Nuttige wenke

Achtung! MOENIE VERUNERS LEES NIE! Die ervaring van selfverwesenliking as God die Vader

Pin
Send
Share
Send
Send


In die Russiese sielkunde het 'n ander benadering ontwikkel om die struktuur van bewussyn te ontleed. L.S. Vygotsky, wat filosofiese idees oor die ontologie van bewussyn ontwikkel het, het geskryf dat in die bewussyn, soos in denke, twee lae onderskei kan word: bewussyn vir bewussyn en bewussyn vir wees.

A.N. Leontiev, wat voortgaan met die ondersoek na bewussyn wat deur S. Vygotsky uiteengesit is, het die vraag na waarom bewussyn gevorm word, hoe dit ontstaan, wat die bronne is. Hy het drie kragopwekkers in die bewussyn geïdentifiseer: sensuele beeldstof van betekenis en persoonlike betekenis.

Die voorgestelde bewussynstruktuur is aangevul en ontwikkel deur V.P. Zinchenko. In bewussyn het betekenis en betekenis benewens sensoriese weefsel ook uitgestaan biodinamiese weefselbeweging en werking.

In die nuwe skema vorm en betekenis vorm refleksiewe of reflektief-kontemplatiewe laag bewussyn. Die eksistensiële of bestaansaktiwiteitslaag van bewussyn bestaan ​​uit die sensoriese weefsel van die beeld en die biodinamiese weefsel van lewende beweging en aksie. Die resultaat is 'n tweelaagse struktuur van bewussyn en vier eenhede van die ontleding daarvan (Fig. 14).

Biodinamiese aksieweefsel

Sensuele beeldstof

Figuur 14. Die struktuur van die bewussyn (volgens V.P. Zinchenko)

VP Zinchenko wys daarop dat 'n mens nie die eksistensiële en reflektiewe vlak van bewussyn moet kenmerk in terme van 'hoër-laer', 'hoof-ondergeskik' nie. Elk van die vlakke verrig sy funksies en by die oplos van verskillende lewensopdragte kan die een of die ander een oorheers.

Laat ons 'n kort beskrywing gee van elk van die komponente van die struktuur, soos dit aangebied word in die werke van A. N. Leontyev en V.P. Zinchenko.

Waarde. In sielkundige tradisies word hierdie term in sommige gevalle gebruik as die betekenis van 'n woord, in ander as die inhoud van sosiale bewussyn wat deur 'n individu geassimileer word. Die konsep van betekenis vang die feit vas dat die menslike bewussyn nie gevorm word onder die omstandighede van 'n robinsonade nie, maar binne 'n sekere kulturele ruimte. Histories gekristalliseer in die kultuur, met die betekenisvolle inhoud daarvan ervaring in aktiwiteite, kommunikasie, wêreldbeskouing, wat die individu nie net moet leer nie, maar ook op eie basis sy eie ervaring moet opbou. 'In die betekenis,' skryf A.N. Leontyev, 'word die ideale vorm van die bestaan ​​van die objektiewe wêreld, die eienskappe, verbande en verwantskappe daarvan, wat deur die totale sosiale praktyk geopenbaar word, getransformeer en gevou in die kwessie van die taal.'

wat beteken. Die begrip betekenis geld ook vir die sfeer van bewussyn en op die sfeer van wees. Dit dui aan dat individuele bewussyn nie tot onpersoonlike kennis gereduseer kan word nie. As gevolg van die behoort aan 'n lewende onderwerp en die werklike betrokkenheid by sy lewensaktiwiteit, is die bewussyn altyd bevooroordeeld. Bewussyn is nie net kennis nie, maar ook gesindheid.

Die begrip betekenis gee uitdrukking aan die wortel van individuele bewussyn in die mens, terwyl betekenis sy verband met die openbare bewussyn uitdruk. Sin is die werking van betekenisse in die prosesse van aktiwiteit en bewussyn van spesifieke individue. Betekenis verbind die betekenisse met die werklikheid van die menslike lewe self in hierdie wêreld, met sy motiewe en waardes. Betekenis en skep partydigheid menslike bewussyn.

Studie van die semantiese bewussynsfeer in sielkunde word met analise geassosieer beliggaming van betekenis in betekenisse ('n diep intieme, sielkundig betekenisvolle proses, word in sy geheel gemanifesteer in artistieke skepping), onttrek (omskryf) van betekenisse uit die situasie, of gee betekenis aan die situasie. Wanneer 'n persoon ingewikkelde lewensprobleme oplos, word teenoorgestelde en siklies voorkomende prosesse waargeneem, wat bestaan in die betekenis van betekenisse en in die interpretasie van betekenisse. Om sinvol te wees, beteken om die implementering van die aksieprogram te vertraag, geestelik te verloor, dink daaraan. Om die betekenis te begryp, inteendeel, beteken om te leer uit die geïmplementeerde aksieprogram, dit in gebruik neem of dit te laat vaar, te begin soek na 'n nuwe betekenis en, in ooreenstemming daarmee, 'n program van nuwe aksie te bou.

