Nuttige wenke

Navorsingsmetodes in wetenskaplike werk

Pin
Send
Share
Send
Send


 1. 1 Besluit oor die navorsingsonderwerp. U kan self 'n onderwerp kies, maar soms kan 'n onderwyser of professor dit aan u gee. In elk geval besluit u meestal oor watter aspek van die onderwerp u fokus. Soek interessante gedagtes en bou daarop voort.
  • In die beginfase hoef u nie op aspekte van die onderwerp te konsentreer nie. U moet die belangrikste punt goed verstaan. En slegs dan, met behulp van aanvullende navorsing, kan u dit vernou.
  • U verken byvoorbeeld Shakespeare se Hamlet. Eerstens moet u net die inligting oor Hamlet bestudeer, en dan eers die onderwerp inskerp en fokus op die betekenis van sy waansin.
 2. 2 Besin oor die taak. Daar is baie punte in u opdrag wat u moet verstaan ​​voordat u met u navorsing begin. Hoeveel inligting benodig u? As u 'n verslag van tien bladsye druk, moet u meer as 5 paragrawe opstelinligting hê. Watter inligting het u nodig?
  • As u werkstuk 'n navorsingsartikel is, benodig u feite, nie net iemand anders se mening oor hierdie onderwerp nie. Veral as dit 'n navorsingsartikel oor 'n gespesialiseerde wetenskaplike onderwerp is. As u byvoorbeeld oor depressie skryf.
  • As u taak 'n motiverende opstel is of 'n motiverende aanbieding voorberei, kan u dit nie doen sonder u eie gedagtes en feite wat hierdie gedagtes sal bevestig nie.

Dit is goed om teenstrydige opinies in die artikel te gebruik: u kan met die een saamstem en die ander weerlê.

 1. 1
  • As u 'n paar besonderhede ontleed, byvoorbeeld die betekenis van Hamlet se waansin, moet u u mening hieroor uitspreek, sowel as die mening van wetenskaplikes wat die oorspronklike teks, inligting oor waansin in die tyd van Shakespeare en die gebruike van die Elizabethaanse literatuur ondersoek het.
 2. 2 Besluit watter soort inligting u benodig. Dit sluit die formaat van die materiaal in. Hoe belangrik is die styl, plasing en die jaar van publikasie vir u tema? Benodig u opinies, feite, ontleding, navorsing of alles saam?
  • Dink aan die formaat van die materiaal. Waar is dit beter vir u om inligting te soek: in 'n boek, tydskrif of koerant? As u 'n mediese onderwerp ondersoek, moet u waarskynlik materiaal in 'n mediese joernaal soek. As u Hamlet ondersoek, sal u boeke en artikels in literêre publikasies benodig.
  • Oorweeg of dit nodig is om die nuutste inligting (soos mediese en wetenskaplike ontdekkings) te hê, of u kan bronne gebruik wat voor die negentigerjare geskryf is. As u na die geskiedenis gekyk het, benodig u spesifieke dokumente uit 'n sekere periode?
 3. 3 Voorlopige navorsing. As u begin, moet u 'n grondslag skep, 'n algemene idee van die studie. Dit sal u help om te verstaan ​​waarop u moet fokus. Bly by die bronne wat u 'n algemene idee van die werk gee.
  • As u 'n handboek van die kursus gebruik, sien die bibliografie aan die einde van die boek. Dit gee u 'n oorsig van die navorsingsmateriaal.
  • Kyk na bronne soos die Oxford Dictionary X (u onderwerp), of die Cambridge Handbook for X. Bronne soos handboeke en boeke (soos ensiklopedieë) kan u help om 'n algemene idee van iets te kry.
  • Maak kort aantekeninge oor die kwessies wat u interesseer, dan kan u uit hierdie aantekeninge kies wat u sal help om u onderwerp te openbaar.

Wat is navorsingsmetodes?

Dit is die eerste vraag wat bespreek word. Dus is navorsingsmetodes die stappe wat ons neem om ons doel te bereik. Dit is die maniere waarop ons die take kan oplos.

