Nuttige wenke

Hoe bereken u opbrengste?

Pin
Send
Share
Send
Send


Korporatiewe effekte kan rente na die houer bring in die vorm van rente (koeponinkomste) (artikel 2 van die wet van 22 April 1996 nr. 39-ФЗ).


Die bedrag verskuldig aan die organisasie vanaf die uitreiker van die koeponopbrengs op die verband kan bestaan ​​uit:

- koeponinkomste wat opgehoop is voordat die verband die eiendom van die organisasie geword het (opgehoopte koeponinkomste (NDC) betaal by die aankoop van die sekuriteit),

- koeponinkomste wat deur die organisasie opgeloop is gedurende die hou van die verband.


Vir rekeningkundige en belastingdoeleindes is dit nie nodig om die bedrag van die opgehoopte koeponinkomste wat aan die verkoper betaal is, te bereken nie. Dit word aangedui in die dokumente vir die aankoop van effekte (byvoorbeeld in die kontrak, vereffeningsdokumente, dokumente van handelsorganiseerders).


Koeponinkomste vir die tydstip waarop die verband vir rekeningkundige en belastingdoeleindes gehou word (wanneer inkomstebelasting op 'n toevallingsgrondslag bereken word), moet bepaal word. In hierdie geval moet daar bereken word:

- gebaseer op die resultate van elke maand waarin die organisasie 'n korporatiewe verband besit (beide in die voorwaardes van koeponbetalings en daarsonder),
- gebaseer op die resultate van die verkoop van 'n sekuriteit,
- teen betaling deur die uitreiker.


Die korporatiewe verbandopbrengs wat op die verslagjaar verband hou, moet bepaal word op grond van:

- opbrengs verklaar by die uitreiking daarvan,
- die aantal dae waartydens die verband in 'n gegewe periode deur die organisasie besit word.


Hierdie prosedure volg op paragraaf 16 PBU 9/99 en artikel 328 van die Belastingkode van die Russiese Federasie.


Berekeningsmetodes


Die spesifieke prosedure vir die berekening van korporatiewe verbandinkomste in wetgewing word egter nie vasgestel nie. Daarom kan u in die praktyk die hoeveelheid koeponinkomste per maand op verskillende maniere bepaal. Byvoorbeeld:

- die koeponopbrengs te bereken op grond van die termyn van eienaarskap van die verband in die verslagjaar en die gegewens wat vasgestel is toe die uitreiker die effekte uitgereik het (koeponkoers, duur van die koeponperiode, ens.) - Metode vir direkte rekening,

- bepaal koeponinkomste op grond van die gegewens oor die bedrag van die opgehoopte koeponinkomste (ACI) wat aan die einde van die verslagjaar, aan die einde van die vorige maand (of aan die verkoper betaal is), en die bedrag van die koeponbetalings in die verslagmaandement toegeval is - die metode wat op staats- en munisipale effekte toegepas word.


Die hoeveelheid koeponinkomste per maand is ook nie afhanklik van die metode waarop dit bereken word nie.


Vir belastingdoeleindes beveel reguleringsagentskappe aan dat koeponopbrengste op korporatiewe effekte bereken word op die wyse wat bepaal word vir staats- en munisipale effekte (paragraaf 5.1 van die brief van die Ministerie van Finansies van Rusland gedateer 26 Oktober 2005 No. 03-03-02 / 118 en die brief van die Departement van die Ministerie van Belasting van Rusland vir Moskou gedateer 18 Februarie 2004 No. 26-08 / 10738). Dit is te danke aan die feit dat staatseffekte (munisipale) effekte en korporatiewe effekte ooreenstem met die uitgifte en sirkulasie, aangesien die algemene prosedure vir die uitreiking van beide tipes effekte gereguleer word deur Wet No. 39-FZ van 22 April 1996 (artikel 1 van die wet van 22 April 1996 g. nr. 39-FZ). In die besonder is bykomende inkomste vir beide soorte effekte koeponinkomste of -korting (artikel 2 van die wet van 22 April 1996 No. 39-ФЗ).


