Nuttige wenke

Hoe skryf ek 'n opstel?

Pin
Send
Share
Send
Send


'N Beskrywende opstel is hoofsaaklik 'n opstel wat praktiese wenke en instruksies bevat. Daarin vertel u die leser hoe om iets te doen, of hoe dit gedoen word, byvoorbeeld hoe om goedere in 'n fabriek te maak of om 'n sekere gereg te kook. 'N Goeie beskrywende opstel sal die leser stap vir stap deur al die punte lei, sonder om op een ding of haastig te konsentreer, aangesien die leser dalk nuut is in hierdie onderneming. Alhoewel die besonderhede belangrik is, as u te veel punte insluit, kan u leser moeg word sonder om die opstel tot die einde toe te lees, en u hoef slegs die nodige inligting in te sluit. Gaan na stap 1 om 'n goeie, nuttige en maklik verstaanbare opstel te skryf.

Wat is 'n opstel?

'N Skripsie is 'n klein opstel wat in 'n prosaïese styl geskryf is, met 'n vrye komposisie, sowel as die uitdrukking van persoonlike oorwegings, gevolgtrekkings en indrukke van 'n persoon oor 'n gegewe onderwerp, maar wat aanvanklik nie aanspraak maak dat hy uitputtend of fundamenteel is in die onderhawige saak nie.

Die doel van 'n opstel is in die reël die ontwikkeling van kreatiewe denke en die vaardigheid om u gedagtes uit te skryf. En die skryfproses daarvan is baie nuttig, want Dit dra by tot die opleiding en verbetering van die vaardigheid om gedagtes te formuleer, inligting te struktureer, verhoudings tussen oorsaak-gevolg te identifiseer, bestaande ervaring te illustreer met allerlei voorbeelde en gevolgtrekkings te beredeneer.

Opstelklassifikasie

Die opstel word volgens die volgende kriteria geklassifiseer:

In inhoud

 • Geestelik en godsdienstig
 • Artistiek en joernalistiek
 • kuns
 • geskiedenis
 • Literêr-krities
 • Filosofies ens.

In literêre vorm

 • skryf
 • Dagboekbladsye
 • opmerkings
 • Lirieke kleinkiekies
 • resensies

In vorm

 • analitiese
 • kritiese
 • refleksiewe
 • verhaal
 • beskrywende
 • saamgestelde

Volgens die beskrywingsvorm

 • Subjektief, wat die persoonlikheidseienskappe van die skrywer weerspieël
 • Objektief, beskrywing van die onderwerp, verskynsel, idee, ens.

Klein volume

Oor die algemeen is daar natuurlik geen spesifieke grense ten opsigte van die volume vir die opstel nie. Maar dit word aanbeveel om 'n opstel te skryf, wat byna altyd gedoen word, van drie tot sewe bladsye gedrukte teks (rekenaar). Maar in baie universiteite in Rusland word dit byvoorbeeld toegelaat om opstelle te skryf wat tot tien bladsye lank is (getikte teks), en by die Harvard Business School word essays gewoonlik slegs op twee bladsye geskryf.

Gemak van storievertelling

Wanneer hy aan 'n opstel werk, moet die skrywer hom hou by 'n vertroulike manier om met die leser te kommunikeer, ingewikkelde, te streng, obskure taal vermy, sowel as vlot wees in die onderwerp, in staat wees om dit vanuit verskillende hoeke te wys om die leser 'n veelsydige blik op die probleem te gee, wat die basis van sy toekoms sal word. gedink.

Met behulp van paradokse

In baie gevalle is die opstel ontwerp om die leser te verras. Sommige kenners beskou hierdie toestand selfs as verpligtend. Die beginpunt vir die leser se gedagtes kan 'n soort aforisme, paradoks, aanskoulike stelling wees wat twee wedersyds eksklusiewe gedagtes (stellings), ens. Met mekaar kan bots.

Semantiese integriteit

Dit is maar een van die paradokse van 'n opstel: 'n werk wat onderskei word deur die vrye samestelling en subjektiwiteit van aanbieding, tesame hiermee, het 'n interne semantiese integriteit, d.w.s. konsekwentheid van die belangrikste tesisse en stellings van die skrywer, harmonie van assosiasies en argumente, en konsekwente oordele.

Opstel en oorsig

Die struktuur van 'n opstel word byna altyd deur twee vereistes bepaal:

 • Die gedagtes van die skrywer moet aangebied word in die vorm van kort opsommings
 • Uittreksels moet beredeneer word

As argumente kan 'n mens feite, verskynsels, gebeure, situasies, ervaring, wetenskaplike bewyse, kundige opinies, ens. Gebruik. Dit is die beste om twee argumente vir elke tesis te gebruik. Net twee, want een kan onoortuigend lyk, en drie of meer sal die kort en figuurlike aanbieding oorlaai. Op grond hiervan word 'n benaderde oorsig van die opstel gevorm:

 1. Prodrome
 2. Argumente ondersteun deur argumente
 3. Argumente ondersteun deur argumente
 4. Argumente ondersteun deur argumente
 5. Die laaste deel

Wat moet u oorweeg as u 'n opstel skryf?

