Nuttige wenke

Hoe om 'n egskeidingsaansoek op te tel

Pin
Send
Share
Send
Send


Nadezhda Tikhonova Onlangse wysigings: Junie 2019 egskeiding 0 76 leestyd: 4 min.

Kan 'n egskeiding nietig verklaar word? Dit lei soms tot 'n onbesonne besluit om die huwelik te beëindig. Na 'n kort tydjie waarin die situasie kan verander, sal die gades hulself begryp en spyt wees dat hulle opgewonde raak en gesinsverhoudinge verbreek het.

Hoe om in sulke gevalle alles op sy plek terug te gee. Immers, 'n gesin is nie net die verhouding tussen 'n man en 'n vrou nie, 'n gemeenskaplike lewe, maar ook wedersydse regte en verpligtinge, burgerlike status. Boonop lei die beëindiging van die huwelik tot die behoefte om dokumente te verander.

In hierdie artikel sal ons die kwessie van die moontlikheid van nietigverklaring van 'n egskeiding, indien wel, op watter manier oorweeg.

Kansellasie van 'n egskeiding in 'n registerkantoor

Daar is twee maniere om te skei: pas die administratiewe prosedure toe deur die registerkantoor en die hof te kontak deur 'n regsgeding in te dien.

As die egpaar dus 'n gesamentlike aansoek by die registerkantoor indien, sal hulle 'n maand moet wag voordat die amptelike egskeiding plaasvind. Gedurende hierdie tyd kan hulle van plan verander - van plan kan skei.

Om die verantwoordelike werknemer van die kantoor van die burgerlike register nie 'n registrasie van egskeiding op te stel nie, gades sal nie genoeg opdaag op die dag waarop die egskeiding geskied nie. Die afwesigheid van albei gades beteken dat hulle van plan verander het. Dus sal die egskeiding nie plaasvind nie en word die gesin gered.

Tweede weg hoe om egskeiding te voorkom of hoe om 'n egskeiding te kanselleer! Albei kom na die registerkantoor en lewer verslag oor hul besluit. In beide die eerste en die tweede geval sal niemand die betaalde staatsplig terugbetaal nie.

As op die vasgestelde dag een van die eggenote aanbreek, sal 'n egskeiding uitgereik word. Die gade wat verskyn het, sal 'n ooreenstemmende sertifikaat in sy hande ontvang. Die tweede - kan u dokument te eniger tyd gemaklik vir hom kry, of glad nie.

Om weer een gesin te word, geskeide eggenote sal weer moet trou. Oud-eggenote sal 'n nuwe aansoek moet indien - vir die huwelik.

Herroeping van vonnis

Die gades maak gebruik van die regterlike vorm van ontbinding van huweliksbande in gevalle as:

 • die gesin het 'n minderjarige kind,
 • daar is 'n saaklike geskil tussen eggenote.

Om tot die hof te appelleer, is geen onderlinge beslissing nodig nie. Die saak word deur een van die gades voorberei. Die tweede tree op as verweerder.

Aangesien die saak sowel deur 'n vredesregter as deur 'n distriksregter oorweeg kan word, bepaal artikel 154 van die Code of Civil Procedure verskillende tydperke om te besluit oor die verdienste van die vermelde vereistes. Dus word die geregtigheid van die vrede een maand toegeken aan die distrik - twee.

Afhangend van die prosedure van die partye, is daar verskillende maniere om die egskeidingsverrigtinge te stop of te kanselleer.

Vir die eiser is dit 'n herinnering aan die eisestaat. 'N Petisie hiervoor kan te eniger tyd ingedien word terwyl die verhoor aan die gang is. Dit is totdat die regter vertrek het om 'n uitspraak in die beraadslokaal uit te spreek. Die dokument kan tydens die vergadering aan die regter voorgelê word. As 'n onderbreking aangekondig word tydens die verhoor van die saak, moet die petisie by die hof ingedien word en seker maak dat dit geregistreer is.

Die volgende inligting moet in die aansoek aangedui word:

 1. van en voorletters van die voorsittende regter,
 2. saak of hofnommer,
 3. van en voorletters van die eiser,
 4. naam van die dokument “Aansoek”, wat die kern van die appèl aandui,
 5. datum van appèl by die hof, onderhewig aan aksie,
 6. wettige gronde vir 'n besluit om afstand te doen van 'n eis,
 7. wese van die aansoek
 8. datum van voorbereiding van die dokument, handtekening, van en voorletters van die eiser.

Die eiser kan ook sy besluit uitspreek om die eis mondeling te weier. Om dit te kan doen, is dit genoeg om u besluit tydens die verhoor uit te spreek. Dit is onderhewig aan insluiting in die notule, wat deur die hofklerk gehou word.

Aangesien die eiseres die reg het om beide 'n eis in te dien en te weier, is die hof se plig om op grond hiervan, ooreenkomstig artikel 220 van die Code of Civil Procedure, die beëindiging van die verrigtinge te bepaal. Hierdie dokument is binne 15 dae besig om reg te kry. Dus word die huwelik gered.