Direkte telmetode


In die uitreikingsdokumente (byvoorbeeld in die uitreikingsprospektus, verslae oor wesenlike feite) word die algoritme vir die berekening van die koeponopbrengs op die verband vasgestel (klousule 9.1.2 van die verordening goedgekeur op las van die Federale Diens vir Finansiële Markte van Rusland van 4 Oktober 2011 No. 11-46 / pz-n).


As 'n reël, gee die uitreiker 'n formule met letterbenamings van aanwysers om aan hierdie vereiste te voldoen. Deur dit te gebruik, kan u die hoeveelheid koeponinkomste vir die vereiste tydperk bepaal.


Byvoorbeeld, as die koeponopbrengs bepaal word as 'n persentasie van die sigwaarde van die verband en die duur van die koeponperiode, kan die bedrag per verslagjaar volgens die formule bereken word:

Tipes effekte volgens die betaalvorm

Dikwels word koeponeffekte aangetref. 'N Koepon is 'n rentebetaling wat op 'n sekere frekwensie plaasvind: byvoorbeeld een keer elke ses maande. Betaaldatums is vooraf bekend, maar die grootte van die koeponne kan mettertyd verander.

Daar is ook verdiskonteerde sekuriteite: koepons word nie daarop betaal nie, maar die sekuriteite self word baie goedkoper verkoop as die nominale waarde. Inkomste kan verkry word as die prys styg, of as u die effek aan die einde van die termyn op gelyke voet betaal.

Koeponopbrengs

Dit is geld wat die uitreiker verplig is om periodiek aan verbandhouers te betaal. Die rentekoers op die opbrengs van 'n koeponlening is maklik om te bereken:

(Jaarlikse koeponne / sigwaarde) × 100%

Effekte word nie altyd teen sigwaarde verkoop nie: hul prys verander mettertyd. Die berekening van die koeponopbrengs laat dus nie toe om presies te weet hoeveel die belegger op effekte sal verdien nie.

Eenvoudige opbrengs tot volwassenheid

Baie hou effekte tot op die vervaldatum wanneer die belegger, saam met die laaste koepon, die sigwaarde ontvang. Maar dit is slegs moontlik om die opbrengs van 'n verband op die vervaldatum te bereken as die grootte van alle koepons bekend is.

Die volwassenheidskoers word bereken deur 'n meer ingewikkelde formule te gebruik:

((Denominasie - Volle koopprys + Alle koepons vir die houperiode) / Volle koopprys) × (365 / aantal dae tot vervaldatum) × 100%

Effektiewe opbrengs tot volwassenheid

As u die ontvangde koepons gebruik om addisionele sekuriteite te koop, kan u die opbrengskoers op effekte bereken met herbelê van koepons - ongeveer as 'n bydrae tot die kapitalisasie van rente.

Daar word geglo dat koeponne teen die huidige koers in nuwe sekuriteite belê word - die een wat oorspronklik was. Dit is 'n aanname, aangesien die prys oor tyd verander en die werklike opbrengste sal wissel.

'N Eenvoudige en akkurate manier om effektiewe opbrengste tot vervaldatum uit te vind, is om 'n verbandrekenaar op die Rusbonds-webwerf of op die webwerf van Moskou-beurs te gebruik. Vir OFZ -26217 was hierdie aanwyser vanaf 2 Oktober gelyk aan 7,93% per jaar.

Nuanses en nuttige wenke

Die prys van 'n verband hang ook af van rentekoerse in die ekonomie. As die Sentrale Bank die koers verhoog, sal beleggers instrumente met hoër opbrengste hê. Hulle sal ou papiere met 'n permanente koepon begin verkoop, en dit word goedkoper. As die Sentrale Bank die koers verlaag, sal die vraag na ou effekte toeneem en dit in prys styg. Hoe korter die vervaldatum is, hoe minder sensitief is die sekuriteite vir veranderinge in die koers.

