Nuttige wenke

Kontantbank tjeks

Pin
Send
Share
Send
Send


check (fr. chèque, Engelse tjek / tjek) - 'n sekuriteit wat 'n onvoorwaardelike bestelling van die laai na die bank bevat om die bedrag wat daarin aangedui is, aan die tjekhouer te betaal. Die laai is die persoon wat die geld in die bank het, wat hy die reg het om te bestuur deur tjeks te skryf, die houer van die tjek is die persoon in wie se guns die tjek uitgereik is, die betaler die bank waarin die fondse van die tjekhouer geleë is.

Die trekker is nie geregtig om die tjek te herroep voor die verstryking van die vasgestelde periode vir die aanbieding daarvan vir betaling nie.

Daar is kontant tjeks en vereffenings tjeks.

Kontant tjeks word gebruik om kontant aan die tjekhouer by die bank te betaal, byvoorbeeld vir lone, huishoudelike behoeftes, reiskoste, ens.

Skikkingstjek word gebruik vir kontantlose betalings. Dit is 'n dokument met die gevestigde vorm, wat die onvoorwaardelike skriftelike opdrag van die trekker na sy bank bevat oor die oordrag van 'n sekere bedrag geld vanaf sy rekening na die rekening van die ontvanger van fondse.

Aanvaarding van tjek nie voorsien nie, sal toepaslike uitdrukkings aangebring word, dit lei ook nie tot regsgevolge nie.

Gaan struktuur na

Engelse werkwoord om te kontroleer, of checker, beteken om te teken - 'n woord van dieselfde wortel word sellulêre materie genoem, die tjek, of check - banktjek, Skatkis - tesourie. Die laaste kwartaal kom van die feit dat die berekeninge in die bank op die abakus uitgevoer is, waarvan die basis in 'n gedrukte bord was. Die Engelse staatskas het tot onlangs geroep Skaakraadskamer - met geruite lap wat die konferensietafel bedek. Geruite tafeldoek het by die berekeninge gedien. Het in die XII eeu ontstaan Klawerbord Sy was tot 1873 die hoogste finansiële gesag en die hoogste finansiële hof.

Kontroleer struktuur [wysig |

Wat is 'n banktjek?

'N Banktjek is 'n sekuriteit wat gebruik word in kontantlose betalings. Dit bevat die opdrag van die laai om die aangeduide bedrag geld aan die houer van die tjekdokument uit te reik.

laai - Dit is 'n bankkliënt met 'n rekening. Hy bestuur sy rekening en die geld daarin deur tjekdokumente uit te reik.

Gaan die houer na - Dit is die persoon wat die tjek ontvang het.

Die tjekvorm is 'n dokument met 'n streng vorm van korttermyngeldigheid. Dit het nie die titel van die wettige betalingitem nie, maar het sy eie waarde. Dit bevat die versoek van die kliënt vir die oordrag van hul geld aan die persoon wat op die tjek aangedui is.

Slegs bankinstellings is geregtig om die bedrag op tjekvorms te betaal. Om 'n tjek te kan betaal, moet die kliënt 'n tjekooreenkoms met hulle sluit. Dit verplig die betaler om verpligtinge na te kom onderhewig aan die vasgestelde reëls.

Beide individue en ondernemings het die reg om 'n tjek te gebruik. 'N Tjekboek word aan 'n bankkliënt uitgereik op grond van 'n kontrak. Sy het 10, 25 of 50 vorms van die gevestigde steekproef van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie.

Alle voorwaardes vir die gebruik van tjeks word gereguleer deur die Civil Code of the Russian Federation en ander wette en bankreëls. In Rusland word slegs vorms met die woord “Rusland” en twee parallelle lyne aanvaar vir betaling.

Gaan vormdata na

Om 'n tjek deur 'n bank te verwerk, moet dit die nodige besonderhede bevat wat voorgeskryf word deur die burgerlike wetboek van die Russiese Federasie, die belastingkode en ander reëls.

Die korrekte vorm moet die volgende inligting bevat:

 • Die teks moet die woord 'Gaan' bevat.
 • Die bedrag moet in syfers en letters geskryf word wat die geldeenheid aandui.
 • Betaalgegevens met besonderhede van die rekening waaruit geld betaal word of betaling gemaak word.
 • Datum van ontvangs van die tjek.
 • Persoonlike handtekening van die laai.

