Nuttige wenke

Voorbeelde van aanbevelingsbriewe

Pin
Send
Share
Send
Send


aanbeveling of soos dit ook genoem word aanbevelingsbrief - Dit is 'n tipe dokument wat die professionele eienskappe van 'n persoon beskryf.

 • inligting oor sy vaardighede, die vermoë om take op te los,
 • kommunikeer met werkskollegas, kliënte, vennote,
 • leervermoë
 • prestasies, suksesse en dergelike.

Soms pas die voormalige werknemer se persoonlike eienskappe in, maar slegs die wat direk verband hou met die werksfunksies wat verrig word.

Die aanbeveling stel mense dikwels in staat om binne 'n betreklike kort tydjie 'n goeie, goed betaalde werk te vind, mits dit positief is.

Wie gee 'n aanbeveling

'N Aanbevelingsbrief word altyd namens die vorige werkgewer geskryf.

Verder is die direkte direkteur, byvoorbeeld die hoof van 'n strukturele eenheid, departement, werkswinkel, perseel, direk betrokke by die voorbereiding van die dokument.

Soms val die vorming van aanbevelings op die skouers van 'n spesialis in personeel, die sekretaris van die organisasie, of die direkteur self (in klein ondernemings). In elk geval moet dit iemand wees wat vertroud is met iemand wat 'n aanbeveling benodig, of ten minste genoeg is om die objektiefste, voldoende en billike beskrywing te gee.

As die aanbeveling deur 'n gewone werknemer van die onderneming geskryf word, moet dit onderteken word deur 'n werknemer wat in 'n hoër posisie staan ​​- slegs as aan hierdie voorwaarde voldoen word, sal die aanbeveling voldoende gewig en soliditeit hê in die oë van die persoon vir wie dit bedoel is.

Wat u moet doen om 'n dokument te kry

Om 'n aanbeveling van die werkgewer te ontvang, is dit nodig om 'n ooreenstemmende verklaring in die naam van die direkteur van die onderneming of een van sy verteenwoordigers te skryf, waarin u u versoek kortliks en korrek moet uitspreek.

Dit neem gewoonlik nie meer as drie dae om sulke aansoeke te hersien en aanbevelings te gee nie.

Moet die werkgewer 'n aanbeveling aan die werknemer gee?

Die arbeidswetgewing van Rusland sê nêrens dat die werkgewer enige raad aan sy voormalige werknemer moet gee nie.

Dit beteken dat die gee van 'n aanbevelingsbrief aan 'n werknemer die eksklusiewe reg van die werkgewer is, en nie sy plig nie.

Om dus nie die geleentheid te ontneem om 'n aanbeveling te ontvang nie, is dit noodsaaklik om goeie betrekkinge met die werkgewer en kollegas te handhaaf - dit sal u nie net die nodige dokument betyds laat ontvang nie, maar ook in 'n sekere mate die teenwoordigheid van positiewe terugvoer daarin waarborg.

Het die maatskappy die reg om 'n aanbeveling te eis tydens die verhuring

Sowel as die verskaffing van 'n aanbevelingsbrief, is die vereiste daarvan die wil van die werkgewer. As 'n verteenwoordiger van die organisasie, terwyl hy in diens is, daarop aandring om hierdie dokument te verskaf, is dit geen punt om met hom te stry nie, is dit beter om u krag daaraan te bestee om die nodige papier op te kikker.

As u 'n positiewe eienskap van die vorige werkplek (of selfs verskeie) bied, sal dit die kanse dat die gewenste plek verkry word, aansienlik verhoog.

Hoe om 'n aanbevelingsbrief te skryf

Aangesien die wet nie van die werkgewer vereis om aanstellingsbriewe aan hul werknemers te skryf nie, beteken dit dat daar geen gestandaardiseerde standaard vir hulle is nie. Dit wil sê dat verteenwoordigers van ondernemings en organisasies 'n dokument in enige vorm kan opstel.

Dit is belangrik om slegs enkele voorwaardes in ag te neem, veral dat die aanbeveling in sy vorm en struktuur ooreenstem met die reëls van kantoorwerk, en in terme van inhoud en teks - aan die reëls van die Russiese taal. Die dokument moet voldoende ruim en bondig wees, streng in wese, sonder vae bewoording, spesiale terme en onbeskofte uitdrukkings.

Die aanbeveling moet die volgende insluit:

 • naam van die werkgewende organisasie namens wie die dokument opgestel is,
 • posisie en naam van die persoon wat die aanbeveling direk gee,
 • die kenmerk self - hier moet slegs die sake- en professionele eienskappe van die werknemer, sy sukses in die werkplek, ens. aangedui word.
 • inligting oor waarom 'n persoon uit hierdie werkplek ontslaan is.

In die aanbeveling is dit toelaatbaar om die toekomstige werkgewer wense te gee oor onder watter omstandighede en in watter poste dit die beste is om die werk van hierdie aansoeker te gebruik.

Indien verkies, kan enige bykomende dokumente by die aanbeveling aangeheg word: afskrifte van prestasiesertifikate, oorwinnings, ens.

Wat moet nie in die aanbevelings geskryf word nie

Ondanks die feit dat die voorbereiding van die aanbeveling tot die werkgewer se beskikking is, moet u by die skryf van die werkgewer by sekere reëls hou en sekere dinge vermy.

U moet veral probeer om nie negatiewe, onbevooroordeelde terugvoering te gee nie (dit wil sê dat die skryf van dit natuurlik nie verbode is nie, maar slegs as daar bewyse en bevestiging is, byvoorbeeld skriftelike bewyse van dissiplinêre sanksies, ens.), maar dit moet onmiddellik in gedagte gehou word dat dit onwaarskynlik is dat so 'n dokument ooit vir die beoogde doel gebruik sal word.

Onakkurate, ongeverifieerde of bewustelik vals inligting moet nie by die aanbeveling ingesluit word nie - die bekendmaking van sulke feite sal die reputasie nie net benadeel van die persoon aan wie die dokument uitgereik is nie, maar ook van die persoon wat dit uitgereik het.

