Nuttige wenke

Bestuurseffektiwiteit

Pin
Send
Share
Send
Send


Bestuursdoeltreffendheid - die effektiwiteit van bestuursaktiwiteite.

Die eienaardigheid van bestuur is dat bestuurswerk nie wesenlike waardes skep nie, maar wel deelneem aan die skepping daarvan deur die organisering van arbeid van ander persone, daarom word die resultate van bestuurderswerk beliggaam in die resultate van die werk van hoofde-kollektiewe en die organisasie as geheel.

Die doel van die organisasie is om die maksimum resultate van produksie-aktiwiteite teen minimum koste te behaal. Daarom is die doeltreffendheid van die bestuur van die organisasie gemanifesteer in die doeltreffendheid van produksie. Die doeltreffendheid van bestuur toon die mate waarin bestuurders die doelwitte van die organisasie verwesenlik, of hoë produksieresultate teen minimale koste behaal word.

so bestuurseffektiwiteit - Dit is die bestuur van die onderneming met minimale koste en maksimum resultate.

By die beoordeling van die doeltreffendheid van bestuur is dit nodig om antwoorde op twee vrae te gee:

1. Watter resultate is behaal in die bestuursproses? (Wat het die bestuurde stelsel gedoen?)

2. Hoe het die bestuurstelsel hierdie resultate bereik? (Teen watter koste die resultate verkry is)

Onderskei in hierdie verband tussen effektiwiteit van eksterne en interne bestuur.

Eksterne doeltreffendheid bepaal deur die resultate van aktiwiteite:

- die mate waartoe die organisasie se doelstellings bereik word

- nakoming van die organisasie aan die vereistes van die eksterne omgewing

- die mate waarin geleenthede deur die eksterne omgewing aangebied word, benut

Interne bestuurseffektiwiteit Is winsgewendheid, d.w.s. die vermoë om die beskikbare bronne op die beste (optimale) manier te gebruik om u doelwitte te bereik. Hierdie soort doeltreffendheid weerspieël die mate van gebruik van die komponente van die interne omgewing van die organisasie, insluitend produksie, finansiële, personeel en ander geleenthede.

Bestuurseffektiwiteit bestaan ​​uit verskeie elemente:

1. Ekonomiese doeltreffendheid - word uitgedruk in kwantitatiewe vorm en word gemeet in koste of in natura meter - die maksimum produksie-uitset per eenheid bestede fondse (kapitaalgoedere en lewende arbeid).

2. Maatskaplike bestuurseffektiwiteit - om die bevrediging van werknemers se behoeftes te verhoog.

Die organisasie is 'n element van die hele wêreld en benewens die implementering van ekonomiese doelstellings, moet dit sosiale verantwoordelikheid teenoor die samelewing dra. Dit is duidelik dat die invloed van die ekonomiese doeltreffendheid van die onderneming op die sosiale omgewing onder stadsvormende ondernemings gevind kan word. Dit is nodig om te streef na die groei van nie net ekonomiese, maar ook sosiale effektiwiteit van bestuur. In die praktyk is hierdie twee elemente baie nou met mekaar verbind.

3. Sosio-ekonomiese doeltreffendheid - het 'n komplekse aard wat ekonomiese voordele en sosiale resultate kombineer. Dus, met die verbetering van die ekonomiese situasie in die organisasie, word sosiale tevredenheid ook verbeter, en omgekeerd, met 'n toename in maatskaplike bevrediging, neem die ekonomiese doeltreffendheid toe. Byvoorbeeld, die verhoging van die winsgewendheid van 'n onderneming lei tot 'n toename in lone en gevolglik tot werknemerstevredenheid. Verhoging van maatskaplike bevrediging help op sy beurt om produktiwiteit te verhoog en die kwaliteit van arbeid te verbeter en gevolglik verhoog die winsgewendheid, ens.

TS bestuur moet die groei van sosio-ekonomiese doeltreffendheid verseker.

Die wese, inhoud van die konsep van "bestuurseffektiwiteit". Tekens van effektiewe bestuur as bestuursprestasie, evalueringskriteria. Maniere om die doeltreffendheid van die bestuur in die organisasie te verbeter. Die effektiwiteit van organisatoriese verandering.

op padBestuur en arbeidsverhoudinge
oogabstrakte
taalRussiese
Datum bygevoeg10.05.2010

1. Die wese en inhoud van die konsep "bestuurseffektiwiteit"

2. Tekens van effektiewe bestuur

3. Maniere om die doeltreffendheid van die bestuur in die organisasie te verbeter

4. Doeltreffendheid van organisatoriese verandering

1. Die wese en inhoud van die konsep "bestuurseffektiwiteit"

Bestuurseffektiwiteit - die doeltreffendheid van bestuursaktiwiteite wat bepaal word deur die doeltreffendheid (effektiwiteit) van die kernbesigheid.

Die kriteria vir die effektiwiteit van die organisasie (volgens Sink D.S.) is:

1. Doeltreffendheid - die mate waartoe die organisasie se doelstellings bereik is.

2. Winsgewendheid - die verhouding tussen die nodige en werklike verbruik van hulpbronne.

3. Kwaliteit - voldoening aan die eienskappe van produkte (dienste) aan standaarde en vereistes van verbruikers.

4. Winsgewendheid - die verhouding tussen inkomste en totale koste.

5. Produktiwiteit - die verhouding van die hoeveelheid produkte (dienste) vir 'n sekere periode in fisiese, koste- en ander aanwysers en die koste van hulpbronne wat ooreenstem met 'n gegewe volume produkte (hulpbronne: arbeid, materiaal, finansiële, ens.).

6. Kwaliteit van die werklewe - werksomstandighede van werkers.

7. Innoverende aktiwiteit - bekendstelling van innovasies op verskillende funksionele terreine van die organisasie.

Ekonomiese aanwysers van bestuurseffektiwiteit is

waar: Eu - aanwyser vir bestuursprestasies, Zu - bestuurskoste, P - die wins van die organisasie.

waar: CZK - bestuursverhouding,

Chu - die aantal bestuurswerknemers,

H - die totale aantal werknemers van die organisasie.

waar: KZ - bestuurskosteverhouding, Zu - bestuurskoste, 3 - die totale koste van die organisasie.

waar: KZP - koëffisiënt van bestuurskoste per eenheid uitset (gelewer dienste),

Zu - bestuurskoste,

OP - die hoeveelheid of volume produkte (dienste).

