Nuttige wenke

Woordeboekinskrywing

Pin
Send
Share
Send
Send


'N Woordeboekinskrywing bestaan ​​uit 'n opskrifwoord, die grammatikale kenmerke daarvan, aanbevelings vir leestekens en illustratiewe gebied. Indien nodig, word die artikel aangevul met die "Moenie meng nie!" -Sone, 'n addisionele kommentaar-sone en 'n verwysingsone.

Opskrifwoord aangedui in die woordeboek met hoofletters en in vetdruk. Die klem in die opskrif word slegs gegee as dit nodig is om te onderskei ('N N HOE).

Om die maksimum moontlike aantal soortgelyke woordgebruik binne die raamwerk van een woordeboekartikel oor te dra, kan die opskrifwoord met 'n spesiale notasie voorsien word:

byvoorbeeld
opskrifwoord

tussen hakies dui 'n opsionele (opsionele) element aan.

PRAAT (TE) OP GENADE

sê genade

vertel my

nee nee en nee nee nee ja

'N komma in hakies omhul tussen die dele van die opskrif word die moontlikheid van verskillende leestekens aangedui, wat verder in die woordeboekartikel kommentaar gelewer word.

streep deel die veranderlike elemente.

AAN U / U INLIGTING

LEWER / SPAAR / SPAAR GOD / GOD / HERE

vir u inligting

vir u inligting

God verbied, God red, God red, God red, God red, God red, God red, God red, God red

As die lys van veranderlike elemente oop is, word die meeste frekwensie-opsies gegee, waarna die ellips.

GOD Barmhartig / REGS ...

Die teken / ... / 'n geslote lys word aangedui waarin die opsies weggelaat word (in hierdie geval word die eerste opsie in alfabetiese volgorde voor die teken gegee, en die laaste na die teken).

WAAR DIT BELANGRIK IS / ... / WAT

maak nie saak waar, maak nie saak hoekom nie, maak nie saak hoe, maak nie saak wanneer, maak nie saak wie, maak nie saak waar nie, maak nie saak waar nie, maak nie saak hoekom nie, maak nie saak hoeveel nie, maak nie saak wat nie

In een opskrif kan woord onmiddellik gebruik word verskeie karakters.

(NIE) LATER / LATER AS

later dan, later as, nie later nie, nie later nie

Geparsheerde voornaamwoord na die kop dui aan dat die leestekens nie die opskrifwoord self is nie, maar die omset wat dit inbring.

OM TE RAPTURE (wie, wie se)

tot my bewondering

tot ons bewondering

tot bewondering van ander,

tot die onbeskryflike bewondering van Petit

Regs van die opskrifseenheid is 'n werpsel wat dit aandui grammatikaklas of aan gebruik as deel van 'n sintaksis-konstruk:

OP SELF, bywoord

VOOR DIE TYD, TERWYL, unie

MINSTE, deeltjie

OM TE SÊ WORD, inleidende kombinasie

OP INLIGTING (wie, wat, wie se), as deel van die inleidende kombinasie

AS JAonafwendbare kombinasie

In twee gevalle word inligting ook verskaf sintaksis posisie opskrifwoord: 1) as die opskrifwoord slegs tot die genoemde grammatikaklas behoort wanneer dit in hierdie posisie gebruik word, 2) indien die opskrifwoord slegs in hierdie posisie geassosieer word met leestekprobleme.

MEER, inleidende woord (aan die begin van 'n sin of 'n deel van 'n ingewikkelde sin)

EN ALLEEN, deeltjie (aan die einde van die vonnis)

'N MEER, unie (in die uitroepteken)

rgds (aan die einde van die brief)

Eenhede met dieselfde spelling, maar wat tot verskillende grammatikaklasse behoort, word in die reël in een woordeboekinskrywing beskou. Met hierdie benadering kan u leestekensverskille duidelik aantoon.

Riglyne vir leestekens opskrif-eenhede is gebaseer op die norme van Russiese spelling en weerspieël gevestigde redaksionele en publikasiepraktyke. Gegewe die dinamiese en gevarieerde aard van die leestekennorme van die Russiese taal, probeer die skrywers egter die leser waarsku: 1) oor onvolhoubare leestekens, 2) oor die teenstrydighede tussen die aanbevelings van taalkundiges en geskrewe praktyk, 3) oor die afwesigheid van aanbevelings (leemtes) in bestaande naslaanboeke. Relevante inligting word gewoonlik verskaf in addisionele kommentaararea.

Leestekens bevat 'n soort 'wenk' om die leser te help om tussen leestekens te onderskei as die opskrif meer as een leestekens bevat. 'Wenke' kan sinonieme interpretasies, kort definisies, inligting oor die mees tipiese sintaktiese posisie en sintaktiese funksie wees, ens.

SOOS AANGESIEN (S), unie en deeltjie

1. Die Unie. Dieselfde as "asof." Sintaktiese konstruksies waarby die unie “asof (wil)” aangesluit word deur kommas uitgelig (of geskei).

