Nuttige wenke

Meiose, verskille van mitose

Pin
Send
Share
Send
Send


Mitose (saam met die stadium van sitokinesis) is die proses waardeur 'n eukariotiese somatiese sel (of liggaamsel) in twee identiese diploïede selle verdeel word.

Meiose is 'n ander soort seldeling wat begin met een sel wat die regte aantal chromosome het en eindig met die vorming van vier selle met die helfte van die aantal chromosome (haploïede selle).

By mense ondergaan byna alle selle mitose. Die enigste menslike selle wat deur meiose verdeel word, is gamete of kiemselle (ovum by vroue en sperm by mans).

Gamete het slegs die helfte van die chromosome relatief tot liggaamselle, want as kiemselle saamsmelt tydens bevrugting, het die resulterende sel (genoem die sigoot) die regte aantal chromosome. Daarom is die nageslag 'n mengsel van moeder- en vadergenetika (pa se gamete bevat die een helfte van die chromosome, en die moeder se gamete bevat die ander).

Alhoewel mitose en meiose baie verskillende resultate lewer, is hierdie prosesse baie dieselfde en gaan dit voort met geringe verskille in die hoofstadia. Kom ons kyk na die belangrikste verskille tussen mitose en meiose om beter te verstaan ​​hoe dit werk.

Albei prosesse begin nadat die sel deur die interfase deurgegaan het en DNA in die S-fase (of sintese-fase) gesintetiseer het. Op hierdie punt bestaan ​​elke chromosoom uit susterschromatiede wat deur sentromere bymekaar gehou word.

Susterchromatiede is identies aan mekaar. Tydens mitose gaan 'n sel slegs die M-fase (of die mitotiese fase) deur en vorm dit altesaam twee identiese diploïede selle. In meiose vind twee rondes van die M-fase plaas, dus is die eindresultaat vier haploïede selle wat nie identies is nie.

Stadiums van mitose en meiose

Daar is vier (sommige bronne onderskei vyf) mitosisefases en 'n totaal van agt fases van meiose (of vier wat twee keer herhaal word). Aangesien meiose deur twee fases beweeg, word dit verdeel in meiose I en meiose II. In elke fase van mitose en meiose is daar baie veranderinge in die sel, maar dit het baie belangrike, indien nie identiese, belangrike gebeure in elke fase. Gegewe hierdie belangrikste veranderinge is dit maklik om mitose en meiose te vergelyk.

Die eerste fase word profase in mitose genoem en profase I in meiose I (of profase II meiose II). Tydens die profase berei die kern voor vir splitsing. Dit beteken dat die kernmembraan vernietig word en chromosome begin kondenseer. Daarbenewens vorm 'n spil van die verdeling in die sentriole van die sel, wat help met die skeiding van chromosome in latere stadiums. Dit is alles wat voorkom in mitotiese profase, profesie I, en meestal in profase II. In die begin van profase II is die kernmembraan gewoonlik afwesig en is chromosome reeds gekondenseer vanaf profase I.

Daar is verskillende verskille tussen mitotiese profase en profase I. Tydens profase I kombineer homoloë chromosome. Elke chromosoom het 'n ooreenstemmende chromosoom wat dieselfde gene dra en gewoonlik ook dieselfde grootte en vorm het. Hierdie pare word homoloë chromosome genoem. Tydens profase I versmelt homoloë chromosome en verweef hulle soms.

'N Proses genaamd kruising kan tydens profase I voorkom. Dit vind plaas wanneer homoloë chromosome oorvleuel en genetiese materiaal uitruil. Die werklike dele van een van die susterchromatiede breek en heg weer aan 'n ander homoloog. Die doel van die kruising is om genetiese diversiteit verder te verhoog, aangesien die allele vir hierdie gene nou op verskillende chromosome is en aan die einde van meiose II in verskillende gamete geplaas kan word.

In die metafase gaan die chromosome in lyn met die ewenaar of in die middel van die sel, en die nuutgevormde spilafdeling heg aan hierdie chromosome vas om hulle voor te berei vir hul skeiding. In mitotiese metafase en metafase II word 'n spil aan elke kant van die sentromere geheg, wat saam susterchromatiede bevat. In metafase I verbind die spil egter verskillende homoloë chromosome in die sentromere. Daarom, in die mitotiese metafase en metafase II, word spilvesels van splitsing aan elke kant van die sel geassosieer met dieselfde chromosoom.

Anafase is die stadium waarop fisiese ineenstorting plaasvind. In mitotiese anafase en anafase II beweeg susterchromatiede uitmekaar en beweeg hulle na teenoorgestelde kante van die sel deur die delingsas te verkort. Aangesien die mikrotubules van die spil aan die kinetochore in die sentromere aan beide kante van dieselfde chromosoom tydens die metafase geheg is, breek hulle die chromosoom in twee afsonderlike chromatiede.

Mitotiese anafase skei identiese susterchromatiede af, dus is identiese genetika in elke sel. In anafase I is susterchromatiede nie identies nie, aangesien hulle tydens profase I. 'n oorgang ondergaan het. In anafase I bly susterchromatiede bymekaar, maar homoloë pare chromosome beweeg uitmekaar en word oorgedra na teenoorgestelde pole van die sel.