2. Tekens van effektiewe bestuur

T. Peters en R. Waterman het navorsing gedoen oor 'modelondernemings' wat vir 20 jaar hoë kernbesigheidsprestasies toon. Alle voorbeeldige ondernemings het 'n aantal soortgelyke eienskappe gehad wat hierdie effektiwiteit verseker het. Hulle het die volgende tekens van effektiewe bestuur geïdentifiseer.

Maksimum aandag aan verbruikers.

Die piramide wat onderstebo gedraai word, beklemtoon die benadering van voorbeeldige ondernemings, die behoeftes van verbruikers bepaal die hele aktiwiteit van die onderneming, en die personeel wat in direkte kontak met die verbruikers is, is die belangrikste kategorie werkers (sien fig. 1).

Die mens is die belangrikste bron van die organisasie

Modelondernemings beskou elke werknemer as 'n bron van idees, en nie net as 'n paar hande nie. Personeelbestuur word gebou met inagneming van die sielkundige eienskappe wat by die meeste mense inherent is.

Aksie-oriëntasie

Sonder om die belangrikheid van strategiese beplanning, bemarkingsnavorsing en ander wetenskaplike metodes te ontken, eksperimenteer modelfirma's voortdurend, stel nuwe produkte, nuwe tegnologieë, nuwe prosedures, ens. Bekend. Eksperimentering dien as 'n vorm van effektiewe verwerwing van nuwe kennis, wat goedkoper en bruikbaar is as baie ander metodes.

Ontwikkeling van outonomie en onderneming

Modelondernemings word onderskei deur desentralisasie van bestuur, ontwikkeling van onafhanklikheid, entrepreneurskap. Entrepreneurskap, soekatmosfeer word geskep deur die ondersteuning van entoesiaste, die ontwikkeling van alle vorme van sakekontakte tussen werknemers, kollegiale bestuur.

Fokus op korporatiewe waardes

In baie voorbeeldige ondernemings word verhale, slagspreuke en legendes wyd gebruik, wat verband hou met die fases van die organisasie se ontwikkeling, sowel as die aktiwiteite van sy prominente leiers en spesialiste, wat baie belangrik is om die algemene verskanste waardes van die organisasie uit te druk, d.w.s. haar kultuur. Hoe sterker die organisasie se kultuur is en hoe meer markgerig, hoe minder riglyne, organisasiekaart, gedetailleerde prosedures en reëls is nodig.

Lojaliteit aan hul werk

'N Sekere mate van diversifikasie word die basis vir die volhoubaarheid van die organisasie. Maar onoordeelkundige diversifikasie is die minste suksesvolle strategie.

Eenvoud en beskeidenheid

Die leierskap van voorbeeldige ondernemings, wat op voortdurende verbetering gerig is, laat geen fieterjasies toe nie, en streef na maksimum rasionaliteit.

Die waardes en bestuursmetodes wat organisasies voorbeeldig maak, word gevestig en ontwikkel onder die invloed van sterk, charismatiese leiers.

3. Maniere om die doeltreffendheid van die bestuur in die organisasie te verbeter

Die verbetering van die effektiwiteit van bestuur in die organisasie moet gebaseer wees op 'n sistematiese benadering. Een van die moontlike opsies vir so 'n hersiening is McKinsey se “7-C-skema”, wat sewe onderling verwante gebiede van analise, evaluering en verbetering van die organisasie se bestuurstelsel identifiseer (sien Fig. 2.).

Fig. 2. “McKinsey-skema 7-C”

Op grond van die ontleding van die resultate van die organisasie se aktiwiteite en die bestudering van die bestuurstelsel, word die volgende maatreëls ontwikkel en geïmplementeer om die bestuurseffektiwiteit te verbeter, wat al die belangrikste elemente beïnvloed:

1. Die verbetering van die bestuurstruktuur van die organisasie, die maksimum vereenvoudiging daarvan, desentralisering van die meeste funksies, die bepaling van die bevoegdhede van bestuurders met inagneming van kwalifikasies en persoonlike kwaliteite.

2. Ontwikkeling van 'n organisasie se ontwikkelingstrategie gebaseer op 'n ontleding van die sterk- en swakpunte, ontwikkeling van die filosofie en beleid van die organisasie, wat al sy funksionele gebiede dek.

3. Ontwikkeling van 'n organisasie se inligtingstelsel wat effektiewe kommunikasie tussen werknemers en departemente bied. Ontwikkeling van 'n besluitnemingstelsel, reëls en bestuursprosedures, aansporingstelsels.

4. Die hoeveelheid vaardighede wat nodig is vir effektiewe professionele werk van 'n werknemer word opgehoop deur 'n stelsel van deurlopende professionele ontwikkeling van werknemers gebaseer op opleiding, heropleiding, ontwikkeling van inisiatief en kreatiwiteit.

5. Ontwikkeling van 'n stelsel vir die keuring, opleiding, evaluering en verskuiwing van bestuurspersoneel, beplanning van loopbaanleiers, toepassing van 'n leierskapstyl wat voldoende is vir interne en eksterne faktore wat die organisasie beïnvloed.

6. Die gebruik van die mees effektiewe metodes om personeel te kies, assessering, die vorming van 'n werkbare, versoenbare personeel, die skepping van die gunstigste sosio-sielkundige klimaat.

7. Harde werk om 'n kultuur van organisasie te skep, om gedeelde waardes te ontwikkel wat deur werknemers erken en goedgekeur word.

Werk met die verbetering van bestuurseffektiwiteit kan met enige element begin, waarvan die verbetering die belangrikste is vir die organisasie. Dit is net belangrik om die verhouding van die elemente met mekaar in gedagte te hou.