As gevolg van hul groot aantal is daar verskillende klassifikasie van navorsingsmetodes, onderverdelings in spesies, groeperings. In die eerste plek word hulle gewoonlik in twee kategorieë verdeel: universeel en privaat. Die eerste kategorie is van toepassing op alle kennisvertakkings, en die tweede word gekenmerk deur 'n nouer fokus en dek die metodes wat streng toegepas word in 'n spesifieke wetenskapsveld.

Ons sal die volgende indeling in meer besonderhede oorweeg en die soorte daarvan onderskei: empiries, teoreties, kwantitatief en kwalitatief. Vervolgens kyk ons ​​na die metodes wat van toepassing is op spesifieke terreine van kognisie: pedagogiek, sielkunde, sosiologie en andere.

'N Voorbeeld van 'n beskrywing van navorsingsmetodes in die inleiding van kursus- of tesisbestuur

Empiriese navorsingsmetodes

Hierdie siening is gebaseer op empiriese, dit wil sê sensoriese persepsie, sowel as meting met behulp van instrumente. Dit is 'n belangrike komponent van wetenskaplike navorsing op alle gebiede van biologie tot fisika, van sielkunde tot pedagogie. Dit help om die objektiewe wette te bepaal waarvolgens die verskynsels wat bestudeer word, voorkom.

Die empiriese navorsingsmetodes wat hieronder in vraestelle en in ander studentewerk gegee word, kan basies of universeel genoem word, omdat dit relevant is vir absoluut alle terreine van kognisie.

 • Die bestudering van 'n verskeidenheid inligtingsbronne. Dit is niks meer nie as 'n elementêre versameling van inligting, dit wil sê die fase van voorbereiding vir die skryf van 'n magistertesis of kwartaalvraestel. Die inligting waarop u staatmaak, kan uit boeke, pers, regshandelinge en uiteindelik op die internet geneem word. As u na inligting soek, moet daar onthou word dat nie alle vondse betroubaar is nie (veral op die internet), en as u inligting kies, moet u krities wees daarteen en let op die bevestiging en ooreenkoms van materiale uit verskillende bronne.
 • Ontleding van die inligting wat ontvang is. Dit is die stadium wat volg op die insameling van inligting. Dit is nie genoeg om net die regte materiaal te vind nie, u moet dit ook noukeurig ontleed, kyk na konsekwentheid, betroubaarheid en relevansie.
 • Waarneming. Hierdie metode is 'n gefokusde en oplettende persepsie van die verskynsel wat bestudeer word met die daaropvolgende versameling van inligting. Om te sien dat die waarneming die gewenste resultate het, is dit nodig om vooraf daarvoor voor te berei: stel 'n plan op, gee 'n uiteensetting van die faktore wat spesiale aandag benodig, bepaal die tydsberekening en objekte van waarneming, stel 'n tabel op wat u tydens die werk sal invul.
 • 'N Eksperiment. As waarneming meer 'n passiewe metode is om te ondersoek, word die eksperiment gekenmerk deur u lewenskragtige aktiwiteit. Om 'n eksperiment of reeks eksperimente uit te voer, skep u sekere voorwaardes waarin u die onderwerp van studie plaas. Vervolgens neem u die reaksie van die onderwerp waar en neem die resultate van die eksperimente in die vorm van 'n tabel, grafiek of diagram op.
 • Die opname. Hierdie metode help om dieper te ondersoek na die probleem wat bestudeer word, en stel spesifieke vrae aan die mense wat daarby betrokke is. Die opname word in drie variasies gebruik: dit is 'n onderhoud, 'n gesprek en 'n vraelys. Die eerste twee soorte is mondeling, en die laaste is geskryf. Nadat u die opname voltooi het, moet u die resultate duidelik formuleer in die vorm van teks, diagramme, tabelle of grafieke.

Teoretiese navorsingsmetodes

Die metodes om hierdie soort navorsing uit te voer is abstrak en veralgemeen. Dit help om die versamelde materiaal te sistematiseer vir die suksesvolle studie daarvan.

