Nuttige wenke

Markwaarde

Pin
Send
Share
Send
Send


Markwaarde is die benaderde prys waarteen 'n voorwerp in 'n vrye mark verkoop kan word, met inagneming van mededinging. By die bepaling daarvan moet baie faktore in ag geneem word, insluitend onvoorspelbare faktore soos die gedrag van deelnemers aan die mark. Die kosteberekening word voorafgegaan deur 'n ontleding van alle inligting.

Die markwaarde van 'n onderneming is die bepaling van die waarde van 'n onderneming op grond van die wins. Evaluering word op twee maniere gedoen:

 • Gebaseer op die eiendom van die organisasie.
 • Gebaseer op bestaande bates en tegnologieë wat gebruik word, wat in die toekoms geld vir die onderneming sal bring.

Assessering behels die teenwoordigheid van 'n voorwerp en 'n onderwerp. Die doel is die onderneming self. 'N Vak is dit wat die markwaarde bepaal. In die reël is dit professionele beoordelaars.

Wanneer om die markwaarde te bepaal

Besigheidseienaars of hul bestuurders kan die onderneming evalueer volgens hul eie vrye wil en hul eie vrye wil, want dit help om effektiewe bestuursbesluite te neem. Daar is egter 'n aantal situasies waarbinne die wetlike vereistes voorsiening maak vir die bepaling van die markwaarde. 'N Assessering is dus nodig:

 • in transaksies met federale, munisipale, streekseiendom,
 • as die waarde van die voorwerp kontroversieel is (uit die oogpunt van byvoorbeeld die belastingdiens, met beslaglegging, verband, met die verdeling van huwelikseiendom, ens.),
 • vir alle soorte veranderings in eienaarskap - die verkoop van 'n onderneming of 'n deel daarvan,
 • met alle herstruktureringsmetodes,
 • indien die berekening van 'n aandeel in die gemagtigde kapitaal of vir aandele nie geld gemaak word nie, maar op ander maniere,
 • in verskillende bedrywighede met aandele (addisionele uitreiking, aflossing van houers, omskakeling van sekuriteite in aandele),
 • wanneer u 'n onderneming versekering doen,
 • en ander

Help! Die wet definieer ongeveer 30 situasies waarin markwaarde noodwendig en onvoorwaardelik bepaal moet word. In alle ander gevalle lê die beoordeling van die onderneming binne die wense van die eienaars of bestuurders.

Die take om markwaarde te bepaal

Markwaarde word bereken met inagneming van die volgende take:

 • Die verbetering van die doeltreffendheid van die onderneming.
 • Beoordeling van die markwaarde van aandele in die aandelemark.
 • Bepaling van die waarde van die planne vir die verkoop van die onderneming.
 • Die behoefte om 'n deel van een van die deelnemers toe te ken.
 • Likwidasie van die organisasie.
 • Voor te berei op die oorname van 'n organisasie.
 • Ontwikkeling van 'n ontwikkelingsplan vir ondernemings.
 • Die bereiking van finansiële volhoubaarheid.
 • Ontleding van die onderneming se moontlikhede vir die uitleen van kollateraal.
 • Bateversekering.
 • Bestuursbesluite neem.
 • Ontwikkeling van beleggingsprojekte.

Die bestuurspersoneel moet bewus wees van die markwaarde van die onderneming. Daarsonder is ingeligte besluitneming nie moontlik nie.

Besluite wat beïnvloed word deur inligting oor die markwaarde van 'n onderneming, kan in verskillende grade van radikalisme wees, maar almal het meestal 'n uiters belangrike betekenis, byvoorbeeld:

 • bestuurs modernisering, seleksie van meer effektiewe en moderne metodes,
 • spesifikasie van parameters vir die opstel van voldoende sakeplanne,
 • identifisering van "swakhede" om dit te versterk,
 • soek na winsgewende beleggings,
 • 'n aantreklike basis vir beleggers te skep,
 • ontleding van die solvensie van die onderneming,
 • Bepaling van die potensiële waarde as kollateraal.

BELANGRIK! Alle inligting oor die markwaarde van bates kom in die vorm van spesifieke syfers, wat bevestig word deur moderne analitiese metodes van waardasie. Syfers is feite, nie aannames nie, maar feite kan gebruik word en objektief optree en slegs op spesifieke besonderhede vertrou.

