Nuttige wenke

Volmag - Motorbestuur 2019 - Jaar

Pin
Send
Share
Send
Send


Deur hierdie onderwerp voort te gaan www.drive2.ru/community/GAI/blog/803191
Ek het 'n motor verkoop onder DCT, ek het al die dokumente aan die koper gegee:
- STS
- TCP
- Notarisskopieë:
- Sterftesertifikaat
- Sertifikaat van toegang tot die erfenis (net in geval van 2 eksemplare.)
- Afskrif van die erfgenaam se paspoort
- DCT
in TCP is die handtekening van die erfgenaam in die kolom “vorige eienaar”.
Moskou.

Die koper bel vandag en sê dit in die verkeerspolisie by die heruitreiking daarvan die oorspronklike erfenissertifikaat benodig. Boonop neem hulle die oorspronklike vir hulself; slegs 'n notariskopie is by die erfgenaam oor.
Dit het altyd vir my gelyk of 'n notariële kopie van 'n dokument dieselfde krag het as die oorspronklike.
Moet ek in die toekoms 'n oorspronklike sertifikaat benodig (byvoorbeeld vir belasting)? Ek kan dit natuurlik weggee, maar om eerlik te wees - al is dit vreemd, lyk dit soos die persoonlike mening van 'n MREO-werknemer.

Het ek 'n volmag nodig om in 2019 motor te bestuur?

Op 24 November 2012 het veranderinge in die reëls van die pad in werking getree, waarna die vraag "Het ek 'n volmag nodig om motor te bestuur?" Vir baie bestuurders van toepassing was.

In werklikheid is alles baie eenvoudig. In 2019 het die verkeerspolisiebeamptes nie die reg om 'n volmag van u te vra tydens 'n roetine-dokumentstjek nie. Dit beteken egter nie dat die volmag van die bestuurder hoegenaamd nie moet wees nie. Haar enigste nie nodig om te wys nie.

Die saak word in detail in die artikel bespreek:

Registrasie van 'n volmag vir die reg om motor te bestuur

Registrasie van 'n volmag om motor te bestuur is moontlik in eenvoudige skryfkuns, d.w.s. indien nodig, kan u dit met die hand op enige stuk papier skryf. Hierdie opsie is baie vervelig en vereis noukeurig aandag aan die inhoud van die dokument. Verpligte punte, wat hieronder bespreek word, moet nie oor die hoof gesien word nie.

U kan in 2019 op ander maniere 'n volmag uitreik vir die reg om motor te bestuur.

Byvoorbeeld, baie koerante bied 'n leë prokureursbrief aan en koop dit met die hand in.

Kom ons kyk na die tipiese inhoud van 'n volmag. Die dokument moet die volgende aandui:

  • Die persoon wat die motor vertrou (paspoortbesonderhede).
  • Voertuiginligting (vermeld nommerplaat, identifikasienommer, enjin, karrosserienommers, data van die voertuigpaspoort, voertuigregistrasiesertifikaatdata).
  • Die persoon wat deur die motor vertrou word (paspoortbesonderhede).
  • Inligting oor watter aksies met die motor uitgevoer kan word (ry, verteenwoordig die belange van die eienaar in die verkeerspolisie of versekeringsmaatskappy, ens.).

Transaksies en kontrakte

Die belangrikste:
1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Huweliksertifikaat in die oorspronklike.
3. Die huwelikskontrak in die oorspronklike (as dit gesluit is).

Titel dokumente en stawende dokumente vir die eiendom in oorspronklikes:
- sertifikaat van registrasie van eienaarskap,
- sertifikaat van eienaarskap van behuising,
- registrasiesertifikaat.

Afhangend van die rede vir die voorkoms van die reg:
- koopkontrak (indien gekoop),
- geskenkooreenkoms (indien toegestaan),
- ruilooreenkoms (indien verander),
- oordragooreenkoms (indien geprivatiseer),
- sertifikaat van reg op erfenis (indien erflik),
- sertifikaat van aandeelbetaling (indien HBC).

BTI:
- 'n waardesertifikaat,
- toeligting
- vloerplan

ZhEK (Huisbestuur):
- uittreksel uit die huisboek,

Daarbenewens:
1. Die toestemming van die gade (opgestel deur 'n notaris) of 'n verklaring dat hy nie getroud is nie.
2. Die toestemming van die toesighoudende owerhede vir die transaksie (as die eienaar 'n minderjarige kind is).
3. Inligting rakende die belasting op die afwesigheid van skuld op eiendom (slegs in geval van die opkoms van die eiendomsreg deur erfenis of geskenk).

