Nuttige wenke

Hoe kan ek 'n PhD in Rusland kry?

Pin
Send
Share
Send
Send


Die doel van die minimum kandidaat (kandidaateksamens) is om die diepte van die professionele kennis van die aansoeker vir 'n wetenskaplike graad te bepaal, asook om die vlak van sy gereedheid vir onafhanklike navorsingswerk te bepaal. Om die graad kandidaat vir wetenskappe toe te ken, word kandidateeksamens (in filosofie, vreemde taal en gespesialiseerde dissipline) geslaag.

Bestelling van aflewering

Kandidateeksamens in filosofie en 'n vreemde taal word afgelê volgens voorbeeldige opvoedkundige programme wat ontwikkel is en goedgekeur is deur die Russiese Ministerie van Onderwys en Wetenskap. 'N Kandidaateksamen in 'n spesiale dissipline word afgeneem in ooreenstemming met 'n tweedelige program: 'n standaardprogram - 'n minimum in die spesialiteit wat ontwikkel is deur toonaangewende hoëronderwysinstellings en wetenskaplike instellings in die betrokke industrie, 'n addisionele program - ontwikkel deur die betrokke departement van 'n bepaalde universiteit.

Volgens gevestigde praktyk word kandidaateksamens twee keer per jaar afgelê in die vorm van sessies, waarvan die datums en duur direk deur die instelling vir hoër onderwys bepaal word wat die kandidaateksamens aflê. Na goeddunke van die kommissie word kandidaateksamens met of sonder kaartjies afgelê, en die kennis van toekomstige wetenskaplikes en onderwysers word volgens die skoolstelsel beoordeel: 'uitstekend', 'goed', 'bevredigend', 'onbevredigend'. Terselfdertyd word een poging aangewend om die eksamen te slaag: dit is onmoontlik om die kandidaateksamen in een sessie te herhaal.

vooruitsigte

Suksesvolle slaag van kandidaateksamens is 'n belangrike stap in die loopbaan van 'n spesialis. Voor die eksaminator open sy die moontlikheid om 'n sertifikaat te verwerf wat die reg gee om 'n verhandeling te verdedig. Terselfdertyd is die sperdatums vir die indiening van die minimum kandidaat en die geldigheid van die sertifikaat onbeperk.

In ooreenstemming met die verordening oor die voorbereiding van wetenskaplike, pedagogiese en wetenskaplike personeel in die nagraadse professionele onderwysstelsel in die Russiese Federasie, is die slaag van kandidaateksamens verpligtend vir die toekenning van 'n wetenskaplike kandidaat, sowel as vir aansoekers met 'n doktorsgraad in die wetenskap sonder 'n kandidaat van die wetenskap.

Studente wat die kandidaateksamens of die gedeeltes hiervan geslaag het, word ook vrygestel van die ooreenstemmende eksamens wanneer hulle 'n gegradueerde skool verwerf. Die besluit oor toelating tot die graad of weiering van toelating word binne 'n week aan die aansoeker gekommunikeer.

Hoe om 'n kandidaat van die wetenskap te word: 'n bietjie oor die graad

'N Kandidaat van die wetenskap is 'n wetenskaplike graad, wat ietwat laer is as 'n wetenskaplike dokter en wat verband hou met die vlakke van nagraadse opleiding in die Russiese Federasie, 'n aantal GOS-lande. Let daarop dat hierdie titel in Westerse state gelykstaande is aan 'n filosofiedokter. Dit maak dit moontlik om die volgende stap te kry - die titel van assistent-professor. Die aansoeker moet 'n proefskrif voorberei en skryf, wat die doeltreffendheid van die wetenskaplike se navorsing oor 'n aantal jare opsom.

In die reël is kandidate van die wetenskap spesialiste op hoë vlak met professionele bekwaamheid wat minstens 3-4 jaar na die gradeplegtigheid opgehoop is (byvoorbeeld spesialisasie- of meestersprogram). Dit is meestal individue wat 30 jaar oud is en ook geneig is om te eksperimenteer, navorsing te doen en wetenskaplike artikels te publiseer. Dit is die verwerwing van die graad 'Kandidaat vir Wetenskap' (buitelandse ekwivalente word nie uitgesluit nie) wat aansienlik bydra tot die amptelike groei in Rusland en in die buiteland. Na 'n wetenskaplike graad kan 'n wetenskaplike kandidaat in die Russiese Federasie beide die titel van professor ontvang en 'n doktor in die wetenskap word, indien hy uiteraard aktief aan navorsingsaktiwiteite deelneem.

Hoe om 'n graad te behaal

In die onderwysstelsel van Rusland word op sy beurt die risikofaktor in ag geneem. Laasgenoemde word in die raamwerk van die kompetisie gelê. Die kompetisie is 'n konstante soeke na 'n spesialis, dit is:

 • profielkeuse (voorgraads),
 • hulpmiddels vir vorming (navorsing as 'n tipe aktiwiteit by die magistrasie),
 • omvang van verworwe kennis (nagraadse skool).

