Nuttige wenke

Hoe om rekord te hou van voorraad: basiese beginsels en rekeningkundige aspekte

Pin
Send
Share
Send
Send


'N Suksesvolle onderneming is ondenkbaar sonder betroubare voorraadrekeningkunde, en soms word hierdie taak 'n werklike uitdaging. Dit is nodig om seker te maak dat die goedere nie eindig nie (tot ontevredenheid van kliënte), en dat die pakhuise nie met oorskotte gevul is nie. Vir besigheid is 'n middelgrond nodig, sodat u effektief produkte kan in ag neem en weet wanneer en hoeveel goedere om te bestel, sodat die goedere nie gaan lê en eindig nie. Ons kan sê dat betroubare boekhouding een van die fondamente van 'n suksesvolle onderneming is.

Inventaris en hooftaak van rekeningkunde

lei voorraadrekeningkunde is nodig vir:

 • stelselmatigbeheer oor die integriteit van tasbare bates op plekke waar hulle gestoor word gedurende die hele produksieproses,
 • tydige weerspieëling van bedrywighede in die state van die onderneming, direk verband hou met die beweging van sekere materiële bates, die opsporing en besinning van koste wat direk met hul produksie verband hou, die bepaling van die werklike koste van die gebruikte materiaal en saldo's in bergings- en balansstaatitems,
 • deurlopende monitering van die nakoming van voorraadstandaarde wat by 'n spesifieke onderneming gevestig is,
 • die nodige skikkings met verskaffers te tref, volle beheer oor materiale wat nog op pad is.

As u rekord hou, is dit noodsaaklik dat dokumente in orde gehou word. Hoe u dokumente korrek kan stik, kan u uit hierdie artikel leer.

Hoe word hierdie voorraad geklassifiseer?

Na tipe eiendom:

 • waardevolle bates ondernemings in private besit,
 • waardevolle bates gestoor word in die organisasie, maar nie daarin besit niebuite balans.

Afhangend van die plek waar hulle woon in die produksieproses:

 • hulpmateriaal,
 • brandstof,
 • verskillende materiale en grondstowwe,
 • houers,
 • onderdele
 • het verskillende semi-finale produkte gekoop.

In volgorde van toepassing:

 • waardevolle bates betrokke by produksie,
 • waardevolle bates gehou te koop (goedere, finale produkte),
 • waardevolle bates as middel van arbeid.

Die werklike koste word bepaal deur die twee elemente op te som:

 • die kostewaarvoor hulle MPZ bekom het,
 • verkrygingskoste en vervoer (TZR).

TZR sluit vervoerkoste in, aflewering van materiale na die stoorplek, rentebetalings aan verskaffers vir kommersiële lenings en vergoeding aan tussengangers van die onderneming.
werklike die koste hang af van hoe die aanleg in die organisasie ontvang word.

Waardasie van voorraad.

Dink daaraan hoe u besigheid kan laat verloop? Lees hier oor die voor- en nadele van IP en LLC.

Inkomste MPZ

 • Verkryging ingevolge 'n koopkontrak. Met hierdie opsie sluit die koste TZR in en die koste volgens die kontrak.
 • Bydrae tot die gemagtigde kapitaal van die onderneming. In hierdie geval die koste van voorraad word deur die stigters van die onderneming bepaal.
 • Oordrag na gratis gebruik.
 • Vervaardiging in die onderneming self. Die objektiewe koste word in hierdie geval bereken deur al die uitgawes wat in die produksieproses bestee is, op te som.

Die werklike koste van BTW is nie ingesluit nie.

MPZ: boekhou in die rekeninge van die balansstaat van die onderneming

Vir rekeningkundige MPZ sintetiese rekeninge word gebruiksoos:

 • Materiaal - 10 en subrekeninge,
 • Vetende diere - 11,
 • Verkryging en verkryging van bates – 15,
 • Afwykings in die waarde van bates - 16,
 • Goedere - 41,
 • Klaarprodukte - 43.

