Nuttige wenke

Agentskap ooreenkoms vir die verkoop van vaste eiendom

Pin
Send
Share
Send
Send


Waar 'n woonstel te koop? En wat bevat die registrasie van die verkoping?
Die meeste eiendomseienaars en hul kopers glo dat dit hiervoor nodig is om 'n koopkontrak van 'n woonstel op te stel, en dit is genoeg. In werklikheid blyk dit dat alles nie so eenvoudig is nie!

Artikel opgedateer op 6 Januarie 2019

Rosreestr lewer geen diens vir die opstel van verkoopkontrakte nie
MFC lewer nie dienste vir die opstel van verkoopkontrakte nie

Daar is geen vergaderlokale in hierdie departemente nie.
Derdeparty-organisasies wat 'n perseel by kantoor vir kantoorontvangste huur en kontrakopsteldienste aanbied, hou geen verband met Rosreestr nie.

U kan 'n klaargemaakte koopkontrak en oordra geld veilig na groot bankkantorein, is daar vergaderlokale.

Die inhoud van die artikel is volledig:

Die eerste fase is die voorbereiding van voorlopige ooreenkomste

Om so 'n ernstige en duur transaksie voor te berei soos die koop en verkoop van vaste eiendom, neem dit in die reël tyd - van 'n paar dae tot 'n paar weke. Voorlopige ooreenkomste oor die prys, prosedure en betalingsvoorwaardes vir vaste eiendom, die datum van ondertekening van die hoofkontrak vir verkoop, moet dus gedokumenteer word sodat geen van die partye by die transaksie dit kan verander nie.
As die voorwaardes in 90% van die gevalle nie op papier geskryf word nie, val die transaksie “uitmekaar” as gevolg van prysstygings of ander wesenlike voorwaardes.

Dus, die eerste fase van die transaksie

Voordat u enige dokumente by die verkoper onderteken, kry u betroubare inligting oor die eiendom van USRN. Aangesien die sertifikaat van eienaarskap 'n voorwaardelik betroubare dokument is.

U stel hierdie dokumente self op. Dit word deur die wettige partye in die transaksie onderteken en tree onmiddellik in werking. Dit is belangrike dokumente; die belangrikste ding is om dit korrek saam te stel.

Die ondertekening van sodanige dokumente vind in die reël in die gekoopte woonstel plaas en die koper het die geleentheid om die woonstel opnuut te ondersoek na geen verborge gebreke nie, en die oorspronklike dokumente vir die woonstel en identiteitskaarte (paspoorte, geboortesertifikate, ens.) Van die eienaars te ondersoek.

Verder, gewoonlik binne 1-3 weke, afhangende van die situasie, die teenwoordigheid van lang vakansies, wanneer staatsliggame nie werk nie en ander omstandighede, word 'n pakket dokumente vir die transaksie voorberei.

Kyk na die video-tutoriaal:

1. ONDERWERP VAN DIE OOREENKOMS. ALGEMENE BEPALINGS

1.1. Die skoolhoof gee 'n opdrag aan, en die agent onderneem om teen betaling van 'n fooi 'n stel wettige en feitelike aksies te onderneem om die eiendom wat die prinsipaal besit te verkoop op die eiendomsreg wat hierna verwys word (hierna verwys as die 'voorwerp'). Die voorwerp is onderhewig aan verkoop met alle onlosmaaklike verbeterings en toerusting (loodgieterswerk, verwarming en ander toerusting, kommunikasie). Die partye se kenmerke van die fasiliteit word in Aanhangsel No 1 van hierdie Ooreenkoms aangedui. Die eienaarskap van die voorwerp word bevestig.

1.2. Ingevolge hierdie ooreenkoms verleen die prinsipaal die agent die eksklusiewe reg om na die koper (s) en die verkoop van die gespesifiseerde voorwerp te soek.

1.3. Die voorwerp is onderhewig aan verkoop teen 'n prys van nie minder nie as roebels. Die prys van 'n voorwerp kan verlaag word in vergelyking met die prys wat in hierdie paragraaf gespesifiseer word slegs met die skriftelike toestemming van die prinsipaal.

1.4. Die agent waarborg die afwesigheid van kontraktuele en ander verhoudings met persone wat 'n impak op die implementering van hierdie ooreenkoms kan hê. Die agent waarborg sy onafhanklikheid en objektiwiteit tydens die uitvoering van hierdie ooreenkoms.

1.5. Die regte en verpligtinge kragtens 'n transaksie wat deur die Agent ingevolge hierdie ooreenkoms aangegaan is, spruit direk van die prinsipaal af.