As die eiser in die toekoms weer besluit om 'n geding in te dien oor die ontbinding van die huwelik op dieselfde gronde waarvoor hy vroeër aansoek gedoen het, sal die saak aan hom verskaf word. Om tot die hof te appelleer, sal ander gronde vir egskeiding moet gesoek word.

Die tweede wetlike basis vir die behoud van die huwelik terwyl die verhoor aan die gang is, sluit 'n ooreenkoms oor die versoening van die partye. Gewoonlik kom die partye tot hierdie scenario voor, as die verweerder nie tot 'n egskeiding instem nie en versoek om 'n sperdatum vir versoening. Die hof self kan ook so 'n inisiatief neem. Soos die praktyk toon, word die partye gewoonlik van een maand tot drie gegee vir versoening.

Na die sperdatum vir versoening kan die uitslag van die saak soos volg wees:

 • die partye regtig versoen is, dan is die saak onderhewig aan beëindiging,
 • die eiser het nie in die hof opgedaag nie - die saak sal sonder oorweging gelaat word,
 • die eiser verskyn het, het hy afstand gedoen van die eis - die saak sal van die hand gewys word.

As die partye nie saamstem nie, sal die verhoor voortduur totdat 'n beslissing oor die meriete van die beweerde eis geneem word. In totaal sal die egskeiding plaasvind.

Vir die hernuwing van die huwelik sal voormalige eggenote 'n nuwe huweliksprosedure moet ondergaan.

Appèlprosedure

In die algemeen word 'n hofsitting gehou met die deelname van die partye, dit wil sê die eiser en verweerder. As die verweerder om een ​​of ander rede herhaaldelik versuim om tydens die aanhoor van die saak te verskyn, kan 'n besluit sonder hom geneem word.

As dit blyk dat die verweerder om 'n goeie rede nie aan die hof deelgeneem het nie of nie geweet het dat 'n verhoor plaasvind nie, kan die beslissing wat in afwesigheid geneem is, appèl aanteken. Hiervoor word die verweerder sewe dae gegee vanaf die dag toe hy verneem het van die bestaan ​​van so 'n vonnis. so 'n geleentheid is aan hom gebied deur artikel 237 van die Code of Civil Procedure.

Die aansoek word vergesel van stawende dokumente wat die geldigheid bevestig van die rede waarom die verweerder by die hof afwesig was. Na die kansellasie van die beslissing in absentia, word die oorweging van die eis hervat. Die uitslag sal egter dieselfde wees - die hof is meer geneig om die huwelik te beëindig, tensy die eiser die eis weier.

'N Hofbeslissing is nie finaal nie. Die wet bied 'n geleentheid vir die partye om dit te appelleer. Dit neem een ​​maand. Daar is voorsiening vir so 'n tydperk in artikel 25 van die Gesinswet, wat bepaal dat 'n huwelik wat deur 'n hof ontbind is, beëindig word op die dag waarop die beslissing in werking tree, dit wil sê na dertig dae.

Dit kan slegs deur so 'n stap verhoed of laat vaar word. Vir die herstel van die gesin sal voormalige eggenote weer in die registerkantoor deur die huwelik moet gaan.

© 2018, Alles oor Finansies. Alle regte voorbehou. Kopiëring van materiaal slegs met toestemming van die outeur.

Weiering van 'n egskeidingsprosedure in die registerkantoor

As u om egskeiding aansoek gedoen het en van plan verander het, moet die partye gesamentlik die registerkantoor besoek en 'n verklaring aflê. Dit moet die redes identifiseer wat die deelnemers aan die proses aangespoor het om van plan te verander. 'N Aansoek wat volgens die reëls opgestel is, sal oorweeg word.

Eggenote kan gekonfronteer word met die behoefte om 'n notaris te kontak. 'N Interaksie met hulle is nodig om 'n ooreenkoms op te stel om 'n egskeiding te beëindig. Vir 'n geldige dokument moet dit aangebring word met die handtekening van die notaris en 'n nat seël.

As aan al die voorwaardes voldoen word, sal die dokument aanvaar word en die egskeidingsproses gestaak word. Albei gades moet saam die kantoor van die instansie besoek. As een van die partye nie die registerkantoor persoonlik kan besoek of weier om die egskeiding te onderbreek nie, is die aansoek van die tweede deelnemer geen rede om die egskeiding te beëindig nie.

As die weiering van 'n egskeiding deur die hof geskied

As hulle verstaan ​​hoe om die egskeiding voor die hof te kanselleer en die regsgeding op te tel, moet die gades die kantoor kontak en 'n aansoek indien om die voorheen geskrewe aansoek ongeldig te maak. 'N Bykomende beswaar kan ingedien word.