Beginsels vir die bepaling van markwaarde

By die berekening van markwaarde is dit sinvol om by die volgende beginsels te hou:

 • Nutsbeginsel. Dit aanvaar dat slegs die voorwerp wat die voordeel het, markwaarde het. As die voorwerp nutteloos is, sal dit 'n negatiewe waarde hê.
 • Vervangingsbeginsel. Neem aan dat pryse van soortgelyke items vergelykbaar is. Een produk het byvoorbeeld 'n sekere waarde. Daarom sal 'n item met soortgelyke eienskappe 'n soortgelyke koste hê. Hierdie beginsel maak dit makliker om te bereken.
 • Beginsel van verwagting. Dit behels die bepaling van die waarde gebaseer op die verwagte inkomste.
 • Beginsel van bydrae. 'N Faktor kan op die mark verskyn wat die grootte van die waarde beïnvloed. Dit moet in berekening gebring word.
 • Die beginsel van maksimum prestasie. Veronderstel 'n verandering in produksiefaktore.

Die volgende beginsels moet ook gelet word:

 • Afhanklikheid. Die koste van 'n voorwerp hang af van die konteks. Byvoorbeeld, die markwaarde van grond word bepaal deur die gebied waarin dit geleë is.
 • Nakoming. Markwaarde styg as die voorwerp gebruik word in ooreenstemming met die markverwagtinge.
 • Vraag en aanbod. Hoe groter die vraag, hoe hoër is die prys. Hoe meer aanbiedings, hoe laer is die prys. As daar glad nie 'n vraag na 'n voorwerp is nie, sal die koste so laag as moontlik wees.
 • Kompetisie. Hoe meer die objek werd is, hoe meer kompetisie op hierdie gebied.
 • Verandering. Markwaarde is 'n aanduiding wat voortdurend verander.

Dit is duidelik dat die markwaarde op grond van baie faktore bepaal word. Daar is egter formules waarmee dit bereken kan word.

Fases om markwaarde uit te vind

'N Redelike gevolgtrekking oor die markwaarde van 'n onderneming kan slegs gemaak word deur gekwalifiseerde spesialiste met toepaslike opleiding. Hulle maak kennis met die bates van die organisasie, bestudeer dit, maak dan berekeninge met behulp van spesiale algoritmes en formuleer uiteindelik gevolgtrekkings. Hierdie werk vind in fases plaas.

 1. Fase 1-assessering "Voorbereidend"
  Die bestuur of die eienaar van die onderneming besluit om die markwaarde daarvan uit te vind en vind professionele beoordelaars. Daar word 'n ooreenkoms met hulle gesluit waarin die hoeveelheid werk ooreengekom word. Die kundige bestudeer die besonderhede van die aktiwiteite van hierdie organisasie en bestudeer die huidige stand van die betrokke marksegment.
 2. 2de fase van die assessering "Kumulatief"
  Die evalueerder versamel data vir studie en analise:
  • direk vanaf die dokumentasie van die onderneming,
  • in oop inligting gespesialiseerde bronne,
  • van die media
  • uit eie databasisse, ens.
 3. 3de fase van die assessering "Analities"
  Die kundige moet die huidige stand van die mark ondersoek om aan te dui met watter aanduiders die data vergelyk word. Daarna moet u die ekonomiese aanwysers van die organisasie in die verlede delf, vergelyk met die hede en op hierdie basis voorspel in die toekoms, met inagneming van die maksimum moontlike faktore.
 4. 4de fase van die assessering "Geskat"
  Hierdie fase kan die sleutel genoem word. Die keurder bepaal die waarde van elke bate - eiendom of ontasbaar. Dan word daar op grond van die balansstaat verskillende finansiële aanwysers vertoon - winsgewendheid, likiditeit. Nadat u die mate van kapitalisasie bepaal het, kan u die markwaarde bereken volgens die formule volgens die geselekteerde metode.
 5. 5de fase van die assessering “Rapportering”
  Die gevolgtrekking oor die huidige finansiële status van die organisasie word opgestel in 'n verslag wat aan die kliënt voorgelê sal word. By die vorming van die finale syfer moet die huidige stand van die mark in hierdie gebied in ag geneem word.