Terselfdertyd impliseer die wetgewend vasgestelde konsep van 'wetenskaplike graadmededinging' twee rigtings:

 • aanspraak maak op die wetenskaplike veld self, tesame met die bemeestering van nagraadse programme,
 • 'n aansoek wat nie die voorbereidingstadium van die nagraadse student behels nie.

In die eerste situasie moet die student 'n magistergraad voltooi, die toets (eksamens) slaag, 3-4 jaar beroepsopleiding slaag. Hy sal direk betrokke wees by die departement se werk (pedagogiese aktiwiteit, deelname aan die voorbereiding van metodologiese dokumente). Die volgende stap is die verdediging van 'n proefskrif en die verwerwing van 'n diploma. Die ander manier is ietwat moeiliker, maar soms raak dit fassinerend vir diegene wat nog nie besluit het oor die belangstellingsveld nie. Dus, 'n werksoek is 'n vooruitsig sonder 'n gegradueerde skool om 'n kandidaat van die wetenskap te kry. Hierdie reg is vasgelê in die federale wet-273 by bevel van die Ministerie van Onderwys van die Russiese Federasie nr. 248.

Kompetisie en vereistes

Die aansoeker sowel as toekomstige nagraadse studente moet die kandidaateksamens slaag. Dit kan 'n toets wees met betrekking tot tegniese wetenskappe of militêre, sielkundige, mediese of regsgeleerdheid. Die doel met volharding en begeerte sal beslis bereik word en die aansoeker van gister sal byvoorbeeld 'n kandidaat van ekonomiese wetenskappe word. Verder het hy toegang tot wetenskaplike navorsing, die reg om onafhanklik 'n leier te kies.

'N Aantal vereistes word vir studentaansoekers gestel:

 • spesialisdiploma, meestersgraad,
 • publikasie in verskillende publikasies, verslae, konferensies,
 • opdrag aan 'n wetenskaplike instelling wat opleiding onder nagraadse studente beoefen (beslis die teenwoordigheid van die departement met die nodige profiel).

Die laaste paragraaf impliseer aktiwiteite vir minstens ses maande. Die gereguleerde tydperk, soos deur die wet bepaal, kan drie jaar wees. Dit is hierdie periode wat die student moet gee vir die finale fase van arbeid, voorverdediging / verdediging van die kandidaat. Op grond van die regte van die aansoeker bied die student beskerming; by 'n positiewe uitkoms ontvang hy 'n kandidaat en in die toekoms kan hy 'n doktorsgraad neem.

Kompetisie vir wie pas

Die volgende kenmerke van die nagraadse studie is:

 • dit neem meer tyd, ongeveer tot 5 jaar,
 • die aansoeker sal baie minder vir opleiding moet betaal
 • uitstel vir militêre diens word nie deur die aansoeker voorsien nie, maar met die titel 'kandidaat van die wetenskappe' het hy die reg om nie te dien nie.

Op sy beurt definieer hierdie vorm van opleiding die voorregte van kandidate vir vroue, verantwoordelike spesialiste met werkervaring, as hulle sou kom om hulself aan wetenskaplike praktyk te wy. Dikwels kies jong navorsers wat nog nie besluit het oor die profiel nie. Boonop is die formaat gerieflik vir werknemers van navorsingsinstellings en hoëronderwysinstellings, wat 'n beduidende laag wetenskaplike gegewens versamel het en gereed is om na 'n nuwe vlak, insluitend lone, te beweeg.

Kandidaat vir Regswetenskappe (afgekort as Ph.D.): hoe om een ​​te word

Aangesien baie hoërskoolleerders hulself as advokate, prokureurs beskou, word hulle aangetrokke tot alles wat met regsleer gepaard gaan. As die student in die toekoms spesifieke planne het om in hierdie rigting te ontwikkel, sal dit beslis nodig wees om kandidate van die regswetenskappe te word. Daar is egter 'n logiese vraag: dit is maklik om 'n kandidaat van die reg te word of op pad na 'n droom wag daar baie probleme op?

Eerstens is dit 'n hoë en eervolle wetenskaplike titel. Die weermag van die Russiese Federasie het die 2de paragraaf van die vierde paragraaf van die resolusie gedeeltelik ongeldig gemaak met betrekking tot die prosedure vir die toekenning van 'n graad. Op grond van die nuwe reëls, vir 'n kandidaat of doktor in die regte, is dit hoegenaamd nie nodig om 'n hoëronderwysinstelling op die gebied van regsleer te hê nie. In die eerste plek moet u 'n diploma van hoër onderwys hê. Ph.D. in Rusland word dit toegelaat om aan enige universiteit te studeer as daar 'n regskool bestaan.

Kandidaat vir Mediese Wetenskappe: is dit moeilik vir hulle om te word?