 • Die hooftema en doel van die opstel, sowel as die temas en doelstellings van die afsonderlike gedeeltes daarvan, moet duidelik omskryf word.
 • Om die leser se aandag te trek, kan u 'n helder frase, paradoks, allegorie, 'n interessante feit, ens. Gebruik
 • In die inleidende en slotgedeeltes moet die aandag op die hoofprobleem gefokus word (inleiding - stelling van die probleem, gevolgtrekking - samevatting).
 • Paragrawe, gedeeltes en rooi lyne moet uitgelig word, en daar moet ook 'n logiese verband bestaan ​​tussen paragrawe en gedeeltes van 'n opstel - dit is hoe integriteit van die werk bereik word.
 • Die aanbieding moet ekspressief, emosioneel en artistiek wees. Dit word in 'n groter mate vergemaklik deur die gebruik van eenvoudige, kort en uiteenlopende sinne in terme van intonasie.

Opstelreëls

 1. Daar is slegs een formele reël: 'n opstel moet 'n titel hê.
 2. 'N arbitrêre interne struktuur word toegelaat. Aangesien 'n opstel 'n klein vorm van skryf is, is dit nie nodig om die gevolgtrekkings wat in die hoofteks of opskrif voorkom, te herhaal nie.
 3. Die formulering van die probleem kan moontlik deur argumentasie voorafgegaan word, en die bewoording self kan identies wees aan die finale gevolgtrekking.
 4. 'N Opstel moet nie oorvol wees met diensbesonderhede soos: "Ek sal hieroor en dit praat nie" of "ek het dit en dat gedefinieer", soos byvoorbeeld dikwels in opstelle gedoen word. In plaas daarvan is dit beter om meer aandag aan die onderwerp te gee.

Die algemeenste foute tydens die skryf van 'n opstel

Slegte tjek. As u 'n opstel ondersoek, moet u nie net let op spelfoute nie, maar ook aan dubbelsinnige uitdrukkings, onsuksesvolle spraakdraaie en buitengewone harde frases. Die werk moet verskeie kere weer gelees word om allerlei tekortkominge te identifiseer en uit te skakel.

Lang inleiding en 'n gebrek aan besonderhede. Dit is nie ongewoon dat goeie en interessante opstelle vervelige inleidende gedeeltes is wat nie die leser se belangstelling aanhits nie, maar hom verswyg of 'n volledige lys van stellings bevat sonder behoorlike illustrasies in die vorm van voorbeelde en interessante feite. Dit is nodig om daarna te streef om te verseker dat die inleiding klein, maar helder en helder is, en dat enige stellings en gedagtes gepaard gaan met duidelike voorbeelde.

Lang frases. Baie skrywers is van mening dat lang sinne goed is. Maar dit is geensins die geval nie. Kort sinne het 'n baie groter uitwerking op die leser, en lang sinne kan slegs die materiaal oorlaai en die persepsie bemoeilik. Daarom word aanbeveel om tussen lang en kort sinne te wissel. As u dit kontroleer, lees u werk hardop en as u voel dat u in een of ander sin nie genoeg asem het om dit klaar te maak nie, breek dit in verskillende kleiner.

Breedsprakigheid. Die spesifiekheid van die opstel is dat dit tot 'n sekere volume beperk is. En sommige skrywers is nie in staat om die onderwerp volledig te openbaar nie, omdat hulle te veel besonderhede en besonderhede oor sekere punte uiteensit. Om hierdie rede moet die volume bekwaam en bekwaam bestuur word, en aanvanklik moet u idees, gedagtes en besonderhede laat vaar as dit reeds in die loop van die verhaal genoem word.

Opeenhoping. Die opstel moet nie oorlaai word met wetenskaplike terme en ensiklopediese gegewens nie, want dit lei nie net die aandag van die leser van die hoofonderwerp af nie, maar beïnvloed ook die kwaliteit van die hele werk, sowel as om die belangrikheid daarvan te onderskat en die uitdrukking van die skrywer se posisie oorskadu.

Let op hierdie foute en vermy dit. Gaan u werk verskeie kere na, verander en, indien nodig, herskryf, sny oortollige dele uit en voeg nuwe elemente by - dit is die enigste manier waarop u opstel regtig interessante, goedgeskrewe en hoë kwaliteit werk kan word.

Wat is die simptome van 'n opstel?

 1. 'N Spesifieke onderwerp of vraag wat aangespreek moet word. 'N Opstel kan nie 'n werk wees wat verskeie sake openbaar nie.
 2. Dit onthul die skrywer se oorwegings oor die onderwerp, maar dit beteken nie dat hulle omvattende inligting verskaf nie.
 3. 'N Nuwe visie van 'n onderwerp en glad nie 'n kunswerk nie. 'N Opstel kan geskiedkundig, biografies, joernalistiek, wetenskaplik of andersins wees.
 4. Die inhoud van die geskrewe opstel bepaal die persoonlikheid van die skrywer, hoe hy die wêreld sien, dink, voel.