In die proses om bestuurseffektiwiteit te verbeter, word 'n wye verskeidenheid veranderinge in die bestuurstelsel van die organisasie aangebring, insluitend 'n baie radikale. Die bestuur van die proses van verandering word beskou as een van die moeilikste, maar ook gesogte take vir bestuurders wat organisatoriese ontwikkeling bied.

4. Doeltreffendheid van organisatoriese verandering

Uit 'n openbare oogpunt is doeltreffendheid die mate waarin 'n organisasie sy doelstellings met beperkte hulpbronne bereik. Ongeag die belangrikste of afgeleide doelwitte, die struktuur van die organisasie en sy aktiwiteite, organisatoriese veranderinge moet beoordeel word aan die hand van die werklike effektiwiteit daarvan. Tesame hiermee is dit raadsaam om die konsep van produktiwiteit te gebruik, wat beteken dat die organisering van sy doelstellings met die minimum besteding van hulpbronne maksimeer word. Doeltreffendheid en produktiwiteit word met mekaar verbind, maar terselfdertyd is daar sekere verskille.

Die oorweging van die doeltreffendheid ten opsigte van doelstellings en hulpbronne fokus op twee voorwaardes: die bereiking van die doel is 'n voorvereiste vir die produktiewe aktiwiteite van die organisasie en produktiewe gebruik van hulpbronne is 'n noodsaaklike, maar nie voldoende voorwaarde vir doeltreffendheid nie. Hierdie twee punte weerspieël die wesenlike belangstelling van die samelewing in die resultate van die organisasie.

Bestuurders is verantwoordelik vir die prestasie van die organisasie. Hierdie verantwoordelikheid en verwante magte spruit uit die wesenlike belang van diegene wat hulpbronne voorsien. Leiers van organisasies hou nou verband met die samelewing waarin hulle werk, omdat hulle uiteindelik verantwoordelik is vir die groepe wat hulpbronne in die organisasie belê. Dit sou 'n vereenvoudiging wees om te argumenteer dat organisatoriese effektiwiteit op een of ander manier verband hou met die manier waarop die samelewing sy doelstellings bereik deur die gebruik van beperkte hulpbronne. Die belangrikste ding is om te identifiseer hoe bestuurders uitvind wanneer en onder watter omstandighede hul organisasies effektief funksioneer.

Die werklike proses om die effektiwiteit van 'n organisasie te beoordeel, is baie moeiliker as wat u dink. Doeltreffendheid kan 'n vae en wisselvallige maatstaf wees. Een leier bepaal doeltreffendheid volgens die omvang van die wins, terwyl 'n ander dit meet in terme van mededingendheid, prestige in die sakewêreld of in die oë van die publiek en die uitbreiding van 'n onderneming. Ongeag die kriteria waaraan die effektiwiteit gemeet word, die beginsel van effektiwiteit is die kern van die beoordeling van enige organisasiestruktuur en die veranderinge daarvan. Die keuse van 'n geskikte prestasiekriterium hang af van die spesifieke bedryfsomstandighede, doel en strategie van die organisasie, die redes vir die veranderinge. Op grond van die teorie van stelsels, kan doeltreffendheid bepaal en gemeet word binne die perke wat van belang is vir hoofde van organisasies, sowel private ondernemers as die staat. Op grond van die teorie van stelsels as die basis vir die keuse van kriteria vir die effektiwiteit van die organisasiestruktuur, kan ons 'n wye verskeidenheid benaderings, navorsing en meting oorweeg, en op hierdie basis 'n algemene model van die effektiwiteit van organisasiestruktuur voorstel.

In die konteks van die sisteemteorie word 'n organisasie as een element beskou onder die interaksie met mekaar.

Die vloei van insetfaktore van produksie (koste) en uitset (uitset) is 'n belangrike beginpunt in die organisasie se beskrywing. In sy eenvoudigste vorm, trek 'n organisasie hulpbronne (insetfaktore van produksie) uit 'n groter stelsel (omgewing), verwerk hierdie bronne en stuur dit in 'n gewysigde vorm (uitvoer) terug. Die diagram toon die fundamentele elemente van 'n organisasie - as 'n stelsel (Fig. 3)

Fig. 3 Interkonneksie van stelselelemente

Die organisasie gebruik sy hulpbronne produktief om uitset te verseker. Die bestaan ​​daarvan hang af van die mate waarin dit die samelewing bevredig. As 'n organisasie ophou om die samelewing te bevredig, raak dit ondoeltreffend.

Die konsep van organisasie as 'n stelsel wat ooreenstem met 'n groter stelsel, bevat 'n terugvoeringskategorie. Die organisasie is afhanklik van die omgewingstoestande, nie net met die insetfaktore van produksie (koste) nie, maar ook van die aanvaarding van vervaardigde produkte (uitset). Daarom ontwikkel dit sonder versuim maniere om die vraag in die omgewing te reguleer. Regulasiemiddele is die inligtingskanale wat die organisasie in staat stel om die vraag te ken. In sake-organisasies is marknavorsing 'n belangrike terugvoermeganisme. In 'n meer algemene sin is terugvoering 'n dinamiese proses waardeur enige organisme die omgewing empiries aanleer. Terugvoer verwys na inligting wat die resultaat weerspieël van 'n aksie of reeks aksies van 'n individu, groep of organisasie. Stelselteorie beklemtoon die belangrikheid daarvan om te reageer op die inhoud van inligting wat ontvang is as gevolg van terugvoer. 'N Stelselmatige benadering fokus op twee belangrike oorwegings:

1) Uiteindelik hang die voortbestaan ​​van organisasies af van die vermoë om aan te pas by omgewingsvereistes, en 2) die algemene kringloop van 'insetfaktore - proses - uitset' behoort die leier se fokus te wees. Die kriteria vir die evaluering van die resultaat van funksionering moet hierdie voorwaardes weerspieël om effektiwiteit te verseker.