 • Analise. Om die materiaal beter te verstaan, is dit nodig om dit in komponenteenhede te ontbind en elk in detail te bestudeer. Dit is wat analise doen.
 • Sintese. Teenstand teen analise, wat nodig is om verskillende elemente in 'n geheel te kombineer. Ons gebruik hierdie metode om 'n algemene idee te kry van die verskynsel wat bestudeer word.
 • Simulasie. Om die onderwerp van navorsing breedvoerig te bestudeer, moet u dit soms in 'n spesiaal gemaakte model plaas.
 • Klassifikasie. Hierdie metode is soortgelyk aan analise, dit versprei slegs inligting op grond van vergelyking en verdeel dit in groepe gebaseer op gemeenskaplike kenmerke.
 • Aftrekking. In die beste tradisies van Sherlock Holmes, help hierdie metode om van die algemene na die spesifieke te beweeg. Hierdie oorgang is nuttig vir 'n dieper insig in die wese van die verskynsel wat bestudeer word.
 • Induksie. Hierdie metode is die teenkanting van afleiding, dit help om van 'n enkele geval na die bestudering van die hele verskynsel te beweeg.
 • Die analogie. Die beginsel van die werking daarvan is dat ons sekere ooreenkomste tussen verskillende verskynsels vind, en dan logiese gevolgtrekkings maak oor die feit dat ander kenmerke van hierdie verskynsels kan saamval.
 • Ekserpering. As ons van die aanskoulike eienskappe van die verskynsel wat bestudeer word, die aandag aftrek, kan ons die eienskappe identifiseer waaraan ons nie voorheen aandag gegee het nie.

'N Voorbeeld van 'n beskrywing van navorsingsmetodes in die inleiding van kwartaalvraestelle of proefskrifte in die Russiese taal

Kwantitatiewe navorsingsmetodes

Hierdie groep metodes help om verskynsels en prosesse te analiseer gebaseer op kwantitatiewe aanwysers.

 • Statistiese metodes is gerig op die aanvanklike versameling van kwantitatiewe data en hul verdere meting vir die bestudering van grootskaalse verskynsels. Die verkrygde kwantitatiewe eienskappe help om algemene patrone te identifiseer en willekeurige klein afwykings uit te skakel.
 • Bibliometriese metodes stel ons in staat om die struktuur, onderlinge verbinding en dinamika van die ontwikkeling van verskynsels in die dokumentasie- en inligtingsvelde te bestudeer. Dit is 'n telling van die aantal publikasies wat gemaak is, en inhoudanalise, en 'n aanhalingsindeks, d.w.s. bepaling van die verwysingsvolume van verskillende bronne. Op grond daarvan kan u die omkeerbaarheid van die bestudeerde dokumente, die mate van gebruik daarvan in verskillende kennisvelde, naspeur. Die inhoudanalise verdien spesiale vermelding, aangesien dit 'n belangrike rol speel in die bestudering van 'n groot hoeveelheid verskillende dokumente. Die essensie daarvan word verminder tot die berekening van semantiese eenhede, wat een of ander outeurs, werke en uitgawedatums van boeke kan word. Die resultaat van die studie met behulp van hierdie metode is inligting oor die belangstelling van die bevolking en die algemene vlak van hul inligtingskultuur.

'N Voorbeeld van 'n beskrywing van navorsingsmetodes in die inleiding van 'n kursus of tesis in literatuur

Kwalitatiewe navorsingsmetodes

Die metodes wat in hierdie groep gekombineer word, is daarop gemik om die kwalitatiewe eienskappe van die bestudeer verskynsels te identifiseer, sodat ons op grond daarvan die onderliggende meganismes van verskillende prosesse in die samelewing kan openbaar, insluitend die invloed van die media op die bewussyn van 'n individu of sekere kenmerke van die persepsie van inligting deur verskillende segmente van die bevolking. Die belangrikste toepassingsgebied van kwalitatiewe metodes is bemarking en sosiologiese navorsing.

Oorweeg die belangrikste metodes van hierdie groep.