In die afwesigheid van spesifieke inligting, verloor die vorm die geldigheid en weier die bank om kontant uit te betaal.

Tipes tjeks.

Volgens die tipe nedersettings is tjeks:

 • kontant. Dit word gebruik om kontant te betaal aan die draer van die vorm.
 • bereken. Dit word gebruik vir kontantlose betalings. Dit bevat 'n opdrag van die rekeninghouer om die aangeduide bedrag oor te dra na die rekening van die persoon wat op die tjek aangedui is. Skikkingstjek word verdeel in gedek (as die bank slegs die betaling betaal as daar geld op die kliënt se rekening is) en word ontbloot (wanneer die bank geld oordra ten koste van sy eie fondse, as die kliënt tydelik geen geld op die rekening het nie).

Afhangend van die tipe ontvanger, word tjeks verdeel in:

 • vernoem. Dit word aan 'n spesifieke persoon uitgereik. Net hy kan geld ontvang en betaal.
 • uitgemaak aan te bestel. Dit word uitgereik ten gunste van 'n spesifieke persoon, maar kan aan 'n ander persoon gegee word. 'N Inskripsie van die oordrag word agter op die tjekdokument gemaak.
 • draer. Dit word aan die draer uitgereik. Dit dui miskien nie die laai aan nie, en daar kan ook geen oordragrekords wees nie.

'N Tjek inbetaal.

Inbetaal van tjekvorms word invordering genoem. Om hierdie prosedure uit te voer, moet u eers 'n banktak vind wat 'n tjek vir invordering sal aanvaar. Die Russiese banke vra nie vir hierdie prosedure nie, dus is slegs 'n paar instansies betrokke by die inbetaal van tjeks.

Om 'n roebel-tjek in te betaal, benodig u:

 • Gaan na die kantoor met 'n paspoort
 • Skryf 'n aansoek vir die verskaffing van invorderingsdienste.
 • Gee 'n korrek voltooide tjek.
 • Neem 'n afskrif van die voltooide aansoek (die oorspronklike bly by die bank).
 • Maak 'n bekragtiging in die teenwoordigheid van 'n bankwerknemer en teken dit met u naam.
 • Betaal 'n bankgeld aan die kassier vir invordering (gemiddelde grootte 1-5% van die bedrag wat op die tjek aangedui word).
 • Nadat die bank die gegewe gegewens nagegaan het, sal die geld uitgereik word of die betaling geskied. Die tydstip van kredietwaardigheid hang af van watter bank die rekening van die trekker en die rekening van die ontvanger geleë is.

Om 'n geldeenheidstjek in te betaal, benodig u:

 • Gaan na die bank en skryf 'n verklaring (neem self 'n afskrif).
 • Open 'n rekening in buitelandse valuta (as die tjek vereffen is).
 • Betaal 'n fooi vir afhaal by die loket.
 • Sit 'n handtekening in die teenwoordigheid van 'n bankwerknemer en maak 'n bekragtiging.
 • As u 'n bedrag van meer as $ 5,000 inbetaal, moet u 'n dokument voorsien wat die wettigheid van die ontvangs van geld bevestig. As die tjek deur die werkgewer geskryf word, kan hy saam met die tjek so 'n dokument stuur.
 • Na al die prosedures, kontroleer die bank die inligting en stuur die tjek na die bank van die laai, wat die wettigheid daarvan bevestig. Na bevestiging word die geldeenheid in die bankrekening van die begunstigde gekrediteer. Die tyd vanaf die aanbieding van die tjek tot die ontvangs van die geldeenheid in die rekening of kontant is minstens twee maande.