Die laaste fase van die selsiklus word telofase genoem. In mitotiese telofase en telofase II sal die meeste van die dinge wat tydens die profase gedoen is, omgekeer word. Die spilverdeling breek af en verdwyn, die kernmembraan vorm, die chromosome ontrafel en die sel berei hom voor vir skeiding tydens sitokinesis.

Op hierdie punt gaan mitotiese telofase oor in sitokinesis, waarvan die resultaat twee identiese diploïede selle is. Telofase II het reeds aan die einde van meiose I een afdeling geslaag, dus sal dit sitokinesis ondergaan om altesaam vier haploïede selle te maak. In telofase I word soortgelyke gebeure waargeneem afhangend van die tipe sel. Die spil word vernietig, maar 'n nuwe kernomhulsel word nie gevorm nie, en die chromosome kan dig verstrengel bly. Boonop gaan sommige selle direk na profase II in plaas daarvan om deur sitokinesis in twee selle verdeel te word.

Tabel van die belangrikste verskille tussen mitose en meiose

Vergelyk funksies mitose meiose
Selafdeling Somatiese sel verdeel een keer. Sitokinesis (skeiding van die sitoplasma) vind plaas aan die einde van die telofase.Die kiemsel word gewoonlik twee keer verdeel. Sitokinesis kom voor aan die einde van telofase I en telofase II.
Dogterselle Twee dogtersdiploïede selle word vervaardig wat 'n volledige stel chromosome bevat.Vier dogterselle word geproduseer. Elke sel is 'n haploïed wat die helfte van die aantal chromosome uit die ouersel bevat.
Genetiese samestelling Die dogterselle wat in mitose verkry word, is genetiese klone (hulle is geneties identies). Daar is geen rekombinasie of kruising nie.Die dogterselle wat in meiose verkry word, bevat verskillende kombinasies van gene. Genetiese rekombinasie vind plaas as gevolg van ewekansige segregasie van homoloë chromosome in verskillende selle en deur oorgang (geenoordrag tussen homoloë chromosome).
Profasieduur Gedurende die eerste mitotiese stadium, bekend as profase, kondenseer chromatien in afsonderlike chromosome, breek die kernmembraan en vorm splitsingsveselvesels teen teenoorgestelde pole van die sel. 'N Sel spandeer minder tyd in profesie van mitose as 'n sel in profase I van meiose.Profase I bestaan ​​uit vyf stadia en duur langer as mitose-profase. Fases van meiotiese profase sluit ek in: leptoteen, sigoteen, pachytene, diploteen en diakiene. Hierdie vyf stadia kom nie voor met mitose nie. Genetiese rekombinasie en paring vind tydens profase I plaas.
Die vorming van tetrad (tweewaardig) Die tetrad word nie gevorm nie.In profase I vorm pare homoloë chromosome mekaar in die vorm van die sogenaamde tetrad, wat bestaan ​​uit vier chromatiede (twee stelle susterchromatiede).
Metafase wat ooreenstem Susterchromatiede ('n gedupliseerde chromosoom bestaande uit twee identiese chromosome wat in die sentromere streek verbind is) is op 'n metafase plaat ('n vlak wat ewe ver van die twee pole van die sel af geleë is) in lyn gebring.'N Tetrad van homoloë chromosome is op 'n metafaseplaat in metafase I gerig.
Chromosoomskeiding Tydens anafase skei susterschromatiede af en begin hulle migreer na teenoorgestelde pole van die sel. Afneembare susterschromatied word die volle chromosoom van die dogtersel.Homoloë chromosome migreer na die teenoorgestelde pole van die sel tydens anafase I. Susterschromatiede skei nie in anafase I nie.

Mitose en meiose in evolusie

Tipies is dat mutasies in die DNA van somatiese selle wat mitose ondergaan nie na die nageslag oorgedra word nie en is daarom nie van toepassing op natuurlike seleksie nie en dra nie by tot die evolusie van die spesie nie. Foute in meiose en die willekeurige vermenging van gene en chromosome deur die hele proses dra egter by tot genetiese diversiteit en lei tot evolusie. Kruising skep 'n nuwe kombinasie van gene wat gunstige aanpassing kan kodeer.

Daarbenewens lei 'n onafhanklike verskeidenheid chromosome tydens metafase I ook tot genetiese diversiteit. Homoloë pare chromosome pas in hierdie stadium op, dus is die vermenging en bypassing van eienskappe baie opsies, wat bydra tot die diversiteit. Laastens kan toevallige bevrugting ook genetiese diversiteit verhoog. Sedert die einde van meiose II word vier geneties verskillende gamete gevorm wat eintlik tydens bevrugting gebruik word. Aangesien die bestaande karakters gemeng en oorgedra word, beïnvloed die natuurlike seleksie hulle en kies die gunstigste aanpassings as die voorkeur fenotipes van individue.

Verskille van meiose van mitose volgens die resultate

1. Na mitose word twee selle verkry, en na meiose vier.

2. Na mitose word somatiese selle (liggaamselle) verkry, en na meiose, kiemselle (gamete is sperm en eiers, word spore in plante ná meiose verkry).

3. Na mitose word identiese selle (kopieë) verkry, en na meiose - verskillende selle (oorerflike inligting word weer gekombineer).