Groete van die skrywer en stigter van die webwerf

Ek is bly om u te verwelkom op my webwerf met kopiereg, 'Eiendomstransaksies in Rusland'.

My naam is Slobodchikova Olga Dmitrievna. Ek is sedert 2006 betrokke by die instandhouding van ingewikkelde en baie ingewikkelde eiendomstransaksies en deel graag my ervaring en kennis met u.
Ek het toesig gehou oor meer as 1000 transaksies, waarvan 250 met die kliënt deurgegaan het tot die registrasie van die regterhand “hand aan hand”.
Nie een van my transaksies is betwis nie.

In slegs een transaksie het my kliënt die deposito verloor, slegs omdat hy self die aankoop langer uitgestel het weens gesinsomstandighede. Maar natuurlik is ek gewaarsku oor die onherroeplikheid van die deposito, tot die ondertekening van die ooreenkoms en die oordrag van geld.

Hierdie webwerf bevat 335 van my artikels, waarvan u antwoorde sal kry op sleutelvrae oor vaste eiendomstransaksies en die registrasie van eiendomsreg in ooreenstemming met die jongste wette en prosedures.

Al my ontwerpaanbevelings word bevestig deur die ervaring van suksesvolle transaksies en is daarop gemik om foute en finansiële verliese te voorkom. Volg die "stap vir stap".

Die materiaal op die webwerf voldoen aan die vereistes van Federal Law-218 “On State Registration of Real Estate” soos gewysig op 05/01/2019.

Die webwerf werk sedert 2015.
Hy is al meer besoek 3 300 000 mense, wat elkeen die jongste inligting oor die korrekte uitvoering van 'n vaste eiendomstransaksie ontvang het, en byna die helfte van die besoekers het verskeie kere na die webwerf teruggekeer. Dit is 'n baie waardering vir my werk.
Dankie

Livelnternet se bywoningsinformateur is aan die onderkant van die bladsy en u kan sien hoeveel mense terselfdertyd op die webwerf is.

Die materiaal van hierdie projekte is herhaaldelik op ervaring getoets en kan u dien as 'n betroubare bron van relevante inligting, sowel as praktiese instrumente om die transaksie self te dokumenteer.

Gaan na die hoofblad van die webwerf - daar is belangrike artikels met die nuutste wysigings.

Ek wens u almal 'n suksesvolle transaksie toe. Kry bewese kennis en twyfel nie aan u krag nie.

Groete, skrywer.
07/22/2019 jaar

E-pos: [email protected]

2. REGTE EN VERPLIGTINGE VAN DIE PARTYE

2.1. Agent stem saam:

2.1.1. Doen 'n regsondersoek van dokumente wat die prinsipaal se eienaarskap van die voorwerp bewys.

2.1.2. Ontwikkel saam met die skoolhoof die bepalings van die koopkontrak van die voorwerp, die vorm en prosedure vir nedersettings, sowel as 'n pakket advertensiemateriaal vir die verkoop van die voorwerp.

2.1.3. Doen bemarkingsnavorsing om die kring van potensiële kopers te bepaal. Die resultate van die studie word in die vorm van 'n verslag aan die prinsipaal voorgelê.

2.1.4. Soek na iemand wat belangstel in die verkryging van die eiendom van die prinsipaal.

2.1.5. Voer voorlopige onderhandelinge met potensiële kopers aan.

2.1.6. Reël vergaderings van voornemende kopers met die skoolhoof.

2.1.7. Berei saam met die skoolhoof die dokumente voor wat nodig is vir die sluiting van 'n koopkontrak van die voorwerp.

2.1.8. Woon onderhandelinge en vergaderings met alle potensiële kopers by.

2.1.9. Om die prinsipaal op versoek in te lig van al die inligting oor die vordering met die uitvoering van hierdie ooreenkoms en, indien nodig, relevante dokumente (afskrifte van dokumente) in te dien.

2.1.10. Gee potensiële kopers skriftelike inligting oor die voorwerp slegs as hierdie inligting deur die skoolhoof voorsien word of verkry is uit amptelike bronne.

2.1.11. Om op eie koste betaling te maak vir die dienste van spesialiste en organisasies wat deur die Agent betrokke is ten einde hul verpligtinge kragtens hierdie ooreenkoms na te kom.

2.1.12. Verteenwoordig die belange van die prinsipaal in verhoudinge met derde partye wat verband hou met die uitvoering van hierdie ooreenkoms, insluitend in gemagtigde liggame, op grond van 'n volmag uitgereik deur die prinsipaal.

