste keer se gebedsbeweging sal intergenerasie wees, wat fisiese en geestelike vaders en moeders met hul kinders verenig. Maleagi het geprofeteer dat die Heilige Gees die harte van die vaders tot die jeug sou verander in die geslag waarin die Here sou terugkeer:

'Kyk, ek stuur jou die profeet Elia voor die koms van die dag van die Here, groot en verskriklik. En hy sal die harte van die vaders verander na die kinders en die harte van die kinders na hulle vaders, sodat as ek kom, ek nie die aarde met 'n vloek sal slaan nie. '(Mal. 4: 5-6)

Die Heilige Gees wil dat geestelike vaders en moeders op God se doelwitte vir jongmense fokus, en jong mense aanmoedig om met respek en liefde te reageer, sodat daar groot eenheid en krag in die huis van God sal wees.

Statisties doen die meeste mense wat hulle tot Jesus bekeer voordat hulle 25 jaar oud word. Die meeste van die moderne generasies van die aarde het nog nie hierdie tyd bereik nie! Ek glo dat die Heilige Gees nou fokus op die profetiese aanbidding en die openbaring van die skoonheid van Jesus om 'n groot aantal jeugdiges na Jesus terug te bring, soos Hy tydens baie herlewings in die geskiedenis gedoen het.

Reg voor sy dood het Jesus gebid en geprofeteer in 'n gebed, wat ek 'die gebed van die hoëpriester' noem, vir die uitstorting van sy heerlikheid, sodat sy mense in eenheid kon wandel, wat die effektiwiteit van die evangelie aansienlik sou verhoog (Johannes 17: 21-23).

Die beweging van gebed en aanbidding het onlangs ontwikkel in voordelige samewerking, omdat God verskillende aspekte van sy doelstellings en planne aan verskillende dele van sy liggaam toevertrou het. Een kenmerk van die gebedsbeweging is eenheid, aangesien ons die volheid van God se bestemming aangaan, mekaar respekteer en mekaar dien. Eenheid sal bereik word omdat God se bonatuurlike genade op die Kerk uitgestort sal word, waardeur sy mense in liefde en die gees van eenheid kan leef, omdat eenheid die staat is waarin God sy seëninge in die grootste mate toeken:

“Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки. Втор 3:8, Песн 4:” (Пс. 132:1,3)

Как мы можем видеть, Дух Святой призывает Церковь подниматься в единстве и участвовать в глобальном молитвенном движении последнего времени, совершая постоянное ходатайство и поклонение, проистекающие через пророческое музыкальное служение и близость с Богом. С нашей позиции силы как ходатаев мы будем трудиться вместе для исполнения Великого Поручения и собирать величайшую жатву в истории. Jesus sal die stem van sy Bruid beantwoord en saam met die Gees na Hom uitroep, dat Hy sy vyande kan oorwin en dat die aarde gevul sal wees met die kennis van God.

Die grootste konflik aan die einde van die tyd sal tussen twee gebedshuise ontvou - twee wêreldwye aanbiddingsbewegings. Die Heilige Gees verhoog die kragtigste gebeds- en aanbiddingsbeweging in die geskiedenis. Om hierdie beweging van aanbidding van die Gees te beveg, sal die Antichris 'n wêreldwye valse aanbiddingbeweging stig (Op. 13: 4, 8, 12, 15). Maar Jesus het 'n plan in sy hart, en sy plan sal vervul word. Die aanbiddingsbeweging van Jesus sal sterker, kreatiewer en meer gesalf wees as enigiets wat Satan kan skep.

U mag nie Anna se roeping hê nie, maar miskien vra God dat u een keer per week 'n gebedsbyeenkoms bywoon in u plaaslike kerk vir voorbidding. Miskien wil Hy hê dat u in 'n gebedsgroep in iemand se huis moet aanbid. Miskien wil Hy hê dat u moet sing in 'n aanbiddingspan wat bestaan ​​uit lede van die Liggaam van Christus op u grondgebied of om aan straatevangelisasie deel te neem. Soos Maria, die moeder van Jesus, aan 'n bruilof in Kana aan die dienaars gesê het: “Wat Hy ook al vir u sê, doen dit” (Johannes 2: 5). En huiwer nie.

Geplaas deur Mike Bickle Ihopkc.org (deel 1, deel 2)
vertaling: Anna Ivashchenko Ieshua.org

Mike Bickle - Direkteur van die International House of Prayer (IHOP), 'n evangeliese sendingorganisasie wat 24/7 op gebed en aanbidding gebaseer is. Hy is ook die stigter van IHOP, wat voltydse bedienings-, musiek- en medieskole insluit.

Kyk na die video: Age of Deceit 2 - Hive Mind Reptile Eyes Hypnotism Cults World Stage - Multi - Language (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send