Kinders, gade, ouers, afhangende van die bedrag van die transaksie:

Tot 10 miljoen roebels. inklusief - 3 000 roebels + 0,2% van die transaksiebedrag

Meer as 10 miljoen roebels - 23 000 vryf. + 0.1% van die transaksiebedrag, maar hoogstens 50 000 roebels.

Afhangend van die bedrag van die transaksie aan ander persone:

Tot 1 miljoen roebels. - 3 000 + 0,4% van die transaksiebedrag.

Van 1 000 001 vryf. tot 10 miljoen roebels inklusief - 7 000 vryf. + 0.2%transaksie bedrag.

Meer as 10 miljoen roebels - 25 000 vryf. + 0.1% van die transaksiebedrag, maar hoogstens 100.000 roebels.

Tot 1 miljoen roebels. - 0,5% die bedrag van die kontrak, maar nie minder nie as 1500 roebels.

Van 1 000 011 vryf. tot 10 miljoen roebels incl. - 5 000 vryf. + 0.3% kontrakbedrag.

Meer as 10 miljoen roebels - 32 000 vryf. + 0,15% kontrakbedrag

Kinders (insluitend aangenome kinders), ouers, volle broers en susters:
0,3% die bedrag van die kontrak, maar nie minder nie as 200 roebels.

Aan ander persone:
1% die bedrag van die kontrak, maar nie minder nie as 300 roebels.

Tot 1 miljoen roebels. - 2 000 vryf. + 0.3% transaksie bedrag

Van 1 000 011 vryf. tot 10 miljoen roebels incl. - 5 000 vryf. + 0.2% transaksie bedrag.

Meer as 10 miljoen roebels - 23 000 vryf. + 0.1% transaksiebedrag, maar hoogstens 500 000 roebels.

Notariële optredeNotaris koersRegs- en tegniese werkVereiste dokumente
Annuïteit en afhanklike onderhoudskontrak0,5% die bedrag van die kontrak, maar nie minder nie as 300 roebels en hoogstens 20.000 roebels.7 000 vryf.
Koopkontrakte, geskenk en ruilhandel. Met ander woorde, kontrakte wat verband hou met die vervreemding van vaste eiendom (grond, woongeboue, woonstelle, huisies, ens.).5 000 vryf.
Verbandleningsooreenkoms woonkwartiere 0,5% die bedrag van die kontrak, maar nie minder nie as 300 roebels. en hoogstens 20.000 roebels.9 000 vryf.
Verbandleningsooreenkoms nie-residensiële persele 0,3% bedrag van die kontrak, maar nie meer as 3000 roebels nie.9 000 vryf.
Ondankbare gebruiksooreenkoms (woonstel ingesluit) 500 vryf9 000 vryf.
Die koopkontrak van 'n aandeel en die pandhouding van 'n aandeel in die gemagtigde kapitaal van 'n maatskappy,partye wat individue is 13 500 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Notaris eggenoot se toestemming of 'n verklaring dat hy nie getroud is nie.
3. Die huwelikskontrak in die oorspronklike (indien dit gesluit is), wat toestemming voorskryf om sulke transaksies te doen.
Die koopkontrak van 'n aandeel en die pandhouding van 'n aandeel in die gemagtigde kapitaal van 'n maatskappy, watter party Russiese regspersone is 17 500 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Uittreksel uit USRLE.
3. Registrasiesertifikaat (BIN).
4. Sertifikaat van belastingregistrasie (INN).
5. handves met alle huidige veranderinge gemerk IFTS.
6. Sertifikaat van registrasie van wysigings (as daar veranderinge was).
7. As die LLC deur verskeie persone geskep is en geregistreer is voor 07/01/2009:memorandum van inlywing met IFNS-merk.
8. As die LLC deur verskeie persone geskep is en geregistreer is na 07/01/2009:grondslagooreenkoms.
9. As die LLC deur een stigter geskep is: besluit om 'n LLC op te stel.
10. Printing LLC (indien beskikbaar).
Geskenk- (geld-) ooreenkomste, met die uitsondering van eiendomsgeskenk-ooreenkomste9 000 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Huweliksertifikaat in die oorspronklike.
3. Die huwelikskontrak in die oorspronklike - as die databasis gesluit is.
4. Titel dokumente en stawende dokumente vir vervreemde eiendom in oorspronklikes (slegs vir kontrakte (ooreenkomste) waarvan die vervreemding van vaste eiendom onderhewig is).
Ander kontrakte waarvan die onderwerp onderhewig is aan evaluering:
- dienskontrak
- huurooreenkoms,
- leningsooreenkoms
- gedeelte van die eiendom, ens.
9 000 vryf.
Voorhuwelikse ooreenkoms500 vryf10 000 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Huweliksertifikaat in die oorspronklike.
Kontrakte en ooreenkomste eise vir werkopdragte kragtens 'n verbandooreenkoms, leningsooreenkoms of 'n ooreenkoms oor deelname aan gedeelde konstruksie300 vryf9 000 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Huweliksertifikaat in die oorspronklike.
3. Die huwelikskontrak in die oorspronklike - as die databasis gesluit is.
4. Toestemming van die gade tot die transaksie.
5. Die oorspronklike van die kontrak, op grond waarvan die opdragkontrak opgestel is.
Borgstellingsooreenkomste0,5% die bedrag waarvoor die verpligting aanvaar word, maar nie minder nie as 200 roebels. en hoogstens 20.000 roebels.9 000 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Huweliksertifikaat in die oorspronklike.
3. Die huwelikskontrak in die oorspronklike - as die databasis gesluit is.
Skuldigooreenkomste250 vryf8 000 vryf.
ooreenkoms verandering of beëindiging kontrak gesluit in notarisvorm200 vryf7 000 vryf.1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Oorspronklike kontrakop grond waarvan 'n ooreenkoms opgestel word oor die wysiging of beëindiging daarvan.

