Nuttige wenke

Hoe om gered te word deur Jesus Christus

Pin
Send
Share
Send
Send


I. God het redding vir alle mense berei

 1. Ons glo dat die versoeningsoffer van Christus die sondes van die hele wêreld is.
 2. Die Here wil nie hê dat iemand moet sterf nie, maar dat almal tot bekering moet kom.
 3. Almal wat in Hom glo, ontvang verlossing.

II. God het aan elkeen die vryheid gegee om te kies

 1. Ons glo dat God aan elkeen die reg gegee het om te kies: verlossing in Christus aanvaar of verwerp.
 2. Die gawe van verlossing word deur sekere pogings ontvang.

III. Redding of oordeel hang af van die persoon se keuse

 1. Ons glo dat die alwetende God die reaksie van elke persoon op sy oproep tot redding voorspel het.
 2. Wie God vooruit gesien het deur Christus aan te neem, het Hy die ewige lewe voorberei.
 3. Wie God vooruit gesien het deur Christus te verwerp, het Hy 'n ewige veroordeling voorberei.

IV. Die gawe van verlossing word ontvang deur geloof in Jesus Christus

 1. Ons glo dat ons gered word deur die genade en genade van God.
 2. Niemand kan deur enige daad redding verdien nie.
 3. 'N Persoon kan verlossing as 'n geskenk aanvaar deur geloof in die versoeningsoffer van Christus.

V. Die genade van verlossing word in die Liggaam van Jesus Christus uitgevoer

 1. Ons glo dat diegene wat in Jesus Christus glo, deur die Heilige Gees in sy liggaam (goddelike natuur) gedoop (gedompel) word.
 2. In die Liggaam van Jesus Christus is daar 'n geboorte van bo.
 3. Geboorte van bo sluit in: versoening uit die skuld en krag van sonde, regverdigmaking, gemeenskap met die goddelike natuur, aanneming deur God, vereniging met die Universele Kerk.

VI. Die gawe van verlossing word bewaar in die Liggaam van Christus, deur heiligmaking en groei in genade.

 1. Ons glo dat die gemeenskap met die Liggaam van Christus onderhou word onder die skeiding van sonde, groei in die kennis van God en diens aan Christus.
 2. Om in die liggaam van Christus te bly, is die vreugde van ewige veiligheid, beskerm teen vrees vir die dood en twyfel oor verlossing.
 3. Afgesien van die persoonlike keuse van 'n mens, is daar geen ander mag wat hom van Christus kan uitlok nie.

VII. Met die vertrek van Christus verloor die mens die gawe van verlossing en die ewige lewe

 1. Ons glo dat 'n bewuste, sondige lewe 'n afwyking van Christus en verwerping van sy liggaam is.
 2. Sodra 'n Christen wat gered en wedergebore is en van Christus vertrek, die gawe van verlossing, die ewige lewe en alles wat in Christus is, verloor.

Almal wat in Christus glo, sal verlossing ontvang

 • elke Hy wat in Hom glo, sal die vergifnis van sondes in sy Naam ontvang. (Handelinge 10:43).
 • God is nie respekvol nie, maar in aan elke volk Hy wat hom vrees en die waarheid doen, is vir hom aangenaam (Hand. 10: 34,35).
 • enigiemand elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word. (Handelinge 2:21)
 • Die genade van God het verskyn, reddend vir almal man van die oseane, (Titus 2:11)
 • Die waarheid van een aan alle mense oor die waarheid tot die lewe. (Rom. 5:18)
 • God leef, daar is 'n Verlosser alle mense en die getrouste. (1 Tim. 4: 10)

Die vermoë om verlossing te aanvaar of te verwerp, hang af van die individu.