Hoe om 'n aanbeveling te maak

Die aanbeveling kan op die briefhoof van die onderneming geskryf word (dit gee 'n meer soliede, betekenisvolle voorkoms) of op 'n gewone A4-blad, met die hand of op 'n rekenaar. Dit is nie nodig om die vorm met 'n seël te bevestig nie.

Die belangrikste voorwaarde is dat die dokument 'n 'lewendige' handtekening bevat van die oorsprong daarvan.

Gewoonlik gedoen een eksemplaar aanbevelings, en indien nodig, word die gewaarmerkte afskrifte daarvan gemaak.

Dokumentstruktuur

In wese is 'n aanbevelingsbrief 'n gewone sakedokument. Daarom is die samestelling daarvan onderworpe aan algemene reëls. Op grond van die naam self, word so 'n dokument skriftelik uitgevoer. In beginsel kan een voorbeeld van aanbevelingsbriewe vir verskillende geleenthede ontwikkel word. Dan bly dit net om enkele punte rakende die geadresseerde en die besonderhede van die aangebied inligting uit te klaar.

Elke voorbeeld van aanbevelingsbriewe het 'n standaardstruktuur. Dit bevat gewoonlik die volgende verpligte items:

 1. Titel (naam) van die dokument.
 2. Kort inligting oor die werkgewer met die bevestiging dat 'n burger vir 'n sekere tydperk 'n spesifieke posisie by hom beklee het.
 3. Die lys van pligte. Dit is wenslik dat dit so gedetailleerd moontlik is. Dit sal help om die professionele vaardighede en vaardighede van die kandidaat beter te beoordeel.
 4. Lys van die werknemer se sake- en persoonlike eienskappe wat hy op die vorige werkplek getoon het.
 5. Beskrywing van sy professionele prestasies.
 6. Die rede vir die ontslag.
 7. Aanbevelings vir die toekomstige werkgewer.
 8. Besonderhede van die samesteller van die aanbevelingsbrief met die verpligte aanduiding van kontakbesonderhede. Dit is nodig indien u die gegewe inligting moet uitklaar.
 9. Datum van samestelling van die dokument.

Die lys van items kan na goeddunke verhoog word, aangesien die wet nie 'n spesifieke vorm van so 'n dokument bepaal nie.

Nuttige wenke

Om die voorbeeld van die aanbevelingsbriewe die mees volledige en korrekte te maak, is dit die moeite werd om verskeie nuttige wenke te oorweeg:

Moet nie frases soos aan diens doen soos “die werknemer het lofwaardige inisiatief nie” of “die werknemer het tydens sy werk homself as verantwoordelik en uitvoerend bewys”. Dit is enige persoon wat reeds in sy CV aangedui het. Dit is beter om in 'n brief sy spesifieke optrede en prestasies aan te toon en dit met syfers te rugsteun.

Oor die algemeen wil die nuwe werkgewer in so 'n dokument die antwoorde op slegs drie hoofvrae sien:

 • wat is die sterk punte van die kandidaat,
 • watter voordeel kan hy bring
 • die rede waarom hy sy vorige werk moes verlaat.

Dit is raadsaam om die hele teks van die brief op een bladsy te pas. Dit sal die moontlikheid van bedrog deur die aansoeker uitskakel.

Die inligting wat aangebied word, moet waar wees om 'n ongemaklike situasie te vermy wanneer iemand dit wil ondersoek.

As 'n persoon vir altyd gewys het dat hy 'n middelmatige en ongeïnisieerde werknemer is, is dit beter om te weier om 'n aanbevelingsbrief vir hom te skryf.

As u al die bogenoemde in ag neem, sal die dokument beide die voormalige werknemer en sy nuwe werkgewer help.

Waaruit 'n aanbevelingsbrief bestaan

Tans is so 'n dokument nie wydverspreid in die praktyk van besigheidskorrespondensie tussen firmas of regeringsinstansies om te beweer dat daar sekere standaarde bestaan ​​vir die samestelling daarvan. Van al die dokumente, saam met 'n CV, kan 'n aanbevelingsbrief toegeskryf word aan die kreatiefste van aarddaarom is dit wenslik om dit op te maak in toestande van voldoende tyd en nie haastig nie. Boonop is die sielkundige houding belangrik - hoe beter die teks uitgedink en gevoel word, hoe meer dit die werklike prestasies van die werknemer weerspieël, hoe meer voordeel kan hy inhou.

Dit word aanvanklik saamgestel as 'n positiewe oorsig van 'n uitgebreide aard, wat toegewy is aan:

 • werknemer (in die meeste gevalle)
 • die hele organisasie of sy departement.

Die aanbevelingsbrief (dit word dikwels 'n begeleidende brief genoem) bestaan ​​uit die volgende afdelings:

 1. 'N Opskrif wat die volle naam van die organisasie, die besonderhede, kontakpersone en ook (indien beskikbaar) sy logo aandui - meestal het ondernemings briefhoofde waarop alle amptelike korrespondensie gedruk is, met inbegrip van aanbevelingsbriewe aan werknemers op grond van vasgestelde patrone.
 2. Van, naam, patroniem, kontakbesonderhede en posisie van die persoon aan wie die aanbeveling gegee word.
 3. Die inleidende gedeelte, wat aandui in watter tydperk en in watter posisie die werknemer in die onderneming gewerk het (skakels na die toepaslike interne reguleringsdokumente word gegee - bestellings).

VOORBEELD. Lagutina Angelika Viktorovna het 4 jaar by Aldi LLC gewerk (van 212 tot November 2016). Aanvanklik is sy as verkoopsbestuurder goedgekeur, en in September 2015 is sy oorgeplaas na die pos van adjunkhoof van die verkoopsafdeling in verband met die pligsgetroue uitvoering van haar pligte en die voortdurende uitvoering van die verkoopsplan (bestelnr. ABV-32 van 09/05/2015).

 1. Inligting oor die persoon of onderneming, die departement waaraan die aanbeveling gegee word. Vir 'n werknemer word persoonlike gegewens hier gegee (opleiding, werkervaring, kwalifikasies, persoonlike en professionele eienskappe wat hom in staat gestel het om konkrete sukses te behaal). Dit beskryf ook die pligte van die werknemer, aan projekte waaraan hy deelgeneem het, ook op eie inisiatief.