Biodinamiese weefsel Dit is 'n generiese naam vir verskillende kenmerke van lewende beweging en objektiewe optrede. Biodinamiese weefsel is die waargenome en aangetekende eksterne vorm van lewende beweging.. Die term 'stof' in hierdie konteks word gebruik om die idee te beklemtoon dat dit die materiaal is waaruit gepaste, arbitrêre bewegings en aksies gebou is. Terwyl dit gebou word, word die interne vorm (die bewussynslaag) van sulke bewegings en aksies meer en meer kompleks. Sy vul kognitiewe, emosioneel-evaluerende, semantiese formasies. Ware vaardigheid en willekeur van bewegings en handelinge is moontlik wanneer die woord die interne vorm van 'n lewende beweging betree, met ander woorde, met die wisselwerking van die eksistensiële en reflektiewe lae van die bewussyn.

Sielkundig waardevolle gegewens oor die kenmerke van die biodinamiese weefsel van bewussyn is vervat in beskrywings van aktiwiteit, kommunikasie en kognisie van dowe-dowe-stom mense. In hul lewe is bewegings en handelinge in die objektiewe en sosiale wêreld van kardinale belang, en dit beïnvloed gevolglik die vorming van hul individuele bewussyn.

Sensuele beeldstof Dit is 'n generiese naam vir verskillende perseptuele kategorieë (ruimte, bewegings, kleur, vorm, ens.) Waaruit die beeld gebou is. A.N. Leontyev, ''n besondere funksie van sensoriese beelde van bewussyn, is dat dit 'n werklikheid gee aan die bewuste beeld van die wêreld wat oop is vir die onderwerp. Danksy die sensoriese inhoud van die bewussyn, verskyn die wêreld vir die subjek as bestaande nie in die bewussyn nie, maar buite sy bewussyn - as 'n objektiewe 'veld' en 'n objek van sy aktiwiteit. '

Die sensoriese weefsel van 'n beeld in die bewussyn word subjektief tot uitdrukking gebring in die persoon se onbewuste ervaring van 'n 'gevoel van die werklikheid'. In gevalle van verswakte waarneming van eksterne invloede, verskyn spesifieke ervarings van die onwerklikheid van die situasie, die wêreld en homself. Hierdie verskynsels word die meeste uitgespreek wanneer sensoriese ontneming, in die toestande van eentonigheid, eentonigheid van die omliggende wêreld.

Ontneming - ontneming of onvoldoende bevrediging van enige belangrike geestelike behoefte vir 'n voldoende lang tyd, die gevaarlikste vir die volle ontwikkeling van sensoriese, emosionele, kommunikatiewe vorme van ontneming.

Die eksistensiële en reflektiewe lae van bewussyn is nou met mekaar verbind. VP Zinchenko, wat die verhouding tussen die lae van die bewussyn beskryf, skryf: “Die reflektiewe laag van bewussyn is terselfdertyd gebeurlik, eksistensieel. Op sy beurt beleef die wese-laag nie net die invloed van die refleksief nie, maar het hy ook self die beginsels of aanvanklike vorme van refleksie. Daarom kan die eksistensiële laag van bewussyn tereg mede-reflektief genoem word. Dit kan nie anders nie, want as elkeen van die lae nie die stempel van die ander een dra nie, sou hulle nie met mekaar in wisselwerking kon wees nie. ' In die reflektiewe laag, in die betekenisse en betekenisse, is daar elemente van die wese-laag. Sin is altyd die betekenis van iets: beeld, aksie, lewe. Daaruit word dit onttrek of daarin belê. Die betekenis wat deur die woord uitgedruk word, bevat sowel 'n beeld as 'n handeling. Op sy beurt bevat die eksistensiële laag bewussyn spore van ontwikkelde refleksie, bevat dit die bronne en begin daarvan. Die semantiese assessering is opgeneem in die biodinamiese en sensoriese weefsel, dit word dikwels nie net tydens, maar ook voor die vorming van die beeld of die uitvoering van die aksie uitgevoer.

Bevorder u artikel vir duisende Comte-lesers om te sien.

Maak dit sigbaarder in gebruikersfeeds of kry 'n PROMO-posisie sodat duisende mense u artikel lees.

 • Standard Promo
 • 3 000 promosie-indrukke 49 KP
 • 5 000 promo-indrukke 65 KP
 • 30.000 promo-indrukke 299 KP
 • Merk 49 KP
 • Goue promo
 • 1 uur promosie-indrukke 10 ZR
 • 2 uur promosie-indrukke 20 ZR
 • 3 uur promosie-indrukke 30 ZR
 • 4 uur promosie-indrukke 40 ZR

Statistieke oor promosieposisies word weerspieël in betalings.

Deel u artikel met u vriende via sosiale netwerke.

O, jammer, maar u het nie genoeg kontinentale roebels om die opname te bevorder nie.

Kry kontinentale roebels
nooi u vriende na Comte.

1) Ek - ek is, maak my leeg. Ewig, onveranderlik, ensovoorts.

Sy reis is die eindelose pad na die verstaan ​​van die wêreld.