Doeltreffendheid moet bepaal word deur 'n optimale balans tussen verskillende soorte aktiwiteite vir die verkryging en gebruik van hulpbronne. Die aktiwiteite van die organisasie, wat die werking daarvan bepaal, dek:

1) die verkryging van hulpbronne,

2) die produktiewe gebruik van insetfaktore van produksie in verhouding tot die uitset,

3) die produksie van goedere of dienste,

4) die toepaslike implementering van tegniese en administratiewe take,

5) belê in 'n organisasie,

6) onderwerping aan die gedragsreëls,

7) die bevrediging van die uiteenlopende belangstellings van mense en groepe.

Elk van hierdie aktiwiteite is daarop gemik om die siklus van 'insetfaktore - proses - uitset' en aanpassing aan die omgewing te behou.

Согласно теории систем, эффективность организации определяется тем, в какой мере она достигает оптимума взаимоотношений во всех видах деятельности. Doeltreffendheid is 'n komponent van 'n aantal aktiwiteite - die siklus "insetfaktore - proses - uitset" en aanpassing aan die omgewing. Op hul beurt kan elke komponent (strukturele eenheid) van 'n kommersiële onderneming - of dit nou produksie, verkope, personeel, verskaffing, ontwerp en ontwikkeling, navorsing en ontwikkeling is - verteenwoordig word in die vorm van 'n stelsel, met sy insette, die proses van aanpassingsaktiwiteite, wat Optimaliseer vir algehele organisatoriese prestasie. Die algemene konsep van doeltreffendheid bevat 'n aantal bekende en duidelik gedefinieerde komponente. Die optimale balans tussen hulle is die eerste taak van hoofde van organisasies.

Die huidige vlak van begrip van organisatoriese doeltreffendheid behels die inagneming van die tydsfaktor wat in die ontleding ingebring word wanneer die organisasie as 'n element van 'n groter stelsel (omgewing) beskou word. Met verloop van tyd aanvaar, verwerk en stuur die organisasie bronne terug na die groter stelsel. En dienooreenkomstig is die finale toets van organisatoriese effektiwiteit of die organisasie homself in die omgewing kan ondersteun. Daarom is oorlewing die uiteindelike of langtermyn maatstaf van organisatoriese effektiwiteit. Bestuurders en almal wat in 'n organisasie belangstel, moet egter aanwysers hê om die waarskynlikheid van 'n organisasie te oorleef. Dit is korttermynaanwysers, insluitend maatstawwe vir produktiwiteit, produksie en tevredenheid. Daar is ook ander aanwysers wat intermediêr genoem word. In hierdie geval praat ons van twee kriteria: aanpasbaarheid en ontwikkeling. Die verwantskap tussen hierdie prestasiekriteria en die tydsfaktor word in Fig. 4.

Fig. 4. Prestasiekriteria en tyd

Die lys van kriteria op kort termyn, tussen- en langtermyn kan verhoog of verminder word. Ons gaan die belangrikste ontleed.

Vervaardiging. In hierdie konteks weerspieël produksie die organisasie se vermoë om soveel produkte te produseer en die kwaliteit wat die verbruikersmark benodig. Produksiemaatreëls sluit wins, verkope, markaandeel, ens. In. Hierdie maatstawwe meet direk verband met die uitset van die organisasie wat deur kliënte en kliënte verbruik word.

produktiwiteit in die gewone sin gedefinieer as die verhouding van uitset tot insetbronne. Hierdie maatstaf van korttermyn-aksie is gefokus op die hele siklus van "insetfaktore - proses - uitset", maar die klem val op die elemente "insetfaktore" en "proses". Doeltreffendheidsmaatreëls sluit in opbrengs op kapitaal of fondse, waardeenhede, vermorsing en verliese, stilstand. Metings van produktiwiteit moet noodwendig uitgedruk word in die vorm van verhoudings: wins (waarde of uitset) en tyd is algemene uitdrukkings van hierdie maatstawwe.

Tevredenheid. As die organisasie as 'n sosiale stelsel beskou word, word daarop gewys dat aandag gegee moet word aan die voordele wat sy lede, kliënte en kliënte ontvang. 'N Organisasiestruktuur is effektief as dit werknemers help om hul doelwitte te bereik met minimale ongewenste gevolge of koste. Vir 'n werknemer, byvoorbeeld, is 'n effektiewe organisasiestruktuur een wat nie verliese of foute toelaat nie en werkstevredenheid verseker, duidelike lyne van ondergeskiktheid en verantwoordelikheidsverdeling het, wat u toelaat om deel te neem aan die oplossing van probleme, vertroue in die toekoms gee, 'n sekere status en geleenthede bied vir loopbaangroei en bied 'n aanvaarbare salarisvlak.

aanpasbaarheid kan voorgestel word as die vlak waarop die organisasie kan reageer op veranderinge wat binne of van buite aangebring word. Aanpasbaarheid word hier beskou as 'n intermediêre maatstaf, meer abstrak as die vlak van produksie, produktiwiteit of bevrediging. Hierdie kriterium verwys na die vermoë van die leier om veranderinge in die omgewing en binne die organisasie self te ervaar.

Doeltreffendheid in die bereiking van 'n sekere vlak van produksie, produktiwiteit en tevredenheid kan dui op die noodsaaklikheid om veranderinge in bestuurspraktyke en -strategieë aan te bring, of die omgewing kan die vrystelling van ander produkte vereis of ander hulpbronne voorsien, en sodoende die behoefte aan verandering veroorsaak. Die vlak waarop die organisasie nie kan aanpas of wil nie, beteken 'n bedreiging vir die voortbestaan ​​daarvan.

In teenstelling met effektiwiteitsmaatreëls op kort termyn, is daar geen spesifieke en spesifieke maatreëls om aanpasbaarheid te meet nie. Die bestuur kan beleid bevorder wat gereedheid vir verandering ondersteun, en daar is ook spesifieke bestuurspraktyke wat, indien toegepas, die aanpasbaarheid bevorder.