Die hele tyd het die werknemer homself uitsluitlik van die goeie kant gewys. Lagutina was verantwoordelik in die verkoopsafdeling vir die implementering van verkoopteikens vir die tydperk wat deur interne regulasies vasgestel is: maand, kwartaal en jaar. Selfs tydens die moeilike ekonomiese situasie in die segment, het die werknemer homself bewys dat hy 'n effektiewe bestuurder was wat daarin geslaag het om die regte oplossings in ongewone situasies te vind.

Tydens sy werk is die verkoopsplan deurentyd gemiddeld 25% oorskry, waarin die bestuur van die departement en die maatskappy eerstens die persoonlike verdienste van die werknemer sien. Lagutina het bewys dat sy die vermoë het om aan interne standaarde en regulasies akkuraat te voldoen. Daar was geen feite oor die laat oortreding van die arbeidsdissipline nie.

Lagutina het 'n hoër professionele opleiding in die spesialiteit “Organisasiebestuur (2008), het aan vele seminare deelgeneem om die omset in ons onderneming te verhoog, waaroor sy die ooreenstemmende sertifikate het. Sy praat Engels op intermediêre vlak, dus is sy in Augustus 2014 gestuur om ons maatskappy te verteenwoordig tydens 'n vergadering met buitelandse (Kanadese en Finse) verskaffers, wat ook relevante stawende dokumente het.

 1. Redes vir ontslag. In die reël gee die onderneming gewillig aanbevelings aan die werknemer as sy ontslag verband hou met uiters ongunstige ekonomiese omstandighede: bankrotskap van die onderneming, optimalisering van personeel. In ander gevalle, veral as 'n werknemer na 'n mededingende onderneming vertrek, kan die versoek om 'n aanbevelingsbrief aan die werknemer, selfs al het hy 'n klaargemaakte monster wat u net moet invul, verwerp word.

Lagutin se werknemer bedank weens ontslag. Die besluit om die personeel te optimaliseer is op die hoogste vlak van die onderneming geneem, en dit is tans nie moontlik om dit te hersien nie. In hierdie verband word die onderneming gedwing om met sommige werknemers, waaronder Lagutina, afskeid te neem.

Dit moet verstaan ​​word dat die werkgewer nie ingevolge arbeidsreg sulke dokumente moet opstel nie. Om die vertroue van die toekomstige werkgewer te wek, is dit beter dat die werknemer enkele objektiewe redes vir ontslag aandui:

 • verhuis na 'n ander stad / nuwe plek in die stad weens persoonlike omstandighede,
 • verlies aan belangstelling in werk as gevolg van die feit dat funksionele verantwoordelikhede vir 'n lang tyd nie verander nie, en loopbaanvooruitsigte feitlik afwesig is,
 • die onmoontlikheid van voortgesette werk as gevolg van 'n verandering in die personeel, die ekonomiese beleid van die onderneming, waardeur die werknemer nie die vorige werk kan verrig nie, ens.
 1. In die laaste deel van die aanbeveling is dit nodig om die aanbevelings wat verband hou met die werknemer se persoonlike en sake-kwaliteite direk aan te dui. Die beste is om die vraag direk te beantwoord waarom die werknemer volgens die gemagtigde verteenwoordigers van die onderneming presies geskik is vir die pos waarvoor hy tans aansoek doen.

Ons beveel Lagutin A.V. vir die pos van verkoopsbestuurder van die maatskappy 'Dankie' en let veral op haar kandidatuur. Na ons mening het sy 'n aantal mededingende voordele wat haar in staat stel om haarself gunstig te onderskei teenoor die meeste ander kandidate.

 1. Ten slotte, in die aanvullende gedeelte van die brief, kan die werkgewer op sy versoek aandui hoeveel hy die werknemer dankbaar is vir die ywer en konkrete resultate wat hy gedurende die hele samewerkingsperiode behaal het.

Na afloop van die brief word die kontakinligting van die organisasie en die persoon wat die dokument saamgestel en onderteken het, soos gewoonlik aangedui, die datum, stempel en handtekening aangebring.

BETAAL AANDAG. Die aanwesigheid van kontakinligting in die brief is 'n fundamentele vereiste, aangesien daar byna altyd 'n redelike wantroue in die brief is sonder om spesifieke inligting oor die organisasie te spesifiseer: 'n gewetenlose werknemer kan die maatskappy se gegewens smee en die teks op sy eie skryf. Daarom is dit die beste om die betrokke werknemer wat u goed ken en wat aan die voorbereiding van die brief deelgeneem het, kontak (insluitend persoonlik) in kontak te bring, sodat die potensiële werkgewer hom en enige tyd kon kontak om hierdie inligting te bevestig.

Reëls vir die opstel van 'n dokument

Aanbevelingsbriewe word in die buiteland wyd gebruik, maar hulle begin al hoe meer in Rusland voorkom. Burgers wat gespesialiseerde spesialiste, babas of rekenmeesters is, versamel dikwels portefeuljes wat aanbevelings van vorige werkgewers insluit. Sulke dokumente dien dikwels as 'n deurslaggewende faktor vir die besluit oor die indiensneming van 'n burger.

Voorbeelde van aanbevelingsbriewe stel elke hoof van die onderneming of 'n individu in staat om hierdie dokument korrek saam te stel. Wanneer u dit vorm, is dit raadsaam om 'n paar reëls in ag te neem:

 • as u teks skryf, word dit uitsluitlik gebruik om besigheidstyl te gebruik,
 • as die hoof van die onderneming betrokke is by die skryf van 'n brief, is dit raadsaam om die maatskappy se briefhoof te gebruik,
 • U kan die teks met kontak begin, as u weet wie die brief sal lees,
 • dit is ongewens om verskillende artistieke tegnieke of metafore te gebruik,
 • dit is noodsaaklik om 'n lys te maak van die spesifieke vaardighede wat 'n burger het, wat die toekomstige werkgewer in staat sal stel om te bepaal of die dienste van 'n spesialis gebruik kan word,
 • Dit word aanbeveel om al die teks op een vel te pas,
 • aan die einde van die dokument word die kontakinligting van die oorspronggewer gelys, wat per e-pos of telefoonnommer verskaf word, wat die toekomstige werkgewer in staat sal stel om die akkuraatheid van die inligting te verifieer,
 • 'n vonnisbrief sal oortuigend wees, met 'n lys van die konkrete suksesse van 'n burger op sy vorige werkplek, byvoorbeeld om verkope met 'n paar persent te verhoog of die suksesvolle en tydige voorbereiding van dokumente.