2.1.13. Adviseer die skoolhoof oor kwessies rakende wetgewende regulering van eiendomsreg op vaste eiendom, sowel as beleggingsaktiwiteite.

2.1.14. Stel die skoolhoof in kennis oor die huidige pryse van soortgelyke vaste eiendom op die gebied, gebaseer op gegewens oor die afgehandelde verkoopstransaksies van genoemde voorwerpe.

2.1.15. Betrek bouers, beoordelaars en ander spesialiste op voorwaardes wat met die prinsipaal ooreengekom is, en ten koste van die skoolhoof, om die nodige dokumentasie vir die fasiliteit op te stel, sowel as om promosiemateriaal te genereer en die fasiliteit te implementeer.

2.1.16. Voer die opdrag van die skoolhoof ingevolge hierdie ooreenkoms uit op die voorwaardes wat die beste vir hom is.

2.1.17. Lewer binne 'n paar dae vanaf die datum van uitvoering van die bevel kragtens hierdie ooreenkoms (klousule 2.10 van hierdie ooreenkoms) 'n verslag aan die prinsipaal oor die uitvoering van die bevel. Dokumente wat die uitgawes van die Agent volgens die bepalings van klousule 3.5 van hierdie ooreenkoms aangegaan het, moet by die verslag aangeheg word.

2.2. Agent het die reg:

2.2.1. Vra en ontvang alle nodige dokumente van die skoolhoof, insluitend planne, projekte, berekeninge, kundige opinies rakende die fasiliteit.

2.2.2. Vereis en ontvang die titeldokumente van die skoolhoof vir die fasiliteit.

2.2.3. Maak afskrifte van enige dokumente wat gebruik kan word om die verpligtinge kragtens hierdie ooreenkoms na te kom.

2.2.4. Gebruik die dienste van enige individue en regspersone om die verpligtinge kragtens die ooreenkoms betyds en van hoë gehalte na te kom.

2.3. Prinsipaal onderneem:

2.3.1. Voorsien die agent van al die inligting en dokumente wat nodig is om na kopers te soek en 'n koop- en koopooreenkoms te sluit.

2.3.2. Voorsien die agent van die dokumente wat die regte van die prinsipaal op die voorwerp bevestig.

2.3.3. Ontwikkel saam met die agent die bepalings van die koopkontrak van die voorwerp, die vorm en prosedure vir nedersettings, sowel as 'n pakket advertensiemateriaal vir die verkoop van die voorwerp.

2.3.4. Voorsien die agent die nodige magtiging om hierdie ooreenkoms uit te voer, met 'n toepaslike volmag.

2.3.5. Aanvaar uit die Agent-protokolle van onderhandelinge, briewe, werkbewyse en ander materiaal.

2.3.6. Onderhandel slegs met voornemende kopers of hul verteenwoordigers in die teenwoordigheid van die agent.

2.3.7. Tydig, ten minste omdat hy die agent gewaarsku het oor die tyd en plek van onderhandelinge oor kwessies wat met die verkoop van die voorwerp verband hou.

2.3.8. Moenie gedurende die termyn van hierdie ooreenkoms verhoudinge met derde partye aangaan oor die onderwerp van hierdie ooreenkoms nie.

2.3.9. Om u vertroud te maak met die agent se verslag wat ingedien is in ooreenstemming met klousule 2.1.17 van hierdie ooreenkoms en dit goed te keur of om die agent binne die dae van die ontvangs daarvan in kennis te stel van die besware teen die verslag. In die afwesigheid van besware van die prinsipaal binne die tydperk bepaal deur hierdie klousule, sal die agent se verslag as goedgekeur beskou word.

2.3.10. Om die Agent se vergoeding te betaal op die wyse, voorwaardes en op die voorwaardes soos bepaal deur hierdie Ooreenkoms.

2.3.11. Vergoed vir die Agent die uitgawes wat hy aangegaan het in verband met die uitvoering van hierdie Ooreenkoms in die bedrag, voorwaardes en op die voorwaardes wat deur hierdie Ooreenkoms bepaal is.

2.3.12. Rig alle potensiële kopers wat hom en hul verteenwoordigers gekontak het direk aan die agent.

2.4. Die prinsipaal waarborg dat die voorwerp ten tyde van die sluiting van hierdie ooreenkoms nie onderpand is nie, nie vir 'n lang termyn verhuur word nie (vir langer as een jaar), nie aan derde partye oorgedra word vir vrye gebruik nie, dit word nie om enige rede gehef nie, en ook daar word nie eise deur derde partye en gemagtigde staatsliggame geëis nie.