Ontwikkeling.sy die doel is om die organisasie se vermoë om op die lange duur te oorleef, te verhoog. Tradisionele pogings om tegniese en organisatoriese rekonstruksie te ontwikkel, sluit in opleidingsprogramme vir bestuurs- en ingenieurspersoneel, maar dit is baie belangrik om die omvang van die organisasie uit te brei deur 'n aantal sielkundige en sosiologiese benaderings in te sluit.

Met die bekendstelling van die tydsfaktor kan ons op kort, medium en lang termyn oor doeltreffendheid praat. U kan byvoorbeeld 'n spesifieke organisasie evalueer as effektief in terme van aanwysers soos produksievlak, tevredenheid en produktiwiteit, maar as ondoeltreffend ten opsigte van aanpasbaarheid en ontwikkeling. 'N Vervaardiger van sekere produkte kan op die kort termyn baie effektief wees, maar hy het moontlik min kans op oorlewing. Dus, as dit kom by optimale balans, verwys dit na die balans van die organisasie se aktiwiteite oor tyd.

'N Ander aspek van die optimale balans is die bereiking van die regte verhouding tussen die kriteria binne die toegelate tydsinterval. Daar is geen vaste verband tussen produksievlak, tevredenheid en produktiwiteit nie. Nóg teoretiese navorsing, noch die praktyk gee grond om aan te voer dat die vlak van produksie en tevredenheid nou verwant is. Afhangend van die omstandighede, kan hierdie twee aanwysers in een rigting of in verskillende rigtings beweeg. Daarom is dit belangrik dat die bestuurder die behoefte erken om potensiële verhoudings te identifiseer voordat hy 'n invloedbeleid daarop volg.

1. Bradick W. Bestuur in die organisasie.- M .: Infra-M, 2007.- 344 bl.

2. Vinogradsky M. D., Vinogradska A. M., Shkanova O. M. Bestuur in organisasies: Nav. posibnik.- K .: “Condor”, 2002.- 654 bl.

3. Laft J. K. Effektiwiteit van organisasiebestuur. - M .: Russiese sakeliteratuur, 2007.- 320 bl.

4. Bestuursorganisasie: pidruchnik / zag. Ed. L.І. Fedulovo.- K .: Libid, 2003.- 448 bl.

5. Nєmtsov V.D., Dovgan L.Є., Sіnіok G.F. Bestuursorganisasie: Nav. posibnik.- K .: UVPK ExOb, 2001.- 392 bl.

6. Osovska G.V., Osovskiy O.A. Bestuursorganisasie: Nav. posibnik.- K .: “Condor”, 2005.- 860 bl.

7. Rumyantseva Z.P. Organisasiebestuur: handboek. toelaag.- M .: INFRA-M, 2008.- 432 bl.

8. Timoshenko I.I., Sosnin A.S. Bestuurder van die organisasie: handboek. toelaag.- K .: Publishing House of Europe. Univ., 2007 .-- 350 bl.

Soortgelyke dokumente

Die kern van die konsep van "bestuurseffektiwiteit". Prestasiekriteria van die organisasie. Tekens van effektiewe bestuur deur Peters en Waterman. Maniere om die doeltreffendheid van bestuur in die organisasie te verbeter. Die effektiwiteit van organisatoriese verandering.

Samevatting [62,3 K], 11/06/2010 bygevoeg

Die konsep van bestuur. Teoretiese aspekte van die bestudering van bestuurseffektiwiteit. Konsep, sosio-ekonomiese wese van bestuurseffektiwiteit. Kriteria en metodes vir die assessering van bestuurseffektiwiteit. Maniere om bestuursdoeltreffendheid te verbeter.

kwartaalvraestel [60,6 K], bygevoeg 12/21/2008

Die inhoud, tegnologie, konsep en wese van moderne bestuur. Bestuur as 'n spesiale soort professionele aktiwiteit. Die plek en rol van effektiewe bestuur in die organisasie. Maniere en metodes om die kwaliteit en doeltreffendheid van bestuur te ontleed.

kwartaalvraestel [305,8 K], bygevoeg 31/10/2008

Die effektiwiteit van bestuur as 'n bestuurstelsel in 'n breë sin. Tekens van die effektiwiteit van die organisasie. Sewe kategorieë bestuursprestasies. Faktore wat die kwaliteit van bestuur, die ekonomiese en sosiale aanwysers daarvan beïnvloed.

lesing [30.3 K], bygevoeg 07/29/2013

Die wese, konsep en inhoud van kwaliteitsbestuur. Organisatoriese en ekonomiese kenmerke van die RDK "Balakovorezinotekhnika". Analise van die kwaliteitsbestuurstelsel by die onderneming, maniere om die evaluering van die effektiwiteit en doeltreffendheid van sy prosesse te verbeter.

kwartaalvraestel [2,7 M], bygevoeg op 02/17/2011

Organisasie van bestuur by die onderneming: struktuur, kwaliteit en doeltreffendheidskriteria. Ontleding van die kwaliteit en doeltreffendheid van produksiebestuur (-beheer) en die belangrikste maniere om dit te verhoog met behulp van die voorbeeld van 'Uyut' met beperkte aanspreeklikheid.

proefskrif [111,8 K], 07/27/2010 bygevoeg

Faktore wat die doeltreffendheid van bestuur verhoog. Maniere om bestuursdoeltreffendheid te verbeter. Gebalanseerde prestasie-aanwyserstelsel (BSC). Reengineering. Ford Motor Experience. Kodak-ervaring. 'N Voorbeeld van die verhoging van die effektiwiteit van organisasiebestuur.