Die inhoud van die dokument hang geheel en al af van wie en vir wie dit voorberei word. Bestudeer eers voorbeelde van 'n aanbevelingsbrief vir verskillende spesialiste.

Die inhoud van die brief

Dikwels word sulke dokumente deur werkgewers vir voormalige werknemers voorberei. При написании любого рекомендательного письма должна учитываться правильная структура текста. Поэтому состоит документ из элементов:

 • заголовок, представленный названием документа,
 • информация о компании или частном лице, занимавшемся составлением документации,
 • inligting word verskaf oor die direkte spesialis vir wie 'n aanbevelingsbrief gegenereer word,
 • noem die kandidaat se positiewe eienskappe, suksesse en ander relevante inligting vir die toekomstige werkgewer,
 • word die amptelike pligte soos aangedui deur die burger op die vorige werkplek aangedui,
 • verskillende prestasies van 'n persoon in 'n onderneming word gegee,
 • die rede waarom die spesialis werk verlaat het, word voorgeskryf.

Aan die einde word 'n bestuurder se handtekening noodwendig aangebring, wat bevestig dat dit hy was wat betrokke was by die voorbereiding van die dokument, daarom stem ek saam met al die gegewens. Dit is raadsaam om die voorbeeld van 'n aanbevelingsbrief van die onderneming aan die werknemer te bestudeer om 'n bevoegde dokument op te stel.

Reëls vir registrasie

Al die punte in so 'n dokument moet opgestel word met inagneming van sekere reëls wat u in staat stel om 'n waar korrekte aanbeveling te skep. Die inligting moet omvattend en interessant wees vir die toekomstige werkgewer. As ons voorbeelde van 'n aanbevelingsbrief van die werkgewer bestudeer, kan ons gevolgtrekkings maak rakende enkele reëls vir die skryf:

 • die titel moet in die middel van die bladsy wees,
 • die adviseur wat deur die werkgewer ingedien is, moet sy kontakbesonderhede aandui, sodat, indien nodig, die toekomstige hoof van die burger met hom kan kontak om die inligting in die dokument te bevestig,
 • inligting oor die werknemer moet verstaanbaar wees, en dit sluit nie net sy naam in nie, maar ook die posisie wat hy by sy vorige pos beklee het,
 • Dit is raadsaam om aan te dui hoe lank die burger in die onderneming gewerk het,
 • al die pligte wat hy verrig, word gelys, wat die toekomstige werkgewer in staat sal stel om te bepaal of dit raadsaam is om 'n spesialis vir 'n spesifieke pos op te stel.

Die klem val op die positiewe parameters van 'n spesialis, wat opvoeding, stiptelikheid, leervermoë of ander eienskappe insluit. Met hul hulp sal die nuwe leier kan verstaan ​​hoe geskik die kandidaat is vir die beplande werk.

Watter foute word gemaak?

By die opstel van 'n dokument maak hoofde van verskillende ondernemings dikwels ernstige foute, daarom is dit nodig om die voorbeeld van 'n aanbevelingsbrief noukeurig te bestudeer om dit te voorkom. 'N Verkeerde aanbeveling kan die kandidaat benadeel, daarom is dit belangrik om 'n verantwoordelike benadering tot die skepping daarvan te benader. Die volgende foute word nie toegelaat nie:

 • die gebruik van penne van verskillende kleure,
 • die gebruik van diagramme of tekeninge,
 • teks op 'n gewone blad te skryf en nie op 'n maatskappy se briefhoof nie,
 • die teenwoordigheid van talle artistieke toevoegings en ontwerpe,
 • foute in woorde
 • oormatige oordrywing van die positiewe eienskappe van die werknemer.

As die teks die werknemer baie prys, dan wek so 'n brief vermoedens en twyfel by die toekomstige werkgewer.

Hoe kan ek 'n brief vir 'n voormalige werknemer skryf?

Dikwels word 'n aanbevelingsbrief opgestel vir voormalige werknemers wat om verskillende redes vertrek. As daar 'n goeie verhouding tussen die spesialis en die werkgewer is, kan die hoof van die onderneming 'n aanbeveling doen. Om dit te kan doen, is dit raadsaam om na 'n voorbeeld van 'n aanbevelingsbrief aan 'n werknemer te kyk wat hieronder geleë is.

By die samestelling van hierdie dokument word enkele kenmerke van die proses in ag geneem:

 • die professionele eienskappe van 'n burger word noodwendig beskryf, aangesien die brief gebruik sal word om na 'n nuwe werk te soek,
 • gee inligting oor verskillende vaardighede of vaardighede,
 • dui aan hoe maklik en vinnig 'n burger leer,
 • die prestasies wat op die vorige werkplek aangeteken is, word gelys.

Daar word selfs aangedui hoe sosiaal en gesellig 'n burger is. Hiermee kan u bepaal of hy vryelik by die gevestigde span kan aansluit.

Deur 'n korrek opgestelde aanbeveling kan burgers dikwels 'n werklike goedbetaalde en goeie werk vind. 'N Dokument word gewoonlik namens die vorige werkgewer opgestel. Die prosedure word gereeld deur die algemene direkteur uitgevoer.

Sommige werknemers maak onafhanklik 'n aanbeveling, wat verder deur die hoof onderteken is. In hierdie geval bestudeer hy verskillende voorbeelde en voorbeelde van 'n aanbevelingsbrief vir 'n organisasie of 'n individu, daarom maak hy nie ernstige foute nie. Voordat die dokument onderteken word, moet die hoof van die onderneming seker maak dat dit betroubare inligting bevat.