2.5. Die prinsipaal waarborg dat daar ten tyde van die sluiting van hierdie ooreenkoms geen ooreenkomste of ander ooreenkomste bestaan ​​oor die verkoop, skenking of vervreemding van die voorwerp op ander gronde, oor die oordrag van die huurvoorwerp, gratis gebruik nie.

2.6. In die geval van negatief op die voorwerp, is die prinsipaal verplig om die agent onmiddellik daaroor in te lig.

2.7. Die prinsipaal onderneem gedurende die periode van hierdie ooreenkoms om nie die voorwerp te verpand, nie te verhuur nie, dit nie gratis te huur nie, nie om dit te verkoop nie, om dit op geen ander manier te gee of te vervreem sonder om die agent daarvan in kennis te stel nie.

2.8. Skoolhoof het die reg:

2.8.1. Die agent moet inligting en verslae oor die verloop van die uitvoering van die ooreenkoms, afskrifte van dokumente wat die werk wat deur die agent uitgevoer is, bevestig.

2.8.2. Om inligting van die agent te vra oor potensiële kopers en inligting oor onderhandelinge wat deur die betrokke protokolle opgestel is.

2.8.3. Woon alle onderhandelings met potensiële kopers oor die voorbereiding van 'n koopkontrak by.

2.9. Die verpligtinge van die Agent teenoor die prinsipaal word in die volgende gevalle beskou:

 • indien die prinsipaal die koopkontrak van die voorwerp onderteken het met die koper (burger of wettige entiteit) wat deur die Agent verteenwoordig word,
 • indien die prinsipaal 'n koopkontrak van die voorwerp onderteken het met 'n persoon of organisasie wat 'n deelnemer (stigters) is, sal die aandeelhouers van die organisasie deur die Agent as 'n potensiële koper verteenwoordig word,
 • indien die prinsipaal die koopkontrak van die voorwerp met die organisasie onderteken het, die stigter (deelnemer), waarvan die aandeelhouer ten minste een van die leiers van die organisasie is wat deur die Agent as potensiële koper verteenwoordig word,
 • indien die prinsipaal 'n koop- en verkoopooreenkoms onderteken het met 'n organisasie waarin ten minste een van die stigters (deelnemers), aandeelhouers of een van die leiers ten minste een van die stigters (deelnemers), aandeelhouers of een van die leiers van die organisasie is wat deur die Agent as die hoofkoper verteenwoordig word .
Die verpligtinge van die Agent sal geag word vervul te wees as die koop- en verkoopooreenkoms onderteken word met die persone wat in hierdie klousule gespesifiseer is gedurende die termyn van hierdie ooreenkoms en ook na die verstryking van hierdie ooreenkoms.

2.10. Die datum van uitvoering van die bestelling kragtens hierdie ooreenkoms is die datum van ondertekening van die koopkontrak van die voorwerp tussen die prinsipaal en 'n derde party.

3. BELONING VAN DIE AGENT. UITGAWES VIR HERVERGOEDINGSAGENTE

3.1. Agentskoste is% van die koopprys van die voorwerp.

3.2. Die agentskapsfooi wat ingevolge klousule 3.1 van hierdie ooreenkoms ingestel is, word deur die prinsipaal binne dae vanaf die datum van goedkeuring van die agent se verslag deur die prinsipaal betaal.

3.3. Die betaling van die agentvergoeding word gedoen deur die prinsipaal na die agent se rekening oor te dra.

3.4. Die dag van betaling is die dag van ontvangs van fondse op die rekening van die Agent.

3.5. Die prinsipaal sal die uitgawes wat deur die Agent aangegaan is, vergoed:

 • in die hoeveelheid roebels,
 • in die hoeveelheid roebels,

3.6. Uitgawes word vergoed deur die prinsipaal op die tyd en wyse bepaal deur hierdie ooreenkoms vir die betaling van vergoeding.

4. DUUR VAN DIE OOREENKOMS. VERANTWOORDELIKHEID VAN PARTYE

4.1. Hierdie ooreenkoms tree in werking op die datum van ondertekening deur die partye.

4.2. Die kontrak word beëindig in gevalle wat vasgestel is deur die huidige wetgewing van die Russiese Federasie.

4.3. Vir die nie-nakoming of onbehoorlike nakoming van verpligtinge kragtens hierdie ooreenkoms, is die partye aanspreeklik in ooreenstemming met die huidige wetgewing van die Russiese Federasie.

