Nuttige wenke

Desimale optelling en aftrekking

Pin
Send
Share
Send
Send


Sit desimale breuke in 'n kolom as natuurlike getalle, en let nie op op kommas nie.

In die antwoord, plaas 'n komma onder die kommas in die oorspronklike breuke.

As die aanvanklike desimale breuke 'n ander aantal desimale plekke (syfers) het, moet die breuk met minder desimale plekke die vereiste aantal nulle toegeken word om die getal desimale plekke in die breuke gelyk te maak.

Kom ons kyk na 'n voorbeeld. Vind die som van desimale breuke.

Is gelyk aan die aantal desimale plekke in desimale breuke. Voeg twee nulle regs by tot die desimale breuk 13.7.

indien desimale toevoeging Aangesien u alreeds goed geleer het, kan die ontbrekende nulle verstandelik toegeskryf word.

Dus, kortliks die basiese reëls vir aanvulling:

  • die getal desimale plekke gelyk te maak,
  • skryf desimale breuke onder mekaar sodat die kommas onder mekaar is,
  • ons voer die toevoeging van desimale breuke uit en let nie op kommas nie, volgens die reëls vir optelling in 'n kolom met natuurlike getalle,
  • ons plaas 'n komma onder die kommas.

Byvoeging van desimale

Om te leer hoe om die desimale breuke korrek by te voeg, is dit genoeg om die reël te leer, bestaande uit slegs drie woorde.

Drie woorde is: Komma onder die komma. Dit is die belangrikste ding wat u moet onthou as u desimale breuke byvoeg. Deur die desimale breuke by te voeg, skryf ons dit sodat die kommas in die terme streng onder mekaar is. As daar in die een term minder syfers na die desimale punt is as in die ander, kan u die ontbrekende syfers met nulle byvoeg (of u kan dit nie doen nie). Die res van die byvoeging van desimale breuke verskil feitlik nie van die byvoeging van natuurlike getalle nie - 'n onderwerp wat in die laerskool plaasgevind het.

Kom ons kyk na voorbeelde van die optelling van desimale breuke.

Om 5.7 en 6.8 by te voeg, skryf hulle komma onder die komma. Dan voeg ons die getalle volgens die syfers by en in die ontvangde antwoord sloop ons die komma almal volgens dieselfde reël - die komma onder die komma.

As ons 2.256- en 0.74-getalle byvoeg, skryf ons so dat die komma onder die komma is. Aangesien daar twee syfers na die komma in die tweede getal en drie in die eerste is, vul ons die ontbrekende teken aan die einde van die tweede getal aan met nul (maar u kan dit weglaat). Tel daarna die getalle op en let nie op die komma nie (dit wil sê, ons tel 740 tot 2256 by). As gevolg hiervan, vernietig ons die komma (presies onder die komma van die terme).

4,98+52,462=?

Soos gewoonlik begin ons die toevoeging van desimale breuke deur dit te skryf sodat die komma presies onder die komma is. Die eerste is geriefliker om 'n getal met meer syfers na die desimale punt neer te skryf. Om die aantal desimale plekke in albei terme te vergelyk, skryf ons nul in die tweede derde syfer na die desimale punt. Voeg 52462 en 4980 by, en let nie op die komma nie. In die antwoord sloop ons die komma onder die komma.

Om desimale breuke by te voeg, skryf ons hulle “komma onder die komma”. Voeg 4821 en 3179 by, en let nie op die komma nie. Daarna sloop ons die komma onder die komma. Aangesien nulle nie na die desimale punt op die desimale plek geskryf word nie, is die finale antwoord 8.

Om 'n desimale breuk by 'n natuurlike getal te voeg, kan u 'n komma en soveel as moontlik nulle in die natuurlike getalrekord aan die einde voeg (in hierdie voorbeeld, drie). Voeg dan 35000 en 3146 by en sloop die komma.

Ons begin die toevoeging deur desimale breuke te skryf volgens die reël “komma onder komma”. Dan voeg ons die ontbrekende desimale plek van 8.3 by nul. Voeg 374 en 830 by. In reaksie hierop sloop ons die komma onder die komma.

Desimale optelling en aftrekreël

Die reël
1. Teken een breuk onder 'n ander sodat die komma
een desimaal was onder 'n ander, d.w.s. wat sou die getalle wees?
vrystelling met dieselfde naam was presies onder mekaar,

2. Voeg breuke (of trek af) bitwys aan, begin met die minste betekenisvolle bietjie,

3. As gevolg hiervan, plaas 'n komma onder die kommas van albei breuke.

byvoorbeeld
+ 12, 733 11, 255 23, 988 - 27, 957 12, 126 15, 831


+ 21, 277 13, 112 34, 289 - 37, 993 23, 441 14, 582


+ 37, 216 11, 323 48, 539 - 77, 292 53, 130 24, 162

Aftrekreël

Die reël
! By aftrekking geld die reël. besetting eenheid op senior vlak (voorbeeld 1).

! As u aftrek, word die aantal syfers in die breukdeel voorlopig met nulle gelykgestel (voorbeeld 2).

byvoorbeeld
- 122, 43 • 41, 22 81, 21 - 46, 300 • • • 14, 457 31, 843


- 153, 64 • 82, 13 71, 51 - 67, 400 • • • 25, 679 41, 721


- 204, 75 • 72, 61 132, 12 - 93, 700 • • • 71, 923 21, 777

Pin
Send
Share
Send
Send