Al die ander - plaaslike, inkarnasionele klein dingetjies-gimmicks-tratatuchki, goed en sleg as jy soos vlooie spring. oh :-))))) Ek stel voor dat u dit met 'n groot een skryf, hoewel dit onder sekere voorwaardes en oooooochen groot is, is dit onmerkbaar maaaaalenkoe :-))))))

Selfbewustheid is wys en vreugdevol. Dit word nie met enige instrument geïdentifiseer nie, gaan 'n dialoog met die wêreld aan. Stabiele selfbewustheid en die kwaliteit van gereedskap gee u die geleentheid tot diep meditasie. Jy hoor die oseaan van kennis agter jou en sien dit voor jou. Hulle smelt saam. U tree in Dialoog met die wêreld.

As ons met 'n ander persoon in gesprek tree, neem ons aan dat hy ons sal VERSTAAN. Ons kan nie verwag dat hy ons sal verstaan ​​soos ons dit wil hê nie (om een ​​of ander rede word dit 'korrek verstaan') genoem, maar ons wend ons tot hom omdat ons begrip in die algemeen verwag. Ons praat gewoonlik nie met voorwerpe wat nie verstaan ​​nie, en as ons praat, sien ons dit self as ons voorwerp. Ons noem sulke voorwerpe lewelose voorwerpe (dink aan hoeveel mense met u kommunikeer as onbeweeglik!).

'Ek is buite die persepsie.' Volgens die kanonieke skoolskema is dit selfbewustheid as ek my nie mis nie. Hy hoef eenvoudig nie na 'n sentrum te soek nie, hy het dit nie. As ek dit gevind het, hardloop ek in 'n buurt :-), in die gereedskapskis en nie in die leë ek nie.

Ek wil lieg :-))) dat dit manifesteer deur die kwaliteit van die instrumentasie-toestand :-), maar dit is ook deurdink, want deur die kwaliteit van die toestand van die instrumentasie manifesteer die onderwerp hom as ek hierdie crap reg verstaan.

Selfbewustheid is nie 'n punt van samekoms nie, as die punt van samekoms persepsies bepaal, aangesien selfbewustheid niks bepaal nie, dit op geen manier verander nie (daar is niks om te verander nie), is dit eenvoudig. met al die bepalende faktore :-) soos Forever en so aan :-)

Dit kan aanloklik wees om met die idee vorendag te kom dat selfbewustheid deel is van die bewussyn, maar dit is nie - selfbewustheid - buite die persepsie.

Die proses wat tot hierdie toestand gelei het, is nie verligting nie, maar wat ek praktisyns van die eerste vlak noem (wees nodig! Die ou naam is om u tande te borsel :-))))), wat so 'n kant het (of hoof :-)))) , as die stabiliteit van hierdie selfbewussyn, as gevolg van voortdurende identifikasie met die gereedskap, wat manifesteer in die feit dat selfbewustheid aanwesig is in enige van hul gereedskap, gedrag.

Om te wees beteken om die modus van alledaagse, alledaagse, ontspanne bewuste te betree, dit wil sê vir enige van u aktiwiteite wat u is, wat beteken dat u weet wat u doen, u weet hoekom u besig is, en terselfdertyd is daar geen onderdompeling in gedagtes, fantasieë en drome nie. insluitend meesters wat êrens kom, of andersom :-) Gedagtes sal dieselfde instrument moet word as hande.

Verduidelik hoe afwesig teenwoordig is :-))) Ek sal dit helaas nie kan nie, maar ek weet (vir ander is dit onbewese) dat dit so is.

Verligting het die ware aard (ek sal die hoofletters :-)) hiervan getoon. Wat ek u wil hê :-)

Na so 'n verskuiwing in bewussyn of identifikasie, gebeur 'n vreemde ding. U begin besef dat die "P" -inligting in u brein per ongeluk is. As u op 'n ander tyd en op 'n ander plek gewoon het, kan die inligting “P” deur ander inligting vervang word. Byvoorbeeld, magiese bewussyn, 'n ander sielkundige teorie of bloot skisofrenie. Dit blyk dat ons begrip, die ware 'ek', die oog van bewussyn, suiwer subjektiwiteit, kortom, wat ons metode SELFVERWETENSCHAP noem, absoluut leeg is. Leeg vir wie? Vir homself, natuurlik. Die mens het immers geen ander begrip nie, geen ander selfbewustheid nie. Selfbewussyn kan nie aan enige eienskappe toegeskryf word nie.

'N Mens kan net van selfbewussyn praat as 'n paradoks, en praat as paradokse, wat beteken om stil te wees.

Ons som dit in tesisse op:

1. Selfbewustheid bestaan.

2. Selfbewustheid het nie eienskappe nie, maar dit is 'n voorvereiste vir al die eienskappe wat ons ken.

3. Selfbewussyn kan nie ingesluit word in die oorsaaklike verhoudings wat ons deur selfbewustheid begryp nie.

Kortom, daar is selfbewustheid, dit is aktief, maar dit is nie.

'Ek het nie 'n man nie, ek het 'n man'

Laat ons nie vergeet om van hierdie kant af te kyk nie, van die kant van die nog onbekende ek, wat gebeur met jou, man, ok? :-)

Dit maak ook nie saak wat gebeur nie (ten minste - "dit sal verbygaan" :-)))), dit is belangrik - waarom.

As ons nie wil hê dat dit moet gebeur soos dit gebeur nie :-)))

Aangesien daar gevolge is, gebeur gevolge.

