Nuttige wenke

Bates in rekeningkunde

Pin
Send
Share
Send
Send


bates - die totaliteit van alle eiendom, eiendomsreg wat die eiendom van die onderneming is, die toepaslike aanslag geslaag het en op die balansstaat geplaas is. Dit sluit in die produksiemiddele en vaste bates (OS), debiteure en alles wat die geheelbeeld van die organisasie kan vorm.

'N Bate kan nie negatief wees nie, aangesien dit reële beskikbare fondse is om sake te doen. Dit kan getel, gemeet of geweeg word, aangesien dit 'n kwantitatiewe regverdiging het.

Die betroubaarste bates is dié wat maklik kontant neem sonder ernstige waardeverlies. Daarom word hierdie bates genoem likiditeit:

 • fondse
 • voorrade van die finale produk,
 • korttermynbeleggings en meer.

Gevolglik illikiede bates kan eiendom genoem word wat kontant verkry met 'n baie beduidende verlies aan huidige waarde of wat eers na 'n lang tyd verhaal kan word:

 • produksiemiddele
 • vaste bates
 • debiteure en ander wat verskuldig is.

Met behulp van bates kan die bestuur van die onderneming voordele ontvang, dit beheer, in die regte rigting stuur om die finansiële vloei te verhoog.

Bates en laste in rekeningkundige

Rekeningkunde is gebaseer op die balans van bates en laste - dele van die balansstaat wat deur 'n tabel met twee vertikale velde voorgestel word. Aktiewe rekeninge word aan die linkerkant vertoon, wat alle beskikbare fondse van die onderneming en hul verspreiding weerspieël. Aan die regterkant is passiewe rekeninge wat verduidelik uit watter bronne van finansiering die fondse verskyn het.

In werklikheid word dieselfde gegewens in verskillende dele van die tabel aangebied, slegs in groepe verdeel en in verskillende kolomme geskryf, vanweë hul doel. Daarom moet die bedrag van die bates gelyk wees aan die bedrag van die laste, wat presies die balansstaat is.

Die totale hoeveelheid bates word die 'balansstaatgeldeenheid' genoem en word gebruik om die omvang van die ekonomiese aktiwiteit van die onderneming te bepaal.

Tipes bates en hul kenmerke

In die algemeen aanvaarde vorm van die balansstaat word bates in twee groepe geklassifiseer, ontwerp as gedeeltes van die balansstaat. Die name van die groepe verduidelik die kern van hul funksionaliteit.

Agtergrond. 'N Volledige lys bedryfsbates en bedryfsbates word beskryf in die Orde van die Ministerie van Finansies van die Russiese Federasie van 06.07.1999 N 43n (PBU 4/99).

Bedryfsbates

Ook bekend as stroom, wat die produksieproses dien en tydens die operasionele siklus verbruik word. Die gebruiksperiode word gewoonlik nie meer as 'n jaar nie, maar in sommige gevalle kan dit langer duur, afhangende van die tegnologiese produksieproses. Hierdie kategorie sluit die volgende in:

 1. BTW op aangekoopte goedere en materiale,
 2. korttermyn finansiële beleggings
 3. skuld ontvangbaar
 4. monetêre bates
 5. voorrade van die finale produk.

Gedurende die jaar kan sulke bates deur verskillende bedryfsiklusse gaan, wat 'n deurlopende stroom wins lewer en die grootste deel van die onderneming se inkomste uitmaak. Hulle dra hul waarde volledig na die finale produk oor, terwyl hulle die volgende positiewe eienskappe het:

 • hoë likiditeit
 • buigsaamheid in bestuur,
 • aanpasbaarheid by marktoestande,
 • gemaklik om u spesie te transformeer.

Die nadele is:

 • afhanklikheid van inflasie,
 • bergingskoste van sekere soorte bates,
 • verlies van bates weens onregmatige optrede deur personeel of teenpartye.

Nie-bedryfsbates

Dit is die naam van bates wat wins vir die organisasie kan lewer sonder om aan die sakesiklus deel te neem. Dit is 'n sekere ruggraat van die onderneming, wat belangrik is vir die beplanning en voorspelling van ekonomiese aktiwiteite. Die gebruiksperiode is gewoonlik meer as een jaar, dus word dit langtermyn genoem. Dit sluit die volgende in:

 1. ontwikkelings- en navorsingsresultate,
 2. vaste bates
 3. langtermynbeleggings / beleggings,
 4. ontasbare bates
 5. agterstallige debiteure,
 6. konstruksie aan die gang.