 • God in die vorige geboorte Het aan alle nasies te loop op u eie manier. (Handelinge 14:16)
 • As jy wil en gehoorsaam, jy sal deel hê aan die seëninge van die aarde. As u ontken en volhard dan sal die swaard jou verslind. (Jes. 1.19.20).
 • Ek het geroep - en u het nie geantwoord nie, en gesê: en u het nie geluister nie, maar kwaad gedoen in my oë en verkies wat my nie aangenaam was nie (Jes. 65.2,12, 66.4).
 • maar jy wil nie kom na my om lewe te hê (Johannes 5:40)
 • Hoeveel keer wou ek u kinders bymekaarmaak, soos 'n voël sy kleintjies onder die vlerke versamel, en jy wou nie! (Matt. 23:37)
 • Hulle is nie ingedien het nie God se trots, (Rom. 10: 3)
 • wat sal my verloën voor mense ontken ek dit, en ek voor my Vader in die hemel. (Matteus 10:33)
 • As u nie glo nie dat dit Ek is, jy sal in jou sondes sterf. (En Johannes 8:24)
 • Jesus het vir hulle gesê,as u nie berou het nie vergaan nog steeds. (Lukas 13: 2-3)
 • of jy minag die rykdom van die goedheid, sagmoedigheid en lankmoedigheid van God, en nie verstaan ​​dat die goedheid van God jou tot bekering lei nie? (Rom. 2: 4)
 • Mag almal veroordeel word het nie geglo die waarheid. (2Fess. 2:12)
 • uitverkore nou aan wie om te dien, of die gode wat u vaders gedien het, of die gode van die Amoriete, in wie se land u woon, en ek en my huis sal die diens van die Here dien. (Jos. 24:15)
 • U verwerp die woord van God en doen dit self onwaardig vir die ewige lewe, dan draai ons ons na die heidene. (Handelinge 13:46)

Die mens se optrede in verlossing

 • die wat aanvaar heten Hy, gelowiges in sy naam, het gesag gegee om kinders van God te wees (Johannes 1: 11-12). Uiteindelik bereik deur geloof u verlossing van siele. (1 Pet. 1: 9)
 • Kyk, ek staan ​​by die deur en klop; as iemand my stem hoor en oop deur die deur, sal ek na hom toe kom, en ek sal saam met hom eet en hy saam met My. Openb 3:20
 • glo in die Here Jesus Christus, en u en u hele huis sal gered word (Handelinge 16:31)
 • So blberou en bekeersodat u sondes uitgewis kan word (Hand. 3:19)
 • vir hartseer ter wille van God lewer konstante berou vir verlossing, en wêreldse smart lewer die dood voort. (2 Kor. 7:10)

Die vermoë om verlossing te kies

 • As ek vir die bose sê: 'U sal die dood sterf', en hy sal hom bekeer van sy sondes en oordeel en waarheid skep - hy sal lewe, nie sterwe nie. Nie een van sy sondes wat hy gepleeg het, sal deur hom onthou word nie (Esegiël 33: 14-16)
 • vir as jy met jou lippe Jesus as Here bely en met jou hart om te glo dat God Hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word, want met jou hart glo hulle in geregtigheid, en met hul mond bely hulle tot redding. Rome. 10: 9-10
 • wat sal glo en gedoop word, sal gered word, en wie sal nie glo nieveroordeel b udet. (Mrt.16: 16)
 • Gaan diep in jouself en die leer, doen dit voortdurend: want, deur dit te doen, en red jouself en na jou te luister. (1 Tim. 4:16)

Vermoë om verlossing te verwerp

 • Nie in God glo nie Hy stel Hom voor as leuen omdat hy nie glo in die getuienis wat God van sy Seun getuig het nie. (1 Johannes 5:10)
 • My verwerp en hy wat My woorde nie aanvaar nie, het 'n regter vir homself; die woord wat Ek gespreek het, sal hom oordeel op die laaste dag. (Johannes 12:48)
 • vir wie is skaam vir my en my woorde, die Seun van die mens is skaam as hy kom in sy heerlikheid en die Vader en die heilige engele. (Lukas 9:26)
 • Maar jy wil nie kom nie vir my om die lewe te hê. (En Johannes 5:40)
 • Hulle is skuldig bevind aan skuldigbevinding omdat verwerp ou geloof, (1 Tim. 5:12)
 • "Maar, volgens u volharding en 'n onberouvolle hart, versamel u self woede op die dag van die toorn en die openbaring van 'n regverdige oordeel van God (Rom. 2,5,6)
 • gelowige in die Seun dit het die ewige lewe, en nie-gelowige in sononder sal nie sien nie die lewe, maar die toorn van God bly op hom. (En o.3: 36)

V. DANKIE VAN REDDING IN DIE LIGGAAM VAN JESUS ​​CHRISTUS

 1. Ons glo dat diegene wat in die Here Jesus Christus glo, gedoop word (gedompel) word deur die Heilige Gees in sy liggaam (Goddelike natuur).
 2. In die Liggaam van Jesus word Christus wedergebore.
 3. Geboorte van bo sluit in: versoening uit die skuld en krag van sonde, regverdigmaking, gemeenskap met die goddelike natuur, aanneming deur God, vereniging met die Ekumeniese Kerk.