En aan ons - indien aanvaar - in die wêreld van oorsake.

'N Belangrike teoretiese punt wat Bodhi nie het nie. 'As ek is, is ek nie.' Ek is slegs die selfbewussyn, daardie selfde geheimsinnige, leë en lae kwaliteit Atman wat tussen verskillende wêreldffffs reis :-). maar glad nie bewussyn nie, wat perfek is :-)))) behoort aan niemand, dit bestaan ​​net, en dit is dit :-) Selfbewussyn in bewussyn is alles "na beeld en beeld"))))

'As ek is, is ek nie.' Hier is dit nodig om dit af te handel :-) Dit is tegnies moontlik, en hier is niks cool nie - om nie eens te praat van Verligting nie. Die menslike fase van die evolusie van die bewussyn is die kritiekste van die vier onderste, want dit is juis dan dat die monade selfbewussyn wek - dit begin bewus word van homself en sy afhanklikheid van die skulpe van die inkarnasie, en sodoende die grondslag lê vir die pad waarop die bewussyn geleidelik die saak bemeester en van sy slawige slaaf sy soewereine heerser word. Ek is die mens BUITE hierdie wêreld. U ek - dit is die wêreld is liefde. Plus leë selfbewustheid van lae gehalte. Die enigste werklikheid is 'n oneindige bewustheid van saligheid. Die materiaal is so. Die lengte van die tyd en die rek van die ruimte is nie. Die Atman in Brahman, ek en die Vader is een. Daar is baie meer soortgelyke name. Dit is die vaderland van die mens. Sy huis. wat hy desperaat probeer onthou.

Dit is al lankal gesê, nie deur my nie :-) - hierbo soos hieronder. Wat hierbo genoem word, is lank bekend :-))) Klassieke - selfbewussyn, as 'n leë self van lae gehalte. En die laag bewussyn, en dit is altyd gelyk. En daar is geen dualiteit nie. Nee sy. Alhoewel dit teoreties moontlik is om te filosofeer soos u liefhet.

'N Mens kan die Ware Natuur nie in beginsel sien nie; 'n mens kan slegs een word. Dit is 'n algemene eienskap van bewussyn op enige vlak - selfbewussyn word geïdentifiseer met allesomvattende bewussyn, selfbewussyn - dit is alles.

Die Ware Self word NIE in iemand gebore nie, dit is nou in jou, jy weet net nie dat jy dit is nie

dit is slegs u selfbewussyn (om nie verwar te word met bewustheid en al die ander vir enige kos nie), en dat u as selfbewussyn nooit gebore is en nie gesterf het nie - en u sal duidelik word wanneer en indien.

Realiteit is 'n model van onpersoonlike bewussyn van 'n ander toestel. Die laag bewussyn waarin u uself bevind (hoe - moenie vra nie :-) u (en my :-) selfbewustheid (Atman) - dit wil sê die hele oneindigheid van tyd, ruimte en alles wat (en = Brahman) was en gaan oor die grens vanuit die ware natuur deur die beginsels van ruimte en tyd.

In die Ware Natuur van die mens, in plaas van oral en altyd :-) die ruimte en tyd wat hier bestaan ​​- van enige duur, vorm, dimensie, oneindigheid en opset, is daar net een beginsel - liefde. HOE daar daarin bestaan, kan ek nie sê nie, hoewel dit dit was (selfbewussyn is altyd ALLES wat bewussyn insluit) vir 20 minute plaaslike tyd :-)

Verligting-inisiatiewe is 'n oomblik van blootstelling (die beëindiging van die identifisering van selfbewussyn met die liggame van 'n persoon) van bewussyn van verskillende - menslike, planetêre, kosmiese vlakke.

2) Onderskeidende bewussyn - 'n weerspieëling van persepsies van die subjektiewe werklikheid.

Die einste “spieël” waaroor daar so baie geskryf word.

Die teenwoordigheid daarvan bepaal die kwaliteit van persepsies, maar dit word op geen manier waargeneem en nie waarneembaar nie - daar is niks om te “weerspieël” nie :-))) Daarom is dit 'n konvensie :-))) En volgens my mening is dit beter om nie oor die "suiwerheid-stowwerigheid" te praat nie. naamlik oor die afwesigheid-teenwoordigheid, en volgens subjektiewe gewaarwordinge - "die sluier val uit die oë", onverwags, hier was en is hy nie daar nie :-)))

Die toestand van die val van die sluier uit die oë :-) is tegnies haalbaar, die ervaring wat ontstaan ​​as gevolg daarvan word verskillende variasies genoem op die tema van "een, twee, een," of die ervaring van die Een of die toestand van die teenwoordigheid. 'N Mens kan leer hoe om dit te bereik, en dit het ongelukkig geen verband met verligting nie.

Persepsies in die subjektiewe werklikheid:

3) bewegings in die geestesfeer

4) bewegings in die emosionele sfeer

5) sensasies as 'n proses

6) begeertes as 'n proses

7) Die onderwerp is die einste “eienaar”, die eienaar van die persepsies van die subjektiewe werklikheid.