Tipes banktjeks

Een van die belangrikste kenmerke is die vele soorte banktjeks. Die belangrikste sluit in :

 1. Bank kontant tjek - word gebruik om kontantbetalings te maak. Die dokument het 'n streng gevestigde vorm en bevat 'n bestelling wat deur die maatskappy aan die bank uitgereik is. Die kern van so 'n aanduiding is die betaling aan die draer (die bedrag word in die dokument aangedui).
 1. beraamde - 'n Tjek wat gebruik word vir betalings per bankoordrag. Anders as die vorige soort, impliseer so 'n dokument 'n bevel aan 'n finansiële instelling om geld na die gespesifiseerde lopende rekening oor te dra. So 'n tjek gebeur:
 • Gedek (met waarborg van betaling deur die laai).
 • Onbedek (gewaarborg deur 'n bankinstelling).
 1. gekruis tjek - 'n tipe skikkingsdokument. Funksie - die teenwoordigheid aan die buitekant van twee lyne parallel aan mekaar. Die kern van kruising is die moontlikheid om dit slegs in 'n sekere kring te gebruik. So 'n tjek is van twee soorte:
 • Algemeen (daar is geen merke tussen die lyne nie).
 • Spesiaal ('n woord kan byvoorbeeld aangedui word, byvoorbeeld 'n bankier).

Afhangend van die ontvanger, kan daar 'n tjek wees :

 • naamlik - aan 'n spesifieke persoon uitgeskryf. Boonop kan geld slegs deur die tjekhouer ontvang word.
 • uitgemaak aan te bestel - kan aan ander persone oorgedra word as daar so 'n aanduiding is (dit word weerspieël in die sekuriteit aan die agterkant).
 • draer - oorgedra word aan enige persoon wat later geld in die bank kan uitbetaal.
 • Banktjek - 'n dokument wat deur die bank uitgereik en onderteken word (wat gebruik word om betalings tussen kredietorganisasies te maak).

In algemene praktyk word byna alle soorte banktjeks wat in ondernemingsaktiwiteite gebruik word, “bank” genoem.

Banktjek: besonderhede

'N Banktjek is 'n tjekboek wat deur 'n kredietinstelling aan 'n kliënt uitgereik word. So 'n dokument bevat 10 tot 50 velle. Alle vorms word gemaak volgens die algemene model en vorm wat deur die Sentrale Bank van die Russiese Federasie ingestel is. By die skikking deur die Sentrale Bank van die Russiese Federasie word slegs dwarsvorme van banktjeks gebruik, aan die voorkant waarvan daar twee lyne ewewydig aan mekaar is, asook die opskrif “Rusland”.

'N Banktjek word as geldig beskou as dit sulke inligting bevat :

 • Die naam is “Check”.
 • Onvoorwaardelike bevel om 'n sekere bedrag te betaal.
 • Betaler data.
 • Die plek waar die betaling geskied.
 • Datum en plek van ontvangs.
 • Handtekening.

As enige van die besonderhede ontbreek in die sekuriteit, sal die banktjek moontlik nie deur die bank aanvaar word nie.

Dokument geldigheid:

 • In die GOS - 20 dae.
 • In die Russiese Federasie - 10 dae.
 • In ander lande - 70 dae.

Die beginpunt is die dag waarop die sekuriteit uitgereik is.

Hoe kan ek 'n tjek inbetaal?

Baie mense wat 'n dokument ontvang, is verlore en weet nie hoe om 'n “stuk papier” in geld te omskep nie. Om 'n tjek te betaal, is dit genoeg om 'n bankinstelling te kontak. Die algoritme van aksies kan ook wissel afhangende van die geldeenheid van ontvangs - roebels of geld van 'n ander land.

As u 'n tjek in roebels wil inbetaal, moet u so optree :

 • Kom na die bank met 'n paspoort.
 • Doen 'n aansoek vir afhaaldienste.
 • Dra 'n korrekte uitvoeringsdokument oor.
 • Kry 'n afskrif van die aansoek (die oorspronklike kredietorganisasie behou dit).
 • Maak 'n oordragteken (direk uitgereik by die bank).
 • Maak 'n kommissie vir die diens (meestal 2-5% van die bedrag op die tjek).
 • Ontvang 'n betaling (gemaak na 'n volledige tjek).

Die tydsberekening van opname hang af van die ligging van die kredietinstelling van die party wat die betalingsdokument uitgereik het.

Hoe kan u 'n tjekgeldeenheid inbetaal? Die algoritme is :

 • Besoek 'n finansiële instelling en doen aansoek.
 • Maak 'n rekening in buitelandse valuta ('n voorvereiste vir die uitbetaling van vereffeningstjek).
 • Maak 'n kommissie vir die diens.
 • Reik 'n oordraghandtekening uit (in die teenwoordigheid van 'n bankwerknemer).
 • Dra 'n referaat oor wat die wettigheid van die ontvangs van fondse sal bevestig (as die bedrag hoër is as $ 5,000). As die werkgewer geld oordra, skryf hy gewoonlik hierdie vraestel uit.
 • Ontvang fondse na die rekening nadat die wettigheid van die operasie deur die bank bevestig is.