In die liggaam van Christus - Versoening met God

 • En julle wat eens vervreemd was en vyande, nou versoen in die liggaam van Sy vlees(in hom) om u, deur Sy dood, voor te stel as heilig en onberispelik en onskuldig voor Hom, as u standvastig en onwrikbaar bly in die geloof en nie wegval van die hoop op die evangelie wat u gehoor het nie. (Kol. 1: 21-23)
 • God versoen in Christus met Homself die wêreld sonder om mense hul oortredings toe te ken en die woord van versoening aan ons te gee. (2 Kor. 5:19)
 • Want as ons vyande is; versoen met God deur die dood van sy Seun, des te meer, as ons versoen is, sal ons gered word deur sy lewe. (Rom. 5:10)

In die liggaam van Christus - wedergeboorte

 • Ek het jou gebaar in Christus Jesus die evangelie (1 Kor. 4:15)
 • Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus in sy groot barmhartigheid ons herleef die opstanding van Jesus Christus uit die dood tot die hoop om te lewe v. (1 Pet. 1: 3)
 • En aan diegene wat Hom ontvang, gelowiges in sy Naam, het Hy die outoriteit gegee om kinders van God te wees, wat nie uit bloed of uit die begeerte van die vlees of uit die begeerte van 'n man is nie, maar uit God gebore (En Johannes 1: 12,13)
 • herenig nie van bederfbare saad nie, maar van onverganklike, uit die woord van God, wat ewig lewe en bly. (1 Pet. 1:23)
 • Wie in Christus is, daardie nuwe wese, die oue het verbygegaan, nou is alles nuut. (2 Kor. 5:17)

In die liggaam van Christus - aanneming en erfenis

 • Hy het gekies ons in hom voor die skepping van die wêreld, nadat ons ons georden het om ons deur Jesus Christus snor aan te neem. (Ef. 1: 4-5)
 • En as 'n seun, dan is die erfgenaam van God deur Jesus Christus. (Gal. 4.7) In hom is ons en 'n erfgenaam geword (Ef. 1:11)
 • In hom en jy verseël met die beloofde Heilige Gees, wat die waarborg is van ons erfenis, (Ef. 1: 13-14)

In die liggaam van Christus - Kerk

 • Hy het Hom bo alles geplaas, die hoof van die Kerk, wat Sy liggaam is, volheid Vul dit alles in. (Ef. 1: 22.23)
 • Sy liggaam vreetDie Kerk, (Kol. 1:24). Daarom is ons, baie, een liggaam in Christus e, en apart een vir die ander lede. (Rom. 12: 5), en jy is dit die liggaam Christus, maar afsonderlik - lede. (1 Kor 12:27), Ons liggaamslede Syne, van Sy vlees en van Sy bene. (Ef. 5:30)
 • Almal wat in Christus gedoop is, in Christus beklee. Daar is nie meer Judea nie, en ook nie heidense, geen slaaf of vrye, geen manlike, geen vroulike vrou: vir almal van julle een in Christus Jesus. (Gal. 3: 27.28)

In die liggaam van Christus - alle volheid

 • vir woon in hom al die volheid van die goddelike is liggaamlik en jy het volheid in homDit is die hoof van alle begin en krag.
  In Hom is jy besny besnydenis sonder om met hande gemaak te word, 'n kombinasie van die sondige liggaam van die vlees, die besnydenis van Christus (Kol. 2: 9-11)
 • Ons, die dode deur misdaad, het saam met Hom opgestaan ​​en hom in die hemel gesit in Christus Jesus(Ef. 2: 5-6)

VI. DIE GESKENK VAN REDDING IS BEWAAR IN DIE LIGGAAM VAN CHRISTUS DEUR DIE LITTER EN OORDEEL VOORDELE

 1. Ons glo dat die gemeenskap met die Liggaam van Christus onderhou word onder die skeiding van sonde, groei in die kennis van God en diens aan Christus.
 2. Om in die liggaam van Christus te bly, is die vreugde van ewige veiligheid, beskerm teen vrees vir die dood en twyfel oor verlossing.
 3. Afgesien van die persoonlike keuse van 'n mens, is daar geen ander mag wat hom van Christus kan uitlok nie.