Opstelle word in skole en universiteite gebruik. Dit is in 'n kort vorm of in die vorm van 'n groot stelling geskryf as daar baie inligting is en die skrywer wil die probleem van alle kante oorweeg. Die vermoë om te sien wat ander ontbreek, is 'n voordeel in die skryf van 'n opstel. Op grond van die toetsuitslae word studente aan die universiteit gekeur.

Die hoofdoel van die opstel

Die doel word die vermoë genoem om kreatief te dink, om die vaardigheid te ontwikkel om gedagtes te skryf. In 'n opstel bewys 'n persoon die standpunt redelik, vorm die struktuur van die aanbieding van die materiaal, dra die kern van die probleem oor, indien daar opsies is om dit op te los.
Die teks is gevul met voorbeelde oor die onderwerp en maak gevolgtrekkings ter wille van die samestelling daarvan.

Hoe verskil 'n opstel van 'n opstel?

Dit is belangrik om te verstaan ​​hoe die opstel verskil van die opstel, veral met betrekking tot toetsitems in opvoedkundige instellings. Die belangrikste verskille:

 • Die teks fokus op die mening van die skrywer en nie op die evaluering van 'n kunswerk nie.
 • Daar is geen beeld en beskrywing van wat gebeur nie, die skrywer is die taak om die leser te oortuig van idees en hom tot dialoog te roep.
 • Die skryfstyl van 'n opstel is meer paradoksaal en aforisties; dit het beeldmateriaal.
 • Dit gebruik metafore, vergelykings en allegories (lees oor verpersoonliking).
 • Die skrywer stel die persepsie van die onderwerp uiteen, vergelyk en selekteer voorbeelde.

Behoudens hierdie reëls, sal die opstel aan al die vereistes voldoen.

Opstel opstelle

Daar is algemene kenmerke van hierdie genre wat in woordeboeke beskryf word:

 • 'N Klein hoeveelheid geskrewe teks.

Daar is geen duidelike grense nie, maar die volume moet tussen drie en sewe bladsye gedrukte teks wees.

 • Duidelik gedefinieerde onderwerp en die bekendmaking daarvan.

Die tema vir die opstel word altyd gekies. Dit moet uniek wees, kan nie terselfdertyd baie gedagtes bevat nie.

 • Vryheid van skryf is een van die kenmerke.

Daar is geen duidelike raamwerk vir die skryf van 'n opstel nie. Dit hou nie die wette van logika na nie, maar tree strydig daarmee op. Dit is net die geval as u die teenoorgestelde moet doen.

 • Gemaklik skriftelik.

Die skrywer moet sy gedagtes uitspreek sodat die leser, sonder enige spanning, verstaan ​​wat hy wou sê. Dit is nie nodig om dinge te kompliseer nie; daar is 'n stelling dat 'n opstel slegs geskryf kan word deur 'n skrywer wat goed vertroud is met die onderwerp; hy sien dit van binne.

 • Die paradoks van die geskrewe teks.

Hierdie genre impliseer die verrassing van die leser wanneer onderling uitsluitlike uitsprake en stellings aangebied word (sien metoniem).

Ondanks die feit dat die opstel in 'n vrye styl geskryf is, moet dit sin maak uit die stellings van die outeur se persoonlike posisies.

 • As u skryf, kan u nie gesprekslang gebruik nie, woorde verkleineer en ook ligsinnigheid gebruik nie. Die aard van die geskrewe skepping moet ernstig wees.

Voordat u 'n opstel begin skryf, moet u besluit oor die onderwerp, volume. U moet met die hoofidee begin om onmiddellik die leser se aandag te trek.

Hoe kan ek 'n opstel begin skryf?

Waarna moet u kyk as u skryf?

 1. Dit is noodsaaklik om die tema en doel van die opstel, die afsonderlike gedeeltes daarvan, te bepaal.
 2. Om die luisteraar of leser se aandag te trek, moet u 'n feit of frase aan die begin van die teks invoer.
 3. Aan die begin van die teks moet 'n beskrywing van die onderwerp rakende die onderwerp wees.
 4. Die teks moet 'n struktuur hê, dit wil sê, verdeel in paragrawe, gedeeltes. Daar moet 'n logiese verband tussen hulle wees, sodat die integriteit van die werk bereik kan word.
 5. Die teks van die opstel moet emosioneel geskryf word. Dit kan bereik word deur kort sinne of frases met verskillende intonasies toe te pas.
Die opstelteks moet emosioneel wees!

Hoe skryf ek 'n opstel?

Voordat u skryf, kan u die opstel (voorbeelde op die internet) lees, sowel as in hierdie artikel, net hieronder.
Daar is 'n reël vir 'n opstel oor hoe om dit te skryf. Die teks moet 'n gepaste titel hê.