Samevatting [32,5 K], 28 Julie 2008 bygevoeg

Algemene benaderings om die doeltreffendheid van produksie- en bestuursaktiwiteite te verseker. Die hoofdoelwitte van die organisasie. Tekens van effektiewe bestuur (volgens T. Peters en R. Waterman). Tipes opleiding in die onderneming. Die effektiwiteit van werknemers se gedragskontrole.

eksamens [19,4 K], 3 Desember 2014 bygevoeg

Die bepaling van die kwaliteit van die bestuur en die bestudering van die probleme van die ontleding daarvan. Kenmerke van die metodologie vir die beoordeling van die effektiwiteit van organisasiebestuur. Die impak van bestuursbesluite op bestuurseffektiwiteit. Die studie van maniere en metodes om ondernemingspersoneel te ontwikkel.

kwartaalvraestel [70,6 K], bygevoeg 08/17/2011

Die belangrikste komponente van bestuur. Analise van die doeltreffendheid van bestuur as 'n faktor om die mededingendheid van LLC "Cafe No 1", die personeelstruktuur van die onderneming, motiveringstelsel te verseker. Maniere om die doeltreffendheid van beheer as bestuursfunksie te verhoog.

kwartaalvraestel [2.2 M], bygevoeg 1/21/2013

Die kern van die konsep

Bestuurseffektiwiteit is 'n ekonomiese kategorie wat die bydrae van die bestuurder en sy omgewing tot die algehele resultaat van die organisasie toon. Baie navorsers plaas net so 'n betekenis in hierdie konsep. In hierdie geval word bestuursprestasiekriteria aangebied as die resultate van aktiwiteite en die mate waarin die doelstellings en doelstellings wat vir die huidige tydperk gestel is, bereik word. Die belangrikste aanwyser is die wins.

Dit is opmerklik dat bestuurseffektiwiteit 'n relatiewe aanwyser is wat die bestuur as geheel of sy individuele substelsel kenmerk. Vir hierdie doel word verskillende integrale aanwysers gebruik wat 'n meer akkurate digitale bepaling van die resultate gee.

Dit is opmerklik dat 'n beduidende deel van die ekonomies aktiewe bevolking met 'n toepaslike vlak van opleiding en kwalifikasies by die bestuursproses betrokke is. Aangesien 'n groot hoeveelheid tyd en geld spandeer word aan die opleiding van sulke personeel, word daar baie aandag geskenk aan die beoordeling van so 'n parameter as bestuurseffektiwiteit. Prestasiekriteria laat 'n dieper kyk na hierdie kwessie.

In teoretiese studies word die volgende variëteite onderskei:

 • ekonomiese doeltreffendheid is die verhouding tussen die koste van produksie en bestuur, sowel as die resultate wat verkry is,
 • sosiale doeltreffendheid is die bevrediging van verskillende kategorieë verbruikers met die verskeidenheid en kwaliteit van goedere en dienste.

Die volgende konsepte moet ook onderskei word:

 • interne doeltreffendheid is die bereiking van die organisasie se eie doelwitte op 'n konstante kostevlak,
 • eksterne doeltreffendheid - voldoening aan die vereistes en vereistes van die eksterne omgewing.

Die evalueringsalgoritme is soos volg:

 • bepaling van die doel van prestasie-evaluering,
 • seleksie van kriteria en die volledige motivering daarvan,
 • versameling van aanvanklike data wat in die ontledingsproses gebruik sal word,
 • ontwikkeling van vereistes vir die gevolglike aanwysers,
 • ontwikkeling of seleksie van 'n metodologie waarvolgens berekeninge gedoen sal word,
 • berekeninge en assessering van die aanwysers wat verkry is.

Elke organisasie stel homself spesifieke doelstellings. In die proses om die uitkoms te evalueer, kan sekere teenstrydighede geïdentifiseer word. Op grond van die resultate van die oudit, kan 'n besluit geneem word om die bestuursproses aan te pas of om die planne te wysig.

Ekonomiese kriteria vir effektiwiteit van bestuur

Die hoofdoel van bestuur is om die prestasie van die organisasie voortdurend te verbeter. Die koste-effektiwiteit van bestuur is van besondere belang. Prestasiekriteria kan algemeen of privaat wees. In die eerste geval word die globale aspek van prestasie in ag geneem. Dit is belangrik om maksimum resultate met minimale bronne te behaal.

Die private aanwysers van effektiwiteit van die bestuur is soos volg:

 • die vlak van arbeidskoste van werkers wat in die produksieproses werk,
 • rasionaliteit van uitgawes vir materiële hulpbronne,
 • minimum koste van finansiële hulpbronne,
 • aanwysers wat die gebruik en waardevermindering van vaste bates kenmerk,
 • die grootte van die produksiekoste (moet tot die minimum beperk word),
 • winsgewendheidsaanwyser van produksie,
 • tegniese toerusting van produksiewinkels (voldoen aan moderne prestasies van tegnologiese vooruitgang),
 • arbeidsintensiteit van werkers, wat bepaal word deur werksomstandighede en organisasiestruktuur,
 • Die nakoming van die kostestandaarde en die volle nakoming van alle kontraktuele verpligtinge,
 • die stabiliteit van die aantal personeel en die samestelling daarvan,
 • voldoening aan omgewingstandaarde op dieselfde vlak.

Ten einde die doeltreffendheid van die onderneming te evalueer, word eerstens ekonomiese aanwysers gebruik. Die belangrikste is die verhouding tussen wins en totale koste wat gedurende die verslagtydperk aangegaan is. As afwykings of onbevredigende resultate geïdentifiseer is, word 'n faktoranalise uitgevoer om spesifieke oorsake te bepaal.

Prestasiekomponente

Die volgende aanwysers kan gebruik word om die effektiwiteit van die bestuur van die organisasie te beoordeel:

 • prestasie, wat tot uiting kom in die mate waarin die doelwitte wat deur die bestuur gestel is, bereik is,
 • die vermoë om materiële en finansiële hulpbronne ekonomies te bestee, ten volle te bevredig in die behoeftes van alle strukture en eenhede van die organisasie,
 • die bereiking van die optimale verhouding van die ekonomiese resultate tot die koste wat tydens die produksieproses uitgevoer is,
 • mate van invloed van direkte of indirekte faktore op die finale resultaat.

