Nuttige wenke

Hoe om 'n afskrif van u mediese rekords te kry

Pin
Send
Share
Send
Send


Sê my, hoe kan ek my eksvrou vra vir 'n afskrif van 'n mediese rekord vir 'n baba?

Goeie middag U kan vra, en as u dit nodig het en die vrou dit nie gee nie, kan u die kliniek kontak en 'n kopie daar neem, aangesien die ouer die reg het.

U het die reg om aansoek te doen by 'n mediese instelling. As daar geen kaart is nie. Kontak dan die hof as u nie die kwessie vrywillig kan oplos nie.

hallo U het die reg om na die kliniek te gaan waar die mediese kaart gebêre moet word, waar die kind bedien word, met die pediater te praat en 'n foto van die kaart te neem, of dit uit die register te neem en 'n afskrif te neem, en dan terugbesorg. Die kliniek het nie die reg om u te weier as u nie ouerregte ontneem nie.

Welkom!
Van haar vrou vereis nie. Sy is nie verplig om dit aan u te gee nie. Maar in die kliniek kan u eis.

hallo
Sy kan u nie 'n afskrif van die mediese rekord voorsien nie. die kaart is in die hospitaal en sal nie aan haar uitgereik word nie. Die vader van die kind het die reg om die kliniek te kontak en inligting oor die gesondheid van sy kind uit te vind.

Het 'n privaat kliniek die reg om 'n mediese boek te hou! En hoe kan ek 'n kopie van 'n buitepasiëntkaart kry? Dankie

hallo Nee, dit kan nie geld nie.

Goeie dag, liewe Elvira!

Die weiering om 'n mediese boek te verskaf, is nie geldig nie.

Deel 4 van artikel 22 van die federale wet van 21 November 2011 N 323-ФЗ “Op die basis van die beskerming van die gesondheid van die burgers in die Russiese Federasie” lui: die pasiënt of sy regsverteenwoordiger het die reg om mediese dokumente, afskrifte daarvan en uittreksels uit mediese dokumente op grond van 'n skriftelike aansoek te ontvang dokumente.

U moet dus aansoek doen met 'n skriftelike aansoek wat aan die hoof van die mediese organisasie gerig word, met die versoek om 'n mediese boek te voorsien.

Konsepbevel van die Ministerie van Gesondheid van die Russiese Federasie "Na goedkeuring van die prosedure en sperdatums vir die verskaffing van mediese dokumente (kopieë) en uittreksels daaruit" (opgestel op 26 Maart 2019 deur die Ministerie van Gesondheid van Rusland)

Projekdossier

In ooreenstemming met Deel 5 van artikel 22 van die federale wet van 21 November 2011 N 323-ФЗ "Op die basis van die beskerming van die gesondheid van die burgers in die Russiese Federasie" (Versamelde wetgewing van die Russiese Federasie, 2011, N 48, art. 6724, 2017, N 31, art. 4791) Ek bestel:

Om die prosedure en voorwaardes vir die verskaffing van mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daaruit volgens die aansoek goed te keur.

Die MinisterVI Skvortsova

aansoek
volgens die bevel van die Ministerie van Gesondheid
Russiese Federasie
gedateer "___" _____________ 2019 N ____

Die prosedure en sperdatums vir die verskaffing van mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daarvan

1. Die prosedure en bepalings vir die verskaffing van mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daaruit bepaal die reëls en voorwaardes vir die uitreiking deur mediese organisasies van 'n pasiënt of sy regsverteenwoordiger van mediese dokumente wat die pasiënt se gesondheidstatus weerspieël, insluitend die mediese rekords van die pasiënt wat mediese sorg op buitepasiënt-basis ontvang * (1), die resultate van laboratorium-, instrumentele, patologiese, anatomiese en ander vorme van diagnostiese studies, ander mediese dokumente (hierna verwys as mediese dokumente), afskrifte van medisyne Sgiach dokumente en uittreksels uit mediese rekords, tensy 'n ander prosedure vir die toekenning van (die uitreiking) 'n mediese dokument van een of ander vorm, 'n afskrif van 'n mediese dokument of 'n uittreksel uit die mediese dokument is nie deur die wetgewing van die Russiese Federasie.