Die struktuur kan in enige vorm gemaak word. Die volume van die teks is klein, en dit is nie nodig om die hoofgedagte wat tydens die skrywe gestel is, te herhaal nie.

U hoef nie stellings in te voeg soos: 'Ek kan hieroor praat,' of ander dinge nie. Omdat so 'n formulering kenmerkend is vir die skryf van opstelle. Probeer om die kern van die vraag wat aan u gestel word, beter te openbaar.

Onderwerpkeuse

Voordat u begin skryf, moet u oor 'n onderwerp besluit, en dit kan baie tyd in beslag neem, veral in 'n situasie waar niks opkom nie. Maar daar is uitsonderings wanneer die onderwyser self die onderwerp bepaal, wanneer daar 'n rigting in die taak is, wanneer u die onderwerp kan kies om uit die voorgestelde lys te kies of te skryf oor wat u wil ('n gratis onderwerp).

Duidelike rigting in die opdrag

Volgens die voorwaardes van u opdrag sal die onderwerp van die opstel vooraf geken word. Terselfdertyd sal die skryfstyl anders wees, en dit hang af van waar die werk veronderstel is om te neem. Die teks vir die universiteit sal nie dieselfde wees as wanneer u 'n nuwe werk betree of die eksamen op skool slaag nie. Die leser of luisteraar van u opstel sal oorspronklikheid van hom verwag, die vermoë hê om sy gedagtes korrek uit te druk, u professionaliteit of iets anders uit te klaar.

Gratis opstel

Dit is die moeilikste taak, hoewel daar aan die ander kant onbeperkte moontlikhede voor die skrywer verskyn, omdat u oor alles kan skryf wat u wil. Om nie veel deurmekaar te raak in diversiteit nie, moet u 'n gebied kies wat nie net interessant is nie, maar ook waarin u kennis het.

Sommige beskryf die gebeure wat plaasgevind het, betroubare en interessante feite, beroemdhede, argitektuur en nog baie meer. Ander praat moontlik oor hulself of kritiseer alles. Die aard van die teks sal wissel afhangende van waaroor u skryf.

Beplan en struktuur van die opstel

Eerstens moet u oorweeg hoe die opstelstruktuur sal lyk. Gaan en teken dit waaroor u gaan skryf, en teken dit. Dit sal die 'geraamte' van die teks wees, en daarna sal dit 'vlees' word. Elke teks benodig 'n skryfplan, en veral 'n opstel. Nou verstaan ​​u hoe om 'n opstelplan te skryf.
Ons kan sê dat die opstel in drie stappe aangebied word:

Hoofliggaam

Die hoofdeel beskou verskillende standpunte oor dieselfde saak.
Hierdie deel van die teks kan uit verskillende punte bestaan, eerstens kom die tesis - die gedagtes van die skrywer wat hy aan die leser wil oordra. Dan die argument en bewyse van 'n voorheen geskrewe proefskrif. Byvoorbeeld, die huidige situasie uit die persoonlike of openbare lewe, een of ander teorie of 'n bewese wetenskaplike feit.

As daar twee argumente vir een proefskrif is, omdat 'n mens die leser nie kan oortuig nie, sal hulle die opstel eenvoudig oorlaai.

Die skrywer het egter die reg om tot 'n tesis 'n onbeperkte aantal argumente te lei. Dit hang af van die struktuur van die opstel en die volume daarvan. Die belangrikste is dat die teks samehangend en logies moet wees.
Argumente kan in die volgorde gerangskik word:

 • Goedkeuring.
 • Die verduideliking.
 • 'N Voorbeeld.
 • Die finale verklaring.
 • Gevolgtrekking.

Die laaste deel

Ten slotte moet die opstel die regte gevolgtrekkings maak vir elke proefskrif wat in 'n gedeelte van die teks gegee word. Dus sal die leser 'n logiese gevolgtrekking kry oor wat hulle gelees het. Die skrywer moet die probleem beskryf en 'n gevolgtrekking maak.
Dit blyk dat dit aan die begin van die teks in die inleidende gedeelte die leser interesseer, en aan die einde die inligting wat aangebied word, opsom. Dit is die basiese reël vir die skryf van pragtige opstelle.

Die regte gevolgtrekking is belangrik in die opstel.

Hoe kan u 'n gevolgtrekking in 'n opstel skryf?