5. ANDER TERME

5.1. Alle meningsverskille wat tydens die uitvoering van hierdie ooreenkoms ontstaan, sal sover moontlik deur onderhandelinge opgelos word.

5.2. As die partye nie 'n ooreenkoms vind oor omstrede kwessies nie, sal geskille na die hof verwys word vir oorweging op die wyse soos bepaal deur die huidige wetgewing van die Russiese Federasie.

5.3. In alle ander opsigte waarvoor nie in hierdie ooreenkoms voorsiening gemaak word nie, word die partye onderworpe aan die huidige wetgewing van die Russiese Federasie.

5.4. Hierdie ooreenkoms word in tweevoud gesluit, een vir elk van die partye.

Subtiliteite van 'n kontrak vir die verkoop van 'n woonhuis

Wanneer u 'n koop- en verkooptransaksie vir huiseiendom sluit, wat in hierdie geval 'n privaat huis betref, word 'n ooreenkoms opgestel waarin albei partye deelneem:

'N Verkoper van vaste eiendom kan die eienaar van 'n woonhuis wees, of 'n persoon wat 'n wettige reg het om van behuising ontslae te raak en enige transaksies uit te voer, wat bevestig moet word deur 'n notariele volmag om die eiendom te verkoop.

Kenmerke van die verkoop van 'n woonhuis

Die belangrikste kenmerk van die kontrak vir die verkoop van 'n residensiële gebou is dat die koper benewens die woongebou ook die eienaarskap vorm van die grond waarop die eiendom geleë is. Op die beurt, vir die wettige uitvoering van die transaksie, sodat daar in die toekoms geen probleme sou wees nie, moet die grond in die kadastrale registrasie opgeneem word en 'n kadastrale nommer hê. Dit is in elk geval onmoontlik om 'n huis sonder 'n erf te verkoop.

Die invul van 'n kontrak vir die verkoop van 'n woonhuis

Op die kontrakpapier is daar velde benodig om die volgende gegewens aan te dui:

 • die adres waar die huis geleë is,
 • woonarea van die eiendom,
 • datum van die bou van die huis,
 • die doel van die grond en die voorwerp wat daarop staan ​​(d.w.s. 'n residensiële gebou),
 • die waarde van die eiendom saam met die grond.

Voor- en nadele om met 'n makelaar te werk

Voordele om met 'n makelaar te werk:

 • vinnige kopersoek (gewoonlik tot 3 maande),
 • woonstelbemarkingsplan,
 • ontvang oproepe van klante en organiseer uitsigte,
 • verifiëring van alle dokumente voor die transaksie.

Перед тем, как заключать договор с агентством недвижимости нужно тщательно проверить его репутацию, документы о регистрации, а также отзывы клиентов.

Минусы от сотрудничества с риэлтором:

 • высокие комиссионные (до 5% стоимости квартиры),
 • risiko van bedrog (sameswering met die koper of verdwyning na die oordrag van die voorskot),
 • verlies van deposito vir vroeë beëindiging van die kontrak,
 • trae werk en 'n minimum van kopers.

Die tye van 'swart' makelaars is lankal verby, maar wanneer u met makelaars werk, kan probleme van 'n ander soort opduik. Byvoorbeeld, 'n makelaar kan 'n baie klein kliëntebasis hê, en nadat 'n eksklusiewe kontrak met so 'n maatskappy aangegaan is, sal die verkoper of koper van die woonstel net tyd tevergeefs mors.

Daar is ook gevalle van klein bedrog, wanneer die kontrak slegs met een doel gesluit word - om 'n voorskot te kry. Verder skakel 'n gewetenlose agent eenvoudig die telefoon af of simuleer hy 'n aktiwiteit sonder enige resultate.

Waarom moet u 'n ooreenkoms sluit?

'N Agentekontrak vir die aankoop of verkoop van behuising by 'n makelaar word vereis. Andersins bestaan ​​die gevaar dat dit tyd en geld tevergeefs vermors. Die ooreenkoms bevat 'n volledige uiteensetting van die volledige reeks dienste wat gelewer moet word in ruil vir 'n kommissie of 'n vaste betaling, asook die verantwoordelikheid vir die versuim daarvan.

Die dienste van 'n makelaar sluit in:

 • gratis waardering van die woonstel,
 • bemarkingsplan vir die bevordering van 'n verkoopsadvertensie,
 • soek na 'n koper en doen inspeksies,
 • Onderhandel met klante en adverteer woonstelle,
 • verifiëring van alle dokumente en voorbereiding vir die verkoop.