Gemiddelde tyd om kredietfondse te krediteer (vanaf die oomblik van sirkulasie - 50-60 dae).

Uitreiking van banktjek

'N Banktjek word deur 'n kredietinstelling uitgereik, dit is 'n waardevolle betalingsdokument wat die betaling deur die rekeninghouer bevestig ten gunste van die draer.
Daarom moet die tjek ingevul word sonder foute of weglatings in die nodige inligting, soos bedrag, naam van die ontvanger, handtekening, plek en datum.

Die bankkontrol moet die volgende besonderhede bevat wat nodig is om die betaling te doen:

  datum van uitreiking wat die dag, maand en jaar aandui. Die datum waarop die tjek uitgereik word, is die belangrikste vereiste, want dit is vanaf die dag wat in die sekuriteit gespesifiseer is, dat die tydsberekening nuttig begin word om die tjek te vergoed. Die datum moet ooreenstem met die werklike dag van uitreiking: die invoeging van die toekomstige datum word nie deur die Italiaanse regulatoriese raamwerk erken nie en maak die tjek ongeldig,

plek van uitreiking: dit is belangrik om te kan onderskei tussen die sogenaamde “plaaslike” en “nie-plaaslike” tjeks (assegni su piazza / fuori piazza); die eerste een word in dieselfde munisipaliteit inbetaal waarin hulle uitgereik is; die tweede is die wat in die munisipaliteit betaal word. verskil van die munisipaliteit wat uitgereik is,

begunstigde (ontvanger): die naam van die begunstigde moet ook aangedui word sodat dit akkuraat geïdentifiseer kan word.

 • handtekening: die tjek moet die handtekening bevat van die persoon wat dit uitgereik het, en die een wat die bank sê dat hy 'n sekere bedrag aan die begunstigde moet betaal.
 • Vraag van tjeks wat nie deur bankdekking verseker word nie

  Terwyl 'n gereelde banktjek uitgereik word op die beskikbare fondse in die lopende rekening, word 'n tjek wat deur die bank gewaarborg word, slegs uitgereik nadat die fondse gekrediteer is op die rekening wat onmiddellik aan die kliënt gedebiteer word (uit die rekening onttrek).

  Kortom, die risiko dat 'n tjek nie gedek word nie, hou uitsluitlik verband met die soort: teoreties kan 'n bank 'n gereelde tjek uitreik, selfs al is daar geen geld in die kliënt se lopende rekening nie (selfs al gebeur dit baie selde).

  Aan die ander kant is die beskerming wat die tjekhouer bied (die persoon wat die tjek later sal inbetaal) by die uitreiking van 'n gewaarborgde tjek baie hoër. 'N Bank wat 'n banktjek uitreik, sal dit doen slegs nadat hy geld van sy kliënt ontvang het.

  Eintlik waarborg slegs 'n gewaarborgde bankrekening 'n veilige en volledige ontvangs van fondse by daaropvolgende uitbetaling, gegewe dat dit slegs uitgereik word indien die bedrag wat dit dek eers gedeponeer word en dan in die bank gestoor word in afwagting van die tjekhouer.

  Tyd om 'n tjek te betaal

  In Italië kan 'n tjek binne agt dae vanaf die datum van uitreiking inbetaal word as dit 'n 'plaaslike' tjek is (of as die kontant in die munisipaliteit uitgereik word), of binne 15 dae vanaf die datum van uitreiking indien die tjek in 'n ander munisipaliteit inbetaal is.

  En as die sperdatums oorskry word? In hierdie geval kan die persoon wat die tjek uitgereik het dit wettiglik kanselleer deur u bank hiervan in kennis te stel, en sodoende die volle beskikbaarheid van fondse op die lopende rekening terug te besorg. As die bank nie die opdrag van die kliënt volg nie en die tjek later aan die tjekhouer oorbetaal, sal hy die bedrae wat uit die rekening onttrek is, aan die laai (sy kliënt) terugbesorg.

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send