 • In-diepte onderhoud. Anders as 'n gewone onderhoud, wat verwys na 'n empiriese siening, praat ons hier van 'n gesprek waar die kort antwoord “ja” of “nee” nie voldoende is nie, maar gedetailleerde, beredeneerde antwoorde nodig is. Dikwels word 'n in-diepte onderhoud gevoer in die vorm van 'n gratis gesprek in 'n informele omgewing volgens 'n vooraf opgestelde plan, en die doel daarvan is om die oortuigings, waardes en motivering van die respondente te bestudeer.
 • Deskundige onderhoud. Hierdie gesprek verskil van die diep analoog deurdat die deskundige wat bevoeg is op die gebied van belang optree as die respondent. Met kennis van die spesifieke aspekte van die fenomeen wat bestudeer word, spreek hy 'n waardevolle mening uit en dra hy aansienlik by tot wetenskaplike navorsing. In sulke gesprekke neem verteenwoordigers van die owerhede, universiteitswerkers, hoofde en werknemers van organisasies dikwels deel.
 • Fokusgroepbesprekings. Hier is die gesprek nie een vir een nie, maar met 'n fokusgroep wat bestaan ​​uit 10-15 respondente wat direk verband hou met die verskynsel wat bestudeer word. Tydens die bespreking deel die deelnemers hul persoonlike mening, ervaring en persepsie van die voorgestelde onderwerp, en op grond van hul stellings word 'n "portret" van 'n sosiale groep opgestel waartoe die samestelling van die fokusgroep behoort.

Metodes van pedagogiese navorsing

In die pedagogiek word navorsing onderneem met behulp van universele en spesifieke metodes wat nodig is om spesifieke pedagogiese verskynsels te bestudeer, asook om hul verwantskap en patrone te soek. Teoretiese metodes help om probleme te identifiseer, stel hipoteses voor en evalueer die versamelde materiaal vir navorsing, insluitend monografieë oor pedagogiek, historiese en pedagogiese dokumente, hulpmiddels en ander pedagogiese dokumente. Deur die literatuur oor die gekose onderwerp te bestudeer, vind ons watter probleme reeds opgelos is en wat steeds nie voldoende aangespreek word nie.

Benewens teoretiese, verwelkom pedagogiese navorsing ook empiriese metodes wat hulle aanvul met die spesifisiteit daarvan. Dus word waarneming hier 'n gefokusde en oplettende persepsie van pedagogiese verskynsels (meestal is dit gewone of oop lesse in skole). Vraestel en toetsing word dikwels op studente sowel as op die onderwyspersoneel toegepas om die wese van opvoedkundige prosesse te verstaan.

Onder die privaatmetodes wat slegs op pedagogiese navorsing verband hou, moet ons die studie van die resultate van studente se aktiwiteite (kontrole, onafhanklike, kreatiewe en grafiese werke) en die ontleding van pedagogiese dokumentasie (leerlinge se akademiese rekords, hul persoonlike lêers en mediese rekords) noem.

'N Voorbeeld van die opsomming van navorsingsmetodes in die inleiding van kursuswerk of tesis oor pedagogiek

Sosiologiese navorsingsmetodes

Sosiologiese studies is gebaseer op teoretiese en empiriese metodes, aangevul deur die spesifikasie van die vak. Oorweeg hoe dit in sosiologie getransformeer word.

 • Ontleding van verskillende bronne om die mees akkurate inligting te bekom. Hier word boeke en manuskripte, video's, klank- en statistiese gegewens bestudeer. Een van die soorte van hierdie metode is inhoudsanalise, wat die kwalitatiewe faktore van die bestudeerde bronne omskakel in hul kwantitatiewe eienskappe.
 • Sosiologiese waarneming. Met behulp van hierdie metode word sosiologiese gegewens versamel deur die verskynsel direk in die normale, natuurlike omstandighede te bestudeer. Afhangend van die doel van die waarneming, kan dit beheer of onbeheerbaar wees, laboratorium of veld, ingesluit of nie ingesluit nie.
 • Ondervraging, wat op hierdie gebied verander na 'n sosiologiese opname. Respondente word gevra om 'n vraelys in te vul, waarop die navorser vervolgens 'n verskeidenheid sosiale inligting ontvang.
 • Onderhoud, dit wil sê 'n mondelinge meningspeiling. In die loop van 'n direkte gesprek tussen die navorser en die respondent word persoonlike sielkundige verhoudings tot stand gebring wat nie net bydra tot die antwoorde op die gestelde vrae nie, maar ook tot die studie van die emosionele reaksie van die respondente daarop.
 • Sosiale eksperiment - die studie van 'n sosiale proses in kunsmatige toestande. Dit word uitgevoer om die voorgestelde hipotese te toets en om maniere te toets om verwante prosesse te beheer.