Kriteria groepe

Kriteria vir die beoordeling van bestuurseffektiwiteit is spesifieke aanwysers wat ons in staat stel om die uitvoerbaarheid en doeltreffendheid van die implementering van sekere maatreëls te evalueer. Moderne ekonomiese wetenskap versprei dit in twee groepe:

 • spesifieke (plaaslike) kriteria:
  • arbeidskoste van werkers wat betrokke is by die direkte produksie van goedere of dienste,
  • uitgawes van materiële hulpbronne vir bestuurs- en ander doeleindes,
  • uitgawes van finansiële hulpbronne
  • aanwysers wat die gebruik van vaste bates kenmerk (doel, slytasie, doeltreffendheid, ens.),
  • die omsetkoers van fondse
  • terugbetalingstydperk van beleggings (die vermindering of verhoging daarvan).
 • kwaliteitskriteria:
  • 'n toename in die produksie van produkte wat tot die hoogste kategorie kwaliteitsaanwysers behoort,
  • omgewingsverantwoordelikheid van die organisasie, sowel as die bekendstelling van moderne energiebesparende tegnologieë,
  • voldoen aan produkte aan die dringende behoeftes van die samelewing,
  • voortdurende verbetering van werkomstandighede van werkers, sowel as hul sosiale vlak,
  • besparing van hulpbronne.

Daar moet kennis geneem word dat alle kriteria vir die evaluering van bestuurseffektiwiteit gepaard moet gaan met die maksimalisering van die uitset (of die aantal dienste wat gelewer word). Daar moet ook 'n toename in winste wees.

Bestuurskriteria en prestasie-aanwysers

Om die ekonomiese resultate van bestuursgebeurtenisse of besluitneming te evalueer, word toepaslike metodes gebruik. Die kriteria en aanwysers van effektiwiteit van bestuur is dus soos volg:

 • algemene aanwyser van bestuursdoeltreffendheid (verhouding van wins vir die verslagtydperk en die koste wat aan bestuur toegewys is),
 • bestuurspersoneelverhouding (verhouding tussen die aantal topbestuurders en die totale aantal werknemers in die onderneming),
 • koëffisiënt van bestuurskoste (die verhouding van die totale koste van die organisasie tot die koste van bestuursaktiwiteite),
 • verhouding van bestuurskoste tot die omset (in fisieke of kwantitatiewe terme),
 • эффективность совершенствования управления (экономический эффект за год делится на объем денежных средств, затраченных на управленческие мероприятия),
 • jaarlikse ekonomiese effek (die verskil tussen die totale besparing as gevolg van die geïmplementeerde bestuursmaatreëls en die koste vermenigvuldig met die bedryfskoëffisiënt).

Organisasiebestuursdoeltreffendheid

Ekonome identifiseer die volgende kriteria vir die effektiwiteit van organisasiebestuur:

 • organisasie van bestuursentiteite, sowel as die volle geldigheid van hul aktiwiteite,
 • die hoeveelheid tyd wat spandeer word aan die oplossing van sekere probleme wat die verantwoordelikheid van senior bestuur is,
 • bestuurstyl,
 • die struktuur van beheerliggame, sowel as die gladde verhouding tussen hul verskillende skakels,
 • totale koste verbonde aan die instandhouding van die administratiewe apparaat.

Enige organisasie poog om die voordele te maksimeer. Dit is opmerklik dat die toename in wins een van die belangrikste parameters is, waarvolgens die effektiwiteit van bestuur bepaal word. Organisasieprestasiekriteria in hierdie konteks impliseer die eindresultaat van die hele onderneming. Dit is te wyte aan die feit dat die implementering van planne grootliks afhang van die gehaltewerk van bestuurders.

Belangrike benaderings vir evaluering van prestasies

Die doeltreffendheid van bestuur is die belangrikste aanduiding van die werking van enige organisasie. Prestasiekriteria kan gedefinieer en toegepas word volgens verskillende basiese benaderings:

 • Die doelbenadering, soos die naam aandui, hou verband met die beoordeling van die bereiking van die beplande resultaat. Boonop is die aksie baie ingewikkelder as die onderneming nie tasbare produkte produseer nie, maar byvoorbeeld besig is met die verskaffing van verskillende soorte dienste. Ons kan ook praat oor oorvleuelende doelstellings. Kriteria vir die evaluering van die doeltreffendheid van die bestuur van 'n organisasie verteenwoordig ook dikwels 'n stel formele doelstellings wat nie die werklike situasie weerspieël nie.
 • 'N Stelselmatige benadering behels die oorweging van die bestuursproses as 'n kombinasie van insette, direkte werking sowel as afvoer. Terselfdertyd kan bestuur van sowel die hoogste vlak as die middelste een oorweeg word. Die stelsel word meestal beskou in die konteks van die aanpassing daarvan aan interne en eksterne toestande, wat gedurig aan die gang is. Geen organisasie kan slegs beperk word tot die vrystelling van produkte en die verskaffing van dienste nie, want dit moet optree volgens die marktoestande.
 • Die multi-parameter benadering is daarop gemik om die belange van alle groepe wat in die organisasie gevorm is, te dek.
 • Die benadering van mededingende assesserings laat die gebruik van kriteria toe vir die effektiwiteit van ondernemingsbestuur, soos 'n beheerstelsel, sowel as interne en eksterne invloede. Boonop staar die kop dikwels genoeg voor 'n onderling uitsluitlike keuse.

HR-prestasiebeoordeling

Kriteria vir die effektiwiteit van personeelbestuur is kwaliteit, tydigheid, sowel as die volledigheid van die uitvoering van sekere werke en die bereiking van doelstellings. Die totale numeriese aanwyser, waarvolgens dit moontlik is om die prestasie van werknemers te evalueer, is die verhouding tussen die bereikte aanwysers en arbeidskoste vir 'n sekere periode.

Evaluering van die effektiwiteit van personeelbestuur word gewoonlik uitgevoer om die uitvoerbaarheid en geldigheid van die instelling van motiveringsmeganismes of die werk van personeelveranderings te bepaal. Daar moet in gedagte gehou word dat personeelkoste primêr (lone) en sekondêr kan wees (maatskaplike dienste en ander koste wat op wetgewende vlak voorsien word).