4. Na mitose bly die aantal chromosome in dogterselle dieselfde as in die moederselle, en na meiose neem dit met 2 keer af (daar is 'n afname in die aantal chromosome, indien nie, dan sou die aantal chromosome na elke bevrugting verdubbel), vermindering en bevrugting verseker die konstansie van die aantal chromosome).

Verskille tussen meiose en mitose onderweg

1. In mitose is een afdeling, en in meiose - twee (hiervan word 4 selle verkry).

2. In die profase van die eerste verdeling van meiose, konjugasie (noue konvergensie van homoloë chromosome) en oorskakeling (uitruil van terreine van homoloë chromosome), lei dit tot herkombinasie (herkombinasie) van oorerflike inligting.

3. In die anafase van die eerste afdeling van meiose, vind 'n onafhanklike divergensie van homoloë chromosome plaas (tweekromatied chromosome divergeer na die pole van die sel). Dit lei tot rekombinasie en vermindering.

4. In die interfase tussen twee afdelings van meiose vind chromosoomverdubbeling nie plaas nie, aangesien dit reeds dubbel is.

Die tweede afdeling van meiose verskil nie van mitose nie. Soos in mitose, in anafase II van meiose divergeer enkel suster chromosome (voormalige chromatiede) na die pole van die sel.

Sellewensiklus (sel siklus)

Vanaf die oomblik dat 'n sel verskyn tot sy dood as gevolg van apoptose (geprogrammeerde seldood), duur die lewensiklus van die sel ononderbroke voort.

Hier en in die toekoms sal ons die genetiese formule van die sel gebruik, waar "n" die aantal chromosome is, en "c" die aantal DNA (chromatid) is. Laat my u daaraan herinner dat elke chromosoom een ​​DNA-molekule (een chromatid) (nc) of twee (n2c) kan bevat.

Die sel siklus bevat verskillende fases: deling (mitose), postmitotiese (presintetiese), sintetiese, postsintetiese (premitotiese) periode. Die laaste drie periodes bestaan ​​uit interfase - voorbereiding vir seldeling.

Ons analiseer die periodes van interfase in meer besonderhede:

  Postmitotiese periode G1 - 2n2c

Ribosome word intensief gevorm, ATP en alle soorte RNA, ensieme word gesintetiseer, mitochondria verdeel, die sel groei.

Sintetiese periode S - 2n4c

Duur 6-10 uur. Die belangrikste gebeurtenis van hierdie periode is die verdubbeling van DNA, waardeur elke chromosoom aan die einde van die sintetiese periode uit twee chromatiede bestaan. Strukturele DNA-proteïene, histone, word aktief gesintetiseer.

Premitotiese periode G2 - 2n4c

Kort, duur 2-6 uur. Die sel bestee hierdie keer die voorbereiding vir die volgende proses: seldeling, proteïene en ATP word gesintetiseer, sentriole word verdubbel.

Mitose (Grieks μίτος - draad)

Mitose is 'n indirekte metode van seldeling, die algemeenste onder eukariotiese organismes. Die duur duur ongeveer 1 uur. 'N Sel word voorberei vir mitose gedurende die interfase-periode deur proteïene, ATP te sintetiseer en die DNA-molekule in die sintetiese periode te verdubbel.

Mitose bestaan ​​uit 4 fases, wat ons hieronder in meer besonderhede sal bespreek: profase, metafase, anafase, telofase. Laat my u daaraan herinner dat 'n sel mitose binnedring met 'n reeds verdubbelde hoeveelheid DNA (in die sintetiese periode). Ons sal mitose beskou as 'n voorbeeld van 'n sel met 'n stel chromosome en 2n4c DNA.

 • Die vormlose chromatien in die kern begin vergader in duidelik gevormde strukture - chromosome - dit gebeur as gevolg van DNA-helixing (onthou my voorbeeld van die assosiasie van 'n chromosoom met 'n gare-draad).
 • Die dop van die kern breek op, die chromosome verskyn in die sitoplasma van die sel
 • Sentrioles beweeg na die pole van die sel, die fiksie-spil sentrum vorm

DNA word maksimaliseer in die chromosome wat by die ewenaar van die sel geleë is. Elke chromosoom bestaan ​​uit twee chromatiede wat deur 'n sentromere (kinetochoor) verbind is. Die draadjies van die delingsas is aan die sentromere van die chromosome vasgeheg (meer presies is dit aan die sentromere kinetochoor geheg).

Die kortste fase van mitose. Chromosome wat uit twee chromatiede bestaan, breek in aparte chromatiede af. Die drade van die splytingspyp trek chromatiede (sinoniem met dogterchromosome) na die pole van die sel.

In hierdie fase bereik chromatiede (dogterchromosome) die pole van die sel.

 • Die proses van DNA-desperalisering begin, chromosome verdwyn en word chromatien (onthou die assosiasie oor die ongedraaide skeidraad)
 • Daar verskyn 'n kernskulp, 'n kern word gevorm
 • Die drade van die spil is gebreek

In die telofase word sitoplasma verdeel - sitokinesis (sitotomie), waardeur twee dogterselle met 'n stel 2n2c gevorm word. In dierselle word sitokinesis uitgevoer deur die sitoplasma, in plantselle, te versnel deur die vorming van 'n digte selwand (wat van binne na buite groei).