Rekeninge vir die balans:

 • MSY, aanvaar vir berging – 002,
 • Materiaal vir verwerking - 003,
 • goedere op kommissie - 004.

As u 'n maatskappy se mark betree, is die handelsmerk baie belangrik. Hoe om 'n handelsmerk te registreer - lees hier.

Tipes primêre verslagdoening

Rekeningkundige MPZ word gedoen op grond van primêre dokumentasiewat die volgende insluit:

 • volmag
 • kredietorders
 • aanvaardingsertifikate,
 • vereistes
 • manier om te beweeg binne die onderneming en vakansie,
 • rekeningkaarte in voorraad
 • rekeningkundige rekords.

Aanneming van die MPZ op die balansstaat van die onderneming

doel die koste van voorraad wat vir geld verkry word, word erken as die werklike koste van die onderneming vir die verkryging, BTW en ander belastings uitgesluit.

werklike uitgawes vir die aankoop van voorraad kan beloop:

 • bedrae by ooreenkoms betaal vir aflewering
 • uitgawesgerig om te betaal vir konsultasie en nodige inligtingsdienste, wat verband hou met die aankoop van raffinaderye,
 • gebruike fooie en ander betalings,
 • terugbetaalbare belastingbetalings betaal in verband met die aankoop van 'n eenheid MSY,
 • vergoeding aan tussengangers,
 • tydige verkryging en betroubare afleweringskoste aandele op die plek van die aansoek, sowel as versekering,
 • ander kostewat verband hou met die aankoop van MPZ.
Voorrade.

Lees die artikel hier om uit te vind wat die “omsetverhouding van rekeninge ontvangbaar is”.

Voorraadrekeningkunde

Kom ons begin met die veranderinge wat PBU 5/01 “Rekeningkunde vir voorraad” beïnvloed het.

Klein ondernemings het die geleentheid om voorraad teen die prys van die verskaffer in ag te neem. Alle ander koste wat direk met die verkryging van voorrade verband hou, word nou toegelaat om volledig by die koste van gewone aktiwiteite ingesluit te word gedurende die tydperk waarin dit aangegaan is.

Die goedgekeurde vereenvoudigde prosedure vir die beoordeling van die MPZ is van toepassing op al hul soorte. Om 'n vereenvoudigde prosedure vir sommige soorte (byvoorbeeld materiale) toe te pas, en vir ander (byvoorbeeld goedere) - meestal gevestig, onwettig. Die volgende nuwigheid, wat werklik 'n rewolusie is, is dat mikro-ondernemings toegelaat word om finansiële resultate af te skryf wat aanvaar word vir die verwerking van die raffinaderye, sonder om te wag vir die werklike gebruik daarvan in aktiwiteite.

Hierdie metode sal daartoe lei dat daar nie die oorblyfsels van die voorraad - grondstowwe, materiaal, aangekoopte goedere en aan die gang - in die rekeningkundige en finansiële state van die mikro-onderneming bestaan ​​nie. En so 'n tipe MPZ soos voltooide produkte sal glad nie ontstaan ​​nie. Dit is eenvoudig “nie uit wat” om te vorm nie.

'N Soortgelyke metode vir kosteberekening staan ​​bekend as die "ketel", dit behels nie die uitvoering van analitiese boekhouding nie.

En hoe om die verkope dop te hou?

As gevolg van so 'n rekeningkundige beleid, sal die bedryfsbeheer van die voorraad verlore gaan. Bestuursrekeningkunde moet apart gehou word. Intussen het vereenvoudigde boekhouding 'n belangrike voordeel.