Volmag

'N Belangrike eienskap van absoluut enige volmag is datum van uitreiking, waarvan die afwesigheid die dokument outomaties nietig maak. Die dokument moet ook die handtekening van die skoolhoof bevat.

As die geldigheidsperiode nie gespesifiseer word nie, is die dokument geldig vir een jaar vanaf die datum van uitreiking. As die geldigheidsperiode aangedui word, is die volmag geldig tot die datum daarin aangedui. Maksimum termyn volmag in 2019 is nie beperk nie.

Die volmag in 'n eenvoudige skriftelike vorm wat deur die eienaar van die voertuig uitgereik is, is nie nodig om notarisasie te doen nie.

Die vermoë om 'n volmag uit te reik om 'n motor te bestuur, bestaan ​​nie net by die eienaar van die motor nie, maar ook by 'n persoon wat die voertuig per volmag gebruik. dit wil sê in die praktyk kan u 'n volmag vir volmag uitreik. In hierdie geval is notarisasie van die transaksie egter nodig.

As u die moontlikheid wil gebruik om u motor te gebruik tot onbekende persone, moet u die volgende woorde “sonder die reg op vervanging” daarop invul as u die volmag invul.

Erfenis en testament

1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.

2. Ken die inligting oor die erfgename (nie nodig nie, maar dit is raadsaam om fotokopieë van hul paspoorte te voorsien).

3. Ten einde foute en verdere probleme te vermy wanneer u die erfenis aangaan om dokumente vir die testamentêre eiendom in te dien (nie nodig nie).

Uitreiking van erfenissertifikate deur die wet en testament:

1. Vir vaste eiendom (1 voorwerp)

Kinders (insluitend aangenome), eggenoot, ouers, halfbroers en susters:
0,3% die waarde van die geërfde eiendom, maar hoogstens 100.000 roebels.

Aan ander erfgename:
0,6% geërf eiendom, maar nie meer as 1 000 000 roebels.

U kan u vergewis van al die nodige dokumente om die erfenis op hierdie bladsy in te gaan.

2. Vir die res van die eiendom

3. Kontantdeposito

Uitreiking van 'n sertifikaat van eienaarskap van 'n aandeel in die gemeenskaplike eiendom van die gades:

1. Vir vaste eiendom

2. Vir die res van die eiendom

Maatreëls tref om erfeiendom te beskerm (insluitend voorraad)

1. By die uitreiking van 'n sertifikaat van eienaarskap op versoek van die erfgenaam of die langslewende gade vir verskillende goedere in een sertifikaat, word die koste van PTR vir elke eiendom opgesom.

2. By die uitreiking van een sertifikaat van eienaarskap van verskillende deposito's en vergoeding vir verskillende deposito's, word PTR in die bedrag van 1000 roebels gehef. vir die getuienis.