Slegs diegene wat getrou is aan Christus, bly in sy liggaam

 • Wie My vlees eet en My Bloed drink, bly in Myen ek is daarin. Soos die lewende Vader My gestuur het, en ek hieroor leef, so sal hy wat My eet, deur My lewe (Joh. 6: 56-57).
 • Christus het vir almal gemaak gehoorsaam Hy is die skuld vir die verlossing van die ewige. (Heb. 5: 8.9)
 • Die skape My gehoorsaam my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my.
  En Ek gee hulle die ewige leween hulle sal nie vir ewig omkom nie, en niemand sal hulle uit my hand steel nie.
  My Vader wat hulle aan My gegee het, is groter as almal, en niemand kan hulle uit my hand steel nie. (Johannes 10: 27-29)
 • Bly in myen Ek is in jou. Aangesien 'n tak nie op sigself vrugte kan dra as dit nie vir die wingerdstok was nie, so moet u as u nie in my sal wees nie. Ek is die wingerdstok, en julle is die takke wat bly in myen Ek in hom dra hy baie vrugte, want sonder My kan jy niks doen nie (Johannes 15: 4-5).

Verlossing moet geskied, onderhou en gehou word

 • Dus, my geliefde, soos u altyd gehoorsaam was, nie net in my teenwoordigheid nie, maar nog baie meer tydens my afwesigheid, maak u redding met vrees en verdriet (Fil. 2:12)
 • En u, nou versoen in die liggaam van sy vlees, deur sy dood, om u voor te stel as heiliges en onberispelik en onskuldig voor Hom, as u net bly ferm en onwrikbaar geloof en val nie weg van die hoop op die evangelie nie, (Kol. 1: 21-23)
 • Ek herinner julle, broeders, aan die evangelie wat ek julle verkondig het, wat julle aanvaar het, waarin julle gevestig is, waardeur julle gered is, as u die geleerde hou soos ek aan u verkondig het, tensy ek tevergeefs geglo het. (1 Kor. 15: 1-3)
 • Want ons het deelgenote van Christus geword, indien het net begin met die lewe red tot die einde toe. (Heb. 3:14)

Om nie genade te verloor nie, is dit nodig om moeite te doen

 • U wat uself regverdig, sonder Christus, uit genade verval, (Gal. 5: 4)
 • kykso wie nie verlore genade nie Van God, sodat die bittere wortel, wat hulle leer ken het, geen kwaad doen nie, en dat baie hulle nie verontreinig nie, dat daar geen hoer of goddeloosheid tussen julle is wat, soos Esau, sy eersgeboortereg in een maaltyd sou prysgee nie. (Heb. 12: 15-16)
 • so, dood te maak u aardse lede: hoerery, onreinheid, hartstog, slegte wellus en hebsug, wat afgodery is, waarvoor die toorn van God op die kinders van die verset is, (Kol. 3: 5-6)
 • En julle, wat eens vervreemd was en vyande was, word nou versoen in die liggaam van sy vlees, deur sy dood, om julle voor te stel as heiliges en onberispelik en onskuldig voor Hom, indien bly net vas en onwrikbaar in geloof en moenie wegval nie uit die hoop op die evangelie wat u gehoor het. (Kol. 1: 21-23)
 • Die Gees sê dit duidelik in onlangse tye sommige sal van die geloof afwykluister na bedrieërs en leerstellings van demone in hulle ore (1 Tim. 4: 1).

Heiligmaking - Skeiding van sonde

 • Wees heiligwant ek is heilig. (1 Pet. 1:16)
 • Hy het ons in Hom gekies voor die skepping van die wêreld, dat ons heilig en onberispelik is in liefde voor Hom, (Ef. 1: 4)
 • Laat die onregverdiges nog steeds onreg doen, laat die onreine vies wees, laat die regverdige die waarheid doen, en heilig geseënd tog. (Op. 22:11)
 • Want die wil van God is u heiligmakingsodat u weerhou van hoerery, sodat elkeen van u weet hoe hou u vaartuig in heiligheid en eer ... Want God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligheid. (1 Thess. 4: 3-4.7)

Deur die sonde te leef, vee die Here uit die boek van die lewe

 • Vergewe hulle hul sonde. En so nie, dan verdryf my uit u boekwat u ingevoer het.
  Die Here het vir Moses gesê: Hy wat voor my gesondig het, ek sal uit die boek Moy uitwis. ”(Eksodus 32: 32-33)
 • Die veroweraar dra wit klere, en Ek sal die naam nie uitvee nie hom uit die boek van die lewe. (Op. 3: 1-6).
 • 15 En wie was nie opgeneem in die boek van die leweHy is in die poel van vuur gegooi. (Op. 20:15)

Kyk na die video: JESUS Film Afrikaans- Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen. (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send