Dit moet die volgende inligting bevat:

 • datum waarop die egskeidings eis onderteken is,
 • die redes waarom die partye beswaar aangeteken het,
 • die redes vir die afwesigheid van die tweede gade aan te dui as hy nie die regsprekende gesag kon besoek en persoonlik 'n beswaar aanteken nie.

Op grond van die beslissing van die regterlike gesag, sal die dag van oorweging van die beswaar en die beslissing oor die weiering van die verrigtinge bepaal word. Ten einde 'n positiewe vonnis van 'n beswaar te kan lewer, moet albei gades teenwoordig wees wat die saak wil optel. Hulle is verplig om die redes vir die weiering van egskeiding te verduidelik. Die regterlike gesag wat die beswaar ontvang het, sal albei gades verhoor.

Die regsprekende gesag is gewoonlik besig met die oorweging van die aansoek van gades wat die regsgeding wil onttrek om die egskeidingsverrigtinge te kanselleer.

In die registerkantoor word vrae oor die verwerping van 'n vorige besluit om 'n egskeidingsprosedure te begin minder gereeld oorweeg. Dit is te danke aan die feit dat die meeste paartjies kinders het. As daar gekyk word na of die aansoek om egskeiding by die eiser moontlik is om terug te trek, moet daar in gedagte gehou word dat die hof gewoonlik voorstaan ​​om die gesin te onderhou en die versoek om die egskeidingsprosedure te beëindig, bevredig. Eggenote het die reg om die aansoek om egskeiding ongeldig te maak en die voltooide dokument voor die aanvang van die verrigtinge terug te trek. Hiervoor sal dit nodig wees om 'n nuwe referaat op te stel waarin die bewoording “Ek wil my gesin red” aanwesig moet wees.

Eggenote kan gekonfronteer word met die behoefte om 'n notaris te kontak. 'N Interaksie met hulle is nodig om 'n ooreenkoms op te stel om 'n egskeiding te beëindig. Vir 'n geldige dokument moet dit aangebring word met die handtekening van die notaris en 'n nat seël.

As aan al die voorwaardes voldoen word, sal die dokument aanvaar word en die egskeidingsproses gestaak word. Albei gades moet saam die kantoor van die instansie besoek. As een van die partye nie die registerkantoor persoonlik kan besoek of weier om die egskeiding te onderbreek nie, is die aansoek van die tweede deelnemer geen rede om die egskeiding te beëindig nie.

Redes vir die verwerping van die saak en beswaar teen die verklaring

Ten einde die hof of registerkantoor in te stem om die egskeiding te kanselleer, moet die aansoeker die redes waarom die besluit wat vroeër geneem is, verander. Dit kan uiteenlopend wees en hang af van die individuele nuanses van die situasie.

Die beswaar, wat by die registerkantoor of die geregtelike gesag ingedien sal word om die eis te kanselleer, kan die volgende formulerings weerspieël:

 • Ek wil my gesin red
 • Ek wil 'n kompromie vind
 • Ek wil kinders grootmaak.

Die wet poog om die huwelik van burgers te bewaar, veral in situasies waar daar kinders in die gesin is. In hierdie geval word byna altyd aan 'n aansoek by die regsowerheid of die registerkantoor om 'n aansoek wat voorheen ingedien is, te kanselleer. In die praktyk het gades nie altyd 'n algemene mening oor die behoefte om egskeiding op te skort nie. As een van die eggenote om egskeiding aansoek gedoen het, maar die tweede nie met hierdie besluit saamstem nie, het hy die reg om formeel sy mening uit te spreek nadat hy beswaar gemaak het.

Die volgende gegewens moet aangeteken word in die referaat wat by die regterlike owerheid of registerkantoor ingedien is:

 • datum van amptelike huwelik,
 • Naam van eiser en applikant
 • woonadres van elke gade,
 • die teenwoordigheid van minderjarige kinders,
 • oorsake van konflik
 • Voorstel vir 'n proeftydperk,
 • omstandighede van die huwelik.

Dokumente moet in twee eksemplare uitgevoer word en by die geregtigheid van die vrede ingedien word. Kenners adviseer die gebruik van die volgende formulerings in 'n beswaar: 'Ek wil', 'ek dring aan.' Daarbenewens kan daar in die dokument verwys word na wette wat die een of ander omstandigheid van die huidige situasie beïnvloed. Die dokument moet vergesel word van die oorspronklikes en afskrifte van die sertifikaat wat die feit dat die verhouding amptelik gesluit is, bevestig.

Hoe lank sal dit moontlik wees om die egskeidingsverrigtinge te kanselleer?

Die saak wat deur die gades ingedien is, word aanvanklik binne dertig dae oorweeg. As die egskeiding deur die registeringskantoor gedoen word, sal die verhouding gedurende hierdie periode beëindig word. In die geval van die indiening van 'n regsgeding, sal daar 90 dae ekstra beskikbaar wees.

As die gades van plan verander en die huwelik wil behou, het hulle die reg om die erkenning van die eis ongeldig te versoek.