Volmag

Notariële optredeNotaris koersRegs- en tegniese werkVereiste dokumente
sal
'N testament opstel100 vryf1 900 vryf.
Aanvaarding van 'n geslote testament100 vryf2 600 vryf.
Die opening van 'n koevert met 'n geslote testament en die aankondiging daarvan300 vryf2 600 vryf.
Bevel om 'n testament te herroep500 vryf500 vryf
Kom in 'n erfenis
met 'n depositobedrag van tot 100 duisend roebels. - 1000 roebels. Meer as 100 duisend roebels. - 3 000 vryf.
4. Vir verlore pensioene en vergoeding vir deposito's500 vryf
200 vryf5000 vryf.
600 vryf3000 vryf (vir 1 uur werk)

Basiese dokumente vir individue en regspersone (IP ingesluit):
1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Gegewens van die gemagtigde verteenwoordiger (aan wie die volmag uitgereik word):
- naam,
- volle geboortedatum,
- woonadres
- paspoortdata.
Om foute te voorkom, is dit raadsaam om 'n paspoort (fotokopie) van 'n betroubare een te voorsien.

Bykomende dokumente vir fisiese. persone:
1. Vir 'n volmag vir 'n motor:
- oorspronklike titel
- Die oorspronklike sertifikaat van registrasie van die voertuig.
2. Vir volmag by vaste eiendom U moet die presiese adres ken volgens die dokumente.
3. Vir 'n volmag kontantdeposito neem 'n pasboek of ander dokumente wat die bestaan ​​van die bydrae bevestig.

Bykomende dokumente vir individuele ondernemers:
1. Registrasiesertifikaat as individuele entrepreneur.
2. Registrasiesertifikaat by die belastingowerheid (TIN).
3. Uittreksel uit die USRIP.
4. Druk IP.

Bykomende dokumente vir jur. persone:
1. Sertifikaat van staatsregistrasie van wettige entiteit.
2. Uittreksel uit die register.
3. Registrasiesertifikaat van 'n wettige entiteit by 'n belastingowerheid.
4. Bestaande dokumente (handves, akte van oprigting).
5. Onttrek die notule of die besluit van die vergadering oor die stigting van die maatskappy en die aanstelling van persone.
6. Bestellings vir die aanstelling van beamptes.
7. Seël van 'n regspersoon.
8. Om notariële handelinge namens die tak en verteenwoordigingskantoor uit te voer, moet u 'n volmag hê vir die verteenwoordiger.

Kinders (insluitend aangenome), eggenoot, ouers, halfbroers en susters: 100 vryf

Aan ander individue: 500 vryf

Kinders (insluitend aangenome), eggenoot, ouers, halfbroers en susters: 250 vryf

Aan ander individue: 400 vryf

Notariële optredeNotaris koersRegs- en tegniese werkVereiste dokumente
Volmag vir transaksies wat 'n notariële vorm vereis
namens 'n individu200 vryf1200 vryf.
namens 'n regspersoon1800 vryf.
Ander volmagte wat 'n notariële vorm vereis
namens 'n individu200 vryf1200 vryf.
namens 'n regspersoon1800 vryf.
Volmag vir die reg om eiendom te gebruik en (of) te verkoop (met die uitsondering van roerende sake)
namens 'n individu 1200 vryf.
namens 'n regspersoon500 vryf1800 vryf.
Volmag vir die gebruiksreg en (of) vervreemding van roerende goed
namens 'n individu1200 vryf.
namens 'n regspersoon400 vryf1800 vryf.
Volmag uitgereik in die bevel van oordrag (in gevalle waar 'n notariële sertifikaat vereis word)
namens 'n individu200 vryf1200 vryf.
namens 'n regspersoon1800 vryf.
Volmag waarvoor die notariële vorm nie verlang word nie
namens 'n individu200 vryf1200 vryf.
namens 'n regspersoon1800 vryf.

bewyse

Notariële optredeNotaris koersRegs- en tegniese werkVereiste dokumente
Op die sertifikaat van die feit dat 'n burger lewend en op 'n sekere plek is100 vryf2000 vryf.1. Oorspronklike paspoort
Oor foto-identiteit1. Oorspronklike paspoort
2. Twee foto's (mat, foto-formaat van 'n gewone paspoort)
Op die sertifikaat van tyd van aanbieding van dokumente1. Oorspronklike paspoort
2. Dokumente uitgevoer in ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie

1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.

2. Geboortesertifikaat van n / l burgeroorsig.

Notariële optredeNotariële tariefRegs- en tegniese werkVereiste dokumente
Ouers om 'n minderjarige kind na die buiteland te reis100 vryf1000 vryf1. Ouers se paspoorte in oorspronklikes.
2. Geboortesertifikaat van die kind in die oorspronklike.
3. Weet waarheen die kind reis, en vir hoe lank (die presiese datums van vertrek na die buiteland en terugbesorging word aangedui).
4. Inligting oor die persoon vergesel deur die kind.
Om inligting oor n / l kinders in die paspoort in te sluit500 vryf1000 vryf
Ouers moet toesig hou oor n / l kinders en n / l kinders ten volle bevoeg verklaar
Ouers op staat. registrasie van 'n burger as 'n individuele entrepreneur
Eggenoot om eiendomstransaksies te voltooi500 vryf1000 vryf1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Huweliksertifikaat in die oorspronklike.
Ander toestemming1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.