Die slotsom is om alles bymekaar te sit en die opstel in sy geheel aan te bied. Hier is dit nodig om al die bogenoemde op te som en op te som.
'N Paar nuttige wenke:

 • In die proses om u gedagtes uit te druk, moet u wissel tussen lang en kort frases. U sal die leesproses vergemaklik, en die teks self sal dinamies wees.
 • U hoef nie onbekende en ingewikkelde woorde te gebruik nie, dit sal die teks onverstaanbaar maak.
 • Probeer om minder algemene frases te skryf, want die opstel moet die uniekheid en individualiteit van die skrywer openbaar, asook sy persoonlike eienskappe aandui.
 • Die gebruik van humoristiese frases moet versigtig wees. Sommige lesers kan geïrriteerd wees tydens die lees.
 • Dit is nodig om te praat oor persoonlike ervaring, indrukke en herinneringe oor die gekose onderwerp, sodat u die leser sal oortuig van die geskrewe waarheid.
 • Dit is nodig om by die gekose onderwerp te hou en nie "eenkant te gaan" nie, met onbegryplike feite.
 • Voordat u die materiaal inhandig, moet die opstel gelees word, en daar moet seker gemaak word dat daar logika in die teks is.
 • Gebruik die resultate van navorsing en waarneming vir groter oortuiging.

onderwerp: '' N Oop hart maak 'n persoon werklik ryk '

'Dit is nie gebruiklik om 'n persoon volgens sy welvaart te evalueer nie. Geld kan spruit uit harde werk, maar nie ware geluk lewer nie. Человек с развитыми духовными качествами, моральными принципами может стать по-настоящему богатым. В повседневной жизни мы следуем моральным ценностям и так проявляется наша нравственность. Человек не делает необдуманных, плохих поступков, потому что боится, что его могут за это наказать, он не хочет быть изгоем общества.

Ведь духовное развитие происходит в результате соблюдения правил поведения в обществе, уважения к другим людям, следование моральным принципам. Gierigheid en gierigheid verlig ligte gevoelens by 'n persoon, ontwortel morele eienskappe. Dit is moeilik om te glo, maar die emosies van slegte dade word vervang deur die voordele wat hulle ontvang. So iemand sal die misdaad regverdig ter wille van eie gewin. Sommige interpretasies van die woord 'ryk' sê dat dit 'n man met 'n breë hart is 'wat deur die gode onderhou word.' Hy moet ander mense help, dien tot voordeel van die mensdom. Die mensdom is die werklike waarde.

'N Oop hart maak 'n persoon ryk.

Die skoonheid van die siel help om 'n breë kring van kommunikasie te skep; dit lok ander mense na die persoon. Moenie dink dat 'n ryk persoon noodwendig geestelik arm is nie, dit is 'n algemene wanopvatting. As iemand 'n sekere bedrag kon verdien, respekteer hy gesinswaardes, doen hy sy besigheid eerlik en steek hy nie weg vir iemand nie, dan is sy siel oop om siek kinders, babahuise, hawelose diere, mense met 'n lae lewenstandaard te help.

Dit is moeilik om gelukkig en ryk te word sonder 'n siel, sonder 'n simpatieke hart. Eiendom en geld kan die mag oor iemand benut; hy sal in alle opsigte probeer om sy rykdom in 'n wêreld van voortdurende verandering te behou. As ons oor die morele gedrag van 'n persoon praat, bedoel ons dat hy nie aan die samelewing onttrek nie, aan die sosiale aktiwiteite van die stad deelneem, donasies maak wat die lewens van kinders en volwassenes red.

As ons die verlede onthou, was een van die uitgawes van ryk mense in die Russiese Ryk bydraes tot die instandhouding van gestremdes, weeskinders en die ontwikkeling van onderwys. Bekende museums en galerye het liefdadigheids bydraes tot die tesourie gelewer. Hierdie tradisies werk nou suksesvol en daar word steeds fondasies geskep om die lae-inkomste burgers met kanker te ondersteun.

Slegs 'n regte persoon kan ryk wees, as hy goed doen op alle lewensterreine, is hy oop vir die samelewing en wedersydse hulp. ”
Dit is 'n klein voorbeeld van 'n opstel wat as basis geneem kan word in die skryf van werke.

Vorm en tipes opstelle

Daar is sekere soorte opstelle en hul vorms. Hier is 'n klein indeling van hierdie genre.

 • Subjektief (persoonlikheid) - onthul 'n sekere kant van die persoon se skrywer
 • Doelstelling - verwys na 'n idee of onderwerp van beskrywing. 'N Spesialis skryf byvoorbeeld materiaal oor 'n spesifieke onderwerp.

 • Geestelik godsdienstig
 • filosofiese
 • Artistiek en joernalistiek
 • Literêr-krities
 • artistieke
 • Histories en anders

Volgens die literêre vorm:

 • 'N Brief
 • hersiening
 • Bladsy uit die dagboek
 • Liriese miniatuur
 • Notas en dinge

 • analitiese
 • beskrywende
 • kritiese
 • verhaal
 • Reflektief en so aan

Hoe om 'n opstel te skryf

Laat ons nou praat oor hoe om 'n opstel korrek en interessant te skryf.