2. Die mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daarvan is gratis verbonde aan die pasiënt of sy regsverteenwoordiger.

3. Om mediese dokumente (afskrifte daarvan) of uittreksels daaruit te ontvang, dien die pasiënt of sy regsverteenwoordiger 'n versoek in om mediese dokumente (afskrifte, uittreksels uit hulle) op papier of 'n versoek in die vorm van 'n elektroniese dokument onderteken deur die pasiënt, of sy regsverteenwoordiger, of een van die ouers, as die pasiënt minderjarig is, sowel as minderjarige wat nie die ouderdom bereik het wat bepaal is deur Deel 2 van artikel 54 van die Federale wet van 21 November 2011 N 323-ФЗ "Oor die basiese beginsels van die beskerming van die gesondheid van die burgers in die Russiese Federasie "* (2), met behulp van 'n verbeterde gekwalifiseerde elektroniese handtekening of 'n eenvoudige elektroniese handtekening deur die gebruik van 'n verenigde stelsel van identifikasie en verifikasie (hierna die versoek genoem), wat in 'n gratis vorm saamgestel is en bevat:

1) pasiëntinligting:

a) van, naam, patroniem (indien van toepassing),

b) besonderhede van die dokument wat die identiteit van die pasiënt bewys,

c) die adres van die woonplek (verblyfplek),

d) die posadres vir die versending van skriftelike antwoorde en kennisgewings en (indien beskikbaar) die kontaknommer, e-posadres (indien beskikbaar),

2) in geval van appèl namens die pasiënt van sy regsverteenwoordiger of een van die ouers - inligting rakende die regsverteenwoordiger vermeld in subparagraaf 1 van hierdie paragraaf,

3) die name van mediese dokumente wat die pasiënt of sy regsverteenwoordiger van voorneme is om te ontvang of afskrifte van, of inligting wat die pasiënt se gesondheidstatus weerspieël, wat 'n uittreksel uit sy mediese dokumente moet bevat, en die tydperk waarvoor hy van plan is om dit te ontvang,

4) inligting oor die metode waarop die pasiënt (sy regsverteenwoordiger) die versoekte mediese dokumente (hul afskrifte) of uittreksels daaruit ontvang (persoonlik, per pos, in die vorm van 'n elektroniese dokument),

5) die datum van die versoek en die handtekening van die pasiënt of sy regsverteenwoordiger, of een van die ouers (vir 'n skriftelike versoek).

4. As die pasiënt of sy regsverteenwoordiger om oorspronklike dokumente van die volgende mediese dokumente vra, word die kopie of uittreksel van die pasiënt of sy regsverteenwoordiger voorsien:

mediese rekords van pasiënte wat polikliniese sorg ontvang,

'n mediese rekord van 'n pasiënt wat mediese sorg ontvang in 'n binnepasiënt,

pasiënt mediese rekord,

die geskiedenis van die ontwikkeling van die pasgeborene,

kinderontwikkelingsverhaal

kinders se mediese rekords

swangerskap beëindigingskaart,

individuele kaart van die swanger vrou en die bevallingsvrou,

Tandheelkundige pasiënt mediese rekords

ortodontiese pasiënt mediese rekord1,

protokol van patologiese anatomiese obduksie * (3),

protokol vir patologiese en anatomiese disseksie van die fetus, doodgebore of pasgebore 3.

5. By die indiening van 'n persoon se versoek, sowel as by die persoonlike ontvangs van mediese dokumente (afskrifte daarvan), en die uittreksels daaruit, stel die pasiënt of sy regsverteenwoordiger 'n identifikasiedokument voor.

Die regsverteenwoordiger van die pasiënt lê 'n dokument wat sy status bevestig, aan die versoek voor of by die versoek aan.

6. As die versoek nie die inligting in klousule 3 van hierdie prosedure bevat nie en (of) 'n dokument wat die status van regsverteenwoordiger bevestig, moet die mediese organisasie die pasiënt of sy regsverteenwoordiger skriftelik of in die vorm van 'n elektroniese dokument inlig.