Onthou dat mikro-ondernemings die reg het om inkomste te erken by ontvangs van fondse (paragraaf 12 van PBU 9/99 “Organisasie-inkomste”) en uitgawes na terugbetaling van skuld (paragraaf 18 PBU 10/99 “Organisasie-uitgawes”). Stel u voor dat daar in Maart - April 2017 geen kontantvloei by Vympel was nie: grondstowwe is nie betaal nie, geld is nie van die koper ontvang nie. Voorbeelde 2 en 3 hou verband met die aanwasbedrywighede (paragraaf 5, paragraaf 5 van PBU 1/2008 “Rekeningkundige beleid van 'n organisasie”). As Vympel besluit om kontant te boekhou, sal daar onder die voorwaardes van voorbeelde 2 en 3 geen feite van die ekonomiese lewe bestaan ​​nie (paragraaf 8 van artikel 3 van die federale wet “oor rekeningkunde”).

Met die eerste oogopslag is dit eksoties. Onder die voorwaardes vir die toepassing van die vereenvoudigde belastingstelsel sal Vympel egter nie rekords in belastingrekeningkunde hê nie (subparagraaf 2, paragraaf 2 van artikel 346.17 van die Belastingkode van die Russiese Federasie). Die basis van die vereenvoudigde belastingstelsel is juis die kontantmetode (paragraaf 1 van klousule 1 van artikel 346.17 van die belastingkode). Gevolglik sal Vimpel geen verskille tussen belasting en rekeningkunde hê nie.

Die vereenvoudigde prosedure om grondstowwe af te skryf is dus aantreklik vir industriële mikro-ondernemings by die STS. Daar is geen sin daaraan om 'n vereenvoudigde prosedure vir handelsbedrywighede in te stel nie, aangesien die koste van goedere in belastingrekeningkunde uitgawes word aangesien hierdie goedere verkoop word (subparagraaf 2, paragraaf 2, artikel 346.17 van die belastingkode).

Onthou: u het die reg om die toepassing van die vereenvoudigde afskrywingsprosedure vir die MPZ slegs vir een soort, byvoorbeeld vir grondstowwe of materiale, vas te stel. In hierdie geval sal u die goedere afskryf volgens die algemeen vasgestelde reëls - aangesien dit verkoop word. 'N Verdere vereenvoudiging is aangebring, wat baie handig is vir boekhouding. Die Ministerie van Finansies van Rusland het toegelaat om uitgawes vir die verkryging van voorrade wat bedoel is vir bestuursbehoeftes, af te skryf terwyl dit aangekoop word. In die praktyk beteken dit dat rekenmeesters nie meer die nodige beheer oor die uitgawes van kantoorbenodigdhede hoef te beheer nie.

En die laaste vereenvoudiging van die werk aan die boekhouding van voorraad by klein ondernemings - die verpligting om jaarlikse herwaardasie van voorraad teen die huidige markwaarde in geval van die vermindering daarvan uit te skakel, is uit die weg geruim. Met ander woorde, dit is nou opsioneel om reserwes te skep vir die vermindering van die waarde van wesenlike bates (paragraaf 25 van PBU 5/01). Tot onlangs is sulke reservate egter deur seldsame entoesiaste gevorm.

Evaluering van produksiebates as gevolg van die verkoop daarvan

hulle assessering word op een van die volgende maniere deur die onderneming uitgevoer:

 • volgens gemiddeld kosprys
 • individuele eenheidskoste,
 • teen werklike koste eerste MPZ verkry.

Baterekeningkunde

Vereenvoudigings in PBU 6/01 “Rekeningkunde vir vaste bates” het betrekking op die prosedure vir die vorming van die aanvanklike koste van vaste bates (OS) en die waardevermindering daarvan.

As 'n klein onderneming 'n bate teen 'n fooi gekoop het, word die aanvanklike koste slegs gevorm op grond van die prys van die verskaffer (verkoper) en installasiekoste.

Met ander woorde, die aanvangskoste van 'n vaste bate het slegs twee komponente.