2. Deeltjie. In waarde 'Asof, soos', is nou verwant aan die predikaat. Benodig nie leestekens nie.

Die 'asof' (sou) deeltjie vereis ook nie leestekens wanneer dit in 'n ondervragende of uitroepteken gebruik word om die teenoorgestelde te stel nie, om die sekerheid van die teendeel uit te druk.

In sommige gevalle bevat aanbevelings vir leestekenontwerp verwysings na toepassings of word hulle uitgeput.

IN VERBINDING MET (dan)voorsetsel

Omset bygevoeg deur die voorwendsel 'in verband met' kan geïsoleer word. Raadpleeg App vir faktore wat leestekens beïnvloed. 1.

nee, inleidende kombinasie

Dieselfde as "behalwe dit." Vir inligting oor leestekens in inleidende woorde en kombinasies, sien App. 2.

Illustratiewe Sone sluit aanhalings uit werke uit Russiese fiksie uit die 19de - 21ste eeu en / of eksposisie-uitsprake in. In sommige gevalle word aanhalings uit joernalistieke tekste aangehaal. Aanhalings en gesegdes is in skuinsdruk, en die opskrifte daarin is in vetdruk. Vir aanhalings uit fiksie word die outeur (die voorletter van die naam en van) en die naam van die aangehaalde werk aangedui.

Daar kan ongetwyfeld verskillende interpretasies tussen verskillende uitgawes van aangehaalde werke bestaan ​​(en bestaan) as gevolg van die dinamika en wisselvalligheid van leestekens en skryfpraktyke. Hierdie omstandigheid moet die leser nie verwar nie, want aanhalings word nie soveel gegee as om die aanbevelings van die gids met die gesag van die klassieke te versterk nie, maar om die woord in die natuurlike semantiese en sintaktiese omgewing te vertoon. Met ander woorde, die aanhalings is nie eksplorerend nie, maar is illustratief van aard.

Bykomende kommentaargebied (aangedui deur die @-teken) kan inligting bevat: 1) oor die frekwensie van leestekenopsies, 2) oor die teenstrydigheid van voorskrifte van kaarte, met die gevestigde skryfpraktyk, 3) oor die onmoontlikheid van 'n ondubbelsinnige keuse van leestekenopsies sonder om die konteks en outeursreg in ag te neem. Bykomende spelinligting word soms verstrek.

@ In die praktyk word omsete met die woorde “teen verwagting” meer gereeld geïsoleer, omdat dit in terme van betekenis nader kom aan inleidende kombinasies.

@ In die naslaanboek van D. E. Rosenthal “Leestekens” word aangedui dat die woorde “in algemene terme” as inleidende waardes geïsoleer kan word. “In breë trekke”: Hier is die elemente in algemene terme, is 'n projek. Voorbeelde uit fiksie dui egter daarop dat die woorde “in algemene terme” en in hierdie sin gewoonlik nie deur leestekens onderskei word nie.

@ Dit is dikwels moeilik om te bepaal of die woord "regtig" inleidend is. In kontroversiële gevalle word die vraag oor die plasing van leestekens deur die skrywer van die teks beslis.

@ Dit is nodig om te onderskei tussen die verbinding “behalwe” (wat beteken “in aanvulling, behalwe”) en die kombinasie van die voorsetsel met die voornaamwoord “naas”. Die unie word saam geskryf, die kombinasie met die voornaamwoord - afsonderlik: Dit was 'n klein ding alhoewel die lewenswyse wat u in Warskou moes lei. I. Goncharov, die wisselvallighede van die noodlot.

Sone "Moenie meng nie!" waarsku die leser dat: 1) daar 'n woord is in 'n ander deel van die toespraak (of 'n kombinasie van woorde in ander dele van die toespraak), wat 'n grammatikale homoniem van die hoofeenheid is, 2) (in die geval van inleidende woorde) moet die gebruik van 'n woord of kombinasie as inleiding onderskei word van gebruik as lid van die voorstel.

Vertel (TE) ASSEBLIEF, mezhdometnyh uitdrukking

! Moenie meng nie met 'n kombinasie van 'n werkwoord en 'n deeltjie.

Vertel asbhoekom sleep vier bulle jou swaar wa met 'n grap, en ses leë beeste beweeg skaars my leë vee met die hulp van hierdie Ossetiërs? M. Lermontov, held van ons tyd.

MAKLIK om te praat / te sê, inleidende kombinasie

! Moenie meng nie met gebruik as 'n vonnis.

Dit sou vergelykbaar wees makliker om te sê haar: as dit die geval is, as u in alle opsigte 'n eed van stilte afgelê het, sal ons weer in die kop gaan sit, ek sal u huis toe neem en totsiens sê! D. Grigorovich, Nie lekker vir 'n guns nie - goed vir 'n mil.

Verwysingsarea verteenwoordig deur rommel Kyk ook of Woensdag en help om soortgelyke of, inteendeel, woorde en kombinasies wat in hul leestekenontwerp verskil, te vergelyk.