Die doener wat die handeling met 'n aaklige manier uitvoer - vir my :-), die naam Will. Ek het 'n soort van "saggeaard en liefdevol." -)))

'N Mens kan jou voorstel wat die "vereistes" vir kwaliteit is, die stand van persepsies 3456, waaraan hulle kan voldoen - hulle kan slegs :-) die gewenste kwalitatiewe veranderinge tot gevolg hê, en daar is baie praktyke om 'n mens se persepsie na hierdie' vereistes 'te bring.

При каких условиях - в терминах этой модели,- случился единственно достоверно мне известный:-) случай просветления - в период затишья в практиках - пару недель уже ничего специально не делал, вечером, со вполне запылённым:-) зеркалом (различающим сознанием), спокойный, возможно (не помню, додумываю, вечер) чуть уставший физически, без вербализованного ВД (это было привычным состоянием), ощущающий себя и реализующий живое (не придуманное) желание - ложился спать, когда захотелось ложиться спать.

Вот тут оно и стукнуло:-))))))))))))))))

Toe ek verskillende literatuur reeds met so 'n ervaring gelees het, het ek in die beskrywings van ander gevalle van verligting soortgelyke oomblikke gesien as bogenoemde. Ek dink dat dit voldoende is om die toestand van die elemente van die model ten minste gunstig te beskou vir wat soms gebeur. Onbeskof, natuurlik, maar.

Persepsies in die subjektiewe werklikheid:

3) beweging in die geestesfeer - geen beweging nie

4) bewegings in die emosionele sfeer - geen beweging nie

5) sensasies as 'n proses - bestaan ​​en is onderskeidend

6) begeertes as 'n proses - bestaan ​​en word verwesenlik

Hier is die praktyke van die eerste vlak, onder die slagspreuk Wees nodig! :-), en is daarop gefokus om hierdie hele kano in 'n oorwegend sodanige toestand te bring.

As u bewus is, kan alles wat u wil hê (en dit is waarvoor ek gevra het) geformaliseer word, en die beweging is nie daaraan te wyte nie. En ALLES wat wortel, skyf, toekoms in bewustheid is, hoop ek, as.

Niks anders as oefening lei nêrens nie.

Oefen, soos u weet, lei ook nie :-)))))

Of 'n persoon oefen of nie, dit is die vraag onderweg.

Die korrektheid van die oefening hang af van die hel, weet wat, maar as u 'n wortel het, kan u probeer om beide taktieke en strategieë daaraan te heg,

dit wil sê, daar kan c) en d) bestaan ​​tot letters wat nie in die alfabet bestaan ​​nie.

As daar geen wortel is nie, wat is daar dan?

Ek weet nie, ek het die ONMOONTLIKHEID gehad om te leef soos ek geleef het, wat toe deur praktisyns vervang is, dit is net dat die lewe praktyk geword het en nie in 'n abstrakte sin nie, maar op 'n baie konkrete manier. Die vraag het nie gepynig nie, maar die praktyke het nie verdwyn nie :-)

Selfs nadat hy wakker geword het uit die reaksiemodus, selfs begin om te verstaan ​​wat en waarom, deur nuwe boeke, nuwe kennis, nuwe lewenstegnieke te begin lees en te verstaan, bly (of begin) die aktiwiteit georiënteerd. As dit terselfdertyd ook begin uitdraai, dan. dan duik iemand in 'n nuwe verhaal genaamd "uiteindelik het ek uiteindelik gevind - goed!".

En dieselfde kano gaan voort, maar met nuwe eienskappe - met krag, met wysheid, met psigotegnologie. Maar die wese is dieselfde, 'n gesoldeerde regime deur die samelewing - oriëntasie tot aktiwiteit in toestande van beperkte tyd.

Terselfdertyd word die lewe maklik en aangenaam - en die lewe is regtig maklik en aangenaam, aangesien dit moeilik was om voor en na te leef, die lewensproses self is maklik en aangenaam, maar. maar die feit dat 'n metafoor om jouself deur die hare uit 'n moeras van 'gekoördineerde werklikheid' te trek, amper geen metafoor is nie, maar 'n beskrywing van 'n voortdurende tegnologiese proses, erken 'n mens selde.

Hy het waarskynlik nie nodig gehad wat Christene God noem nie, en wat u 'bewustheid' noem. Wel, moenie en doen nie. Dit is waarskynlik lekker as iemand goed voel as hy doen wat hy wil.

(Mover, mover, interne mover, die helfte van die koninkryk vir die interne mover. Ek gee die res helfte net vir geen reuk van tabak nie. Alhoewel die sigarette verby is :-)

Trek jouself nie aan die hare nie - jy speel die spel wat gebore is in 'n sekere samelewing. Die limiet is die beste van. Eenhede - geslaag. Opgelei, nie anders nie :-))) Buiten die "tradisionele tradisies", waarskynlik.

PV Simonov het eenkeer vertel hoe 'n professor van die Indian State Centre for Psychical Research op uitnodiging van die instituut vir hoër senuweeagtigheid opdaag. Hy het verslag gedoen, gepraat, gepraat. En skielik stop hy en vra die gehoor 'n vraag: "Liewe! Wie is nou geestelik in die verlede?"

Kruip steek hul hande op.

'En wie is geestelik in die toekoms?'