Die voordele van bedryfsbates is:

 • onafhanklikheid van inflasie,
 • vermoë om inkomste te genereer in ongunstige marktoestande,
 • sekuriteit teen verlies.

Beduidende nadele is:

 • illikiditeit,
 • vatbaarheid vir dra
 • swak bestuur buigsaamheid.

Ontasbare en ontasbare bates

Die begrip tasbare bates word gebruik om enige eiendom van 'n onderneming wat 'n tasbare aard het, te beskryf. Dit sluit in voorraad, kontant, geboue, grond, toerusting en nog baie meer.

Ontasbare bates (ontasbare bates) het geen tasbare, fisieke vorm nie, maar het terselfdertyd 'n sekere geldwaarde. Dit word gewoonlik gebruik om ekstra wins te genereer, maar die regte daarop moet gedokumenteer word. Die totale koste van ontasbare bates maak dit moontlik om die finansiële toestand van die onderneming voldoende te oorweeg.

Alle NMA-fondse kan in kategorieë verdeel word, waarvan die boekhouding gereguleer word deur die bevel van die Ministerie van Finansies van Rusland gedateer 27 Desember 2007 N153н (soos gewysig op 16 Mei 2016):

 1. eiendomsreg
 2. kopiereg
 3. die reg om natuurlike hulpbronne te gebruik,
 4. die reg om handelsmerke en -tekens te gebruik,
 5. besigheid reputasie
 6. ander ontasbare bates.

BELANGRIK! Daar moet onthou word dat die resultate van intellektuele werk nie onder die ontasbare bates erken word nie, maar slegs die reg daarop.

Netto bates

Hierdie definisie beskryf 'n aanwyser wat die kapitaalkoste van 'n onderneming wat slegs met sy eie fondse verkry is, kenmerk. Die berekening daarvan word gedoen deur die skuldbedrag van die totale bedrag van al die bates van die onderneming af te trek op grond van die balansstaat. Die gevolglike waarde gee 'n geheelbeeld van die finansiële toestand van die onderneming.

Waardevermindering van ontasbare bates

Waardevermindering word verstaan ​​as die geleidelike oordrag van dele van die koste van ontasbare bates na die finale produk tydens die toepassing van ontasbare bates in die produksieproses van die onderneming. Waardevermindering kan op drie maniere bereken word:

 • lineêr - terugbetaling in gelyke dele gebaseer op die aanvanklike koste van ontasbare bates en indekseringskoëffisiënt.
 • verminderde saldo-metode - bepaling van die jaarlikse bedrag wat afgeskryf word, gebaseer op die balans van die waarde van die bates aan die einde van die verslagtydperk, asook die waardeverminderingskoers,
 • afskrywing van die waarde is eweredig aan die volume van die produksie - toevalling geskied op grond van die verhouding van die aanvanklike koste van bates tot die volume van die finale produk tydens die gebruik daarvan, met inagneming van die kwantitatiewe aanwyser van die finale produk vir die verslagtydperk.

Agtergrond. Waardevermindering word nie op ontasbare bates gehef nie, word gratis ontvang, waarvan die waarde uiteindelik hoër word of nie verander nie.

Waardasie van bates

In die loop van hierdie prosedure word die koste van die organisasie se fondse bepaal - tasbare / ontasbare bates. Dit word gebruik in die ontwikkeling van strategieë vir die ontwikkeling van die onderneming, die verkoop en herorganisasie daarvan, die bepaling van kredietwaardigheid en ander bedrywighede.

Die prosedure word voorafgegaan deur die versameling van inligting oor die onderneming en die vooruitsigte vir die verdere ontwikkeling daarvan, die bestudering van finansiële verslae, 'n kwalitatiewe ontleding van die mark. Drie metodes word gebruik vir evaluering:

 1. duur - beskou die waarde van die bates as die koste wat die onderneming aangaan om normale bedrywighede te handhaaf.
 2. vergelykend - stel u in staat om die waarde van vaste bates te bepaal deur vergelykings op die mark te vergelyk.
 3. winsgewend - bepaal die waarde van winsgewende bates en hul ontwikkelingsvooruitsigte.

Waardering moet so noukeurig en doeltreffend moontlik uitgevoer word, wat ervare spesialiste benodig wat elke faktor wat die waarde van bates kan beïnvloed, kan voorsien.