Die verhoor kan herskeduleer word. Stem hiermee in uitsonderlike gevalle saam. Die oorsaak van die uitstel van die verrigtinge kan byvoorbeeld 'n siekte van een van die gades wees. Hierdie feit moet gedokumenteer word.

Wat is nodig om die uitspraak van 'n egskeidingshof te kanselleer?

As die hofbeslissing reeds aangekondig is, maak dit geen sin om die voorheen ingediende aansoek te probeer nietig verklaar of terugtrek nie. Die wet gee die burgers tien dae om 'n beslissing te appelleer. Die reël is geldig as die uitspraak gelewer word deur die geregtigheid van die vrede. In hierdie situasie sal dit nodig wees om die appèlprosedure te begin deur die regter wat die betrokke vonnis uitgereik het.

As albei gades nie wil skei nie, is dit beter om 'n saak saam te lê. Dit sal die kanse op 'n positiewe besluit verhoog.

Die aansoek moet ook aangevul word in samewerking met die vriendelike nedersetting. As die gades skriftelik 'n versoek om die kansellasie van die beslissing ingedien het en dit met die betrokke dokumente aangevul het, is daar 'n kans om die vorige uitspraak te verander. Nog 'n rede vir die nietigverklaring van die hofbeslissing kan 'n aanduiding wees van ernstige oortredings tydens die verhoor.

Hulle kan word:

 • daar is foute begaan tydens die invul van die dokumente,
 • daar was oortredings in die prosedure vir die vergadering van regters,
 • die samestelling van die hof het nie aan die vereistes van die huidige wetgewing voldoen nie,
 • een van die gades het nie geweet van die komende proses nie, dit nie bygewoon nie en kan dit bewys,
 • die protokol van die vergadering was nie verbonde aan die uitspraak van die hof nie,
 • dokumentasie is voltooi wat nog nie voorheen deur die regter verklaar is nie.

Daar word van burgers verwag om die appèlprosedure binne tien dae vanaf die datum van die beslissing te begin. As die tydperk misgeloop is en die aansoek nie na die hoër howe gestuur is nie, is dit nie moontlik om die uitspraak te verander nie. Die partye sal egter nie die reg hê om weer op die hof te appelleer met 'n nuwe eisverklaring nie.

As 'n onregmatige bevel in die loop van die verrigtinge uitgereik is, moet hierdie feit bewys word. In die praktyk is die uitvoering van aksies redelik problematies. As aan al die voorwaardes voldoen word, kan die vroeëre besluit in die loop van die daaropvolgende verrigtinge ongeldig word. Kenners raai egter nie aan om hierop aan te dring nie. Dit is baie makliker om weer te trou.

Maslennikov Ivan Ivanovich

Hy studeer met lof aan die State Law Academy (JSS) met 'n regsgraad. Uitgebreide ervaring in die oplossing van 'n wye reeks regskwessies.

Egskeidingsprosedure

Huwelik is 'n sosiale verskynsel wat beheer word deur die tradisies van die samelewing en onderhewig is aan registrasie deur die staat. Die beëindiging daarvan word deur die wet gereguleer. Volgens art. 16 SK (familiekode) van die Russiese Federasie, kan die huwelik tussen burgers beëindig word deur 'n aansoek by een van die gades (of albei saam) in te dien. U kan u begeerte verklaar om 'n egskeiding te kry aan die hof of na die registerkantoor, afhangende van die situasie (art. 18 SK RF).

 • indien een van die gades is wettig onbevoeg, op grond van sy belange, kan 'n aansoek by hom aan die voog (artikel 16 van die RF IC) voorgelê word.
 • Die maklikste manier om te skei is as albei eggenote daartoe instem, en hulle het geen gewone minderjarige kinders nie. Dan kan u 'n gesamentlike aansoek om egskeiding by die naaste registerkantoor indien (deel 1 van artikel 19 van die RF IC).
 • In sommige gevalle word dit toegelaat om die bogenoemde liggaam te kontak as die eggenote kinders het en slegs een van hulle wil skei. Die registerkantoor sal 'n verklaring aanvaar as daar nie lank genoeg nuus is oor die tweede gade nie (dit wil sê hy verdwyn), wettig onbevoeg verklaar of bly ten slotte.
 • In ander gevalle moet u geskei word deur die hof. Die prosedure vir die hersiening van die saak word voorsien indien die gesin kinders het wat nog nie die meerderjarige ouderdom bereik het nie, een van die gades nie 'n egskeiding wil hê nie, of vermy die indiening van 'n aansoek by die kantoor van die siviele register (artikel 21 van die RF IC).

As die sperdatum van die appèl gemis word

Verandering in burgerlike status, veral huwelik of egskeiding, is 'n amptelike prosedure wat registrasie by die burgerlike registerkantore vereis. Dit verg nie net 'n redelik groot pakket dokumente nie, maar ook tyd.