Metodes om die koste en formules te bepaal

Daar is drie metodes om die markwaarde te bepaal:

 1. Inkomstemetode. Die basis daarvan is die verwagte maksimum inkomste van die onderneming. Die volgende formule word gebruik: V = D / R. D hier is netto inkomste, R is die kapitalisasieverhouding. Laasgenoemde word bepaal op grond van die aantal verpligtinge van die organisasie.
 2. Koste-metode. Dit is relevant as die onderneming nie 'n stabiele inkomste het nie. Die metode is geskik om die balans aan te pas. Hoe om berekeninge te maak? U moet die markwaarde van die bates vind en die bedrag van die onderneming se verpligtinge daarvan aftrek. Hierdie metode kan in nog twee metodes verdeel word. Netto bate-metode: die bedrag van die verpligtinge word van die markwaarde afgetrek. Metode van reswaarde: die bedrag ontvang na die verkoop van bates afsonderlik.
 3. Vergelykende metode. Die oorweegse metode word prakties nie toegepas nie. Dit is te wyte aan die feit dat die resultate daarvan baie benader is.

Ondernemings gebruik gewoonlik een van die eerste twee metodes. Die presiese definisie van die metode hang af of die onderneming 'n stabiele inkomste het.

Beskou 'n voorbeeld. Alice wil die markwaarde daarvan bepaal. Die organisasie ontvang 'n stabiele inkomste, en dus vir die berekening van die geselekteerde inkomstemetode. Eerstens word die kapitalisasieverhouding bereken. Gebruik dit om die volgende te doen:

(Langtermyn + korttermynlaste) / ekwiteit

As gevolg hiervan kry ons 'n koëffisiënt gelyk aan een.

Gedurende die verslagtydperk het die onderneming 1.000.500 roebels ontvang. Gevolglik sal die waarde daarvan dieselfde wees (1 000 500 * 1).

Watter faktore beïnvloed markwaarde?

By die ontleding van die markwaarde word aanbeveel dat u rekening hou met alle faktore wat die vorming daarvan beïnvloed:

 1. Die vraag. Impliseer verbruikersvoorkeure. Hierdie faktor behels die inagneming van alle moontlike risiko's.
 2. Die nut van die onderneming. 'N Organisasie word slegs nuttig geag as dit die eienaar bevoordeel. In die reël is wins winsgewendheid. Met toenemende nut neem markwaarde ook toe.
 3. Wins. Dit is die verskil tussen inkomste en uitgawes.
 4. Tyd. Dit impliseer die tydperk waarin wins beplan word. Baie ondernemings het uitgestelde winste. Die maatskappy het byvoorbeeld nuwe toerusting in die produksie gebring. Dit is nodig om winste te verhoog. Die inkomste sal egter net op lang termyn toeneem.
 5. Bestaande beperkings. Dit kan byvoorbeeld beperkende maatreëls wees wat deur die staat ingestel is. Hoe meer beperkings, hoe laer is die markwaarde.
 6. Risiko's. Dit verwys na die risiko's van 'n gebrek aan inkomste in die toekoms.
 7. Likiditeit. Hoë likiditeit van bates beïnvloed die waarde van die onderneming positief.
 8. Kompetisie. Die ondernemings met die grootste vraag en werk op die gebied van klein mededinging het die grootste markwaarde. 'N Groot aantal mededingers verlaag die markwaarde.
 9. Die verhouding tussen vraag en aanbod. Die vraag word bepaal deur die solvensie van beleggers, die vermoë om fondse van derdepartye te lok, sowel as baie ander faktore.

Soos u kan sien, beïnvloed baie faktore die markwaarde. Daar is geen formule wat al die nodige parameters in ag kan neem nie. Die formule beheer iets wat veralgemeen word, terwyl die berekening van die waarde afsonderlik uitgevoer word. Om hierdie rede word dit aanbeveel om die berekening van die markwaarde aan professionele beoordelaars toe te vertrou. Spesialiste kan die situasie op die mark voldoende ontleed, met inagneming van al die verskillende faktore. 'N Onafhanklike beoordeling is egter moontlik vir die interne behoeftes van die onderneming.

Markwaarde van die onderneming (fasiliteit)

Die markwaarde van 'n onderneming (of die markkapitalisasie daarvan) word gedefinieer as die markbedrag van al sy aandele wat op die mark aangehaal word. Vir 'n aandeelhouer wat beoog om inkomste uit die verkoop van aandele van 'n voorwerp te ontvang, is hierdie beoordeling die belangrikste. Die proses om waarde te verander word beïnvloed deur verskillende ekonomiese (boekwaarde, wins, dividende) en politieke faktore.