Ondernemingsbaterekeningkunde

Bates in rekeningkunde is vaste eiendom, goedere, grondstowwe, produkte, geld en kontant eise op teenpartye, ander rekeningkundige voorwerpe, wat aan die linkerkant van die onderneming se balansstaat weerspieël word. Vir die boekhouding, gebruik die bates van die onderneming en die bedrywighede wat daarmee uitgevoer word, die gegewens van die volgende hoofrekeninge: 01–26, 29, 40, 41, 44, 45, 50–58, 60, 62, 68–73, 75, 76, 97.

Bates word verdeel in:

 • onderhandelbaar en nie-huidige
 • tasbare en ontasbare (hierna - ontasbare bates),
 • hoog, medium, laag vloeistof en illikiede.

Bedryfsbates is die voorwerpe wat in die loop van die onderneming bestee word (byvoorbeeld aandele, kontant, ens.). En nie-bedryfsbates is nie direk by die onderneming se omset betrokke nie (byvoorbeeld vaste bates, langtermynbeleggings, ens.), Maar hulle kan wins lewer. 'N Volledige lys van voorwerpe wat by bedryfsbates en nie-bedryfsbates ingesluit is, word in paragraaf 20 van PBU 4/99 weergegee:

 1. Nie-bedryfsbates:
 • NMA (besigheids reputasie, patente, kundigheid, lisensies, ens.),
 • OS (grond, geboue / strukture, masjinerie / toerusting, onvoltooide kapitaalbeleggings, ens.),
 • beleggings in waardegenererende bates (huur / verhuur van eiendom),
 • uitgestelde belastingbates
 • finansiële beleggings (langtermynlenings uitgereik, beleggings).
 1. ommekeer:
 • voorrade (grondstowwe / materiaal, koste aan die gang, uitgestelde uitgawes, goedere, klaarprodukte),
 • BTW op verkrygings,
 • debiteure (skuld, debiteure, voorskotte uitgereik, stigters se skuld op deposito's in die gemagtigde kapitaal),
 • finansiële beleggings (korttermynlenings aan maatskappye, maatskappyaandele wat van eie aandeelhouers teruggekoop is),
 • geld (kontant en nie-kontant, in binnelandse en buitelandse valuta).

U kan meer leer oor bedryfsbates deur die artikel "Bedryfsbates in die balansstaat (nuanses)" te ondersoek.

Bates kan tasbaar en ontasbaar wees. In teenstelling met tasbare bates, sluit ontasbare bates sulke voorwerpe in wat nie 'n tasbare vorm het nie (byvoorbeeld eiendomsreg, onderneming se reputasie, intellektuele eiendomsvoorwerpe). Ondanks die feit dat ontasbare bates nie 'n vorm het nie, kan hulle maklik geïdentifiseer word (onderskei word van ander soorte eiendom). Boonop word die regte op sodanige bates uitsluitlik in dokumentêre vorm bevestig.

U kan uitvind wat bates met vaste bates verband hou, uit die artikel "Wat verband hou met vaste bates van 'n onderneming?".

Ontasbare rekeningkundige rekeninge

By boekhouding is die eenheid vir die boekhouding van ontasbare bates 'n voorwerp met 'n toegewysde voorraadnommer, en word die objek verstaan ​​as die totale omvang van regte wat 'n maatskappy aan een voorwerp gee: 'n patent, sertifikaat en ander soortgelyke dokumente (brief van die Ministerie van Finansies No. 07-06 / 53102 van 21 Oktober 2014) .

Die reëls vir die opwekking van inligting oor die stand en die beweging van ontasbare bates in rekeningkunde word in PBU 14/2007 voorgeskryf. In ooreenstemming met hierdie bepaling word ontasbare bates aanvaar teen die aanvanklike koste, wat gevorm word op die datum van ontvangs by die onderneming.

Boonop sluit hierdie koste alle uitgawes vir die verkryging / skepping van ontasbare bates in en bring dit in 'n geskikte toestand. In paragraaf 10 van PBU 14/2007 word daardie koste aangedui vir die bedrag wat onmoontlik is om die koste van ontasbare bates wat vir boekhouding aanvaar is, te verhoog. As ontasbare bates geskenk word, is dit so 'n bate teen die huidige prys (kundige).

Verantwoordelik vir ander bates

Byna alle bates word teen hul werklike waarde aangeteken. Die besonderhede van die boekhouding van bates in buitelandse valuta is vervat in PBU 3/2006, NMA - in PBU 14/2007, aandele - in PBU 5/01, rekeningkundige finansiële beleggings - in PBU 19/02. Die prosedure en rekeningkundige reëls vir bates soos vaste bates word in RAS 6/01 voorgeskryf.