Die dogterselle 2n2c wat in telofase gevorm word, betree die postmitotiese periode. Dan, in die sintetiese periode, waar DNA verdubbel word, waarna elke chromosoom uit twee chromatiede bestaan ​​- 2n4c. 'N Sel met 'n stel 2n4c en gaan in die profase van mitose. Die sel siklus sluit dus.

Die biologiese belang van mitose is baie belangrik:

 • Die aantal chromosome in dogters en moederselle is dieselfde; die aantal chromosome in geslagte is konstant.
 • As gevolg van mitose word dogterselle gevorm - genetiese kopieë (klone) van die moeder.
 • Mitose is 'n universele metode van ongeslagtelike voortplanting, wedergeboorte en vind op dieselfde manier plaas in alle eukariote (kernorganismes).
 • Die universaliteit van mitose is nog 'n bewys van die eenheid van die hele organiese wêreld.

Probeer die fases van mitose op u eie herroep en beskryf die gebeure wat daarin voorkom. Let veral op na die toestand van chromosome, beklemtoon hoeveel DNA-molekules (chromatiede) hulle bevat.

Meiosis (uit die Grieks. Μείωσις - reduksie), of reduksie-selverdeling - 'n manier van seldeling, waarin die oorerflike materiaal daarin (die aantal chromosome) gehalveer word. Meiose kom voor tydens die vorming van kiemselle (gamete) by diere en spore in plante.

As gevolg van meiose produseer diploïede selle (2n) haploïede (n) selle. Meiose bestaan ​​uit twee opeenvolgende afdelings, waarbinne daar feitlik geen pouse is nie. DNA verdubbel voor meiose vind plaas gedurende die sintetiese periode van die interfase (soos by mitose).

Soos reeds genoem, bestaan ​​meiose uit twee afdelings: meiose I (reduksie) en meiose II (eweredig). Die eerste afdeling word reduksie (lat. Reductio - afname) genoem, aangesien die aantal chromosome aan die einde daarvan gehalveer is. Die tweede afdeling - gelykstelling (Latynse aquatio - gelykstelling) is baie soortgelyk aan mitose.

Ons gaan na die studie van die eerste afdeling van meiose. As basis neem ons 'n sel met twee chromosome en verdubbel (in die sintetiese periode van tussenfase) die hoeveelheid DNA - 2n4c.

  Woord van meiose

Benewens die prosesse wat tipies is vir profase (DNA spiraalvormig in chromosome, vernietiging van die kernmembraan, beweging van sentriole na die pole van die sel), is daar twee hoofprosesse in meiose wat ek voorspel: konjugasie en kruising.

Konjugasie (lat. Konjugatio - verbinding) - die konvergensie van homoloë chromosome met mekaar. Homoloë chromosome is dié wat ooreenstem met mekaar in grootte, vorm en struktuur. As gevolg van die konjugasie word daar komplekse gevorm wat bestaan ​​uit twee chromosome - tweestande (lat. Twee - dubbel en valens - sterk).

После конъюгации становится возможен следующий процесс - кроссинговер (от англ. crossing over — пересечение), в ходе которого происходит обмен участками между гомологичными хромосомами.

Кроссинговер является важнейшим процессом, в ходе которого возникают рекомбинации генов, что создает уникальный материал для эволюции, последующего естественного отбора. Кроссинговер приводит к генетическому разнообразию потомства.

Биваленты (комплексы из двух хромосом) выстраиваются по экватору клетки. Формируется веретено деления, нити которого крепятся к центромере (кинетохору) каждой хромосомы, составляющей бивалент.

Die draadjies van die delingsas word verminder, waardeur die tweekleediges in individuele chromosome opbreek, wat aangetrek word na die pole van die sel. As gevolg hiervan word 'n haploïede stel van die toekomstige sel, n2c, by elke pool gevorm, waardeur meiose I reduksie-afdeling genoem word.

Sitokinesis kom voor - verdeling van die sitoplasma. Twee selle word gevorm met 'n haploïede stel chromosome. 'N Baie kort interfase na meiose I word vervang deur 'n nuwe afdeling - meiose II.

Meiosis II is in alle fases baie soortgelyk aan mitose, dus as u iets vergeet het: kyk na die onderwerp oor mitose. Die belangrikste verskil tussen meiose II en meiose I is dat chromatiede (dogterchromosome) nie in die anafase van meiose II afwyk na die pole van die sel nie.

As gevolg van meiose I en meiose II, verkry ons van 'n diploïede sel 2n4c 'n haploïede sel - nc. Dit is die kern van meiose - die vorming van haploïede (geslagselle) selle. Ons moet nog steeds die stel chromosome en DNA in verskillende fases van meiose onthou wanneer ons gametogenese bestudeer, wat lei tot die vorming van sperm- en eierselle - kiemselle (gamete).

Nou neem ons 'n sel waarin 4 chromosome is. Probeer om die fases en fases waardeur dit tydens meiose gaan, onafhanklik te beskryf. Praat en verstaan ​​die stel chromosome in elke fase.