As u kies tussen staatseffekte en korporatiewe effekte, is dit belangrik om te weet dat korporatiewe effekte die hoogste opbrengs het, al is dit eenders. Meer vrygewige koeponne in vergelyking met dié van die staat is 'n premie vir die risiko om beleggingsgeld te verloor as die onderneming verkeerd loop. As die koerant ongewoon groot koepons het of die prys ver onder die sigwaarde is, is die kans goed om geld te verloor.

Koeponinkomste op een korporatiewe verband is onderhewig aan persoonlike inkomstebelasting, en op ander is dit nie. Die lys van sekuriteite met voorkeurbelasting kan op die webwerf van die Moskoubeurs gevind word. As u die winsgewendheid van OFZ's, korporatiewe effekte en deposito's vergelyk, moet u onthou van persoonlike inkomstebelasting.

Dit is goed as die makelaar u toelaat om koepons in 'n bankrekening te ontvang en dit nie aan die IMS krediteer nie. Dan kan die koepons onafhanklik op die IIS gedeponeer word en dan 'n aftrekking van hierdie geld ontvang.

Die wese van verdiskontering

Die verdiskontering van kontantvloei is die vermindering van hul uiteenlopende (verwant aan verskillende berekeningstappe) op hul waarde op 'n sekere tydstip, wat die oomblik van verlaging genoem word. Wanneer u die probleem van die berekening van die verdiskonteerde waarde van effekte vir die doeleindes van RAS 19/02 oplos, is die datum van vermindering die verslagdoeningsdatum. Die belangrikste ekonomiese standaard wat vir verdiskontering gebruik word, is die verdiskonteringskoers, uitgedruk in breuke van 'n eenheid of in persent per jaar. Die verdiskonteringskoers word deur die onderneming self vasgestel, maar kan nie willekeurig wees nie. Die verdiskonteringskoers hou gewoonlik verband met inflasie, die herfinansieringskoers van die Bank van Rusland en die opbrengs op bedryfsbates.

Die berekening van die verdiskonteerde (huidige) waarde (PV) van 'n verband word gemaak op grond van 'n formule vir die berekening van saamgestelde rente gebaseer op die feit dat die bedrag van die koeponinkomste wat vir die jaar opgeloop is, gekapitaliseer word (dit beteken dat dit ook die volgende jaar inkomste bring):

waar PV die verdiskonteerde (verminderde) waarde van die verband is,

N is die aantal jare wat die verband versprei is,

F - betalings op effekte,

r is die verdiskonteringskoers.

Voorbeeld 1. Die maatskappy word aangebied om 'n verband met 'n pariwaarde van 1000 roebels te koop. wat binne 'n jaar terugbetaal word, word rente-inkomste ten tyde van die terugbetaling opgeloop teen 'n koers van 12% per jaar.

Laat die verdiskonteringskoers ook 12% per jaar wees.

Bereken die verdiskonteerde waarde van die verband.

Oor 'n jaar ontvang die maatskappy die sigwaarde van die verband (1000 roebels) en koeponinkomste (120 roebels).

PV = (1000 + 120) / (1 + 0.12) = 1000 (roebels).

Die huidige waarde is gelyk aan die nominale waarde, aangesien die verdiskonteringskoers gelyk is aan die koeponkoers en die betaling van inkomste presies een jaar later plaasvind.

Voorbeeld 2. Die aanvanklike voorwaardes is geneem uit voorbeeld 1, met die enigste verskil dat die verdiskonteringskoers 10% per jaar is.

Die verdiskonteerde waarde van die verband is:

PV = (1000 + 120) / (1 + 0,10) = 1018,18 (roebels).

Die huidige waarde is hoër as die nominale waarde, aangesien die verdiskonteringskoers wat die onderneming se verwagtinge weerspieël, laer is as die koeponkoers op die verband.

Voorbeeld 3. Ons gebruik die voorwaardes van voorbeeld 1, maar die verdiskonteringskoers is 14% per jaar.

Die verdiskonteerde waarde van die verband is:

PV = (1000 + 120) / (1 + 0.14) = 982.46 (roebels).

Die huidige waarde is laer as die nominale waarde, aangesien die verdiskonteringskoers wat die onderneming se verwagtinge weerspieël, hoër is as die koeponkoers op die verband.