Afhangend van gesinsomstandighede vind die huweliksbeëindiging plaas:

 • in die registerkantoor - dit is moontlik as die egpaar skei onderling, nie minderjarige kinders en geskil oor eiendom het nie,
 • deur die hof - As een van die eggenote teen egskeiding is, het die gesin minderjarige kinders, of dit is nodig om gemeenskaplike eiendom te deel.

Wanneer hulle deur die registeringskantoor skei, het die egpaar 'n maand om 'n finale besluit te neem: binne 30 dae kan die gades by die owerheid verskyn waar hulle aansoek gedoen het en 'n nuwe aansoek skryf om die egskeiding te vernietig.

In 'n egskeidingsgeding deur die hof is die volgende opsies moontlik:

 • если решение о принятии иска к производству еще не вынесено (как правило, это происходит в течение пяти рабочих дней с момента подачи), то документы можно забрать из суда без каких-либо сложностей,
 • нередко сам судья в процессе развода устанавливает для пары испытательный срок (от одного до трех месяцев), в течение которого супруги могут помириться и отказаться от процедуры,
 • as die besluit oor die egskeiding reeds geneem is, kan u binne tien dae appelleer daarteen en probeer om die egskeiding te kanselleer. Die rede vir die kansellasie moet egter baie meer dwingend wees as die eenvoudige 'versoen', en in hierdie geval sal 'n beslissing weer deur 'n hof geneem word, slegs van 'n hoër instansie.

Is dit moontlik om 'n hofbeslissing oor egskeiding om te keer?

Om 'n egskeiding te kanselleer, is dit eenvoudig nie genoeg om u meningsverskil te verklaar nie: gewigtige argumente is nodig. Wanneer u 'n eis indien, is dit nodig om sodanige regverdiging te gee vir u eis dat die hoër hof dit oortuig om die vorige hofbeslissing nietig te verklaar en die egskeidingsaak te heroorweeg.

As die saak aanvanklik in 'n landdroshof verhoor is, sal dit na die appèl aangeteken word, dit na die distrikshof verwys word. As die hof in eerste instansie 'n distrikshof was (dit gebeur as die egpaar minderjarige kinders het), dan sal die streekhof (of die Moskou-stadshof) die klagte oorweeg en so aan.

Hoe om 'n egskeiding te vernietig?

Volgens artikel 25 van die Familie-kode van die Russiese Federasie word die oomblik van die beëindiging van die huwelik oorweeg:

 • na beëindiging deur die registerkantoor - dag van die staat se registrasie van egskeiding in die siviele registrasieboek,
 • by beëindiging in die hof - die dag waarop die beslissing in werking tree.

Dit beteken dat aansoek om egskeiding nie die amptelike einde van die huwelik beteken nie: daar is nog tyd voordat die huwelik beëindig word, en die egskeidingsprosedure kan gestaak word.

Dit sal egter nie werk net om die aansoek te kom afhaal nie: dit is nodig om 'n nuwe aansoek (verpligtend vir albei gades) te skryf, die rede vir die weiering van egskeiding aan te dui, en in die geval van die kansellasie van die egskeiding deur die registerkantoor, kontak ook 'n notaris.

As die egskeiding reeds amptelik geregistreer is, dan:

 • dit is onmoontlik om dit deur die registerkantoor te kanselleer,
 • deur die hof kan u probeer om die beslissing oor egskeiding te appelleer en die kansellasie daarvan te bewerkstellig.

Hoe kan ek 'n egskeidingsaansoek opneem?

Om die egskeidingsverrigtinge deur die registerkantoor te kanselleer, moet u:

 • albei gades moet verskyn in die departement waar die aansoek ingedien is, maar nie later nie as 'n maand nadat die aansoek ingedien is,
 • dien 'n gesamentlike petisie in om te weier om egskeiding te neem, waar die redes vir so 'n besluit aangedui moet word,
 • werknemers van die registerkantoor oorweeg die aansoek wat ingedien is en besluit om die egskeidingsverrigtinge te staak, óf om die aansoek om die egskeiding te kanselleer ongeldig te maak,
 • vir die finale beëindiging van die egskeidingsverrigtinge word notarisering vereis, 'n ooreenkoms tussen die twee partye oor die beëindiging van die egskeidingsverrigtinge met die ondertekening en seël van die notaris.

As slegs een gade die aansoek wil indien, sal hy 'n onomwonde weiering ontvang. Daar sal ook geweier word om die saak te stop as albei gades dit wil hê, maar een van hulle is afwesig. In hierdie geval is dit nodig om 'n versoek te rig om die egskeidingsverrigtinge aan die hof te kanselleer.

In die aansoek is dit nodig om nie net die redes vir die behoud van die huwelik aan te dui nie, maar ook om die afwesigheid van die tweede gade te verklaar, asook om noodwendig sy mening oor die egskeiding te gee. Albei gades moet egter tydens die verhoor teenwoordig wees om die opskorting van die egskeidingsverrigtinge te oorweeg.

In die geval van 'n egskeiding deur die hof, kan u die proses te eniger tyd stop voordat die regter 'n finale besluit neem.