Die tweede helfte steek hul hande op.

'En vir wie hou ek 'n lesing?' - het die professor gevra en sy lesing hieroor afgehandel.

Om in dialoog met die wêreld te wees, beteken om alles as WERKLIKHEID te beskou, dit wil sê om "Eureka" heeltyd te ervaar, om die wêreld te beskou as wat IS, met ander woorde, om die integriteit van die wêreld as waarheid te beskou.

Om in 'n dialoog te wees, beteken nie net om na die wêreld te luister, die werklikheid te sien, die waarheid van die wêreld nie, maar ook

praat met die wêreld in u optrede en doen WERKLIKE aksies.

Kortom, om 'n dialoog met die wêreld te voer, is om te sien wat is en doen wat u doen. Hoe kan 'n persoon dit bereik? Baie eenvoudig - jy moet heeltyd 'hier en nou' wees.

WEES HIER EN NOU.

'N MAG WEES - ALLES EN ALTYD?

Daar is GEEN ander opsies as om u lig te vind en daarmee saam te gaan nie.

Lig is die afwesigheid van duisternis en vergelyk niks.

Maar wanneer hy dit doen, bemoei hy hom nie met die “plus”, die “minus” nie, word die ramings nie opgewek nie, die energievloei vernou nie en verdraai nie die positiewe nie, aangesien die energieversnelling negatief is, en die kweekhuise en stoomkamers van die positiewe ontstaan ​​as gevolg van die beramings. Wat ek voorheen pyn of vreugde sou noem, dwaas, moet selfs nou met sulke woorde genoem word, maar dit is dwaasheid in die siel, om die rigting op 'n duidelike manier aan te dui, as u regtig moet verstaan: - (((((

U lig kan u slegs vind deur (ALLEEN) deur die troebelheid wat u hier bespreek, te verbygaan, en gelukkig geen verligting nie !, het niks met hierdie lig te doen nie, en daar is ook geen verskoning nie.

U maak uself hiervan - svoooy. - ligte, besprekende, teoreties geïnteresseerde in hierdie idiotiese en rekenkundige, snotiese pluspunte en minusse, bewussyn, bewustheid, Mohiese logika en ander semi-mistieke vullis.

Gee dit (dit is ALLES) - en gaan.

Doelwit, naak, kaalvoet - die liggaam kleef aan die liggaam, nadink vir nadenke, bewussyn vir bewussyn, winterbontjasse vir winterbontjasse - gee alles en gaan, want dit is nie JY nie.

Die enigste werklikheid is 'n oneindige bewustheid van saligheid.

Die materiaal waaruit die wêreld geskep word, word LIEFDE genoem.

Ek weet (ek weet) dit slegs omdat die wêreld teenoor my (GENERIG) mense gegee het wat my geleer het om onnodig oor te slaan.

Meesters, meesters, meesters. meesters waar daar tegnologie van die weg is, dit wil sê - in die tradisie, of op sommige draad transmissielyne en so aan. Dit alles is op paaie wat die oordrag van kennis, vaardighede en vermoëns insluit wat superpuperesoteries kan wees.

Waaroor ek praat, die weg van self-bevryding van my eie illusies, begin met (of gaan voort van :-), heeltemal eenvoudige dinge, genaamd Wees nodig :-) "Eerste om te wees, dan om te word", waarskynlik ook bekend uitdrukking.

'Uithaal' vind plaas wanneer die meganismes en hul komponente in 'n soort blywende toestand gebring word, dus is antwoorde op vrae nutteloos, behalwe om die een of ander rede om die proses van liggaamsveranderings te verander.

Vraag van die gehoor: vertel my, hoe kan 'n mens 'n illusie van 'n nie-illusie onderskei?

Dit hang byvoorbeeld af

a) verdeel in dele van die plaaslike eenheid (alles wat u sien, voel en waarneem soos u wil),

b) daar is beperkende oortuigings (u het onlangs 'n gedeelte oor die ouderdom van die siel gehad),

c) daar is 'n oortuiging dat “daar iets is” (God, byvoorbeeld. Vrede. Ek weet nie wat anders nie, maar wat jy nie kan aanraak nie. bewussyn, aandag, ens.)

En, prakties, hoe kan u van illusies ontslae raak?

Afhangend van die tipe, soort illusie. Volgens bogenoemde (van die bulldozer geskryf):

a) verwyder die persoon se eie ervaring van die een perfek :-) In Bodhi-terminologie - die verwydering van diskriminerende bewussyn, in ander - is die waarnemer 'n waarneembare of iets dergeliks.

b) beperkend - onthou wanneer en van wie ek opgetel het, wie jou daarvan vertel het, en jy het geglo. Boeddhiste het byvoorbeeld, soos ek onlangs uitgevind het, geen siele nie, maar daar is reïnkarnasie, iemand het nie reïnkarnasie nie, maar daar is 'n siel - 'n vraag na u geloofwaardigheid - hoe dink u is die waarheid meer?

c) die bestudering van hul meganismes en die werk van bewussyn - u sien net hoe u die konsep van die bestaan ​​van iets uitkom en ondersteun. Om een ​​te ervaar help ook :-)

Inderdaad, alles is soos ek gekom het en waarin ek glo. Dit het niks met die werklikheid alleen te doen nie, maar hou verband met die bestaande wêreldbeeld. Nuwe ervarings word daardeur bepaal, en kan dit effens beweeg, verdiep en uitbrei. En die werklikheid breek in sy gate uit wanneer geen dekodering plaasvind nie.