'N Voorbeeld van die toekenning van navorsingsmetodes in die inleiding van kursusse of tesis in sosiologie

Sielkundige navorsingsmetodes

Navorsingsmetodes in sielkunde - Dit is algemene wetenskaplike empiriese en teoretiese, sowel as privaat, nou gefokus. Die navorsing is meestal afhanklik van gewysigde waarneming en eksperiment.

Waarneming in sielkunde is die studie van geestelike aktiwiteit deur fisiologiese prosesse van belangstelling en gedragshandelinge te registreer. Hierdie oudste metode is effektief in die eerste stappe om die probleem te bestudeer, want dit help om die belangrike faktore van die bestudeerde prosesse vooraf te bepaal. Die onderwerp van waarneming in die sielkunde kan funksies wees van menslike gedrag, insluitend verbale (inhoud, duur, frekwensie van spraakhandelinge) en nie-verbaal (uitdrukking van die gesig en liggaam, gebare).

Waarneming word onderskei deur 'n sekere passiwiteit van die navorser, en dit is nie altyd gerieflik nie. Daarom word 'n eksperiment gebruik vir 'n meer intensiewe en diepgaande studie van geestelike prosesse van belang, wat in die sielkundige konteks 'n gesamentlike aktiwiteit is van 'n navorser en 'n proefpersoon (of verskeie vakke). Die eksperimenterder skep kunsmatig die nodige voorwaardes waarteen die bestudeerde verskynsels na sy mening die duidelikste sal manifesteer. As waarneming 'n passiewe navorsingsmetode is, is die eksperiment aktief, omdat die navorser tree aktief in tydens die studie, verander die voorwaardes vir die implementering daarvan.

'N Voorbeeld van die lys van navorsingsmetodes in die bekendstelling van kwartaal- of diplomastudie in sielkunde

Daarom het ons na verskillende navorsingsmetodes gekyk wat nie net in die inleiding van 'n proefskrif of kwartaalverwysing genoem kan word nie, maar ook aktiewe toepassing in die praktyk.

Moenie misloop nie

Verduideliking van die blok, die lettertipe is kleiner as die belangrikste een, kan afwesig wees.

Die naam van die skakel kan in verskillende reëls wees, en 'n verduideliking van die skakel kan ontbreek. En kan teenwoordig wees. Die skakel is nie. Terloops, ek wonder - hoekom? Daar kan verskillende skakels wees, en die uiteensetting van die skakel kan afwesig wees. En kan teenwoordig wees. Die skakel is nie. Terloops, ek wonder - hoekom?

Aanlyn afrekenprogram: hoe om die regte sagteware te kies

Lees in hierdie artikel hoe u 'n program vir die aanlynkassier kan kies.

© 2019 www.business.ru is 'n wonderlike portaal vir klein ondernemings.

Stigter van die media - LLC KFC "Aktion"

Hoofredakteur: Tatyana Kutuzova. E-pos: [email protected]
Старший редактор: Андрей Овсянников. E-mail: [email protected]
Шеф-редактор: Анастасия Арутюнова. E-mail: [email protected], [email protected]

Телефон редакции: 8 (495) 280-18-59

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) Регистрационный номер: Эл № ФС77-72719 от 23.04.2018

Все права защищены. Die volledige of gedeeltelike kopiëring van materiaal op die webwerf is slegs met die skriftelike toestemming van die redaksiekantoor van "Business.ru" moontlik. Inbreuk op kopiereg hou aanspreeklikheid in ooreenstemming met die wetgewing van die Russiese Federasie.

Pin
Send
Share
Send
Send