Onthou dat DNA voor meiose in die sintetiese periode verdubbel word. As gevolg hiervan, sien u reeds aan die begin van meiose die verhoogde aantal - 2n4c (4 chromosome, 8 DNA-molekules). Ek verstaan ​​dat ek 4n8c wil skryf, maar dit is 'n verkeerde inskrywing!) Ons oorspronklike sel is immers diploïed (2n), nie tetraploïd nie (4n),)

Dit is dus tyd om die biologiese belang van meiose te bespreek:

 • Handhaaf 'n konstante aantal chromosome in alle geslagte, verhoed dat die aantal chromosome verdubbel
 • Danksy oorkruising ontstaan ​​nuwe kombinasies van gene, en word die genetiese diversiteit van gamete-samestelling verseker.
 • Nageslag met nuwe eienskappe - materiaal vir evolusie wat natuurlike seleksie ondergaan

Toetse en take

Al die onderstaande terme word gebruik om meiose te beskryf. Definieer twee terme wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers neer waaronder dit aangedui word.
1) tweekuns
2) vermindering afdeling
3) kloning
4) bemesting
5) oorkruising

1. Bepaal 'n ooreenstemming tussen die metodes van seldeling en die kenmerke daarvan: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die regte volgorde neer.
A) verkleiningsafdeling
B) groei, wedergeboorte
C) dogterselle is identies aan die ouer
D) vier haploïede selle word gevorm
D) genetiese diversiteit verhoog
E) indirekte verdeling

2. Bepaal 'n korrespondensie tussen die prosesse wat tydens seldeling plaasvind en die metodes van verdeling: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die regte volgorde neer.
A) sorg vir die groei en ontwikkeling van die liggaam
B) as gevolg van verdeling word somatiese selle gevorm
C) hou 'n konstante aantal chromosome in die selle van individue van dieselfde spesie tydens seksuele voortplanting
D) is die basis van kombinasieveranderlikheid
D) is die basis van vegetatiewe voortplanting
E) tweedeling word gevorm in die proses van verdeling

3. Bepaal 'n korrespondensie tussen die kenmerke van die prosesse en die metode van seldeling: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die regte volgorde neer.
A) die vorming van kiemselle by soogdiere
B) liggaamsgroei
C) sigote-indeling
D) vervoeging en oorskakeling
E) die aantal chromosome te halveer

4. Bepaal 'n korrespondensie tussen die prosesse en die metode van seldeling: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die regte volgorde neer.
A) daar is 'n verdeling van somatiese selle
B) die chromosoomstel is gehalveer
C) 'n nuwe kombinasie van gene word gevorm
D) vervoeging en oorgang vind plaas
D) tweeslagtiges is aan die ewenaar van die sel geleë

5. Vestig 'n korrespondensie tussen die prosesse en metodes van verdeling: 1) meiose, 2) mitose. Skryf die nommers 1 en 2 in die regte volgorde neer.
A) daar is die vorming van tweekuns
B) die vorming van diploïede selle
C) die aantal chromosome wissel
D) oorkruising vind plaas
D) die inhoud van genetiese materiaal verander nie
E) daar is 'n divergensie van twee chromatied chromosome na die pole van die sel

6. Stel die ooreenstemming tussen die kenmerke van seldeling en die tipe daarvan: 1) Mitose, 2) Meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die regte volgorde neer.
A) kom in twee fases voor
B) na deling word diploïede selle gevorm
C) die resulterende selle het 'n stel chromosome en 2n2c DNA
D) gaan gepaard met vervoeging van chromosome
D) die resulterende selle het 'n stel chromosome en DNA nc
E) oorkruising vind plaas

7. Bepaal 'n korrespondensie tussen die tipe seldeling en die biologiese waarde: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
A) genetiese stabiliteit
B) kombinasie-veranderlikheid
C) wedergeboorte
D) liggaamsgroei
D) aseksuele voortplanting
E) seksuele voortplanting

8. Stel die ooreenkoms tussen die kenmerke van die proses en die selverdelingsmetodes: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
1) pare homoloë chromosome word gevorm
2) homoloë chromosome divergeer na die pole
3) vervoeging en oorgang vind plaas
4) daar is 'n afname in die aantal chromosome
5) aan die einde van die proses word twee dogterselle gevorm
6) die identiteit van die oorerflike inligting van nuwe selle in die moedersel word gerespekteer

9. Skep 'n korrespondensie tussen die kenmerke van die proses en die metodes van seldeling: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
A) selle word gevorm met die chromosoomset nc
B) tweekromatied chromosome divergeer na die pole
C) vervoeging en oorgang vind plaas
D) die aantal chromosome bly onveranderd
D) Aan die einde van die proses word vier dogterselle gevorm
E) vermindering van die aantal chromosome

10. Stel die ooreenkoms tussen die kenmerke en metodes van seldeling: 1) mitose, 2) meiose. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
A) 'n afname in die aantal chromosome in die sel
B) die vorming van selle wat identies is aan die moeder
C) die vorming van somatiese selle
D) die vorming van gamete by diere
D) die groei van organismes te verseker
E) die vorming van spore in plante

GATER 11:
A) behou die kariotipe van die oorspronklike sel

Kies een, die mees korrekte opsie. Chromosoomchromosome tydens meiose beweeg na die pole van die sel in
1) anafase I-afdeling
2) anafase II-afdeling
3) profesie I-afdeling
4) profase II-afdeling