Alle kennis oor “hoe alles gerangskik is” is eintlik kennis, maar dit word oorgedra sonder om die belange van die Soeker van die Self in ag te neem, slegs die belange van evolusie van die heelal, die mensdom, ens. Word in ag geneem (vrywillig of onwillekeurig, bewustelik of onbewustelik) dit wil sê, kennis word oorgedra (bestaan) om die persoon se program van hierdie Heelal te implementeer. Ook selfonderhoudende kontinuum van self. -)

. As dit eenvoudig is, dan is dit vir 'n spesifieke persoon 'n groot bedrogspul :-))))

Uh. dat ek volgens realiteite kan sê uit die ervaring van persepsies, sonder sampioene en ander dinge, in die alledaagse lewe, met die teenwoordigheid van selfbewussyn (ek is), klassifikasie, hier. Spesifiseer, plis .. of iets anders :-)

1) Subjektiewe werklikheid.

Alle onderskeibare persepsies (dit wil sê die reuk van iets, om iets te sien, iets te hoor, en u kan 'n etiket daarop plaas - dit is iets (byvoorbeeld rooi, ensovoorts))

2) 'n Enkele werklikheid (met 'n klein, plaaslike, dit wil sê in ruimte en tyd)

Om in die plaaslike omgewing te wees (met die lengte van die ruimte en tyd) Een - met 'n ywer van bewussyn en die duidelike werking van die sensoriese organe, kan u niks van die wêreld onderskei nie (daarom is dit heeltemal onbekend wat u presies waarneem, miskien sommige strale wat gewoonlik nie waargeneem word nie) . Die wêreld is buitengewoon mooi, daar is geen 'jy' nie (slegs 'ek is', selfbewussyn), 'n bewustheid van die absolute absurditeit van gewone persepsie, wanneer hierdie (swaai in die rigting) 'n boom genoem word. Die misleidende aard van normale bewussyn is voor die hand liggend.

In die klassieke - "die waarnemer en die waargenome is een." Hier en daar (in Bodhi), "die verwydering van diskriminerende bewussyn."

3) Objektiewe werklikheid. Uit die oogpunt van die waarnemer-selfbewussyn, alles teen die agtergrond van die gelyktydige waargenome lewe as 'n geheel (oorsaaklik), dink ek dat daar baie wonderwerke buite hierdie grens is, ek was slegs in die "Oseaan van Kennis". Die geestelike wêreld is ewigheid. Waarin "hulle nie met die dood gestraf sal word nie" (c) :-) U kan slegs terugkeer huis toe, na die derde wêreld, dit is:

4) Die enigste werklikheid is oneindige bewustheid van saligheid. Die materiaal is so. Die volgende dimensie. Die lengte van die tyd en die rek van die ruimte is nie. Die Atman in Brahman, ek en die Vader is een. Daar is baie meer soortgelyke name. Die absolute, waaruit niemand van ons ooit gebore is nie :-), dit wil sê, elkeen van ons is nou een :-) Dit is snaaks :-) Dit is die vaderland van die mens. Sy huis. wat hy desperaat probeer onthou.

P.s. Oor die algemeen is die skema's fokken fucked up :-))))))) Daar is geen aparte en standaard een nie, noooooo :-)))))))

U word geskep na die beeld en gestalte - SOZNAAAAAAAANIE :-))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Wat - met stenkaaaaami op sigself, en sny hierdie crap in stukke :-))))))

Dink jy. Jy ruik as jy loer :-))))))

Die eerste model wat alles vasgevang en aangegryp het, maar die realiteit in. ((((

Hoe word gees en liggaam met mekaar verbind?

Die Franse filosoof Rene Descartes was van mening dat bewussyn die produk is van die werk van 'n klein klier in die middel van die brein. Mense dink deesdae gewoonlik dat die bewussyn in die kop is. Ons weet met sekerheid dat alles wat ons voel, verstaan ​​en ontleed die resultaat is van die breinwerk. Dit is ook bekend dat verskillende dele van die brein verantwoordelik is vir verskillende geestelike prosesse. Die oortuiging dat bewussyn en die brein dieselfde is, is derhalwe bo alle twyfel.

Daar moet toegegee word dat ons glo dat geestelike prosesse ook binne die liggaam, of liewer die brein, omsluit word. Die moderne mens beskou die brein inderdaad as 'n masjien om gedrag te beheer en te bestuur. Om 'n persoon 'n spesifieke aksie uit te voer, stuur die brein gedetailleerde instruksies aan die spiere.

Baie soortgelyk aan hoe robotte werk, nie waar nie? Maar as ons na die mees gevorderde robotte kyk, sal ons meer effektiewe maniere sien om die liggaam te beheer. Dit wil voorkom asof die natuur ook van hulle weet. Robotte gebruik byvoorbeeld traagheid om beheerders te skuif, terwyl motors motorloos bly. Dit bespaar energie. Om so 'n scenario te implementeer, moet die 'brein' aktief met die 'liggaam' saamwerk.