'N Eiendomsagentskap handel dikwels nie net oor die banale vermenging van die koper en verkoper nie, maar sorg ook vir voorbereiding vir die verkoop van die woonstel, versamel die inligting wat nodig is om die transaksie te voltooi, sowel as die regskundigheid van die titeldokumente.

Die Realtors Guild het 'n modelagentskapooreenkoms ontwikkel wat wettige hersiening ondergaan het en bevat al die belangrike punte wat die verhouding tussen die kliënt en die kontrakteur beskryf. Dit is raadsaam om u daarmee vertroud te maak voordat u die kontrak onderteken wat die makelaar aanbied.

Vereiste dokumente

Om 'n ooreenkoms te sluit, moet u 'n klein pakkie dokumente afhaal. By die sluiting van 'n ooreenkoms sal 'n makelaar nodig wees:

 • paspoort
 • volmag van 'n eiendomsmaatskappy wat bevoegdhede aandui.

Dokumente van 'n vaste eiendomsagentskap:

 • samestellende dokumente
 • staat van registrasie,
 • sertifikaat van belastingregistrasie.

Dokumente van die kliëntediens:

 • paspoort, TIN of SNILS - vir die verkoper en koper van die woonstel,
 • afskrifte van dokumente van die titel van die woonstel (uitgebreide uittreksel uit die USRN, afskrif van die koopkontrak, ens.) - vir die verkoper van die woonstel,
 • toestemming van die toesighoudende owerhede - vir die verkoper van die woonstel, indien die huis verkoop word waar die kind geregistreer is,
 • 'n uittreksel uit die huis van die boek, 'n sertifikaat van afwesigheid van skuld vir nutsrekeninge - vir die verkoper van die woonstel.

By die uitvoering van die kontrak kan die oorspronklike dokumente aan die eiendomsmaatskappy oorgedra word vir bewaring. Maar meestal word gewone kopieë oorgedra sodat die potensiële koper kan sorg dat alles in orde is met die dokumente.

Hoe om te komponeer?

Die kontrak vir die voorsiening van vaste eiendomsdienste word opgestel volgens al die vereistes van die Civil Code of the Russian Federation (Artikels 779-782). Die wet op verbruikersbeskerming reguleer ook regsverhoudinge op die gebied van tussengangersdienste. Die kontrak moet aandui:

 • onderwerp,
 • regte en verpligtinge van die partye
 • voorwerp van vervreemding
 • koste van dienste
 • die duur van die ooreenkoms
 • beëindigingsprosedure.

Die kontrak word eenvoudig geskryf en onderteken deur die verkoper en die hoof van die eiendomsmaatskappy of sy regsverteenwoordiger.

'N Aansoek om die kontrak kan 'n daad van werk wees wat verrig word.. Dit word opgestel nadat die koper reeds gevind is, die transaksie plaasgevind het en die dienste van 'n makelaar betaal is.

Oorweeg die hoofgedeeltes van die kontrak in meer besonderhede.

Hierdie afdeling dui die naam van die vaste eiendomsmaatskappy aan, die volle naam Direkteur wat optree op grond van die handves of regsverteenwoordiger (met verwysing na die volmag, datum van opstel). Die tweede party by die kontrak is die verkoper van die woonstel (kliënt). Sy naam, geboortedatum, paspoortbesonderhede, registrasie adres en telefoonnommer moet aangedui word.

Die onderwerp van die ooreenkoms is vaste eiendomsdienste. Die maatskappy onderneem om dit binne die raamwerk wat in die kontrak beskryf word, en die verkoper van die woonstel - te betaal. Die omvang van hierdie dienste moet duidelik uiteengesit word. Dit is eerstens:

 1. soek na die koper van die woonstel (die adres, kadastrale nommer word in die kontrak aangedui),
 2. konsultasiedienste, wat die beoordeling van die woonstel insluit.

Verpligtinge van die partye

Die kontrak bevat 'n lys van al die regte en verpligtinge van die kontrakteur en die kliënt (verkoper van die woonstel). Die lys van die pligte van die kliënt bevat:

 1. verskaffing van dokumente vir die woonstel (in die vorm van kopieë of oorspronklikes, indien daar in die kontrak voorsiening gemaak word),
 2. help in alle stadiums van voorbereiding en uitvoering van die transaksie,
 3. betaal vir die dienste van 'n kunstenaar,
 4. teken die sertifikaat van voltooiing.

