Nuttige wenke

Reswaarde

Pin
Send
Share
Send
Send


'N Ekonoom wat die woord geld hoor, verteenwoordig masjiene, hulpbronne en selfs mense. Inderdaad, kapitaal kan baie vorme aanneem: voorrade, produksiemiddele, arbeid. Daarbenewens is daar 'n groot aantal metodes vir die boekhouding daarvan. Wat is die boekwaarde van bates, waar kan ek dit in die balansstaat sien, en hoe vergelyk dit met die boekwaarde van vaste bates?

Wat is die boekwaarde van vaste bates?

Inligting oor die drawaarde van vaste bates kan verkry word deur na lyn 1600 van die balansstaat (BB) te kyk.

Alle bates word in twee soorte verdeel: bedryfs- en nie-bedryfsbates.

 1. Bedryfskapitaal dit is die eiendom van die onderneming en dra die waarde daarvan volledig na die goedere geproduseer vir een van sy omset.
 2. Nie-bedryfsbates - dit is al die eiendom van die onderneming, winsgewend, wat aan die produksie deelneem tydens verskeie omwentelinge van bedryfsbates. Terloops, vaste bates is deel van die onderneming se bates.

Die drawaarde van vaste bates van die onderneming is dus gelyk aan die som van bedryfsbates en bedryfsbates.

Die drawaarde van vaste kapitaal word by die drabedrag van die bates van die onderneming ingesluit.

Die boekwaarde van bates: hoe om te bereken en waar om hierdie aanwyser in die balansstaat te sien?

Die boekprys van kapitaal van die onderneming word bereken as die som van bedryfskapitaal en nie-bedryfskapitaal:

waar:

 • Ma - die balansstaatwaarde van die kapitaal van die onderneming
 • Die drawaarde van bedryfsbates
 • Sv - drawaarde van bedryfsbates

Hoe kan ek geld verdien op Instagram? Stap-vir-stap-instruksies word in die publikasie as verwysing verskaf.

Die drabedrag van die bates is:

Sat = Co + Cb = 300,000 p. + 700 000 p. = 1 000 000 p.

waar:

Ma - die balansstaatwaarde van die bates van die onderneming

Ko - waarde van bedryfsbates

St - die waarde van nie-bedryfsbates.

'N Monstersertifikaat van die drawaarde van vaste bates van die onderneming.

Laat die onderneming "B" bedryfsbates van 200.000 p. Hê, en nie-bedryfsopbrengste - 500.000 p. Die drawaarde van die fondse van die onderneming "B" sal gelyk wees aan die som van bedryfsbates en bedryfsbates:

200 000 p. + 500 000 p. = 700,000

Op hierdie manier die balanswaarde van die fondse van die onderneming "B" sal gelyk wees aan 700 000 p.

Watter voorwerpe het die reswaarde?

Op grond van die naam vorm die reswaarde van 'n bate 'n deel van die waarde daarvan, wat op 'n sekere tydstip oorgebly het by so 'n bate wat nie verlore gaan nie weens fisiese en morele waardevermindering, sowel as die gebruiksduur van die bate. Oor die algemeen word die term “reswaarde” toegepas op afskryfbare bates, dit wil sê op vaste bates (vaste bates) en ontasbare bates (ontasbare bates). Daarom word die berekening van die reswaarde van 'n motor vir 'n sekere datum volgens die formule byvoorbeeld gemaak:

OS = P (B) C - A

waar OS die reswaarde van die masjien is,

P (B) C - die aanvanklike (vervangende) koste van die motor,

A - waardevermindering toegeval op die motor ten tyde van die bepaling van die reswaarde.

Alhoewel, natuurlik, selfs al word die bate of die ontasbare bate nie afgeskryf nie, kan die reswaarde daarvan ook bepaal word. Per slot van rekening, aangesien waardevermindering nul is, sal die reswaarde eenvoudig ooreenstem met die oorspronklike of vervangingswaarde.

Netto boekwaarde

Onthou dat die balansstaat opgestel is in 'n netto aanslag (paragraaf 35 van PBU 4/99). Dit beteken veral dat die voorwerpe van vaste bates en ontasbare bates daarin teen die reswaarde getoon word. Daarom word die res- en boekwaarde van bates gewoonlik as ekwivalente konsepte beskou. Alhoewel 'n tautologie soos 'res boekwaarde', 'n soort 'olie-olie', ook soms gebruik word.

Vir statistiese doeleindes kan die reswaarde, byvoorbeeld, van vaste bates, nie net gevind word deur waardevermindering van hul aanvanklike (vervangende) koste af te trek nie, maar ook deur die waardevermindering te verminder met die bedrag van waardevermindering op die balansstaat (Orde van die Federale Staatsstatistiekdiens gedateer 26 Junie 2017 No. 428 ).