Moet 'n werkgewer 'n dokument opstel?

Daar is geen inligting in die TC dat ondernemingsbestuurders die dokument moet opstel vir hul voormalige werknemers nie. Daarom besluit werkgewers self oor die behoefte aan aanbevelings. Dit is nie hul plig nie.

Dikwels vra werknemers self voormalige bestuurders vir dokumentasie. As goeie betrekkinge tussen mense gehandhaaf word, stem die leier gewoonlik in om 'n dokument op te stel, waarvoor hy vooraf voorbeelde van aanbevelingsbriewe bestudeer. Met die steekproef kan u die regte struktuur handhaaf en die nodige inligting in die brief invoer.

Hoe word 'n studentaanbeveling gemaak?

Onderwysers, dekane of rektore oorweeg dit dikwels om aanbevelings vir begaafde en slim studente te maak.

Danksy hierdie dokument kan 'n voormalige student op 'n werklike gesogte en hoogs betaalde werk staatmaak wat ooreenstem met sy spesialiteit en vaardighede. Wanneer u 'n dokument saamstel, is dit raadsaam om die voorbeeld van 'n aanbevelingsbrief van die onderwyser te gebruik om al die nodige gegewens in te sluit. In hierdie geval word wenke in ag geneem:

 • in die dokument word duidelik uiteengesit watter vaardighede 'n jong spesialis besit,
 • Dit is raadsaam om inligting aan te dui wat regtig nuttig kan wees vir die toekomstige werkgewer,
 • iemand wat 'n objektiewe beoordeling van die student se vaardighede en kennis kan gee
 • alle aanbevelings vir die toekomstige werkgewer word geskryf wat die spesialis in staat stel om die werksverantwoordelikhede die hoof te bied,
 • dui noodwendig die kontakinligting van die samesteller van die dokument aan, sodat toekomstige werkgewers, indien nodig, met hom kan skakel om inligting uit te klaar,
 • baie aandag word geskenk aan die morele eienskappe en persoonlike prestasies van die student.

Aanbevelingsbriewe wat deur onderwysers opgestel is, kan nie net gebruik word om werk as 'n jong spesialis te vind nie, maar ook om na 'n meer gesogte opvoedkundige instelling oor te skakel. 'N Dokument is veral nodig as die student van plan is om na 'n buitelandse universiteit oor te plaas, waar sulke aanbevelings regtig waardeer word.

'N Dokument kan nie net deur die onderwyser saamgestel word nie, maar selfs deur die dekaan, toesighouer of rektor. Hieronder volg 'n voorbeeld van 'n aanbevelingsbrief aan 'n student.

Prosedure vir die maak van aanbevelings vir die oppasser

Jong ouers word gereeld gedwing om die dienste te gebruik van privaat babas wat na hul kinders omsien, as dit om verskillende redes nie moontlik is om hul kinders na die tuin te stuur nie. By die keuse van 'n oppasser word haar ervaring, ouderdom, opvoeding en die teenwoordigheid van aanbevelings van vorige kliënte in ag geneem. Daarom maak baie ouers na die beëindiging van samewerking met 'n vrou aanbevelings vir haar.

By die samestelling van hierdie dokument word die reëls in ag geneem:

 • aanvanklik is daar 'n formele deel, waar die kontakbesonderhede van die oppasser, haar naam, ouderdom en paspoortgegewens geregistreer is,
 • dui die tydperk aan waarin die vrou as 'n oppasser in die gesin gewerk het,
 • lys haar persoonlike eienskappe, die nuanses van die benadering tot kinders, asook bestaande verhoudings met ander familielede,
 • by die skryf van so 'n dokument, is dit nie nodig om by enige streng beperkings te hou nie, maar dit moet nie te lank gemaak word nie.

Gewoonlik wek vroue met talle aanbevelingsbriewe positiewe emosies by ouers wat op soek is na 'n professionele oppasser. Hier is 'n voorbeeld van 'n oppasserbrief.

Rekeningkundige aanbeveling

Dit is moeilik om 'n opgeleide en professionele rekenmeester te vind, sodat potensiële werkgewers by die keuse van 'n spesialis let op die beskikbaarheid van aanbevelings van hul vorige werkplek.

Elke ondernemingsleier kan so 'n dokument vir sy werknemers opstel.

Wenke word in ag geneem by die vorming van 'n dokument:

 • u kan die toekomstige werkgewer kontak as hy vooraf weet,
 • dui die tydperk van werk in die onderneming aan,
 • lys al die prestasies van die rekenmeester,
 • professionele vaardighede en vaardighede van 'n spesialis gegee word,
 • verskillende persoonlike eienskappe van 'n burger word geregistreer, wat effektiewe samewerking met hom moontlik maak.

'N Voorbeeld van 'n aanbevelingsbrief aan 'n rekenmeester kan hieronder bestudeer word. U kan so 'n brief afsluit met verskillende aanbevelings en wense. Aan die einde word die handtekening van die hoof van die onderneming, sowel as die seël van die organisasie, noodwendig aangebring. Die kontakbesonderhede van die skrywer van die dokument is agter.

gevolgtrekking

Vir baie spesialiste kan voormalige werkgewers of onderwysers 'n aanbevelingsbrief opstel. Voordat die dokument gevorm word, is dit wenslik om te bepaal watter inligting daarin ingevoer sal word. Voorbeelde van aanbevelingsbriewe van die onderneming, van die onderneming aan die werknemer of van die onderwyser aan die student is prakties identies in struktuur, maar die inhoud kan aansienlik verskil.

Vir baie bestuurders van die maatskappy is die beskikbaarheid van aanbevelingsbriewe van die aansoeker 'n deurslaggewende faktor in die besluit oor die moontlikheid om 'n spesialis te huur. Daarom probeer baie mense aanbevelings van alle werkplekke kry.