Voorbeelde 1-3 is skematies, wat die effek van die verdiskonteringskoers op die huidige waarde van 'n verband toon. Ons bereken nou die verdiskonteerde waarde van die verband, indien laasgenoemde se sirkulasietydperk langer as 'n jaar is.

Voorbeeld 4. Die maatskappy word aangebied om 'n verband met 'n pariwaarde van 1000 roebels te koop. met vervaldatum na 4 jaar word rente-inkomste aan die einde van elke jaar opgehoop teen 'n koers van 12% per jaar.

Laat die verdiskonteringskoers 12% per jaar wees.

Bereken die verdiskonteerde waarde van die verband.

Die huidige waarde is gelyk aan die nominale waarde, aangesien die verdiskonteringskoers gelyk is aan die koeponkoers en inkomste jaarliks ​​betaal word.

As hulle oor die verdiskonteringskoers praat, bedoel hulle gewoonlik die jaarlikse koers, wat gevorm word wanneer presies 'n jaar later inkomste betaal word. As die maatskappy 'n ander bate aangebied word, byvoorbeeld 'n verband teen 12% per jaar met 'n kwartaallikse koeponbetaling, sal die belegging teen 'n verdiskonteringskoers van 12% per jaar die verwagting van die maatskappy oortref op grond van die feit dat die meer gereeld (dikwels een keer per jaar) betaling van die koepon u geld kan belê met addisionele inkomste te verkry.

As daar gedurende die jaar verskeie rentebetalings voorsien word, word die omskakelingsformule gebruik:

waar m die aantal rentebetalings in 'n jaar is,

r is die jaarlikse diskontokoers,

is die verdiskonteringskoers wat ooreenstem met die periode m.

Die geldigheid van die formule is maklik om te verifieer. Laat die jaarkoers 12% per jaar wees, dan stem die kwartaallikse koers daarmee ooreen:

Volgens die herberekeningsformule stem die jaarlikse verdiskonteringskoers van 12% ooreen met die kwartaallikse koers van 2.87373%, en die kwartaallikse koers van 3% stem ooreen met die jaarkoers van 12.55088%.

Voorbeeld 5. Die maatskappy word aangebied om 'n verband met 'n pariwaarde van 1000 roebels te koop. 'n Jaar later word die rente-inkomste kwartaalliks betaal teen 'n koers van 12% per jaar ten bedrae van 30 roebels. (1000 vryf. X 12% / 4).

Laat die verdiskonteringskoers 12% per jaar wees.

Bereken die verdiskonteerde waarde van die verband.

Alle berekeninge met breuke word uitgevoer met behulp van Excel-sigblaaie (graad van wiskundige funksie).

Die verdiskonteerde waarde is hoër as die nominale waarde, alhoewel die verdiskonteringskoers saamval met die koeponkoers, word die koepon meer gereeld as een keer per jaar betaal.

Voorbeeld 6. Die maatskappy word aangebied om 'n verband met 'n pariwaarde van 1000 roebels te koop. met vervaldatum na 2 jaar, word rente-inkomste teen vervaldatum betaal teen 'n koers van 12% per jaar.

Laat die verdiskonteringskoers ook 12% per jaar wees.

Bereken die verdiskonteerde waarde van die verband.

Die verdiskonteerde waarde is laer as die nominale waarde, alhoewel die verdiskonteringskoers saamval met die koeponkoers, word die koepon minder as een keer per jaar betaal.

Vir rekeningkundige doeleindes moet die verdiskonteerde waarde van 'n verband nie ten tyde van die uitreiking daarvan nie, maar op die verslagdatum bereken word. Hoe sal dit die berekeninge verander? Daar sal 'n onvolledige jaar van sirkulasie ontstaan ​​wat in berekening gebring moet word. As u die berekeningsstap tot 1 dag verminder (hierdie formule word deur die Bank van Rusland voorgestel in Riglyne N 2008-U), sal die frekwensie van betalings, noch die tydperk voordat die uitvoering daarvan plaasvind, die skikkings belemmer. In hierdie geval sal die verdiskonteerde (verminderde) formule die volgende vorm aanneem:

waar PV die verdiskonteerde (verminderde) waarde van die verband is,

N is die aantal jare wat die verband versprei is,

F - betalings op effekte,

r is die verdiskonteringskoers,

dn - datum van betaling op die verband,

doen - verslagdoeningsdatum.