Verantwoordelikhede van 'n vaste eiendomsonderneming:

 1. 'n advertensieveldtog vir die verkoop van 'n woonstel (wat spesifieke webwerwe en ander media aandui),
 2. seleksie van potensiële kopers en organisering van sienings,
 3. onderhandel oor die voorwaardes van die transaksie met kliënte,
 4. verifiëring van dokumente en organisering van die transaksie.

Alle verpligtinge van 'n makelaar moet duidelik in die kontrak vermeld word. Slegs in hierdie geval sal die kliënt geleentheid kry om te eis dat die kontrakteur sy verpligtinge moet nakom.

Koste van dienste en nedersettingsprosedure

Makelaarsdienste moet betaal word op die tyd wat in die kontrak gespesifiseer word. Tipies is die bedrag van die kommissie 2-5% van die koste van die woonstel of 'n vaste bedrag van 30 tot 100 duisend roebels.

Die betaling van makelaarsdienste word meestal in twee dele verdeel. Die eerste is betaalbaar ongeag die feit dat die woonstel verkoop word. Selfs indien die kontrak vroeër beëindig word, word hierdie deposito nie terugbetaal nie. En die tweede deel is die res van die bedrag, wat slegs betaal word as die koper gevind word en die transaksie voltooi is. Betaling vir die tweede deel geskied nie later nie as die dag waarop die kliënt die koopkontrak van die woonstel onderteken.

Ooreenkomste sonder deposito is ook moontlik, waarvolgens die volle bedrag kontant of deur die kontrak na die ondertekening van die akte oorbetaal word.

Hoe om te beëindig?

Die verkoper van die woonstel het die reg om te eniger tyd die dienste van 'n makelaar te weier, maar onderhewig aan die betaling van die onkostes wat hy werklik aangegaan het (artikel 782 van die Civil Code of the Russian Federation). In hierdie geval word die kontrak beskou as beëindig vanaf die oomblik dat die geld die rekening van die vaste eiendomsmaatskappy bereik.

Artikel 782 van die Civil Code of the Russian Federation. Eensydige weiering om 'n kontrak vir die lewering van dienste uit te voer

 1. Die kliënt het die reg om te weier om die kontrak vir die lewering van dienste uit te voer op voorwaarde dat die kontrakteur die onkostes betaal wat hy werklik aangegaan het.
 2. Die kontrakteur het die reg om te weier om die verpligtinge ingevolge die kontrak vir die lewering van dienste teen 'n fooi na te kom slegs indien die klant ten volle vergoed word vir verliese.

Die verkoper van die woonstel het die reg om die makelaar te weier indien:

 • hy het nie betyds begin dienste lewer nie,
 • Daar is van die begin af probleme met die nakoming van die kontrakvoorwaardes.

In die geval van 'n ineenstorting op inisiatief van die kliënt, is hy verplig om 'n fooi te betaal in die bedrag wat eweredig is aan die werklike dienste wat hy ontvang het. Skikkings word op die volgende manier geskied: 5% van die beloofde bedrag word vergoed vir die opstel van die koopkontrak, 30% vir die soeke na die kliënt (as daar een gevind is) en 65% vir die uitvoering van die akte (as verteenwoordiger van die kliënt).

Die partye is ook geregtig om die kontrak te eniger tyd te beëindig deur onderlinge ooreenkoms.

Verantwoordelikheid vir die oortreding van die voorwaardes van die transaksie

By die opstel van 'n kontrak vir die verskaffing van vaste eiendomsdienste, is die verantwoordelikheid vir die nie-nakoming daarvan, sowel as die veiligheid van dokumente vir die woonstel (indien dit oorgedra word vir bewaring) noodwendig geregistreer.

Kliënt verantwoordelikhede:

 • in geval van oortreding van die betalingsvoorwaardes - 'n boete (gemiddeld 0,1-0,2% van die bedrag vir elke dag van vertraging),
 • verlies van deposito in geval van beëindiging van die kontrak voor die skedule,
 • verpligting om te vergoed vir die herstel van dokumente.

Verantwoordelikheidsmaatreëls vir 'n makelaar word selde eintlik in die kontrak aangedui, so die kliënt het altyd die geleentheid om die kontrak voor die skedule te beëindig as hy nie van iets hou nie. Maar dit is nog steeds nodig om sulke artikels voor te skryf, byvoorbeeld die verantwoordelikheid om die transaksie deur die agentskap se skuld te ontwrig. As 'n maatstaf van verantwoordelikheid, kan u die verpligting stel om te vergoed vir die skade wat die verkoper of koper van die woonstel gely het as gevolg van sulke optrede.

slaggate

Die kontrak vir die voorsiening van vaste eiendomsdienste word deur die onderneming opgestel, en die kliënt stem in tot die voorwaardes daarvan al dan nie. Regstellings en toevoegings tot die kontrak is uiters skaars. Daarom moet die teks van die ooreenkoms baie noukeurig bestudeer word.