Vennoot-menings

'N Aanbevelingsbrief vir die organisasie kan namens die vennootonderneming opgestel word. Dit sal soos 'n soort positiewe terugvoer oor samewerking lyk. In so 'n brief spreek een onderneming sy mening uit oor die werk van 'n ander en beveel hy dit aan as 'n betroubare vennoot vir wedersyds voordelige en langtermyn-samewerking. Bestuurders van sommige ondernemings doen 'n soortgelyke versoek aan hul voormalige klante of verskaffers, en gebruik dan hul terugvoer as 'n advertensie vir hul aktiwiteite.

Om so 'n aanbeveling te maak, is maklik. Sodoende moet die volgende punte oorweeg word:

 1. Dit is raadsaam dat die aanbevelingsbrief op briefhoof opgestel word. Dit sal die inligting wat daarin vervat is meer geloofwaardig maak.
 2. Eerstens moet u uself noem, dit wil sê, aandui in watter verhoudings die organisasie geleë was en die aanbevole onderneming (kliënt, verskaffer of vennoot).
 3. Dui die lengte van die periode van samewerking aan en spesifiseer in watter gebied dit plaasgevind het (die verskaffing van dienste, voorrade en ander).
 4. Dit is noodsaaklik om die sterkpunte van die vennoot te beklemtoon, sodat ander ondernemings onmiddellik die begeerte het om saam te werk. Hier kan u let op die geletterdheid en toewyding van sy werknemers, asook die stabiliteit en betroubaarheid van die onderneming self.
 5. Ter bevestiging van alles wat gesê is, is dit die moeite werd om enkele voorbeelde te gee.

Die teks van so 'n brief sal afhang van die doel van die skryf daarvan, sowel as die rigting en omvang van die aanbevole onderneming.

Privaat opinie

In die geval waar 'n aanbevelingsbrief vir die organisasie 'n privaat persoon is, is dit raadsaam om aan dieselfde metodologie te voldoen. So 'n dokument verteenwoordig die individuele mening van 'n bepaalde burger. Dit gebeur gewoonlik as hy:

 • Ek was voorheen 'n werknemer van hierdie onderneming en wil dit nou net van die beste kant aanbeveel,
 • is 'n kliënt en wil die organisasie bedank vir sy goeie werk.

In beide gevalle blyk dit iets soos 'n resensie te wees, wat ook vir advertensies gebruik kan word. 'N Persoon het byvoorbeeld 'n skoonmaakonderneming om hulp gevra en na die lewering van die diens was hy tevrede met die werk wat gedoen is. Hy kan 'n aanbevelingsbrief opstel en dit in die media plaas, en die res versoek om hierdie organisasie te kontak met vrae rakende skoonmaak. Vir betroubaarheid sal hy sy data moet aandui. Dit sal enige potensiële kliënt laat verstaan ​​dat so 'n mening nie 'n fiksie is nie. Dit sal ook nodig wees om aan te dui watter soort werk die werknemers van die onderneming gedoen het, hoe vinnig hulle die taak voltooi het en hoe goed dit voltooi is. In die reël eindig so 'n brief met 'n beroep op almal om die dienste van hierdie spesifieke onderneming te gebruik.

Babysitdienste

As 'n kind in die gesin verskyn, benodig hy baie aandag en spesiale sorg. Maar nie alle ouers kan dit aan hul baba gee nie. Dikwels is hierdie situasie te wyte aan hul verhoogde werkslading. In hierdie geval word 'n oppasser na die huis genooi wat sal sorg vir al die bekommernisse verbonde aan die kind. By die keuse van kandidate moet albei gades elkeen van hulle noukeurig bestudeer. Dit is immers aan hierdie persoon in die nabye toekoms dat hulle hul geliefde baba moet deurgee. In die buiteland moet werknemers in sulke situasies 'n aanbevelingsbrief lewer. Vir die oppasser sal dit 'n ekstra bonus wees by die huur. En so 'n dokument sal help om seker te maak dat die werknemer die nodige kennis en toepaslike kwalifikasies het. 'N Aanbevelingsbrief vir 'n oppasser kan wees:

 • die maatskappy waarin sy voorheen gewerk het,
 • die gesin wat haar gehuur het om vir hul kinders te sorg.

In Europa, vir 'n lang tyd vir 'n oppasser, is daar reeds aanbevelings beskikbaar. Oud-eienaars of 'n voormalige werkgewer tree op as borg.

Werkshulp

In die geval wanneer 'n werknemer van werkplek verander of voorgee dat hy as 'n spesialis aan 'n projek deelneem, moet hy soms 'n aanbevelingsbrief lewer van die werkgewer waarvoor hy onlangs gewerk het.

Die werkboek meld slegs die feit van werk in 'n spesifieke onderneming. Maar dit sê niks oor hoe 'n persoon hom in die werkplek geopenbaar het nie. Die begeerte om 'n meer gesogte werk te vind, is vir almal duidelik. Maar nie almal is gereed om 'n aanbeveling te gee nie. 'N Lui en nie-uitvoerende werknemer mag nie eens op haar staatmaak nie. Maar 'n goeie spesialis met baie ervaring sal u altyd ontmoet. Om 'n aanbevelingsbrief aan 'n werknemer te maak, is dit die beste om u onmiddellike toesighouer te kontak. Uiteindelik kan hy net sy professionele vaardighede en menslike eienskappe waardeer. Alhoewel, as u wil, kan u die teks self saamstel. Dit bly net om die leier te oortuig om dit te onderteken.

Besigheidshulp

Baie ondernemings wat die wêreldmark binnekom, het dieselfde probleem. As hulle werk buite hul eie land organiseer, moet hulle hulself tot buitelandse banke wend met 'n voorstel vir samewerking. Maar plaaslike finansiële grootvroue is huiwerig om met 'buitestaanders' kontak te maak. Hulle vrees onbekende kliënte en probeer onnodige risiko's vermy. Maar daar is 'n baie eenvoudige uitweg uit hierdie situasie. Die hoof van die onderneming kan kontak maak met sy bank, waar hy al jare kliënt is, en hom vra om 'n aanbevelingsbrief op te stel vir 'n bank in die buiteland.