Voorbeeld 7. Ons gebruik die bepalings van voorbeeld 5 (die maatskappy word aangebied om 'n verband met 'n pariwaarde van 1000 roebels aan te koop, wat binne 'n jaar terugbetaal word; rente-inkomste word kwartaalliks betaal teen 'n koers van 12% per jaar in die bedrag van 30 roebels), maar ons sal die laaste formule bereken.

Soos u kan sien, is die resultaat in voorbeelde 5 en 7 dieselfde.

En nou sal ons kyk hoe die huidige waarde van die verband op die verslagdatums bereken word.

Voorbeeld 8. 14 Maart 2013 het die maatskappy tydens die aanvanklike plasing 'n verband met 'n pariwaarde van 1000 roebels gekoop. met vervaldatum op 14 Maart 2014, word rente-inkomste ten tyde van die vervaldatum betaal teen 'n koers van 12% per jaar.

Laat die verdiskonteringskoers 12% per jaar wees.

Ons bereken die huidige waarde van die verband op die verkrygingsdatum, vervaldatum en verslagdoeningsdatums.

Verdiskonteerde waarde van effekte vir 14 Maart 2013:

Die verdiskonteerde waarde van die verband is gelyk aan die nominale waarde, aangesien die verdiskonteringskoers gelyk is aan die koeponkoers, en daar is presies een jaar oor voor die betaling van die verband.

Verdiskonteerde waarde van effekte in die state vir die eerste kwartaal van 2013:

Verdiskonteerde waarde van effekte in die state vir die eerste helfte van 2013:

Verdiskonteerde waarde van effekte in die verslagdoening vir 9 maande van 2013:

Verdiskonteerde waarde van effekte in die finansiële state vir 2013:

Verdiskonteerde waarde van die verband vir 14 Maart 2014:

As hulle verval, benader die verdiskonteerde waarde van die verband sy nominale waarde plus rente ontvangbaar.

Nadat ons vereenvoudigde voorbeelde oorweeg het, sal ons die toestande bemoeilik en hulle nader aan regte voorbeelde bring. Tipies word koeponbetalings op effekte kwartaalliks gedoen, en die effekte het 'n vervaldatum van etlike jare.

Voorbeeld 9. Die maatskappy het op die balansstaateffekte van Comet Comet met 'n pariwaarde van 1000 roebels. Die koeponkoers op die verband is 12% per jaar. Die koepon word 4 keer per jaar deur die uitreiker betaal, die looptyd van die verband is 20/20/2017. Ons bereken die verdiskonteerde waarde van die verband op die verslagdoeningsdatums, as daar 'n betalingskedule vir die uitreiker is, en die verdiskonteringskoers is 12%.

Die verdiskonteerde waarde van effekte in die state vir die eerste kwartaal van 2013

Die verdiskonteerde waarde in die state vir die eerste helfte van 2013

Die verdiskonteerde waarde van effekte in die verslagdoening vir die 9 maande van 2013

Die huidige waarde van die verband in die finansiële state vir 2013

Ter verwysing word die verdiskonteerde waarde vir alle daaropvolgende verslagdoeningsdatums (sonder berekeninge) hieronder aangedui.

Aangesien daar 'n gelyke tydperk tussen die verslagdoeningsdatums is, toon die verdiskonteerde waarde vir hierdie datums slegs 'n afname in waarde as gevolg van 'n afname in die aantal rentebetalings. Binne die verslagtydperk neem die verdiskonteerde waarde toe met die betaling van die rente-inkomste en val dit na hierdie betaling.