As die OS-objek gekonstrueer of vervaardig word, word die aanvanklike koste daarvan bepaal deur die bedrag betaal onder konstruksiekontrakte en ander ooreenkomste wat gesluit is vir die verkryging, konstruksie en vervaardiging van vaste bates.

Alle ander kostes kan by uitgawes vir gewone aktiwiteite ingesluit word. Dit is nie nodig om dit te kapitaliseer nie (met daaropvolgende afskrywing deur waardevermindering van vaste bates).

Die waardeverminderingsreëls het ook twee vereenvoudigings gemaak.

Eerstens is dit nie nodig om waardevermindering maandeliks te hef nie. Die klein onderneming kan self die frekwensie van die aanwas bepaal, byvoorbeeld, hierdie operasie kwartaalliks uitvoer. Daarbenewens is 'n klein onderneming daarop geregtig om jaarlikse waardevermindering op 'n volledige tydstip op 31 Desember op te tel. As die bedryfstelsel egter gedurende die jaar uitval, is dit onwettig om stadiger te wees met die opbou van die waardevermindering daarvan.

Tweedens word die waardevermindering van produksie en huishoudelike toerusting toegelaat om op 'n slag op te vorder in die bedrag van die aanvanklike koste van die voorwerpe van sulke fondse wanneer dit aanvaar word vir boekhouding. Die vraag is wat u as produksie- en huishoudelike toerusting moet beskou. Spesifieke voorbeelde van sulke voorwerpe kan gevind word in die besluit van die Regering van die Russiese Federasie van 01.01.2002 nr. 1 “Oor die indeling van vaste bates wat by waardeverminderingsgroepe opgeneem is”.

In die besonder sluit produksie en huishoudelike toerusting die volgende in:

 • fasiliteite vir sport en ontspanning - OKOF-kode 220.42.99.12,
 • matte, matte, teaterkostuums - OKOF-kode 330.13.92.29.190,
 • mediese meubels, insluitend chirurgiese, tandheelkundige of veeartsenykundige stoele, haarkapperstoele en soortgelyke stoele, en hul onderdele - OKOF-kode 330.32.50.30.

Ondanks die volledige waardevermindering word die bate nie van die boekhouding afgetrek totdat die werklike verkoop daarvan (beëindiging van gebruik) nie.

Soos u kan sien, sal 'n vereenvoudigde benadering tot die boekhouding van vaste bates lei tot 'n afname in hul aanvanklike koste en verhoogde waardevermindering, en dus tot 'n afname in die reswaarde van vaste bates.

As 'n klein onderneming 'n vereenvoudigde belastingstelsel toepas, is die vermindering van die totale reswaarde van vaste bates in daardie opsig gunstig, wat die oomblik van die verlies van die reg tot hierdie voorkeurbehandeling terugdruk. Dit word vermeld in paragraaf 16 van paragraaf 3 van artikel 346.12 van die belastingkode van die Russiese Federasie.

Die aanvangskoste van die “ou” vaste bates weens die toepassing van die nuwe rekeningkundige beleid sal egter nie hersien word nie. Herwaardasie van vaste bates is slegs toelaatbaar in gevalle waar uitdruklik deur reguleringsdokumente voorsiening gemaak word. Hierdie reël is vasgelê in paragraaf 14 van PBU 6/01.

Verantwoordelik vir ontasbare bates en R & D-uitgawes

Wysigings is aangebring om die toepassing van PBU 14/2007 “Rekeningkunde vir ontasbare bates” en PBU 17/02 “Rekeningkunde vir uitgawes vir navorsing, ontwikkeling en tegnologiese werk” te vereenvoudig. Klein ondernemings het naamlik die reg gehad om nie ontasbare bates te waardeer nie. Nou kan u die waarde daarvan op 'n slag afskryf.