Hierdie dokument moet die volgende vereiste punte weerspieël:

 1. Bevestiging dat die spesifieke onderneming vir 'n lang tyd (verkieslik langer as twee jaar) 'n rekening by hierdie bank besit.
 2. Die maatskappy is 'n bona fide begunstigde by wie daar gedurende die hele periode van samewerking geen probleme was nie.
 3. Die maatskappy is oplosmiddel en het geen skuld aan die bank nie.

Hierdie drie punte moet in die brief weerspieël word. Slegs dan sal 'n buitelandse bank die nuweling beskou as 'n kliënt met wie dit moontlik is om langtermyn- en probleemvrye verhoudings op te bou.

Vir onderwys

Nou wil al hoe meer mense hoër onderwys kry. Dit bied die vooruitsig op toekomstige groei en stel u in staat om op ernstige prestasies te reken. Kandidate wat so 'n begeerte het, kan 'n aanbevelingsbrief aan die universiteit benodig. Dit kan saamgestel word deur die direkteur of een van die onderwysers van die skool.

In die reël is dit nie nodig vir toelating tot huishoudelike instellings nie. Maar diegene wat in die buiteland opleiding wil kry, moet beslis sorg vir die ontwerp van so 'n dokument. Daarin moet die aansoeker die eerlikste beoordeling kry. Daarbenewens moet onderwysers afsonderlik genoem word, as spesiale prestasies in sekere dissiplines, sowel as persoonlike kwaliteite van die student. As die assessering positief is, sal hy groot kanse hê om tot die universiteit toe te gaan. Studente wat veral begaafd is, sal selfs tydens hul studies op sekere voordele kan reken. Na die hersiening van so 'n aanbevelingsbrief, sal die leierskap van die universiteit 'n volledige prentjie hê van 'n spesifieke aansoeker en kan hy reeds oor sy toelating besluit. Die dokument word opgestel volgens algemene reëls en kan aan 'n spesifieke persoon of aan die universiteit self gerig word.

Dokument draadraam

Diegene wat eers iemand anders se werk beoordeel, kan aangeraai word om 'n aanbevelingsbrief te gebruik. 'N Dokument van hierdie aard moet die volgende vereiste inligting bevat:

 1. Titel. В нем отображается суть данного послания.
 2. Полные данные о рекомендуемом лице (кем, с какого времени и как долго сотрудник работал на данном предприятии).
 3. Конкретные факты его работы в компании (чем занимался и каких высот достиг).
 4. Всесторонняя характеристика сотрудника. Let op die sterk punte daarvan om die toekomstige werkgewer soveel moontlik te interesseer.
 5. Kontakbesonderhede van die aanbevole persoon. Die bestuur wend hulle gereeld tot hul vorige werkplek om sommige van die feite wat in die brief vermeld word, te verduidlik of te verifieer. Hierdie persoon moet gereed wees om alle vrae te beantwoord.

Met behulp van so 'n sjabloon is dit nodig om in ag te neem dat werkgewers altyd in byna dieselfde inligting belangstel:

 • vermoëns van die toekomstige werknemer
 • sy sterk- en swakpunte
 • wangedrag en wangedrag wat hy in die verlede gepleeg het,
 • rede vir ontslag.

Nadat die bestuurder die antwoord op al hierdie vrae ontvang het, kan die bestuurder 'n ingeligte besluit neem.

Aanbeveling vir 'n huishulp

Die kwessie van indiensneming van burgers in die geval waar die werkgewer 'n individu is, verdien spesiale aandag. Dit is gewoonlik oppassers, tuiniers, goewerneurs of huishoudsters. Hier is waarskynlik nie 'n werkboek nodig nie. Om 'n gesin te kry, moet u: 'n CV, paspoort en 'n aanbevelingsbrief van die voormalige eienaars hê. Sommige benodig 'n gesondheidsrekord. Dit lyk eers met die eerste oogopslag dat dit maklik is om 'n persoon vir huishoudelike werk te kies. In werklikheid is alles baie ingewikkelder. Dit is immers 'n buitestaander. Deur die verskyning daarvan is dit moeilik om te bepaal waartoe hy in staat is. Ek wil graag die mening ken van diegene wat hierdie werknemer al voorheen geken het. Daarom moet nuwe eienaars, as 'n reël, aanbevelings van vorige werk aanbied. Wat moet so 'n dokument bevat? Die teks van die aanbevelingsbrief vir hierdie kategorie werkers word gewoonlik arbitrêr saamgestel. Daarin is die voormalige eienaars verplig om 'n gedetailleerde beskrywing van hul assistent te gee. Die volgende eienskappe is veral belangrik vir so 'n beroep:

 1. Professionaliteit. Dit wil sê, die kandidaat is deeglik bewus van die prosedure en tegnologie vir skoonmaak.
 2. Eerlikheid en ordentlikheid. Dit is veral belangrik, omdat hierdie werknemer dikwels tuis gelaat word. Die eienaars moet verstaan ​​of hulle haar moet vertrou.
 3. Netheid. Vuil en slet sal nie die huis in orde kan hou nie.
 4. Die energie. Slegs aktiewe en vrolike mense kan sulke werk hanteer.
 5. Spraaksaamheid. Die werker, wat gewoond is daaraan om baie te gesels, sal nie familiegeheime kan bewaar nie.
 6. Slegte gewoontes. Dit is beter as die nuwe eienaars dadelik daarvan uitvind en besluit of so 'n werknemer vir hulle geskik is.

Dit alles moet weerspieël word in die teks van die brief. Vir 'n goeie werknemer is sulke inligting 'n uitstekende aanbeveling en waarborg vir indiensneming.

Wat gee 'n aanbevelingsbrief aan 'n werknemer

Soms neem werknemers en werkgewers wat dit saamstel nie so 'n dokument ernstig op nie, omdat hulle glo dat die nuwe werkgewer onafhanklik 'n objektiewe beoordeling kan gee van die vraag of die kandidaat geskik is vir hom of nie, gebaseer op 'n ontleding van sy werkboek, 'n portefeulje met dokumente wat persoonlike prestasies bevestig, en tydens 'n mondelinge opname of toetsing.