Kies een, die mees korrekte opsie. Die eerste afdeling van meiose verskil van die tweede afdeling van meiose
1) die divergensie van dogterchromatiede in die gevolglike selle
2) die divergensie van homoloë chromosome en die vorming van twee haploïede selle
3) die primêre vernouing van chromosome in twee dele te verdeel
4) die vorming van twee diploïede selle

Al die tekens hieronder, behalwe vir twee, kan gebruik word om die prosesse en biologiese belang van meiose te karakteriseer. Identifiseer twee tekens wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers waaronder dit aangedui is, neer.
1) die vorming van selle met dubbel die aantal chromosome
2) die vorming van haploïede selle
3) die vorming van tweekuns
4) die ontstaan ​​van nuwe geenkombinasies
5) die voorkoms van 'n groter aantal somatiese selle


Beskou die prent wat seldeling uitbeeld en bepaal (A) die soort, (B) die stel chromosome in die sel links, en (C) watter spesifieke selle in diere gevorm word as gevolg van sodanige verdeling. Kies die toepaslike term uit elke lys vir elke letter.
1) mitose
2) transkripsie
3) diploïed
4) meiose
5) direk
6) haploïede
7) spel
8) somaties

Kies drie opsies. Watter tekens kenmerk meiose?
1) die teenwoordigheid van twee opeenvolgende afdelings
2) die vorming van twee selle met dieselfde oorerflike inligting
3) die divergensie van homoloë chromosome in verskillende selle
4) die vorming van diploïede dogterselle
5) 'n gebrek aan tussenfase voor die eerste afdeling
6) konjugasie en oorgang van chromosome

1. Bepaal 'n reeks prosesse wat tydens meiose plaasvind
1) die ligging van pare homoloë chromosome in die ekwatoriale vlak
2) konjugasie, kruising oor homoloë chromosome
3) die ligging in die ekwatoriale vlak en die divergensie van susterchromosome
4) die vorming van vier haploïede kerne
5) divergensie van homoloë chromosome

2. Bepaal 'n reeks prosesse vir die eerste afdeling van meiose. Skryf die toepaslike volgorde van getalle neer.
1) konjugasie van chromosome
2) oorkruising
3) die ligging van pare (tweeslagtigheid) van homoloë chromosome aan die ewenaar van die sel
4) die divergensie van homoloë chromosome wat bestaan ​​uit twee chromatiede na die teenoorgestelde pole van die sel
5) spiralisering van chromosome met die vorming van tweeslagtiges
6) die vorming van kerne, verdeling van die sitoplasma - die vorming van twee dogterselle

3. Bepaal 'n reeks prosesse wat by meiose plaasvind.
1) die divergensie van homoloë chromosome na die pole van die sel
2) die divergensie van susterchromosome (chromatiede) na die pole van die sel
3) geenuitruiling tussen homoloë chromosome
4) die vorming van vier selle met 'n haploïede stel chromosome
5) konjugasie van homoloë chromosome

4. Stel die volgorde van meiose-prosesse in. Skryf die toepaslike volgorde van getalle neer.
1) die ligging van pare chromosome by die ewenaar van die sel
2) die divergensie van susterchromatiede na die teenoorgestelde pole van die sel
3) vervoeging en oorskakeling
4) kernvorming met 'n stel chromosome en nc DNA
5) die divergensie van twee chromatied chromosome na teenoorgestelde pole van die sel

5. Bepaal 'n reeks prosesse wat plaasvind tydens meiotiese seldeling van die dier. Skryf die toepaslike volgorde van getalle neer.
1) die vorming van twee selle met 'n haploïede stel chromosome
2) divergensie van homoloë chromosome
3) konjugasie met moontlike kruising oor homoloë chromosome
4) die ligging in die ekwatoriale vlak en die divergensie van susterchromosome
5) die ligging van pare homoloë chromosome in die vlak van die ewenaar van die sel
6) die vorming van vier haploïede kerne


Beskou die prent wat seldeling uitbeeld en bepaal A) die tipe verdeling, B) die stel chromosome in die oorspronklike sel, C) watter spesifieke selle gevorm word. Skryf die drie syfers (termnommers uit die voorgestelde lys) in die regte volgorde neer.
1) mitose
2) transkripsie
3) diploïed
4) meiose
5) direk
6) haploïede
7) gamete
8) somaties

Kies een, die mees korrekte opsie. Spore in blomplante word, in teenstelling met bakteriese spore, tydens die vorming gevorm
1) aanpassing by die lewe in ongunstige omstandighede
2) mitose van haploïede selle
3) meiose van diploïede selle
4) seksuele voortplanting

Kies een, die mees korrekte opsie. DNA verdubbeling en die vorming van twee chromatiede tydens meiose vind plaas in
1) profesie van die eerste afdeling van meiose
2) profesie van die tweede afdeling van meiose
3) interfase voor die eerste afdeling
4) interfase voor die tweede afdeling


Beskou die prentjie van seldeling en bepaal (A) die fase daarvan, (B) die stel chromosome in dogterselle, en (C) watter spesifieke selle gevorm word as gevolg van sodanige verdeling in plante.
1) profaseer, metafase, telofase
2) somaties
3) diploïed
4) profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2
5) profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1
6) haploïede
7) geskil
8) die eerste meiotiese afdeling