Dit is die eerste van die wetenskaplike grade wat aan die einde van die graad verwerf word, tesame met die aflewering van die proefskrif. Terloops, in die Verenigde Koninkryk, Oostenryk, Duitsland, Ph.D. hoër gewaardeer as 'n Ph.D. In Rusland is daar 'n afdeling in die stelsel van opleidingspesialiste op die gebied van geneeskunde:

Die spesialis moet werk doen, voorberei en verdedig 'n PhD-proefskrif in geneeskunde, waarna 'n graad toegeken word. Na aanleiding van die vasgestelde prosedure, moet nagraadse studie in, byvoorbeeld, die kliniese veld ontvang word nadat die kliniese inwoning voltooi is. Dokters en ander spesialiste op die gebied van geneeskunde met hoër onderwys kan aansoekers word vir die kandidaat van die wetenskappe.

PhD in ekonomie: wat u moet weet

Soos u weet, is 'n beduidende hulp vir die werkgewer 'n graad, veral 'n wetenskaplike kandidaat. En alhoewel u nie u lewe met wetenskap kon verbind nie, is dit so waardevol dat u so 'n titel op die gebied van ekonomie verwerf, want dit is gesog en eervol.

Ph.D. - 'n hoogs gesogte graad op die gebied van handel / finansies. Die teenwoordigheid van 'n 'kandidaat van wetenskap' vertel die werkgewer dat hierdie werknemer die nuanses van handelsverhoudinge begryp, en ook die prosesse wat in die ekonomie plaasvind, verstaan. Nie sonder rede nie, maar baie sakelui is seker dat as u 'n kandidaat van ekonomiese wetenskappe is, u moet weet hoe u geld kan lok.

Natuurlik is dit nodig om hoër onderwys in die veld van ekonomie te hê. Dan het u 'n keuse: toelating tot die graad of 'n kandidaat. In die eerste geval sal u eksamens moet slaag. Die nagraadse student moet bydra tot die wetenskaplike en onderrigaktiwiteite aan die universiteit, klasse bywoon en elke jaar 'n verslag indien. Vervolgens moet u 'n onderwerp vir die kandidaat kies, 'n reeks studies onderneem, 'n werk saamstel, abstrakte slaag, en daarna die verhandeling verdedig word.

Die Kommissie vir Hoër Attestasie is verantwoordelik vir die monitering van die beskermingsproses (van toepassing op enige veld van kandidate). Nadat die verdediging suksesvol geslaag het en die titel ontvang het, word 'n sertifikaat van 'n kandidaat vir wetenskappe (diploma) toegeken. Nadat die wetenskaplike werk verdedig is, gaan die nuutgemaakte kandidate hul eie gang. Sommige is tevrede met die aktiwiteite van medeprofessore en pedagogiese aktiwiteite, ander is gefassineer deur die navorsingsroete, gepaard met wetenskaplike ontdekkings, ander word aangetrokke tot die titel self in die vorm van 'n besigheidskaartjie. Die keuse is joune!

Geskiedenis van die kandidaat-graad in Rusland

Kandidate van die wetenskap is hoogs gekwalifiseerde spesialiste met professionele ervaring wat gedurende ten minste drie tot vier jaar na die gradeplegtigheid (meestersgraad of spesialiteit) opgedoen is. Dikwels word hulle mense jonger as dertig, geneig tot navorsing en het noodwendig wetenskaplike artikels gepubliseer. Die meeste van hierdie spesialiste is werknemers van verskillende (akademiese, industriële) navorsingsinstellings of universiteitsprofessore.

Tipies is die aansoeker vir 'n graad gerig op 'n verdere wetenskaplike en pedagogiese loopbaan. Die verwerwing van 'n Ph.D.-graad (of sy buitelandse ekwivalente) dra aansienlik by tot die amptelike groei, sowel in die Russiese Federasie as in die buiteland. In Rusland maak die besit van hierdie graad dit makliker om die pos as medeprofessor aan 'n universiteit of 'n senior navorser by 'n navorsingsinstituut in te neem, en word dit ook buite die wetenskaplike en opvoedkundige terrein in ag geneem. Die teenwoordigheid van 'n graad is absoluut noodsaaklik om die akademiese titel as assistent-professor te verwerf. 'N Houer van 'n wetenskaplike graad van 'n kandidaat vir wetenskappe in Rusland, wat aktiewe navorsing voortsit, kan in die toekoms doktor in die wetenskappe en professor word.

Wetenskaplikes met 'n status gelykstaande aan 'n wetenskaplike kandidaat vorm die basis van die personeel van baie wetenskaplike organisasies en universiteite in die wêreld. Volgens die sensus van 2010 was daar in Rusland 595.526 mense met 'n Ph.D.-graad: T. 3. 550. Die meeste van hulle het in Moskou gewoon (197 897 mense): T. 3. 571.

Geskiedenis van die kandidaat-graad in Rusland [wysig |

Pin
Send
Share
Send
Send