Soos die praktyk toon, dui sommige werkgewers egter direk aan dat hulle aanbevelings van hul vorige werkplek wil sien. Daarom moet die werknemer en sy onderneming nader kyk na hoe om 'n aanbevelingsbrief korrek te skryf, en verstaan ​​dat dit nie genoeg is om net die monster af te laai en in te vul nie.

Kortom, 'n aanbeveling kan die volgende voordele bied:

 • in teenstelling met die werkboek, kan die brief in meer besonderhede en informatief (eerder as formeel) die ervaring van die werknemer in hierdie posisie en sy spesifieke arbeidsprestasies weerspieël,
 • in 'n aanbevelingsbrief kan u die persoonlike en sake-eienskappe van 'n werknemer weerspieël wat nie in sertifikate, briewe, ens. aangedui is nie,
 • ten slotte kan 'n aanbeveling gemaak word spesifiek vir die regte situasie: 'n spesifieke werkgewer, 'n sekere vakature en 'n spesifieke stel werksverantwoordelikhede.

Aanbevelingsbrief: voorbeeld 2019

Voorbeelde van enkele aanbevelingsbriewe wat namens die werkgewer vir die werknemer opgestel word, word hieronder gegee.

Vereistes vir die teks en ontwerp van 'n aanbevelingsbrief

Ongeag die spesifieke voorbeeld van die aanbevelingsbrief aan die werknemer, word verskillende vereistes gestel aan die inhoud, teksstyl en ontwerp, wat indien moontlik in ag geneem moet word:

 1. Die teks van die brief moet 'n formele sakestyl hê.
 2. Terselfdertyd moet 'n groot aantal geestelikes en clichies - 'droë' onnatuurlike uitdrukkings - vermy word.
 3. Dit is beter om 'n brief op 'n briefhoof op te stel, en as dit nie in die onderneming gebruik word nie, probeer om die dokument meer amptelik te maak met behulp van artistieke elemente.
 4. Volgens die volume van die teks: dit moet nie te groot wees nie (vir twee of meer bladsye) en te klein (minder as die helfte van die bladsy). Dit moet visueel soos 'n gewone stelling lyk en ongeveer 'n bladsy in die teks beslaan.
 5. Die brief moet in 'n verstaanbare, leesbare lettertipe gedruk word: nie groot of klein nie.
 6. Lang, lang sinne wat moeilik is om te lees, moet vermy word.
 7. Die brief moet soveel spesifieke nommers en verklarings oor die werknemer as moontlik bevat. Dit volg uit die feit dat die aanbeveling in wese uitgebrei word en die vraag waarom hierdie spesifieke werknemer optimaal in hierdie posisie geskik is, volledig beantwoord.
 8. In die teks is dit beter om banale uitsprake, wydverspreide draaie en byskrifte te vermy, byvoorbeeld “hardwerkend”, “nie bang vir probleme nie”, “effektief sy pligte hanteer, ens.).
 9. As die brief aan 'n buitelandse onderneming gerig is, moet u sorg vir 'n bekwame, professionele vertaling van die teks deur kontak met 'n bevoegde vertaler.
 10. Uiteindelik moet u verstaan ​​dat die aanbeveling nie 'n groot voordeel is nie. Dit is onvanpas om te verhewe woorde te gebruik, sowel as konstruksies wat die eienskappe van 'n werknemer eksplisiet oordryf: 'baie goed', 'sy pligte volmaak', 'onvervangbaar', 'uitstekend, mooi', ens. Sulke uitsprake sal ten minste wantroue of selfs 'n negatiewe reaksie uitlok.

Aanbevelingsbrief: werkgewerspraktyk

In werklikheid is dit redelik eenvoudig om 'n aanbevelingsbrief op te stel vir die werknemer wat daarin geslaag het om goeie verhoudinge met die werkgewer te handhaaf en nie na direkte mededingers gaan nie, maar verkies om die aktiwiteitsveld te verander of na 'n nuwe posisie te beweeg, hoofsaaklik gebaseer op persoonlike ontwikkelingsmotiewe. Dit is egter moontlik om u werkgewer van sulke goeie bedoelings te oortuig slegs as u 'n regte vertrouensverhouding met hom het.

In die algemeen het 'n uitgebreide praktyk oor die omset van aanbevelingsbriewe nie uitgewerk nie, en werklike statistieke oor die gebruik daarvan deur werknemers kan dus slegs beoordeel word aan die hand van afsonderlike aanlynopnames, wat natuurlik nie die volheid van die prentjie weerspieël nie, maar tog dien verwysingspunt.

In 'n aantal Westerse ondernemings (en in sommige groot huishoudelike ondernemings) het 'n ander houding teenoor die aanbevelingsbriewe vir werknemers ontstaan: vir hulle dien dit as 'n sekere model, waarop u 'n eerste indruk oor die kandidaat kan maak. Selfs in hierdie geval word so 'n dokument egter slegs in sulke gevalle gebruik as dit kom by die aanstelling van 'n verantwoordelike pos:

 • leierskap,
 • uniek in sy take (kreatiewe posisies: musikante, joernaliste, kunstenaars, ens.),
 • posisie wat verband hou met die verteenwoordiging van die belange van die onderneming in openbare organisasies en in die media (PR),
 • wettige ondersteuning van die maatskappy,
 • verkope, finansies en oudit.

Geen voldoende werkgewer sal in elk geval 'n aanbevelingsbrief aan die werknemer hê nie, ongeag die model waarvolgens dit opgestel is, 'n negatiewe reaksie sal veroorsaak, behalwe in uiterste gevalle: wanneer dit opgestel word in 'n buitensporige lofwaardige, verkeerde vorm wat in stryd is met die elementêre sake-etiket.

Daarom is die voorbereiding van so 'n brief nie altyd oorbodig nie - dit is 'n bykomende mededingende voordeel wat 'n bykomende of selfs 'n deurslaggewende rol in die indiensneming kan speel.

Hier word 'n gedetailleerde videokommentaar gegee oor die reëls vir die skryf van 'n aanbevelingsbrief gebaseer op die ervaring van buitelandse werkgewers.

Kyk na die video: Grote demonstratie voor beter uitgaansleven in Rotterdam (Desember 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send