Dus, as die egskeidings-eis nog nie tot verrigtinge aanvaar is of aanvaar is nie, maar die saak nog nie oorweeg is nie, kan die gade wat 'n versoek om egskeiding by die hof aanhangig gemaak het, 'n aansoek by die hofklerk indien waarin die redes vir die afwysing van die eis uiteengesit word.

Vervolgens moet u die vorm invul met die besonderhede van die eiser en die saak, geïnisieer deur sy eis, u vergewis van die gevolge van die verwerping van die eis en die volledige ooreenkoms met hulle onderteken, en die saak word beëindig deur skikking.

Slegs die inisieerder van die egskeidingsverrigtinge kan 'n mosie indien om afstand te doen van die eis. As albei gades om egskeiding aansoek doen, moet hulle albei tersyde tot nietigmaking van hul beslissing verklaar.

As die eiser tydens die verhoor besluit het om die eis te laat vaar, kan hy dit mondelings aan die regter rapporteer, of deur 'n skriftelike versoek in te dien. Sy verklaring sal in die notule van die verhoor aangeteken word, en die verrigtinge sal staak weens die feit dat die eiser die eis van die hand gewys het.

Stel 'n versoekskrif aan die regter om die egskeiding te kanselleer

As 'n egskeidingsbevel reeds goedgekeur is, kan daar binne tien dae teen dit geappelleer word. Om dit te kan doen, moet u 'n aansoek by die hof indien om die egskeiding te kanselleer in die naam van die regter wat die saak oorweeg het.

'N Aansoek by die hof om die egskeiding (soos enige eis) te kanselleer, word op 'n standaard A4-blad ingedien. 'N Stelling kan met die hand geskryf word of gedruk word.

Die volgende moet in die ingediende eis aangedui word:

 • naam van die hof waar die aansoek om egskeiding ingedien is, van, voornaam en patroniem van die regter wat die beslissing oor egskeiding uitgereik het,
 • van, voornaam, patroniem en huisadresse van die voormalige man en vrou,
 • plek en datum van registrasie van die huwelik,
 • plek en datum van egskeiding (die beslissing van die regter geappelleer),
 • redes vir die indiening van 'n aansoek, redes vir die kansellasie van 'n egskeiding - hierdie artikel moet so redelik moontlik beskryf word.

Die appèl moet vergesel gaan van 'n afskrif van die ontbinding van die beslissing van die hof, twee afskrifte van die regsgeding self, 'n kwitansie op die betaling van staatsbelasting en ander dokumente wat volgens die eiser die hof kan help om 'n beslissing te neem.

Wat om te doen as die sperdatum vir appèl teen 'n hofbeslissing misgeloop word?

As die spertyd vir appèl teen die hofbeslissing geslaag het, kan u probeer om dit te herstel. Dit is waar, dit is moeilik om te doen, en in sommige gevalle (as daar baie tyd verloop het na die hofbeslissing), is dit onmoontlik.

Om die sperdatum van die appèl te herstel, is dit nodig om te bewys dat die appèl om 'n goeie rede misgeloop is, en u moet u getuienis met dokumente bevestig.

Dikwels is sulke oorsake siektes, lang besigheidsreise of versuim om egskeidingsdokumente betyds te ontvang. 'N Versoek vir die herstel van die appèltydperk word by dieselfde hof ingedien wat die beslissing oor egskeiding uitgereik het, en aan dieselfde regter gerig.

Na oorweging van die eis, sal daar besluit word om die sperdatums te herstel, en in die geval van 'n positiewe beslissing, sal dit moontlik wees om te appelleer met 'n versoek om die egskeiding nietig te maak. 'N Negatiewe besluit om die termyn te herstel, kan ook in die hof geappelleer word.

Beide die huwelik en die egskeiding is belangrike gebeurtenisse wat 'n persoon se lewe in werklikheid sowel as wettiglik verander. Daarom moet sulke besluite stadig, versigtig op 'n "nugtere" kop geneem word. Dit sal help om die regte ding te doen en om verdere berou oor wat gedoen is, te vermy.

Geagte lesers, die inligting in die artikel kan verouderd wees, gebruik die gratis konsultasie deur te bel: Moskou +7 (499) 288-73-46 , Sint Petersburg +7 (812) 309-71-92 of stel 'n vraag aan die prokureur via die terugvoervorm hieronder.

Watter dokumente is nodig om 'n sertifikaat te verwerf?

Die nodige dokumente word geassosieer met die geselekteerde egskeidingsprosedure:

 1. As die kansellasie van die familiebond plaasgevind het in die hof - die voormalige man en vrou moet van die registrasiekantoor voorsien word van:
  • paspoort
  • die oorspronklike van die hofbeslissing wat in werking getree het,
  • ontvangs van betaling van staatsbelasting (uitgereik deur die registerkantoor en op die dag van aansoek by die naaste bank betaal).