Handtekeninge, kopieë en uittreksels

Vir individue:
1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.

Vir regspersone en individuele ondernemers:
1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Staatsertifikaat. registrasie as 'n wettige persoon of individu.
3. Uittreksel uit die Unified State Register of Legal Entities of die USRIP.
4. Registrasiesertifikaat van regspersone. persoon of individu in die belastingowerheid.
5. Bestaande dokumente (handves, akte van oprigting).
6. Bestellings vir die aanstelling van beamptes.
7. Seël van jur. persoon of individu.

Bykomende dokumente:
1. Om die egtheid van 'n handtekening op 'n bankkaart te verifieer - monster bankkaart van u bank af.
2. Om die egtheid van die handtekening van die vertaler te bevestig - diploma van die vertaler in die oorspronklike.

Notariële optredeNotaris koersRegs- en tegniese werkVereiste dokumente
Sertifisering van die egtheid van 'n handtekening op aansoeke aan belastingowerhede
Van regspersone200 vryf (een handtekening)1000 vryf
Van individue en individue100 vryf (een handtekening)1000 vryf
Verifiëring van die egtheid van die handtekening op die aansoek om toestemming om burgerskap te verkry, te behou of te verander
Vir alle persone100 vryf (een handtekening)500 vryf
Verklaring van bankkaarthandtekening
Vir alle persone200 vryf (een handtekening)1000 vryf (een bankkaart)
Handtekening-verifikasie van algemene state en ander dokumente
Vir alle persone100 vryf (een handtekening)600 roebels - vir fisiese persone en individuele ondernemers
1200 vryf. - vir wettig van persone
Bewyse van getrouheid van kopieë en uittreksels
Bestaande dokumente (handves, ooreenkoms, ens.)500 vryf (ongeag die aantal bladsye)Nie gehef nie1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
Ander dokumente10 vryf за страницу50 руб. за страницу

Принятие в депозит, совершение исполнительских надписей и обеспечение доказательств

Vir individue:
1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.

Vir regspersone en individuele ondernemers:
1. Die paspoort van die aansoeker in die oorspronklike.
2. Staatsertifikaat. registrasie as 'n wettige persoon of individu.
3. Uittreksel uit die Unified State Register of Legal Entities of die USRIP.
4. Registrasiesertifikaat van regspersone. persoon of individu in die belastingowerheid.
5. Bestaande dokumente (handves, akte van oprigting).
6. Bestellings vir die aanstelling van beamptes.
7. Seël van jur. persoon of individu.

Al die bogenoemde dokumente moet in oorspronklike dokumente ingedien word, asook afskrifte daarvan voorberei.

Laai die volmag vir bestuurslisensie 2019 af

Aangesien die onafhanklike opstel van 'n volmag vir die reg om 'n motor te bestuur 'n taamlike lastige taak is, stel ek voor dat u 'n spesiale vorm gebruik waarin u inligting moet invoer oor die eienaar van die motor, oor die motor self, sowel as oor die persoon wat die reg om te gebruik:

U kan die dokument elektronies invul of die lêer druk en dit met die hand invul.

Volmagvoorbeeld

Klik op dit om 'n foto te vergroot.

Let daarop dat u, indien u wil, u eie handgeskrewe dokument kan maak op grond van die volmag wat hier gegee word. Dit sal presies dieselfde regskrag hê.

Laat my u daaraan herinner dat dit na die opstel van die volmag nodig is om die siviele aanspreeklikheid van die voertuigeienaar vir tien dae te verseker. Na hierdie tyd sal enige verkeerspolisiebeampte die bestuurder 'n boete kan oplê weens die gebrek aan OSAGO-versekering.

Let daarop. U kan tien dae sonder versekering ry, maar in die geval van 'n ongeluk wat deur 'n onversekerde bestuurder veroorsaak word, sal u uit u eie sak moet betaal vir die herstel van iemand anders se motor.

Wat die straf vir die gebrek aan volmag betref, is dit nou gekanselleer.

Nietemin, ek beveel aan dat u die datum van beëindiging van die volmag volg vir die reg om 'n nuwe dokument betyds te bestuur en op te stel.

Pin
Send
Share
Send
Send

Нотариальное действиеНотариальный тарифПравовая и техническая работаVereiste dokumente
Aanvaarding van kontant en deposito's