Kom ons kyk na die kriteria vir hierdie genre:

 • Klein volume en spesifieke onderwerp
 • Persoonlike benadering tot openbaarmaking, subjektiwiteit
 • Gratis samestelling: indrukke, herinneringe, assosiasies
 • Gratis gebruik van die leksikale samestelling van die taal
 • Sfeer van vertroue, gesprek
 • 'Ek is in die wêreld' en 'vrede in my'

Opstelvolume en onderwerp

Die volume van 'n opstel vir wetenskaplike materiale is tussen 2 en 3 duisend karakters. In die reël is dit vir studente en spesialiste. Meer skaars. In die genre van joernalistiek kan daar net nog minder wees.

Die enigste uitsondering is die literêre genre. Die grootte van die opstel kan daarin wees, omdat dit 'n gratis genre is. Dit kan bestaan ​​uit 'n enkele frase of 'n hele boek.

Die volgende teken is 'n spesifieke onderwerp.

Ons skryf nie 'n opstel oor die onderwerp "wêreldvrede". U hoef nie die dagboeke van die dorpsfilosoof na 'n bottel maanhaar te kry nie. Dit is nodig om jouself tot 'n spesifieke onderwerp en probleem te beperk.

Benadering en samestelling

Dit is ook 'n persoonlike benadering tot die onderwerp. Wat u persoonlik hiervan dink. Wat is u emosies en gevoelens. Subjektiwiteit is 'n teken van 'n opstel.

Die volgende is 'n gratis samestelling.

Daar is geen reëls waar om te begin en hoe om te eindig nie. U beskryf nie net u indrukke nie. Maar u kan ook herinneringe en assosiasies beskryf.

U skryf byvoorbeeld hoe u na die Moskou-bakkery gegaan het. Op straat het hulle gesien hoe 'n jong man besluit om 'n bejaarde man te help om die pad oor te steek.

Dit het jou aangespoor om na te dink oor die moraliteit van die moderne jeug. Aan u herinneringe aan Moskou, nie vandag nie, maar 1943. Toe was jy 'n kind en het jy ook 'n soortgelyke situasie waargeneem.

Dit wil sê, in die genre van opstelle kan u tyd en ruimte agterlaat. Iets om te onthou en oor sommige verenigings te praat. Dit sal 'n gratis samestelling wees.

Opstelfrases

'N Ander teken is die vrye gebruik van die leksikale samestelling van die taal. Dit is al die opstelfrases wat Word vir ons beklemtoon.

As u 'n opstel skryf, moet dit u nie pla nie! In hierdie genre kan u inderdaad al die rykdom van die leksikale taal gebruik.

Atmosfeer en reëls vir die skryf van 'n opstel

Daar is steeds 'n atmosfeer van vertroue. Dit is so 'n intieme gesprek met die leser oor 'n koppie tee in die kombuis.

In die opstel probeer ons onsself wys in die wêreld en die wêreld in ons. Dit is twee fasette van die genre. Wat jy sien en hoe jy voel. En ook, watter plek beklee u met betrekking tot hierdie gebeurtenis.

Opstelreëls:

 1. Skryf oor wat interessant is
 2. Oor wat jy dink of voel
 3. Skryf soos u wil

Om die skrif vir ander mense interessant te maak, moet u alles met u belangstelling herleef. Om te leer skryf is heerlik en lekker. Leer vlieg.

Opstel oor die onderwerp

Baie mense word gekonfronteer met die probleem om 'n opstel te skryf oor 'n onderwerp wat die beste by my is. In die reël sou daar geen onderwerp wees nie, net begeerte.

Ek sal sê dat daar vir elkeen van ons 'n oneindige aantal onderwerpe is. Almal van hulle is weggesteek in ons eie onoplettendheid.

Daarom moet u eerstens leer hoe om die verrassende in die onopvallende op te let - iets waaroor u wil skryf.

Oor die algemeen is dit baie maklik om 'n onderwerp te kies.

U kan skryf oor wat nou in my gedagtes opgekom het. Of oor dit waarin u die meeste belangstel. U kan selfs oor u vrees of droom skryf.

Die tema kan gebeure wees. Dit is wat rondom ons gebeur. Groot, klein en selfs skaars opvallend. Elkeen van hulle het sy eie tema. En as u self aan hierdie geleentheid deelneem, kan u dit van binne af sien.

Dit is baie handig om te skryf oor die gebeurtenis in 'n vinnige strewe.

As daar onlangs iets gebeur het, kan u die besonderhede onthou wat dan vergeet word. En as u fantasie by die geleentheid voeg, dan kan dit 'n wonderlike onderwerp word vir 'n sprokie.

Die tema lê in die situasie. Enige gewone stand van sake hou geleidelik op. Maar in enige situasie kan u weer loer as u 'n nuwe siening kry.

In die literatuur word hierdie tegniek 'vervreemding"Uit die woord"vreemd».

Kyk na die bekende deur die oë van die Mars, wat die eerste keer na die aarde gevlieg het. U kan ook na die situasie kyk deur die oë van 'n kind en selfs 'n kat.

ervarings

Dit is 'n nog vrugbaarder laag om 'n opstel oor die onderwerp te skryf. Elke ervaring onderdompel u in 'n sekere onderwerp.