Dus, in 2017 sal die verdiskonteerde waarde die volgende dinamiek hê:

  • 12/31/2016 - 1 004,64 roebels.,
  • 01/31/2017 - 1014.36 roebels,
  • 02/28/2017 - 1023.22 roebels.,
  • 03/20/2017 - 1029.59 roebels.

Al die oorweeg voorbeelde is gebaseer op die tradisionele afslagmetode. In die meeste voorbeelde is die verdiskonteringskoers gelyk aan die nominale koers op die verband. Dit word spesifiek gedoen om aan te toon hoe ander faktore as die verdiskonteringskoers (oorblywende tyd tot vervaldatum, frekwensie van koeponbetalings) die huidige waarde beïnvloed.

Kortingsmetodes

Daar is twee belangrikste afslagmetodes: die tradisionele metode en die verwagte kontantvloei-metode. Die tradisionele metode aanvaar dat die verdiskonteringskoers alle verwagtinge rakende toekomstige kontantvloei en die ooreenstemmende risikopremie insluit. Daarom word die belangrikste klem op die keuse van die verdiskonteringskoers gelê by die gebruik van die tradisionele metode.

Voorbeelde van die gebruik van die verwagte vloeimetode word gegee in Aanhangsel 2 tot RAS 8/2010 en paragrawe A7 - A14 van Aanhangsel A tot IAS 36. Soos volg uit die beskrywings van hierdie paragrawe, word die verwagte vloei-metode hoofsaaklik gebruik wanneer daar geen mark is nie nóg vir die doel van evaluering, nóg vir 'n vergelykbare objek.

Die tradisionele metode is meer geskik vir effekte, aangesien die grootte en frekwensie van kontantvloei vooraf bekend is. Daar is egter situasies waar die verwagte vloei-metode toepaslik is, byvoorbeeld as die waarskynlikheid van wanbetaling op die verband bestaan. Поскольку дисконтирование при расчете приведенной стоимости по традиционному методу не может отражать неопределенностей в распределении по времени, этот пробел восполняется методом ожидаемого потока.

Пример 10. Предприятие имеет на балансе облигацию номиналом 1000 руб., срок обращения облигации - 2 года, процентный доход выплачивается в момент погашения по ставке 12% годовых. Дата выпуска облигации - 24.10.2011, дата погашения - 24.10.2013.

Die maatskappy het op 09/05/2013 'n brief van die uitreiker ontvang waarin hy sê dat die verband waarskynlik nie op die vervaldatum afgelos sal word nie, en met die voorstel om die skuld te herstruktureer.

Aan die vooraand van verslagdoening vir 9 maande van 2013 het die finansiële diens van die onderneming die hoofrekenmeester inligting gegee oor die verwagte kontantvloei.

Laat die verdiskonteringskoers 9% wees.

Gebaseer op paragrawe. “A” paragraaf A3 van Aanhangsel A tot IAS 36, word die verdiskonteringskoers met 3% verlaag om kredietrisiko uit te sluit, wat in die verwagte kontantvloei verantwoord word.

Diskontokoers

Ter afsluiting kom ons weer terug na die onderbou van die verdiskonteringskoers wat gebruik word om die huidige waarde van die verband te bereken. In die besonder word paragrawe A17 - A18 van Aanhangsel A tot IAS 36 aanbeveel om die volgende tariewe as vertrekpunt te gebruik:

(a) die geweegde gemiddelde koste van kapitaal van 'n onderneming soos bepaal deur metodes soos 'n waardasiemodel vir langtermynbates,

(b) inkrementele rentekoers op geleende kapitaal,

(c) ander markleningskoerse.

Hierdie tariewe moet egter aangepas word:

(a) met inagneming van hoe die mark die spesifieke risiko's verbonde aan die meting van die kontantvloei van 'n bate sal beoordeel,

(b) om risiko's uit te sluit wat nie van toepassing is op die geskatte raming van die kontantvloei van die bate of waaraan die geskatte kontantvloei reeds aangepas is nie.

Risiko's soos land, geldeenheid en prys moet in ag geneem word.

Kyk na die video: Opbrengsten bij volkomen concurrentie - economie (September 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send