Beskou die foto wat seldeling uitbeeld en bepaal: A) watter fases van verdeling word uitgebeeld, B) 'n stel chromosome van selle in elke fase, C) watter spesifieke selle in plante gevorm word as gevolg van sodanige verdeling. Skryf die drie syfers (termnommers uit die voorgestelde lys) in die regte volgorde neer.
1) profaseer, metafase, telofase
2) interfase
3) diploïed
4) profase 2, metafase 2, anafase 2
5) profase 1, metafase 1, anafase 1
6) haploïede
7) geskil
8) somaties


Al die tekens hieronder, behalwe vir twee, word gebruik om die selle wat in die figuur uitgebeeld word, te beskryf. Identifiseer die twee tekens wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers waaronder dit aangedui is, neer.
1) homoloë chromosome is teenwoordig
2) elke chromosoom bevat een DNA-molekule
3) daar is geen selsentrum in die sel nie
4) die vorming van mitotiese spilverdeling
5) metafase plaat gevorm

Al die tekens hieronder, behalwe vir twee, kan gebruik word om die prosesse van die eerste afdeling van meiose te beskryf. Identifiseer twee tekens wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers waaronder dit aangedui is, neer.
1) die vorming van twee haploïede kerne
2) die divergensie van monochromatiese chromosome na die teenoorgestelde pole van die sel
3) die vorming van vier selle met 'n stel nc
4) uitruil van streke van homoloë chromosome
5) chromosoomspiralisering

Kies een, die mees korrekte opsie. In die eerste afdeling vorm meiose vorm
1) poliploïede selle
2) diploïede selle
3) gamete
4) haploïede selle

Kies een, die mees korrekte opsie. Tydens seksuele voortplanting word die konstansie van die chromosoomversameling in 'n reeks generasies van die spesie gehandhaaf
1) rekombinasie van gene in chromosome
2) die vorming van identiese dogterselle
3) divergensie van susterchromosome
4) 'n afname in die aantal chromosome in gamete

Hoe verskil die profase van die eerste afdeling van meiose van die mitose? As antwoord, skryf die nommers van die twee korrekte opsies uit die vyf voorgestelde aan.
1) die kerndop verdwyn
2) chromosome spiraalvormig
3) konjugasie van chromosome vind plaas
4) chromosome is ewekansig gerangskik
5) oorkruising vind plaas


Al die tekens hieronder, behalwe vir twee, word gebruik om die fase van meiose in die figuur te beskryf. Identifiseer twee tekens wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers waaronder dit aangedui is, neer.
1) tweekuns van chromosome is aan die ewenaar van die sel geleë
2) homoloë chromosome, bestaande uit twee chromatiede, divergeer na teenoorgestelde pole
3) dogterchromatiede divergeer na teenoorgestelde pole van die sel
4) daar is 'n afname in die aantal chromosome
5) chromosoom wat in die n2c-sel by elke pool van die sel aangebring is


Beskou die patroon en bepaal (A) die tipe verdeling, (B) die fase van die verdeling, (C) die hoeveelheid genetiese materiaal in die sel. Kies die toepaslike term vir elke sel met letters gemerk. Teken die geselekteerde nommers op in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
1) anafase II
2) n2c (by elke pool van die sel)
3) metafase
4) meiose
5) 2n2c
6) mitose
7) anafase I

Hoeveel spermatozoa word gevorm as gevolg van spermatogenese uit een diploïede primêre kiemsel? Skryf slegs die ooreenstemmende nommer in die antwoord neer.

Al die simptome wat hieronder gelys word, kan gebruik word om meiose te beskryf. Identifiseer twee tekens wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers waaronder dit aangedui is, neer.
1) twee diploïede selle word gevorm
2) vier haploïede selle word gevorm
3) daar is een afdeling, bestaande uit vier fases
4) daar is twee afdelings, wat elk uit vier fases bestaan
5) Homoloë chromosome wat twee chromatiede bevat, verskil elk na die pole van die sel

Al die tekens hieronder, behalwe vir twee, kan gebruik word om die prosesse wat in die profesie van die eerste afdeling van meiose plaasvind, te beskryf. Identifiseer twee tekens wat uit die algemene lys “val” en skryf die nommers waaronder dit aangedui word, neer.
1) die vorming van twee kerns
2) divergensie van homoloë chromosome
3) konvergensie van homoloë chromosome
4) uitruil van streke van homoloë chromosome
5) chromosoomspiralisering

Kies drie kenmerke van mitotiese seldeling.
1) tweechromatied chromosome divergeer na die pole
2) susterchromatiede divergeer na die pale
3) verdubbelde chromosome verskyn in dogterselle
4) As gevolg hiervan word twee diploïede selle gevorm
5) die proses vind in een afdeling plaas
6) As gevolg hiervan word haploïede selle gevorm

Kies drie verskille tussen die eerste afdeling van meiose vanaf die tweede
1) pare homoloë chromosome is aan die ewenaar van die sel geleë
2) daar is geen telofase nie
3) konjugasie en oorgang van chromosome vind plaas
4) daar is geen konjugasie en kruising van chromosome nie
5) susterchromatiede divergeer na die pole van die sel
6) homoloë chromosome divergeer na die pole van die sel

Watter prosesse vind tydens meiose plaas?
1) transkripsie
2) vermindering
3) denaturasie
4) oorkruising
5) vervoeging
6) uitgesaai

Die biologiese wese van meiose is:
1) die opkoms van 'n nuwe nukleotiedvolgorde,
2) die vorming van selle met dubbel die aantal chromosome,
3) die vorming van haploïede selle,
4) rekombinasie van gedeeltes van nie-homoloë chromosome,
5) nuwe geenkombinasies,
6) die voorkoms van 'n groter aantal somatiese selle.