7. Die aflewering aan afskrifte van mediese dokumente en uittreksels op papier word aan die pasiënt of sy regsverteenwoordiger voorgelê in die bedrag van een eksemplaar.

'N Rekord van die voorskrif aan die pasiënt of sy regsverteenwoordiger van afskrifte van mediese dokumente of uittreksels uit mediese dokumente word in die pasiënt se mediese dokumente aangeteken.

8. Mediese dokumente (afskrifte daarvan, uittreksels uit hulle) kan gepaard gaan met analoogbeelde (radiografieë, fluorogramme, foto's, films, mikrofiches) of digitale beelde op digitale media (magnetiese bande, CD- en DVD-skywe, magnetiese optiese skywe ) (met die uitsondering van 'n elektroniese dokument), indien aangedui word dat dit in die versoek verstrek moet word, en onderhewig aan die beskikbaarheid van relevante argiefdata in mediese organisasies.

9. Mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daarvan word voorsien binne 'n tydperk van hoogstens dertig kalenderdae vanaf die datum van registrasie van die versoek in die mediese organisasie.

10. 'n Uittreksel uit mediese dokumente op papier word in enige vorm opgestel met die stempel van die mediese organisasie of op die briefhoof van die mediese organisasie (indien enige), onderteken deur die dokter (paramedikus, vroedvrou), gesertifiseer deur die dokter se persoonlike seël en die seël van die mediese organisasie, waarvan die afdruk geïdentifiseer moet word die volledige naam van die mediese organisasie, wat ooreenstem met die naam aangedui in sy samestellende dokumente (handves), en uitgereik aan die pasiënt (sy regsverteenwoordiger).

'N Uittreksel uit mediese dokumente, gegenereer in die vorm van 'n elektroniese dokument, word deur 'n dokter (paramedikus, vroedvrou) onderteken met behulp van 'n verbeterde gekwalifiseerde elektroniese handtekening en aan die persoon gestuur wat die versoek gestuur het.

11. Afskrifte van mediese dokumente wat op papier met die kopieermetode gemaak is, word op die laaste bladsy met die merk “Kopie is korrek” gesertifiseer, met die handtekening van die verantwoordelike gesondheidswerker, met sy naam, voorletters, posisie en datum van uitreiking van die kopie, asook 'n seël op die afdruk wat geïdentifiseer moet word die naam van die mediese organisasie wat ooreenstem met die naam aangedui in sy samestellende dokumente (handves).

Afskrifte van mediese dokumente en uittreksels daarvan in die vorm van elektroniese dokumente word aan die pasiënt of sy regsverteenwoordiger gestuur deur 'n geneesheer wat deur die hoof van die mediese organisasie (hierna die verantwoordelike werknemer) gemagtig is, met inligting in die Federale Register van Mediese Werkers * (4), met behulp van 'n verbeterde gekwalifiseerde elektroniese handtekeninge, en ook onderhewig aan registrasie van die betrokke mediese organisasies in die Federale Register van Mediese Organisasies van die verenigde inligting ioniese stelsel op die gebied van gesondheidsorg * (5).

12. Die verantwoordelike werknemer voer die volgende uit:

1) registrasie en berging van versoeke wat ontvang is,

2) voorbereiding van afskrifte van mediese dokumente,

3) die uitreiking van mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daarvan, asook die versending van elektroniese dokumente,

4) die hou van 'n dagboek vir die ontvangs van versoeke en die uitreiking van mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels uit hulle (hierna die tydskrif).

13. Wanneer kopieë van mediese dokumente of uittreksels uit mediese dokumente gemaak word by mediese organisasies wat psigiatriese, narkologiese sorg, mediese sorg vir MIV-geïnfekteerde burgers, word spesiale seëls of seëls gebruik sonder om die profiel van die mediese sorg wat deur die mediese organisasie verskaf word, te spesifiseer die versoek bevat vereistes vir aflewering van afskrifte van mediese dokumente of uittreksels uit mediese dokumente deur 'n sekere soort mediese organisasie.