Ervarings is interne gebeure. Dit is selfs dieper as eksterne en enige ander indrukke. U moet net nadink oor watter genre die beste is om oor hierdie of daardie ervaring te skryf.

Elkeen van die mense wat naby ons is, is ook 'n skatkis van onderwerpe. Die ander persoon het sy eie gebeure, indrukke en ervarings. Daarom moet u met sulke mense praat. Vra hulle of luister.

Probeer om na 'n vreemdeling te kyk wat nie ver van jou af is nie. Stel jou voor wie hy werk en wat sy karakter is. Wat ongewoon het in sy lewe gebeur.

Nog steeds vir daardie vakke dien. U kan 'n opstel skryf oor 'n onderwerp uit 'n lukraak aangeleerde onderwerp. Dit wil voorkom asof enige ding geraai wil word.

Dit lyk byvoorbeeld soos 'n gewone klip.

Maar as jy dit met jou verbeelding aanraak, kan dit 'n meteoriet word. Dit kan ook 'n toorklip van 'n alchemis of 'n aandenking uit verre lande wees.

Slegte opsies

Kom ons begin met die slegte goed. Hier is net 'n klein stukkie materiaal.

Dit was 'n poging tot 'n konsertopstel.

Die wêreld self word nie getoon nie. Daar is slegs emosies wat die skrywer oorweldig. Maar ons deel dit nie omdat ons self nie verstaan ​​wat die gebeurtenis was nie. Ons het niks gesien nie. Daarom is dit nie vir ons interessant nie.

Hier is 'n tweede voorbeeld vir dieselfde inligting.

Daar is slegs 'n geleentheid. Dit kan toepaslik wees as verslag gedoen word. 'N Ander voorbeeld kan so geskik wees vir 'n verhaal of artikel.

Maar dit is glad nie 'n opstel nie!

Hoekom? Omdat daar glad nie emosies is nie. Die wêreld word slegs hier getoon. En ons taak is om balans te handhaaf.

Goeie opstelvoorbeeld

Kom ons kyk na 'n paar goeie voorbeelde. Die eerste voorbeeld van die opstel is die materiaal van Avdotya Smirnova "Afskeid van die Slawiërs". Dit is gewy aan die onderwerp van spiritualiteit.

Eerstens is daar 'n kwaadwillige en vertroulike toon. Gebruikte frases en prente wat in die artikel onvanpas sou wees.

Kom ons kyk net na die voltooiing van die materiaal. Dit is hoe die skrywer bestuurders, rekenmeesters, afgevaardigdes, ensovoorts aanspreek.

Daar kan gesien word dat dit genoeg is, vrye styl en assosiasies.

Dit is die skrywer se gedagtes oor die onderwerp van spiritualiteit. Oor die onderwerp van wat die 90's vir ons wêreld gebring het. Wat ons verloor en opgedoen het.

Daar is 'n weerspieëling van ons werklikheid in die 90's en die emosies van die skrywer oor hierdie onderwerp. Stem saam, die lees van sulke materiaal was interessant.

Nog 'n goeie voorbeeld van die opstel.

Geplaas deur Lev Rubinstein. Dit is nie volledige materiaal nie. Die tema is kontemporêre kuns en die mense wat dit beheer.

Hier is dit nie meer so bytend en figuurlik soos in die vorige voorbeeld nie.

Daar kan gesien word dat dit êrens soos 'n opmerking lyk. Maar tog is daar meer artistieke middele. Meer funksies vir die skrywer.

En hier is die wyer onderwerpe wat ons neem.

As daar 'n spesifieke gebeurtenis geneem is en daarop kommentaar gelewer word, dan praat ons hier van breër en ewige onderwerpe.

Opstel-ontwerp

Vir studente en sommige spesialiste is opstelontwerp ook belangrik. Laat ons dus die volgende reëls oorweeg.

font gebruik Times New Roman, grootte 14, lynafstand 1.5. Die inspringing van die eerste reël van die paragraaf is 10 mm, die linker kantlyn is 30 mm, die regterkantste kantlyn is 10 mm, die boonste en onderste kantlyn is 20 mm.

Titelblad ons maak volgens Bylae A uiteen.

Titelblad vir opstelontwerp

Let daarop dat die woord "ESSAY" in die middel geplaas word en met hoofletters geskryf word.

Na die titel verskyn inhoudsopgawe. Dit is opgestel volgens aanhangsel B.

nuus word in die middel van die lyne gekapitaliseer. Die lettertipe is vet en effens groter as die hoofteks van die materiaal. Aan die einde van die titel sit geen punt nie.

nommeringstelsel staan ​​in Arabiese syfers. Die eerste is die titelblad. Hierdie bladsy self moet egter sonder 'n nommer gaan. En so word die nommers in die voettekst aangebring.