Al bogenoemde geld nie net vir robotte nie, maar ook vir mense.

Ons brein werk aktief met die liggaam saam om die grondslae van die bestaan ​​van die wêreld te verstaan ​​en die basiese beginsels te gebruik vir die optimalisering van belangrike funksies. Hoe meer aktief ons die wêreld met behulp van die liggaam aanleer, hoe vinniger beweeg ons na 'n nuwe ontwikkelingsfase.

Die evolusie van ons bewussyn is dus direk afhanklik van die liggaam.

Die Franse filosoof Maurice Merlot-Ponti het 'n soortgelyke aanname. Hierdie filosoof beskou die liggaam en die bewussyn as 'n geheel en nie die beheersentrum en meganisme nie.

Hoe help die liggaam die gees om te ontwikkel?

As bewussyn en die liggaam met mekaar verbind word, kan die bewussyn miskien die grense van die liggaam oorskry? Filosowe Andy Clark en David Chalmers het voorgestel dat iemand eksterne instrumente kan gebruik as deel van 'n geestelike proses.

Clark en Chalmers het voorgestel dat dit die beginsel van pariteit genoem word. Dit sê: as 'n eksterne hulpmiddel 'n funksie verrig wat ons as psigies kan beskryf (selfs as dit buite die brein uitgevoer word), moet ons hierdie instrument as deel van die bewussyn beskou.

Om hierdie punt te illustreer, bied Clark en Chalmers die volgende voorbeeld. Twee mense probeer 'n mosaïek saamstel wat bestaan ​​uit stukke van verskillende vorms. Een van hulle doen dit in sy kop: draai elke stuk van die legkaart geestelik om en probeer verstaan ​​of dit pas of nie. Die tweede doen dieselfde, maar met behulp van 'n rekenaar: hy druk 'n knoppie en 'n stuk op die skerm draai. Wat belangrik is, is wat presies met die voorwerp gebeur. En waar die stuk van die mosaïek geleë is, maak nie saak nie.

Daarom kan die rol van die bewussyn enige voorwerp aanneem wat geestelike funksies kan verrig.

As u lank genoeg oefen en 'n stuk van die legkaart geestelik sowel as op die rekenaar draai, kan u die legkaart in u gedagtes bymekaar sit. Dit beteken dat die interaksie van die brein en die instrument die ontwikkeling van bewussyn help.

Watter ander instrumente ontwikkel bewussyn?

Taal is 'n ander kragtige instrument as dit gesien word vanuit die evolusie van bewussyn. Andy Clark merk op dat taal die brein help om dinge te leer wat hy self nie kon verstaan ​​nie.

 • Opnames is 'n manier om aan te teken wat gebeur en die wêreld rondom u dop te hou. In hierdie geval help die taal om waar te neem.
 • Gestruktureerde sinne het 'n persoon geleer om op die verhouding te konsentreer, die konsep logika te gee en abstrakte denke te ontwikkel.

Met behulp van ander instrumente, soos 'n pen, papier of skootrekenaar, kan ons multidimensionele spekulatiewe en logiese konstruksies konstrueer wat ons nooit met net denke sou kon bou nie. Met hierdie instrumente kan u die denkproses in die werklikheid beliggaam.

Ons kennis kan ook buite die liggaam geberg word, en bewussyn kan dit gebruik. 'N Goeie voorbeeld word gegee deur Andy Clark en David Chalmers.

Hulle stel voor dat u 'n karakter voorstel. Laat ons hom Oleg noem. Hy ly aan Alzheimersiekte en begin 'n notaboek waar hy al sy aktiwiteite vir die dag neerskryf. As Oleg die adres moet onthou, draai hy nie na die geheue nie, maar na 'n notaboek. Oleg se kennis word in hierdie notaboek opgeteken, en sy bewussyn “verbind” daaraan elke keer as hy iets moet onthou.

Die notaboek werk as 'n eksterne stoorstasie gekoppel aan Oleg se bewussyn. Dit is waar dat dit nodig is dat Oleg voortdurend 'n notaboek saam met hom dra, sodat hy sy eie notas kan uitvind en kan glo wat hy geskryf het.

Filosoof Daniel Dennett merk op dat soveel ouer mense in dieselfde toestand is as die hipotetiese Oleg. Hulle vertrou op leidrade wat u herinner aan wat om te doen, wanneer en hoe. Elke dag.

Daarom kan bewussyn in die vorm van herinneringe en kennis ook buite die liggaam strek - tot voorwerpe, gereedskap, dinge.

Om op te som

Dit wil voorkom asof ons bewussyn baie verder strek as wat ons dink. Om te dink dat bewussyn in die brein is, is baie kortsigtig. Dit lyk vir ons net omdat die belangrikste sensoriese organe (oë, ore, neus) op die kop geleë is. Maar soos ons nou net uitgevind het, gebruik die brein die hele liggaam om oor die hele wêreld te leer, om te reageer op wat gebeur en om nuwe kennis op te doen. En in sommige gevalle strek bewussyn buite die liggaam met behulp van eksterne gereedskap.

Pin
Send
Share
Send
Send