Die reswaarde-aanwyser word in sommige gevalle gebruik om die waardeverminderingsbedrae van vaste bates en ontasbare bates in rekeningkunde en belastingrekening te bepaal. In die berekening van waardeverminderingsaftrekkings in 'n aparte materiaal, sal ons in meer besonderhede ons eie “reswaarde-metode” beskryf.

Die prosedure vir die berekening van die drawaarde van vaste bates

Vaste kapitaal is die eiendom van die onderneming wat wins maak en in 'n betreklik onveranderde vorm aan meer as die 1ste produksiesiklus deelneem (waardevermindering uitgesluit).

Die boekwaarde van vaste bates is die geldwaarde van alle vaste bates volgens boekhouding. Waarom is die frase “boekhouding” hier aanwesig?

Hoeveel u op YouTube verdien vir 1000 kyke en hoe om geld op u kanaal te verdien, kan u in ons nuwe artikel hier vind.

Skema: Wat is die boekwaarde?

In boekhouding kan 'n voorwerp op verskillende maniere waardeer word. Om hierdie rede is dit belangrik dat toerusting byvoorbeeld volgens die een of ander rekeningkundige metode op die balansstaat van die onderneming vertoon word. Dit is te danke aan die besonderhede van entrepreneurskap.

Om te verstaan ​​hoe die boekwaarde bereken word, is dit nodig om verskillende kategorieë in te stel.

Die aanvanklike uitdrukking van vaste kapitaal is 'n stel koste wat 'n entrepreneur ly, bevat die koste van:

 • Bateverkryging
 • Dit is vervoer
 • Die installasie daarvan
 • Ander doeleindes verbonde aan die werking van die produksiemiddele.

Wat is winsgewendheid en hoe om die winsgewendheid van die onderneming self te bereken, kan u die skakel lees.

Daar is 'n aantal tipes rekeningkundige beleid (metodologieë vir die boekhouding van ondernemingsbates). Met rekeningkundige beleid gebaseer op oorspronklike prys van die rekeningkundige objek word aanvaar dat die bate regdeur die boekhouding in ag geneem word as die verskil van die aanvangskoste en die waardevermindering van die vaste bate (waardevermindering).

Die rekeningkundige beleid, waarvan die hoofbeginsel herwaardering is, impliseer dat die entrepreneur gereeld hul vaste bates met behulp van kundiges sal herevalueer.

Die volgende kategorie, wat ingestel moet word om ten volle te verstaan ​​wat die balansuitdrukking van vaste kapitaal is, is nou verweef met die tipe rekeningkundige raming, gebaseer op gereelde herwaardasie van vaste kapitaal.

Wat is die verantwoordelikheid van die hoofrekenmeester sedert 2016 en watter veranderinge in die wetgewing hierdie jaar plaasgevind het, kan u hier lees.

Die drabedrag van vaste eiendom, aanleg en toerusting kan bereken word teen historiese koste en vervangingskoste. Die keuse van die metode hang af van wanneer die herwaardasie van vaste bates uitgevoer is.

Die skema vir die berekening van die gemiddelde jaarlikse boekwaarde van vaste bates.

As die herwaardering na die ingebruikneming van die hoofbate uitgevoer is, word dit teen die vervangingskoste, indien vantevore, teen die aanvanklike koste verantwoord. Wat as die vaste bate reeds gebruik is en dit op die balansstaat van die onderneming die eerste keer sal wees?

Die uitdrukking van drawaarde van vaste kapitaal is gelyk aan die som van al die aanvangs- en vervangingskoste van vaste bates van die onderneming.

Soms word vervangingskoste bereken op grond van nie aanvangskoste nie ('n aanwyser word bereken wat aantoon hoe die prys van die produksiemiddele verander het, en dan word dit vermenigvuldig met die aanvangskoste van die bate), maar met die reswaarde. By die keuse maak hulle staat op die besonderhede van 'n spesifieke onderneming en die huidige belastingkoerse.

'N Voorbeeld van 'n sakeplan met berekeninge en stap-vir-stap-instruksies vir die voorbereiding daarvan is in hierdie artikel.

Laat die maatskappy "Voorkeur" 'n masjien A hê wat gekoop word vir 100 000 p. (insluitend winsbelasting). Die koste van vervoer beloop 8.000 p., Die installasie - 6.000 p., Ander koste - 3.000 p. Herwaardasie van vaste bates is uitgevoer.

Daarna het die onderneming masjien B gekoop, waarvan die aankoopkostes 60.000 roebels beloop. (insluitend winsbelasting), vir vervoer - 7.000 roebels, vir installasie - 5.000 roebels, en ander uitgawes het 1.500 roebels beloop.