Lys van bronne wat gebruik is opgestel op 'n aparte vel volgens Aanhangsel B.

Nou weet u wat 'n opstel is en hoe u dit moet skryf. Om dit te kan doen, het ons die basiese reëls en kriteria vir hierdie genre ondersoek.

Ons het byvoorbeeld 'n paar sjablone en 'n skryfalgoritme ondersoek. Ons het ook gekyk hoe om 'n voorbeeld van hul materiaal te ontwerp.

Opstel resensies

Om iemand die posisie waarvoor ons aansoek doen te gee, ons as 'n guru te erken en vir ons professionele dienste te betaal, het ons ander nodig om 'n hoë mening van u te hê. Hulle moet weet dat u 'n kundige is.

Hoe weet hulle?
Die eenvoudigste is om hulle van jouself te vertel. Ja, dit is goed. Maar so praat almal oor homself. Almal prys hulself.)) U woorde sal dus nie onmiddellik aanvaar word nie. Mense het 'n soort bevestiging nodig.

'N Goeie bevestiging is die materiaal wat u skep. Byvoorbeeld korrespondensie met vennote, ondergeskiktes en kliënte. Dit is ook PR-tekste.
As u nadink oor 'n kundige loopbaan, sal dit artikels, verskillende publikasies en ander professionele materiaal wees.

Byvoorbeeld, u kliënt of werkgewer moet 'n spesifieke probleem oplos. 'N Persoon sal inligting soek en dan vind hy net wat u geskryf het. As hy die antwoord wat hy benodig uit u materiaal kry, sal u 'n kundige in sy oë word. Daarom sal hy u waarskynlik na sy werk neem of u gewone klant word.

Dit word alles inhoudbemarking genoem.
'N Opstel as genre bestaan ​​uit dieselfde artikels en publikasies wat u kundigheid oor sekere kwessies toon.
Gebruik daarom hierdie genre vir u bevordering. Dit is 'n goeie demonstrasie van u vaardighede. Volg hiervandaan addisionele bestellings, kliënte en ander funksies.

Dit is seker! Nêrens daarsonder nie. 'N Vriendin van my het selfs gesê dat wanneer sy vir 'n ernstige onderneming aansoek doen, sy moes skryf motiverende opstel.

Dit het aangedui waarom sy die beste kandidaat sou wees. Ook in die materiaal weerspieël sy haar strewe en motiewe. Dit alles moet die kandidaat uit die totale massa beklemtoon.

Tydens die onderhoud is daar verder gekyk na al die geskrewe inligting. Kontroleer die vaardighede en data wat aangedui is.

Geagte leser, moenie my te hard oordeel nie, dit is my eerste onafhanklike poging om 'n opstel te skryf, ek hoop dat ek dit kan voltooi ... Die belangrikste rede vir die skryf van hierdie opstel is om myself eerstens na te gaan of ek ten minste 'n bietjie betekenisvolle teks kan skep.

As ek hierdie reëls skryf, het ek 'n vreemde gevoel in my binneste, ek wil dit nie doen nie, ek wil afgelei word, iets anders doen, hoewel ek 'n paar minute van die krag af skryf. Dit is dus moeilik om ten minste iets in hierdie rigting te doen.

Hier is 'n kollega wat langs my sit, ons moet van hom afskeid neem, sodat hy steeds nie my skryfwerk kan sien nie ... Haha malhouse.

Ek weet hoe ek 'n opstel oor alzari.ru skryf. Die belangrikste ding wat ek daar geleer het, is die struktuur van die opstel. Maar dit is nie 'n feit dat dit korrek is nie, maar ek het nie na ander bronne gekyk nie. So daar gaan jy.

Goed, ek gaan na die volgende punt - bykomende redes. Dit is 'n opstel.
Ha, ja, miskien sal skryftalent nou in my oopgaan. En dit is alles, en ek het begin krabbel, aangesien 'n masjiengeweerwerke waarin daar sin is en diep gedagtes is.

Ja, droom. Intussen gaan ons voort na die hoofpunt - die ontknoping. Volgens my inligting moet die ontknoping my verklaring en 'n duidelike verklaring wees. Wel, ek verklaar, die eerste, ek het iets geskryf, daar is 'n stel woorde en frases, en dit is waarskynlik goed, en die tweede, selfs die skryf van so 'n teks is taamlik lui, so dit is nie 'n feit dat ek sal aanhou om dit te doen nie.

Derdens lewer die geskrifte sekere aangename emosies en word jy daarin onderdompel en afgelei van onnodige gedagtes.

Die gevolgtrekking is dus: jy kan skryf, dit is lui, maar lekker. Ten slotte, ek sal probeer om op een of ander manier 'n lang opstel oor 'n interessante onderwerp vir my te skryf, kom ons kyk wat gebeur. Wie dit tot die einde gelees het, dankie vir u aandag. Verdoemend, ek voel dat jy na sulke werk moet ontspan en APEX moet speel.

Pin
Send
Share
Send
Send