Die mark waarneem inligting rakende die onderneming (dit kan byvoorbeeld inligting wees oor die verwagte droogte of die skandaal wat met die bestuursaktiwiteite verband hou). Sulke inligting kan die beoordeling van die mark dramaties verander; die aandele kan die prys aansienlik daal. Maar net die inligting oor die voorwerp op die mark is duidelik nie genoeg nie, dit is nodig om ander aksies toe te pas wat die werklike prosesse wat daar plaasvind weerspieël.

Markwaarde kan uitgedruk word as die som van toegevoegde waarde en kapitaal aangewend vir 'n bepaalde periode. 'N Verskeidenheid toegevoegde waarde is die verhouding van die waarde daarvan tot die koste van kapitaal, wat bepaal word deur die waarde van skuldverpligtinge (geleende kapitaal) en ekwiteit te deel met die waarde van die belegging.

Faktore wat die waarde van die voorwerp beïnvloed

Die waarde van die geskatte voorwerp op die mark kan aangedui word in die vorm van 'n berekende aanwyser, en die markprys daarvan - as gevolg van die bied, die soort ekonomiese aktiwiteit van die onderneming, die solvensie van die potensiële koper, die beskikbaarheid van ander beleggingsvoorwerpe, ens. Die koste word bepaal deur winsgewendheid en winsgewendheid, sosio-ekonomiese belang, uniekheid en ander eienskappe van die produkte, sowel as die werk wat verrig word en die dienste wat gelewer word.

Die resultate van die waarde is gebaseer op die waarde van aandeelpryse wat die markverwagtinge ten opsigte van die toekomstige prestasie weerspieël. Verandering in aandeelpryse (met daaropvolgende verandering in toegevoegde markwaarde) bepaal die resultate van die aktiwiteite van die onderneming se bestuur in hierdie rigting. Daar is baie belangrike faktore wat die gebruik van aandeelpryse as die belangrikste maatstaf vir waardeskepping voorkom. Die prysvlak in die mark kan alle kursusse verander en beïnvloed. Veranderings in produkpryse kan ook die hoeveelheid kapitalisasie beïnvloed.

As u die markwaarde moet ken

Markwaarde word veral deur die keurder bepaal in die volgende gevalle:

by vervreemding van eiendom vir staatsbehoeftes,

by die bepaling van die waarde van die geplaasde aandele van die maatskappy, wat deur die maatskappy verkry word op grond van 'n besluit van die algemene vergadering van aandeelhouers of op grond van 'n besluit van die direksie (toesighoudende raad) van die maatskappy,

by die bepaling van die waarde van die pandwaarde, insluitend met 'n verband,

by die bepaling van die waarde van nie-kontantbydraes tot die gemagtigde kapitaal,

wanneer die waarde van die eiendom van die bankrot debiteur bepaal word,

wanneer u die waarde van die waardes wat gratis ontvang word, bepaal.

Maniere om die markwaarde te bepaal

Daar is drie metodes om die markwaarde te bepaal:

Inkomstemetode. Die basis daarvan is die verwagte maksimum inkomste van die onderneming.

Duur metode. Dit is relevant as die onderneming nie 'n stabiele inkomste het nie.

Die metode is geskik om die balans aan te pas. Hoe om berekeninge te maak? U moet die markwaarde van die bates vind en die bedrag van die onderneming se verpligtinge daarvan aftrek.

Hierdie metode kan in nog twee metodes verdeel word.

Netto bate-metode: die bedrag van die verpligtinge word van die markwaarde afgetrek.

Metode van reswaarde: die bedrag ontvang na die verkoop van bates afsonderlik.

Vergelykende metode. Die oorweegse metode word prakties nie toegepas nie. Dit is te wyte aan die feit dat die resultate daarvan baie benader is.

Ondernemings gebruik gewoonlik een van die eerste twee metodes. Die presiese definisie van die metode hang af of die onderneming 'n stabiele inkomste het.

Het u nog vrae oor boekhouding en belasting? Vra hulle in die rekeningkundige forum.

Pin
Send
Share
Send
Send