Kies drie korrekte antwoorde uit ses en skryf die nommers waaronder dit aangedui is neer. Meiose kom voor
1) die vorming van kiemselle
2) die vorming van prokariotiese selle
3) halvering van die aantal chromosome
4) behoud van die diploïede stel chromosome
5) die vorming van twee dogterselle
6) die ontwikkeling van vier haploïede selle

Vestig 'n korrespondensie tussen die kenmerke en fases van seldeling: 1) metafase van mitose, 2) anafase van mitose, 3) profase I van meiose. Skryf die nommers 1-3 neer in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
A) uitruiling van chromosoomstreke
B) belyning van chromosome by die ewenaar van die sel
C) die vorming van die spilafdeling
D) 'n stel chromosome en die aantal DNA-molekules in 'n sel - 4n4c
D) verdeling van sentromere van chromosome

Bepaal 'n korrespondensie tussen die proseskenmerk en die meiose-fase, waarvoor dit kenmerkend is: 1) anafase I, 2) anafase II, 3) telofase II. Skryf die nommers 1-3 neer in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
A) die divergensie van susterchromosome na verskillende pole van die sel
B) die vorming van vier haploïede kerne
В) расхождение двухроматидных хромосом к противоположным полюсам
Г) увеличение вдвое числа хромосом в клетке при расхождении сестринских хроматид
Д) независимое расхождение хромосом из каждой гомологичной пары

Установите соответствие между характеристиками и фазами мейоза: 1) профаза первого деления, 2) анафаза второго деления. Skryf die nommers 1 en 2 in die volgorde wat ooreenstem met die letters.
A) konjugasie van homoloë chromosome
B) die vorming van bivalente
B) chromatied-verskil
D) vermindering van die mikrotubulêre spilverdeling
D) ontbinding van karyolemma


Bepaal die fase en tipe verdeling wat in die figuur getoon word. Skryf twee getalle in die volgorde in die taak neer, sonder skeidings (spasies, kommas, ens.).
1) anafase
2) metafase
3) profeteer
4) telofase
5) mitose
6) meiose I
7) meiose II


Bepaal die fase en tipe verdeling wat in die figuur getoon word. Skryf twee getalle in die volgorde in die taak neer, sonder skeidings (spasies, kommas, ens.).
1) anafase
2) metafase
3) profeteer
4) telofase
5) mitose
6) meiose I
7) meiose II


Bepaal die fase en tipe verdeling wat in die figuur getoon word. Skryf twee getalle in die volgorde in die taak neer, sonder skeidings (spasies, kommas, ens.).
1) anafase
2) metafase
3) profeteer
4) telofase
5) mitose
6) meiose I
7) meiose II


Bepaal die fase en tipe verdeling wat in die figuur getoon word. Skryf twee getalle in die volgorde in die taak neer, sonder skeidings (spasies, kommas, ens.).
1) anafase
2) metafase
3) profeteer
4) telofase
5) mitose
6) meiose I
7) meiose II

Binêre halvering

Mitose en meiose is slegs moontlik by eukariote, maar wat van prokariote - bakterieë? Hulle het 'n effens ander metode uitgevind en die binêre afdeling in twee gedeel. Dit word nie net in bakterieë aangetref nie, maar ook in 'n aantal kernorganismes: amoeba, siliades, groen euglena.

Onder gunstige omstandighede verdeel bakterieë elke 20 minute. As die toestande nie so gunstig is nie, word meer tyd spandeer aan groei en ontwikkeling, die ophoping van voedingstowwe. Intervalle tussen afdelings word langer.

Amitose (uit die Grieks. Ἀ - 'n deeltjie van ontkenning en μίτος - 'n draad)

Die metode van direkte seldeling, waarin daar geen vorming van 'n spil van verdeling en eenvormige verdeling van chromosome is nie. Selle word direk deur insnyding verdeel, die erflike materiaal word versprei "as iemand gelukkig is" - lukraak.

Amitose kom voor in kankerselle (tumor) selle, inflammatoriese veranderinge in ou selle.

© Bellevich Yuri Sergeevich

Hierdie artikel is die intellektuele eiendom van Yuri Sergeyevich Bellevich. Die kopiëring, verspreiding (insluitend deur na ander webwerwe en bronne op die internet te kopieër) of enige ander gebruik van inligting en voorwerpe sonder die toestemming van die kopiereghouer, is volgens wet strafbaar. Kontak gerus vir artikelmateriaal en toestemming om dit te gebruik Bellevich Yuri.

Kyk na die video: mitose vs meiose (September 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send