Net so is dit toegelaat om die koste van R & D af te skryf - die koste van gewone aktiwiteite ten volle wanneer dit geïmplementeer word. Daar is nie van klein ondernemings verwag om die tydperk vas te stel vir die selfs afskryf van hierdie koste nie. Afskrywings word gedoen deur rekeninge van die soort:

Debiteer 20 krediet 60, 76, 70, 69, 10, ens.
- koste vir navorsing, ontwikkeling en tegnologiese werk afgeskryf.

Verandering in rekeningkundige beleid en rekeningkunde

'N Klein onderneming het die geleentheid om onafhanklik te kies watter vereenvoudigde metodes om vir rekeningkunde te gebruik. Vanuit die bogenoemde metodes kan u enige kies en die keuse regstel om die rekeningkundige beleid te verander.

Die verandering in rekeningkundige beleid word vanaf die begin van die verslagjaar, dit wil sê vanaf 1 Januarie 2017, aangebring.

Op grond van paragraaf 15.1 van PBU 1/2008, word van kleinsakeondernemings nie verwag om terugwerkend die veranderinge in rekeningkundige beleid in hul rekeningkundige state te weerspieël nie. Dit beteken dat u weens die verandering in die rekeningkundige beleid in die finansiële state nie op 31 Desember 2016 hoef aan te pas nie. Die saldo's word in lyn gebring met vereenvoudigde reëls in die verslagjaar, dit wil sê in 2017. Op grond van PBU 1/2008 reflekteer aanpassings op rekening 84 “Behoue ​​verdienste (onbedekte verlies)”.

En die laaste ding wat jy nodig het om aandag te gee aan 'n rekenmeester. Ten tyde van die oorgang na vereenvoudigde rekeningkundige reëls, sal die bedrag van die balansstate verminder. Op die balansstaat-aanspreeklikheid sal so 'n oorgang sigbaar wees as 'n afname in behoue ​​verdienste ('n toename in onbedekte verlies).

As 'n klein onderneming stabiel is, sal vereenvoudigde rekeningkundige reëls vir grondstowwe, materiale en goedere nie ekstra verliese veroorsaak nie.

Uiteindelik word dit verkry, wat beteken dat dit gemiddeld eweredig afgeskryf word - aangesien inkomste ontvang word, aangesien dit eintlik voorsien word.

As gevolg van verhoogde waardeverminderingskoste, sal die onderneming se aktiwiteite minder winsgewend wees.

Elena Dirkova,rekeningkundige en belastingkenner

Elektroniese weergawe van die tydskrif
"PRAKTIESE REKENINGKUNDE"

Die beste aanbod vir diegene wat 'n minimale begroting en praktiese inligting oor rekeningkunde en belasting benodig.

MPZ in rekeningkunde - wat is dit?

Rekeningkundige MPZ gereguleerde PBU 5/01 "Voorraadrekeningkunde ". MPZ sluit in:

 • grondstowwe wat van toepassing is by die skepping van die produk vir die uitvoering van werk of die aanbied van dienste,
 • goedere en finale produkte,
 • materiaal wat vir bestuursdoeleindes gebruik word.

In hierdie geval reël PBU 5/01 nie die boekhouding van onvoltooide produksie nie.

Paragraaf 5 van PBU 6/01 laat u toe om rekening te hou met bates in die MPZ, insluitend 'n gebruikstermyn van meer as 12 maande ter waarde van tot 40.000 roebels. Die kostedrempel vir die klassifikasie van bates as MPZ kan laer wees; dit word bepaal in die rekeningkundige beleid van die organisasie.

MPZ koste

Die bepaling van die waarde van die voorraad hang af van die metode om dit te bekom: tasbare bates kan teen 'n fooi of gratis verkry word, vervaardig deur die organisasie self, word as gemagtigde kapitaal bygedra.

Die koste van materiële bates aangekoop is gelyk aan werklike uitgawes minus BTW en ander verhaalbare belasting.

Van die werklike uitgawes is ook die waarde van wesenlike bates wat deur die organisasie self geproduseer word.