U kan u vertroud maak met die rekeningkundige kenmerke van verskillende soorte bates in die volgende artikels:

Groepering van bates volgens likiditeit

In die balansstaat is elke bate nie lukraak geleë nie, maar in 'n streng volgorde. Dus is daar in die begin minder likiede bates geleë, en nader aan die finale deel - meer likiede.

Volgens die likiditeitsgraad word bates verdeel:

 • illikiede (wanneer dit nie teen die werklike waarde daarvan verkoop kan word nie, of glad nie in aanvraag is nie),
 • lae likiditeit (agterstallige skuld, effekte wat nie op die aandelemark genoteer is nie, ens.),
 • medium likiede (vaste bates wat in aanvraag is),
 • baie likiede (voorbeelde - kontant of geld in 'n bankrekening, staatseffekte, ens.).

In ooreenstemming met die struktuur van die balansstaat, kan bates in die huidige en nie-bedryfsverdeling verdeel word - so 'n afdeling dui aan hoe aktief die bates gedurende die verslagtydperk aan die besigheidsomset deelneem. Die rekeningkundige prosedure vir verskillende soorte bates word in spesiale rekeningkundige regulasies bepaal.

Fiktiewe bates

Volgens die bevel van die Ministerie van Finansies van Rusland nr. 10n, die Federale Sekuriteitskommissie van die Russiese Federasie nr. 03-6 / pz van 29 Januarie 2003, “Op die goedkeuring van die prosedure vir die beraming van die waarde van die netto bates van gemeenskaplike aandele-ondernemings” (die mees 'algemene' en dikwels gebruikte tegniek), beteken "die waarde van netto bates ... van 'n maatskappy bepaal deur die bedrag van die bates ... van die onderneming wat vir berekening aanvaar is, af te trek, die bedrag van die ... laste wat vir berekening aanvaar word.

Die waardasie van eiendom, fondse in die berekeninge en ander bates en laste ... van die maatskappy is onderworpe aan die vereistes van die regulasies oor boekhouding en ander wetlike handelings rakende boekhouding. "

die samestelling van bates aanvaar vir berekeningis ingesluit:

- nie-bedryfsbates soos weerspieël in die eerste afdeling van die balansstaat (ontasbare bates, vaste bates, konstruksie aan die gang, winsgewende beleggings in tasbare bates, langtermyn finansiële beleggings, ander nie-bedryfsbates),

- bedryfsbates weerspieël in die tweede afdeling van die balansstaat (voorraad, belasting op toegevoegde waarde op verworwe waardes, debiteure, korttermyn finansiële beleggings, kontant, ander bedryfsbates), uitgesonderd die koste in die bedrag van die werklike koste van die terugkoop van eie aandele wat deur voorraad gekoop is deur die maatskappy met aandeelhouers vir hul daaropvolgende herverkoop of kansellasie, en die deelnemers (stigters) se skuld op bydraes tot die gemagtigde kapitaal.

die samestelling van aanspreeklikhede aanvaar vir berekeningis ingesluit:

- langtermynlaste vir lenings en krediete en ander langtermynlaste,

- korttermynlaste vir lenings en krediete,

- skuld aan die deelnemers (stigters) vir die betaling van inkomste,

- reserwes vir toekomstige uitgawes,

- ander bedryfslaste.

In die wêreldpraktyk en die Russiese reg word die begrippe 'netto bates' en 'ekwiteit' ('ekwiteit') dikwels as soortgelyke gebruik.

In sommige regulatoriese regshandelinge van Rusland word hierdie twee konsepte uitruilbaar gebruik, byvoorbeeld volgens art. 1 van die federale wet van 18 Julie 2011 N 228-ФЗ “Met die wysiging van sekere wetgewende wette van die Russiese Federasie met betrekking tot die hersiening van maniere om die regte van krediteure te beskerm by vermindering van die gemagtigde kapitaal, die verandering van die vereistes vir ondernemings in die geval van nie-nakoming van die gemagtigde kapitaal met die waarde van netto bates”, word aangedui dat "In plaas van die waarde van netto bates, word 'n kredietinstelling die bedrag van die ekwiteit (kapitaal) bereken, wat bepaal word volgens die prosedure wat deur die Sentrale Bank van die Russiese Federasie ingestel is."

Fiktiewe bates [wysig |

Pin
Send
Share
Send
Send