Sedert die aankoop van masjien A het die waarde daarvan met 20% gedaal. Op grond van die gegewens word die boekwaarde van vaste bates vir hierdie situasie bereken. Masjien A is in gebruik geneem voor die herwaardasie, dit moet op die balansstaat teen vervangingskoste verantwoord word.

Sv = (Zn + Zper + Zm + Id) * Kmi,

waar:

 • Sv - vervangingskoste
 • Зп - aankoopkoste
 • Zper - die koste van die vervoer van produksiemiddele
 • Zm - installasiekoste
 • Eid - ander koste
 • Kmi - die koëffisiënt van veroudering (die koëffisiënt van veroudering in hierdie geval is die vermindering in die koste van die masjien, as 'n koste-uitdrukking van veroudering)

Met die formule kry ons:

(100.000 p. + 8.000 p. + 6.000 p. + 3.000 p.) * 0,8 = 93 600 bl. (aangesien die prys met 20% gedaal het, is die huidige prys: 1 minus 0,2 - 0,8 van die aanvanklike koste).

Masjien B is na herwaardering in gebruik geneem, daarom word die drawaarde daarvan bereken as die aanvanklike een, wat deur die formule bereken word:

waar:

 • Sperv - aanvangskoste
 • Zp - die koste om 'n masjien te koop
 • Зт - vervoerkoste van die masjien
 • Zu - die koste van die installering van die masjien
 • Zpr - ander koste

gelyk aan: 60 000 p. + 7 000 p. + 5.000 p. + 1.500 p. = 73 500 bl.

Die uitdrukking van drawaarde van vaste kapitaal in hierdie situasie is gelyk aan die som van die drabedrae van masjien A en masjien B:

93 600 bl. + 73 500 bl. = 167 100

Die drawaarde van vaste bates van die maatskappy "Advantage" is dus 167 100 p.

Laat die onderneming "G" 'n masjien A hê wat gekoop word vir 250 000 p. (insluitend winsbelasting). Die koste vir die vervoer van die masjien beloop 7.000 roebels, vir installasie - 5.000 roebels, ander koste beloop 2.500. Sedert die verkryging van die masjien het die koste met 15% gestyg. Die herwaardasie van vaste bates is uitgevoer.

Masjien A is voor herwaardering in gebruik geneem, daarom word die koste daarvan bereken as herstel, wat deur die formule bereken word:

waar:

 • Sv - vervangingskoste
 • Zp - die koste om 'n masjien te koop
 • Zt - die koste van die vervoer van die masjien
 • Zu - die koste van die installering van die masjien
 • Zpr - ander uitgawes
 • Kmi - die koëffisiënt van veroudering van die masjien,

is gelyk aan:

(250.000 p. + 7.000 p. + 5.000 p. + 2.500 p.) * 1.15 = 304 175 p. (In hierdie geval het die prysstyging die waardevermindering oorskry, dus was die waardeverminderingskoëffisiënt volgens die proporsionele reëls: 1 + 0,15 = 1,15).

Masjien B is na herwaardasie gekoop, daarom word die drabedrag daarvan bereken as die aanvanklike een, wat soos volg bereken word:

waar:

 • Sperv - aanvangskoste
 • Зп - aankoopkoste
 • Zper - vervoerkoste
 • Зм - installasiekoste
 • Eid - ander koste

is gelyk aan:

150 000 p. + 4500 p. + 3.500 p. + 2.000 p. = 160 000 p.

Die drawaarde van vaste bates, wat in hierdie situasie gelykstaande is aan die som van die vervangingskoste van masjien A en die aanvangskoste van masjien B, is: 304 175 bl. + 160 000 p. = 464 175 bl.

Vind hier uit watter aanspreeklikheid hiervoor voorsiening gemaak word vir belastingontduiking deur 'n regspersoon.

Wat is 'n balansstaat? U kan die ontleding van die balansstaat met behulp van die voorbeeld van Apple in die volgende video kyk:

Is dit moontlik om die bedryfstelsel onder die reswaarde te verkoop?

Die huidige wetgewing verbied nie die verkoop van vaste bates goedkoper as die reswaarde nie. Die boekhouding van so 'n onderneming as geheel verskil ook nie van die verkoop van vaste bates met wins nie.