Die koste van voorraad wat gratis ontvang word, is gelyk aan hul markwaarde ten tyde van die toelating tot die organisasie.

Waardes wat nie die eiendom van die onderneming is nie, word in ag geneem teen die prys wat met die eienaars ooreengekom is in die rekeninge op die balansstaat.

Bates gekoop teen e. word in ag geneem teen die prys wat in roebels bereken word teen die wisselkoers van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie op die datum van aanvaarding van boekhouding.

Reserwe vir die vermindering van die waarde van wesenlike bates

Metodologiese begeleiding maak voorsiening vir die vorming van 'n reservaat in die geval van 'n afname in waarde of morele en fisieke waardevermindering van die raffinadery. Die aanwas word oorgedra op die rekening “Ander inkomste en uitgawes”.

U kan agterkom onder watter voorwaardes 'n reserwe gevorm word in die materiaal “Boekhou vir reserwes om die waarde van wesenlike bates te verlaag”.

Wegdoen van die plant

Die verwydering van die MPZ kan op een van drie maniere geskied:

 • ten koste van elke eenheid,
 • teen gemiddelde koste
 • ten koste van die eerste keer voorrade (EIEU-metode).

Die geselekteerde metode word vasgelê in die rekeningkundige beleid en word van maand tot maand toegepas.

Produksievoorraad: voorraadprosedure

In ooreenstemming met die bestaande regulatoriese vereistes een keer per jaar op die gebied van rekeningkunde die onderneming moet 'n inventaris van sy bates neem.

In die voorraadproses word die werklike teenwoordigheid van sekere voorwerpe ontleed, wat dan vergelyk word met die inligting wat in rekeningkundige registers bestaan.

Die prosedure vir die implementering van die voorraadprosedure (число проверок в отчетном периоде, фактические даты проведения, список всего имущества, которое подвергается проверке при каждой из них и так далее) определяется непосредственно руководством компании.

При составлении многих отчётов требуется балансовая стоимость основных средств. О том, что это такое читайте в данной публикации.

Die belangrikste kenmerke van voorraadrekeningkunde

Om rekening te hou met die inherente funksies van MPZ:

 • die numeriese boekhouding van die beweging van verskillende soorte MPZ word in pakhuise met behulp van pakhuisrekeningkaarte uitgevoer,
 • kontantboekhouding word uitgevoer op sintetiese rekeninge, subrekeninge en bergingslokasies,
 • na die einde van die maand word die inligting oor die monetêre waarde van die pakhuis vergelyk met die numeriese aanwysers van voorraadbalanse in pakhuise.

'N Voorraad word beoog om die boekhouding en veiligheid van die MPZ te beheer.

Die reguleringshandelinge rakende die implementering daarvan kan gevind word in die artikel “Inventaris van voorrade”.

Rekeningkunde MPZ in rekeningkunde

Volgens die metodologiese aanbevelings moet alle primêre materiële bates oorgedra word na boekhouding op die tydstip wat deur die werkvloeiskedule of ander dokument van die interne beheerstelsel bepaal is. Dit is sy wat die primêre rekeningkundige dokumente ontvang en nagaan vir die korrektheid van hul ontwerp en die wettigheid van die aksies wat geneem is.

Rekeningkunde vind plaas in die konteks van spesifieke stoorareas van materiale, en onder hulle - vir elke naam (voorraadnommer), groep materiaal, subrekeninge en sintetiese rekeningkundige rekeninge.

In boekhouding moet rekeningkunde in pakhuise gedupliseer word met die enigste verskil dat dit nodig is om numeriese en monetêre rekords daarin te hou, en in pakhuise en eenhede slegs numeries.

Dokumente wat die inventaris van voorrade vergesel

Rekeningkunde MPZ hou verband met papierwerk, wat voorwaardelik in twee groepe verdeel kan word: ekstern en intern.