© 2000-2019. Met volledige of gedeeltelike gebruik van materiale, word 'n verwysing na "Literacy.ru" vereis.

Die sertifikaat van registrasie van massamedia Al No. FS77-57155, uitgereik deur Roskomnadzor 03/11/2014.

byvoorbeeld

Die linkerkant van die woordeboek. Die woordeboekinskrywing vir enige woordeboek begin met trefwoord (op 'n ander manier: die opskrifwoord, lemma, swart woord - van vetdruk, wat gewoonlik die hoofwoord aandui).

Die versameling van hoofwoorde vorm woordeskat, of die linkerkant van die woordeboek. Die keuse van 'n woordeboek (watter woorde in hierdie woordeboek opgeneem sal word en wat nie) sal afhang van die doel van die woordeboek (hoogs gespesialiseerd, universeel, ens.).

Die woordeskat kan bestaan ​​uit taaleenhede:

 • foneme (klanke) - is onlangs wyd ontwikkel in verband met die ontwikkeling van outomatiese spraakherkenning,
 • morfeme (voorvoegsels, wortels, agtervoegsels ..) - vir morfeme woordeboeke, grammatikale woordeboeke, woordbouende woordeboeke,
 • tekens (woorde in die “hoofvorm”) - volgens hierdie maatstaf word die meeste woordeboeke gekonstrueer: verklarend, spelling, ens.,
 • woordvorme (woorde in 'n sekere getal, geval ..) - vir grammatikale woordeboeke, rymwoordeboeke, ens.,
 • frases (nie een woord nie, maar op een of ander manier verwante woorde) - byvoorbeeld vir fraseologiese woordeboeke, idioomwoordeboeke, clichéwoordeboeke, ens.

Soms bestaan ​​'n woordeskat uit lekseme en frases (byvoorbeeld vir ensiklopediese woordeboeke).

Die regterkant van die woordeboek - die een wat die opskrifeenheid verduidelik. Die struktuur van die woordeboekinskrywing word bepaal deur die doelstellings van die woordeboek. Regsones is ontwerp vir elke woordeboek. Dit kan wees: 'n lys van sinonieme van 'n gegewe woord (vir 'n woordeboek van sinonieme), 'n vertaling van 'n woord (vir woordeboeke van vreemde woorde), 'n openbaarmaking van 'n begrip wat deur 'n gegewe woord beskryf word, met die moontlike toepassing van grafieke, kaarte, figure (vir ensiklopediese woordeboeke), ens. , die regterkant van die verklarende woordeboek bevat gewoonlik sones:

 • grammatikale,
 • stilistiese,
 • interpretasie,
 • illustrasies (aanhalings, gesegdes),
 • tipe waarde (direk, figuurlik),
 • woordbou-nes,
 • die sogenaamde "zombie" -deel (fraseologiese eenhede),
 • en ander

Dikwels is daar in 'n woordeboekinskrywing area (sone) rommel (of net werpsels). Vullis kan stilisties, grammatikaal en ander wees. Rommel word meestal onmiddellik na die opskrifwoord gevind, maar kan ook op ander plekke voorkom (byvoorbeeld: verouderd. - verouderde waarde, selde. - die waarde word selde gebruik, wetenskaplike. - wetenskaplike waarde, ens.)

Die versameling van alle woordeboekinskrywings vorm woordeboek liggaam. Behalwe vir die korpus, is daar meestal 'n voorwoord in enige woordeboek, die afdeling "Hoe om die woordeboek te gebruik", 'n lys voorwaardelike afkortings, ens. Bykomend kan woordeboeke wenke bevat (op Wikipedia, herleidingsbladsye, "dubbelsinnigheid" en "kategorisering" -bladsye speel gedeeltelik die rol van wysers) )

byvoorbeeld

Woordeboekartikel “Commodity” in die “Explanatory Dictionary of the Russian Language” onder redaksie van D. N. Ushakov.

ITEM, a (y), m. 1. (baie in baie verskillende soorte, variëteite). Die produk van arbeid, wat waarde het en in die samelewing versprei word deur die verkoop en aankoop (ekonom.), Is oor die algemeen alles wat onderhewig is aan handel. Ons moet uiteindelik begryp dat goedere in die laaste ontleding nie vir produksie geproduseer word nie, maar vir verbruik (Stalin). My skip, geanker in die baai, is vol skaars goedere (Zhukovski). Rooi t. (sien rooi). In winkels baie goed. Hodky t. Verouderde t. Koloniale t.2. (slegs eenhede). Gemaakte voltooide leer (stewels.). Opoykovy t.3. (slegs eenhede). Ertsmengsel gereed vir smelt (smee). Lewende goedere. Kyk regstreeks in 6 syfers. Produk gesigvertoning - wys iets van die beste, winsgewendste kant af. Die ouditeur kom uit St. Petersburg ... Dit was hoorbaar dat almal lafhartig, besig was en wou die goedere persoonlik wys (Dostojewski).

Kyk na die video: Die Rakker Bons Bittereinder (Oktober 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send