Die inkomste uit die verkoop van 'n bate van die bedryfstelsel moet dus soos volg weerspieël word (Bevel van die Ministerie van Finansies van 31 Oktober 2000 No. 94n):

Die debiet van rekening 62 “Skikkings met kopers en kliënte” - Krediet van rekening 91 “Ander inkomste en uitgawes”, subrekening “Ander inkomste”

En as die reswaarde van die masjien byvoorbeeld afgeskryf word, sal die plasing tydens die verkoop soos volg wees:

Die debiet van rekening 91, subrekening “Ander uitgawes” - Kredietrekening 01 “Vaste bates”

Uiteraard word die reswaarde van die krediet van rekening 01 afgetrek, want voor die sluit van rekening 01 vir die bate wat verkoop word, moet die waardevermindering daarop ook afgetrek word:

Die debiet van rekening 02 “Waardevermindering van vaste bates” - Kredietrekening 01.

By die verkoop van vaste bates onder die reswaarde word belastingvergoeding op 'n spesiale manier weerspieël. Dit word eweredig erken in ander uitgawes vir die oorblywende lewensduur van so 'n bate ten tyde van die verkoop (klousule 3 van artikel 268 van die Belastingkode van die Russiese Federasie).

Drabedrag van die eiendom

Drawaarde is die prys van bates waarteen dit in die onderneming se balansstaat aangeteken word. Gevolglik is die drawaarde van vaste bates hul reswaarde, waarteen dit in boekhouding opgeteken word.

U kan leer oor die prosedure vir die berekening van die reswaarde van bates uit ons artikel "Hoe om die reswaarde van vaste bates te bepaal".

Drabedrag OS - funksies

Die boekwaarde val amper nooit saam met die waarde van die eiendom wat deur die mark bepaal word nie, aangesien die meganismes om dit te bepaal baie verskil. Anders as die mark, waar die mededingingsfaktor van groot belang is, word die boekwaarde van eiendom gevorm deur al die werklike uitgawes van die onderneming vir die konstruksie, verkryging of vervaardiging van vaste eiendom op te tel.

Hoe word die gemiddelde boekwaarde van vaste bates bereken?

As ons in gedagte hou dat die boekwaarde van vaste bates hul reswaarde is, kan ons die formule aflei:

BSos = PSos am,

BSOS is die drawaarde van vaste bates,

PSos - aanvanklike verkrygingsprys,

Opgehoopte waardevermindering vir die periode van bedryf.

Afhangend van die doelstellings, is daar twee formules van die gemiddelde jaarlikse boekwaarde van vaste bates. Vir finansiële ontleding word data uit die onderneming se balansstaat gebruik. In hierdie geval word die gemiddelde statistiese formule gebruik om die gemiddelde jaarlikse waarde (BSos (sg)) te bereken:

BSos (sg) = (BSos (ng) + BSos (kg)) / 2,

BSos (ng) - boekwaarde aan die begin van die jaar,

BSos (kg) - boekwaarde aan die einde van die jaar.

Vir belastingdoeleindes moet u hou by die formule wat in paragraaf 4 van art. 376 van die belastingkode. Gebaseer op die inhoud van paragraaf. 2 van hierdie paragraaf word die formule vir die bepaling van die gemiddelde jaarlikse boekwaarde van BSos (sg) eiendom vir 2015 soos volg aangebied:

BSOS (sg) = (OSOS op 01/01/2015 + OSOS op 01/01/2015 + ... + OSOS op 12/01/2015 + OSOS op 31/31/2015) / (12 + 1),

OSOS op ... - die reswaarde van vaste bates op 'n spesifieke datum.

Drabedrag van toerusting

Om die boekwaarde van toerusting te bepaal, moet u kyk na watter prys dit op die organisasie se balansstaat is. Hierdie waarde word gevorm deur die hoeveelheid opgehoopte waardevermindering af te trek van die aanvanklike koopprys van die toerusting vir die periode na die ingebruikneming daarvan.

Slegs toerusting wat aan die onderneming behoort en wat dit vir wins gebruik, word as afskryfbaar beskou. Die voorvereiste vir die klassifikasie van toerusting as afskryfbaar is die aanvanklike prys, wat nie minder as 100 000 roebels moet wees nie (klousule 1, artikel 256 van die belastingkode).

U kan meer leer oor waardevermindering uit ons artikel "Wat is die beste metode om waardevermindering in belastingrekeningkunde te bereken?".

Boekwaarde van die onderneming

Die bepaling van die boekwaarde van die onderneming self is nodig om die doeltreffendheid van sy sakebedrywighede te bepaal. Hiervoor word 'n verslagdokument saamgestel as 'n balansstaat wat bestaan ​​uit bates / laste.

Op grond hiervan moet die boekwaarde van die onderneming verstaan ​​word as die totale waarde van sy netto bates, wat bereken word deur alle skuldverpligtinge van die totale bates af te trek.

Die drawaarde van vaste bates - hierdie belangrike finansiële aanwyser - moet slegs as hul rekeningkundige prys beskou word. Die boekprys het niks met die markwaarde van bates te doen nie en speel 'n heel ander rol.

Pin
Send
Share
Send
Send