Eksterne dokumente - dokumente wat uitgereik is deur verskaffers van die MPZ: vraestel en faktuur, vraagbrief. Interne dokumente word wesenlike waardes opgestel wat binne die organisasie verskuif word.

Die ontvangs van materiële bates in die pakhuis word vergesel van 'n ontvangsbevel in vorm nr. M-4, 'n handeling vir die aanvaarding van materiaal in vorm nr. M-7 (vir onopgevoerde aflewerings). Die vrystelling van materiale in produksie en vir ander behoeftes word vergesel van 'n verklaring van die limietheiningkaart in die vorm van nr. M-8.

Die oordrag van materiaal tussen die strukturele eenhede van die onderneming of verantwoordelike persone kan vergesel wees van 'n faktuur vir die vrystelling van materiaal in die vorm nr. M-11. Hierdie vorm word ook gebruik om onbestede materiaal by die pakhuis af te lewer.

As die struktuureenhede van die onderneming op afstand van mekaar geleë is, word 'n faktuur in die vorm nr. M-15 gebruik om materiaal tussenin oor te dra. Dit word ook gebruik om materiële bates aan derdes oor te dra, byvoorbeeld wanneer die tolhulpbronne oorgedra word.

Sedert Januarie 2013 het die organisasie die reg om sy eie vorms van primêre dokumente te gebruik (Wet "Op Rekeningkunde" gedateer 06.12.2011 No. 402-ФЗ), en dit in hul rekeningkundige beleid vasgestel.

Plasings by boekhouding van voorraad by die onderneming

Na ontvangs van die MPZ wat die volgende gepos het:

In geval van BTW:

 • Dt 10 (41) Kt 60 - die bedrag BTW uitgesluit,
 • Dt 19 Kt 60 - die bedrag BTW op die faktuur aangedui.

By die verkoop van die aanleg, die volgende transaksies:

MPZ afgeskryf vir produksiebehoeftes:

Dt 20 Kt 10 (41, 43).

Afgeskryf MPZ vir algemene sakebehoeftes:

Dt 26 Kt 10 (41, 43.).

Gedebiteer op voorraad vir verkoopskoste:

Dt 44 Kt 10 (41, 43).

Die koste van die verkoopte MPZ afgeskryf:

Hoe word die gegewens oor voorrade weergegee in die balansstaat van die onderneming?

Inligting oor produksievoorraad wanneer u dit plaas (balans van bates aan die einde van die verslagtydperk) in die organisasie se balansstaat word weerspieël in die ooreenstemmende artikel - Reserwes.

Aktiwiteite wat verband hou met voorrade.

Rekeningkundige boekhou-voorbeeld

Materiaal het van die verskafferonderneming by die ondernemingspakhuis aangekom:
Met debiet - 10, met krediet - 60, bedrag 200.000

Vir debiet - 19, vir krediet - 60, bedrag 36,00

Die vervoermaatskappy se koste is in ag geneem vir die vervoer van produksiemateriaal.

Vir debiet - 10, vir krediet - 60, bedrag 4.000

Van die lopende rekening betaal aan verskaffers vir materiaal.

Vir debiet - 60, vir krediet - 51, bedrag 236.000

Die koste van die materiaal is 204.000 (neem materiaal in ag - 10).

Materiaal - 10 aktiewe rekening. Op D - ontvangs van materiaal. Deur K - hul skryfwerk.

Tydige identifisering van tekorte of oorbesteding - die sleutel tot 'n suksesvolle onderneming.

Wanneer u rekeningkundige verslae opstel, moet u baie dinge weet. Klik op die skakel om uit te vind wat die primêre dokumentasie in rekeningkunde is.

Raadpleeg die inskrywing in die webinar vir meer inligting oor voorraadrekeningkunde:

Kyk na die video: Our Miss Brooks: Connie's New Job Offer Heat Wave English Test Weekend at Crystal Lake (Augustus 2021).

Pin
Send
Share
Send
Send