14. Die feit van die uitreiking van mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels daarvan word in die joernaal aangeteken vir die ontvangs van versoeke en die uitreiking van mediese dokumente (die afskrifte daarvan) en uittreksels uit hulle, wat die volgende moet bevat:

1) pasiëntinligting gespesifiseer in subparagraaf 1 van paragraaf 3 van hierdie prosedure,

2) in geval van appèl namens die pasiënt van sy regsverteenwoordiger - inligting oor die regsverteenwoordiger vermeld in subparagraaf 2 van paragraaf 3 van hierdie prosedure,

3) die datum van die versoek en die datum van die uitreiking van mediese dokumente (afskrifte daarvan, uittreksels daarvan) of die datum van die versending van mediese dokumente (afskrifte daarvan, uittreksels uit hulle) in die vorm van elektroniese dokumente, sowel as die e-posadres van die pasiënt of sy regsverteenwoordiger,

4) die naam van die uitgereikte dokument wat die soort aandui: oorspronklike, afskrif, uittreksel (in die geval van aflewering van afskrifte van mediese dokumente of uittreksels uit hulle, word die tydperk waarvoor dit uitgereik word, aangedui),

5) die tydperk vir die terugbesorging van die oorspronklike dokumente van mediese dokumente,

6) die handtekening van die pasiënt of sy regsverteenwoordiger op die ontvangs van mediese dokumente (afskrifte daarvan, uittreksels daarvan) (behalwe vir die versending van mediese dokumente (afskrifte, uittreksels daarvan) per geregistreerde pos met afleweringsbevestiging of in die vorm van elektroniese dokumente),

7) inligting oor die werknemer wat mediese dokumente (afskrifte daarvan) en uittreksels uit hulle (van, voorletters, pos) en sy handtekening uitgereik het (gestuur).

* (1) Bevel van die Ministerie van Gesondheid van die Russiese Federasie gedateer 15 Desember 2014 N 834н "Na goedkeuring van verenigde vorms van mediese dokumentasie wat gebruik word in mediese organisasies wat mediese sorg op polikliniese basis bied en prosedures om dit in te vul" (geregistreer deur die Ministerie van Justisie van die Russiese Federasie 20 Februarie 2015, registrasie N 36160), soos gewysig op las van die Ministerie van Gesondheid van die Russiese Federasie van 9 Januarie 2018 N 2н (geregistreer deur die Ministerie van Justisie van die Russiese Federasie 4 April 2018, registrasie N 50614) (hierna - die bevel van die Ministerie van Gesondheid van die Russiese Federasie van 15 Desember 2014 N 834N).

* (2) Vergadering van die wetgewing van die Russiese Federasie, 2011, N 48, art. 6724, 2013, N 27, Art. 3477, 2013, N 48, art. 6165, 2016, N 27, Art. 4219.

* (3) Bevel van die Ministerie van Gesondheid van die Russiese Federasie van 6 Junie 2013 N 354н “Oor die prosedure vir die uitvoering van anatomiese lykskouing” (geregistreer op 16 Desember 2013 deur die Ministerie van Justisie van die Russiese Federasie, registrasie N 30612).

* (4) Bevel van die Ministerie van Gesondheid van die Russiese Federasie gedateer 31 Desember 2013 N 1159н “Na goedkeuring van die prosedure vir die uitvoer van verpersoonlikte rekords in die implementering van mediese aktiwiteite van persone wat aan die voorsiening van mediese dienste deelneem” (geregistreer deur die Ministerie van Justisie van die Russiese Federasie op 21 April 2014, registrasie N 32044).

* (5) Besluit van die Regering van die Russiese Federasie van 5 Mei 2018 N 555 "Oor die verenigde inligtingstelsel op die gebied van gesondheidsorg" (Versameling van wetgewing van die Russiese Federasie, 2018, N 20, art. 2849, N 49, art. 7600, N 50 , Art.7755, 2019, N 6, Art.533).

Dokumentoorsig

Die reëls vir die uitreiking van pasiënte en hul verteenwoordigers van mediese dokumente (afskrifte) daarvan word voorgestel.

Dit word op versoek gratis aangebied, wat binne 30 dae persoonlik en elektronies ingedien kan word. In sommige gevalle word slegs kopieë of uittreksels uitgereik. Dit is veral van toepassing op mediese verslae, geboorte en ontwikkeling.

Pin
Send
Share
Send
Send