U kan aansoek doen om 'n dokument wanneer u in 'n geregtelike saak vonnis, te eniger tyd (onmiddellik, binne 'n maand, selfs oor 'n paar jaar). Die hofbeslissing bevestig die kansellasie van familiebande.

 • As eggenote deur die kantoor van die burgerlike register geskei word deur onderlinge ooreenkomshulle benodig:
  • paspoort
  • huweliksertifikaat,
  • egskeidingsverklaring,
  • betaling van staatsbelasting.
 • by eensydigsirkulasie een van die gades in die registerkantoor, is die pakket dokumente soos volg:
  • paspoort
  • huweliksunie-dokument,
  • hofuitspraak rakende die man of vrou (onbevoegdheid, vermis, tronkstraf),
  • staatsdiens.
 • Staatsplig vir egskeiding in 2019

  Die prys van 'n egskeidingsdokument hang direk af van hoe en wie dit kry (volgens klousule 2 van deel 1 van artikel 333.26 van die Belastingkode van die Russiese Federasie).

  ProduksiemetodeBedrag van staatsbelasting, insluitend die uitreiking van sertifikaat
  By beëindiging van die familiebond in die registerkantoor deur onderlinge ooreenkoms albei gades in die afwesigheid van 'n paar gewone minderjarige kindersAs verklaring in die registerkantoor verskaf eensydig (in gevalle wat deur die wet voorsien word)As man en vrou geskei word in die hof
  • aanvanklik persoon wat 'n eiserbetaal die fooi by die indiening van 'n eis ten bedrae van 600 roebels.
  • dan word 'n egskeidingsertifikaat betaal in die registerkantoor deur elk van die gades in die bedrag van 650 roebels.

  In die onderstaande tabel is die aangeduide bedrag aan staatsbelasting op die stadium van toepassing by die registerkantoor ingesluit koste van egskeidingsertifikaat.

  Die inhoud van die egskeidingsertifikaat

  Die dokument word op die vorm geskryf of gedruk, waarvan die vorm duidelik vasgestel is en dieselfde is vir die hele land en vir enige geval van egskeiding. Die meeste belangrike inligtingvervat in die sertifikaat: gegewens oor die eggenote wat geskei is, 'n verklaring van die feit van die egskeiding, die nommer van die rekord in die vergaderingboek, die datum van uitreiking, die naam van die uitreiking van die owerheid.

  1. Maak seker dat u F.I.O. van elk van die paar in die weergawe wat geldig was, aandui voor die egskeiding, en daarna.
  2. Voorsien inligting oor die dokument wat as basis vir egskeiding gedien het.
  3. Word aangedui beëindigingsdatums die huwelik en 'n rekord in die boek maak (dit kan gepos word wanneer die huwelik deur die hof geskei word).

  Die getuienis spesifiseer nie die redes vir die egskeiding nie. Die dokument bevestig slegs die feit dat 'n siviele daad geregistreer is.

  • Beantwoord 'n paar eenvoudige vrae en kry 'n verskeidenheid werfmateriaal vir u geleentheid ↙

  Verkryging van 'n egskeidingsertifikaat in die registerkantoor

  Eggenote rapporteer hul begeerte om te skei in 'n algemene verklaring. 'N Gemagtigde persoon in die registerkantoor oorweeg dit. As daar geen teenstrydigheid is nie, reik die werknemer 'n dokument uit waarin vermeld word dat die huwelik ontbind is. Egskeiding, registrasie van egskeiding en uitreiking van sertifikaat word minstens een maand nadat die aansoek ingedien is, voorsien. Om dit te kan doen, moet ten minste een van die gades in die registerkantoor verskyn.

  1. Na die registrasieboek rekord is ingetik. Dit sal die basis wees vir die uitreiking twee gelyke eksemplare sertifikate vir elke gade.
  2. Na die registrasie van die egskeiding plaas die werknemer van die registerkantoor 'n egskeidingsstempel op elke paspoort.
  3. 'N Verteenwoordigende dokument van 'n voormalige gade wat 'n volmag het om sy belange te verteenwoordig, kan 'n bewysstuk ontvang.

  Dit is belangrik om die nodige dokumente aan die aansoek om egskeiding te heg.

  Hoe om 'n egskeidingsertifikaat in die hof te kry

  As die egskeidingsvonnis nie dienooreenkomstig geappelleer is nie oor 'n maandgedurende drie dae na hierdie periode word die egskeidingsverklaring aan die registerkantoor gestuur. Laasgenoemde registreer die dokument, waarna die gades 'n sertifikaat kan kry.

  1. Die uittreksel word betyds deur die hof na die registerkantoor gestuur geregistreerde huwelik. Hy voer inligting oor die egskeiding in die handboek in.
  2. Registrasie van egskeidings deur 'n hofbeslissing vind plaas in die registerkantoor sonder die teenwoordigheid van voormalige eggenote.
  3. U kan die sertifikaat neem te eniger tyd, gemaklik en geskik vir elk van die voormalige eggenote afsonderlik.
  4. Elk van die voormalige gades sal 'n afskrif van die dokument kan kry nadat hulle die paspoort aangebied het, uittreksel uit die hofbeslissing en die betaling van die staatsplig. Nadat hulle met hulle in verbinding getree het, word die kwitansie met die besonderhede uitgereik.