Let op die volgende punte.:

 • sperdatums vir die nakoming van die verpligtinge (die kontrak moet nie onbeperk wees nie),
 • skikkingsprosedure en die finale koste van dienste (daar mag geen vae bewoording wees oor dienste wat ekstra betaling benodig nie),
 • 'n verbod op kommunikasie met die koper voor die transaksie (hierdie vereiste is onwettig en praat dikwels slegs oor die ondeursigtige werk van 'n makelaar),
 • boetes vir die kliënt om welke rede ook al, byvoorbeeld vir die ontwrigting van die kyker, ens. ('n gekontrakteerde kontrak is nadelig vir die verkoper of koper van vaste eiendom),
 • 'n verbod op kontak met ander makelaars (dit is slegs moontlik met die uitvoering van 'n eksklusiewe kontrak).

Vir die verkoper van vaste eiendom is die winsgewendste kontrak waarvolgens 'n ooreenkoms met die makelaar ten tyde van die transaksie gemaak word. In hierdie geval verloor hy nie die deposito nie, as die samewerking nie uitwerk nie en hy rustig kan kies tussen 2-3 makelaars - wie sal die koper bring wat hy sal betaal.

Let daarop dat die wettige suiwerheid van die transaksie nie deur alle makelaars uitgevoer word nie. Baie mense benodig ekstra betaling hiervoor.

In die praktyk beteken dit in die tweede aspek dat in die afwesigheid van 'n aangenome en effektiewe wet op vaste eiendomsaktiwiteite, die sogenaamde modelkontrakte slegs van 'n aanbeveling kan wees. Dit open die moontlikheid vir hom om na eie goeddunke regstellings aan die kant van die kliënt te maak, maar binne die raamwerk van die huidige wetgewing (dit wil sê die belangrikste punte wat in die artikel hierbo gelys word).

As die tussenganger (makelaar, eiendomsagentskap) dus aandring op die onveranderlikheid van die kontrak, die onmoontlikheid om enige wysigings daaraan te doen, en na bewering na die wet verwys, is daar waarskynlik die redes om nie so iemand (organisasie) te vertrou en oor opsies te dink nie soek na 'n ander. Veral in die geval van kategoriese weiering. Teoreties laat die wet egter toe dat sulke weiering deur die howe geappelleer word. Net in 'n praktiese sin is dit nie net 'n aansienlike tydverlies nie, maar aanvanklik kan die verhouding as bederf beskou word, en die resultaat is onwrikbaar.

Die eerste aspek hou verband met die feit dat indien die eienaar / koper nie die tyd, begeerte, nodige kennis (wettige nuanses van vaste eiendomstransaksies, vaste eiendomsmark) het om onafhanklik na 'n onroerende eiendom te soek of dit te verkoop nie, hy dit delegeer deur 'n ooreenkoms te sluit ooreenstemmende diens.
Dit wil sê dat die werk wat in hierdie geval verrig word, betaling vereis. Daarom moet so 'n ooreengekome minimum in die kontrak teenwoordig wees ('n spesifieke bedrag of werklike koste aangegaan, gedokumenteer). Gevalle moet ook beskryf word wanneer die kliënt self uiteindelik die koper / verkoper vind, sodat daar geen verdere vrae oor hierdie onderwerp ontstaan ​​nie. Dit is die moeite werd om die komponente van betaling en voorwaardes weer te gee.

Wat boetes en boetes betref, moet u nietemin vertrou op die huidige wetgewing (hoofsaaklik op die herfinansieringsrente wat deur die Sentrale Bank van die Russiese Federasie vasgestel is, aangesien dit 'n kriterium is wat die hof ondubbelsinnig aanvaar het).

As 'n potensiële kliënt dus nie net 'n begrip het van die eiendomsmark nie, maar ook die wetlike aspekte van die sluiting van 'n kontrak vir die lewering van vaste eiendomsdienste, sal 'n addisionele regsbeoordeling deur professionele persone kennelik nie oorbodig wees nie. Veral gegewe die toename in die waarde van vaste eiendom.

Kyk na die video: Zeitgeist Addendum (September 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send