Werkers moet verseker dat die doel bereik word. Kriteria vir die effektiwiteit van personeelbestuur is meestal spesifieke aanwysers wat bereken word per eenheid van produksievermoë of vervaardigde produkte.

Evaluering van die effektiwiteit van die bestuurstelsel

Die volgende kriteria vir die beoordeling van die doeltreffendheid van die bestuurstelsel word onderskei:

 • die kompleksiteit van die organisasiestruktuur en die regverdiging van die toepaslikheid van die funksionering van elk van sy skakels,
 • spoed van reaksie op nuwe situasies en die aanvaarding van toepaslike bestuursbesluite,
 • 'n strategie waarvolgens die organisasie as geheel en elkeen van sy individuele substelsels bestuur word,
 • die koste verbonde aan die instandhouding van die administratiewe apparaat, sowel as die verhouding met die resultate wat verkry is,
 • resultate van deurlopende monitering van senior bestuursaktiwiteite,
 • evaluering van die impak van die administratiewe apparaat op die finale resultaat van die onderneming se aktiwiteit,
 • die numeriese en kwalitatiewe samestelling van die bestuur, sowel as die verhouding met die totale aantal werknemers.

Dit is opmerklik dat die resultate van die organisasie se aktiwiteite nie net afhang van die doeltreffendheid van die produksiepersoneel nie, maar ook van hoe goed die organisasiestruktuur gebou word. Om dit te kan doen, word daar periodiek gekontroleer om teenstrydighede te identifiseer, asook om die parameters by moderne vereistes en standaarde te bring (kriteria vir die effektiwiteit van beheerstelsels word gebruik).

Klassifikasie van metodes vir die beoordeling van bestuurseffektiwiteit

Die kriteria en aanwysers vir die assessering van bestuurseffektiwiteit kan volgens die volgende benaderings toegepas word:

 • oriëntering tot die definisie van die oorspronklike take ten einde die mate van implementering daarvan te bepaal,
 • evaluering van die doeltreffendheid van die administratiewe apparaat, sowel as die mate waartoe bestuurders van inligting en ander hulpbronne voorsien word,
 • Evaluering van vervaardigde produkte of dienste om die bevrediging van die eindgebruiker te bepaal,
 • betrokkenheid van professionele kundiges om die swakhede en sterk punte van die organisasie se werking te identifiseer,
 • vergelykende analise van verskillende sienings van bestuurders of bestuurstelsels,
 • betrokkenheid van alle partye en deelnemers aan die bestuurs- en produksieproses om die mate van effektiwiteit te bepaal.

Waarderingsaktiwiteite kan ooreenstem met een van die volgende tipes:

 • vorming:
  • vasstelling van die verskil tussen die gewenste en werklike toedrag van sake,
  • evaluering van die produksieproses ten einde sterk- en swakpunte te identifiseer,
  • assessering van die graad van bereiking van doelstellings.
 • opsomming:
  • identifisering van variëteite produkte en dienste wat 'n reële ekonomiese effek meebring ten einde irrasionele gebiede uit te skakel,
  • die studie van veranderinge in die welstand van werknemers en kliënte as gevolg van die organisasie,
  • beoordeling van die verhouding tussen koste en werklike bereikte ekonomiese resultate.

Bestuurseffektiwiteit is 'n ekonomiese kategorie wat die bydrae van 'n bestuurder tot die gevolglike aanwyser van 'n organisasie se aktiwiteite demonstreer. Die bepalende aanwyser hier is wins (naamlik 'n vergelyking van die aanwyser wat behaal is en dit wat in die plan vir die ooreenstemmende periode opgemerk is).

Bestuursdoeltreffendheid is om verskillende redes van kritieke belang. Die eerste daarvan bestaan ​​uit die feit dat baie tyd spandeer word aan die voorbereiding van hierdie soort personeel, en hulle getal is redelik groot. Daarbenewens word senior bestuur gekenmerk deur die grootste vergoeding by die onderneming, wat ekonomies geregverdig moet wees.

Bestuursdoeltreffendheid kan beide ekonomies wees (opbrengs op koste wat in produksie belê word) en sosiaal (mate van bevrediging van die bevolking met kwaliteit, hoeveelheid en ook die reeks produkte en dienste). Dit is ook die moeite werd om die interne en eksterne werkdoeltreffendheid te beklemtoon.

Om die effektiwiteit van die bestuur van die organisasie te bepaal, kan een of meer benaderings gebruik word. Die doel is dus om die resultaat te evalueer en te vergelyk met die beoogde periode. As ons praat oor 'n stelselbenadering, dan praat ons van die persepsie van die werk van die organisasie as 'n holistiese proses. Multiparameter-assessering beïnvloed alle groepe wat op een of ander manier verband hou met die aktiwiteite van die onderneming of wat belangstel in die resultate daarvan. Dit is ook die moeite werd om aandag te gee aan die benadering van mededingende assesserings, wat faktore van die teenoorgestelde rigting in ag neem.

In die proses om bestuurseffektiwiteit te evalueer word 'n aantal kriteria gebruik wat onafhanklik of in kombinasie toegepas kan word. Die belangrikste aanwyser is dus die verhouding tussen koste en wins. 'N Belangrike rol word ook gespeel deur die optimale verhouding van produksiewerkers tot die aantal bestuurders, sowel as die koste wat gereeld aan die bestuur toegewys word. Die laaste aanwyser is belangrik om nie net met die winsvlak te korreleer nie, maar ook met die werklike volume produksie (in fisieke of kwantitatiewe terme). By die berekening van ekonomiese doeltreffendheid is dit ook belangrik om die aanwysers van die bedryfskoëffisiënt aan te pas.

Dit is belangrik om te begryp dat nie net die samestelling van die produksiepersoneel 'n sleutelrol speel om die onderneming se sukses te behaal nie, kriteria vir die effektiwiteit van bestuurskwaliteit is ewe belangrik. Die korrekte organisasiestruktuur moet gekies word, wat die optimale interaksie tussen alle departemente van die onderneming verseker, asook die tyd en materiële koste van kommunikasie verminder.

Pin
Send
Share
Send
Send