  'N Uittreksel uit die hofbeslissing is ook 'n dokument wat die egskeiding bevestig. Die aangaan van 'n nuwe huwelik is egter slegs moontlik nadat u 'n sertifikaat verwerf het.

  Dit gebeur dat een van die gades in 'n ander stad woon en nie kan nie aansoek doen vir 'n sertifikaat na die registrasiekantoor, sodra die huwelik geregistreer is. Om 'n dokument te bekom, kan u die naaste tak van die liggaam besoek, 'n paspoort, 'n uittreksel uit die hofbeslissing, 'n kwitansie op betaling van staatsbelasting en 'n verklaring voorlê. As 'n burger of voormalige burger van die Russiese Federasie woon oorsese, in ooreenstemming met Art. 185 van die Civil Code of the Russian Federation, kan hy 'n ander persoon die reg toevertrou om homself te verteenwoordig. Die volmag bied 'n geleentheid om in belang van die prinsipaal op te tree, insluitend die verkryging van 'n egskeidingsertifikaat by die registerkantoor, 'n uittreksel van die beslissing van die hof, dokumente van ander organisasies.

  Is dit moontlik om 'n egskeidingsertifikaat by die IFC of deur staatsdienste te bekom?

  Die antwoord op albei hierdie vrae is onomwonde - nie toegelaat nieonder geen omstandighede nie. Slegs die kantoor van die burgerlike register, dit wil sê die registerkantoor, is gemagtig om egskeidingsertifikate of 'n duplikaat van hierdie dokument uit te reik en 'n bevestigingsstempel in die paspoort van geskeide gades te plaas.

  Multifunksionele sentrums (MFC's) het die gesag slegs vir die ontvangs van dokumente egskeiding en die finale prosedure - die uitreiking van die finale vorm van die dokument is nie by hul gesag ingesluit nie.

  Met al die verskillende dienste wat gelewer word deur 'n enkele portaal van Staatsdienste, nie voorsiening gemaak vir 'n egskeidingsertifikaat nie oor die internet. In die ooreenstemmende afdeling van die diens, kan u aanlyn aansoek doen en die staatskoste betaal met 'n afslag van 30%. Dus, met die elektroniese betaling van elkeen van die partye in die egskeidingsverrigtinge, moet u betaal 455 roebels elk

  Eggenote kan egskeidings via die portaal van staatsdienste en die MFC inisieer slegs as die egskeiding buite die hof geskied. Op die vasgestelde datum (ongeveer een maand na die indiening van die aansoek), moet die gades (of ten minste een daarvan) besoek die registerkantoor vir 'n sertifikaat. Daarbenewens kan gades die webwerf van die Staatsdienste gebruik om op 'n gerieflike datum en tyd in die registerkantoor op te neem nadat die hofbeslissing in werking getree het. U kan ook die staatsgeld vir die ontvangs van 'n egskeidingsdokument aanlyn betaal met 'n afslag van 30%.

  Die oomblik van egskeiding

  Die dag waarop die gesamentlike huwelik beëindig sal word, verskil vir die egskeidingsprosedure deur die registerkantoor en deur die hof. In die eerste geval word die oomblik waarop die huwelik beëindig word, beskou as die dag van registrasie van die staat se ontbinding in die vergaderingboek. In die tweede - die datum waarop die hofbeslissing geldig word (deel 1 van artikel 25 van die RF IC). Volgens Deel 2 van art. 321 Code of Civil Procedure of the Russian Federation, die hofbeslissing word wettiglik 'n maand na die aanvaarding daarvan.

  1. Dit is belangrik, nie net die dag waarop die huwelik as 'n egskeiding beskou word nie, maar ook die oomblik waarop die egskeidingsertifikaat ontvang word. Enige gade mag slegs 'n nuwe huwelik aangaan na ontvangs van die dokument (deel 2 van artikel 25 van die IC van die Russiese Federasie).
  2. Sedert die egskeiding is daar sekere persoonlike en eiendomsverhoudinge tussen die eksman en vrou beëindig. Verhoudings kan en moet gehandhaaf word in die teenwoordigheid van jong kinders of die gestremdheid van een van die gades (kinderonderhoud word voorsien).

  Gesamentlike eiendom hou op om sodanig te wees ná die ooreengekome oomblik van egskeiding, maar slegs as dit verdeeld was. As die verdeling nie plaasgevind het nie, word die eiendom steeds as algemeen beskou. Na die egskeiding kan enige van die voormalige eggenote transaksies doen sonder die toestemming van 'n ander.

  Hoe om 'n egskeidingsertifikaat te verhaal?

  Egskeidingsertifikaat ontvang, in die reël, in geval van verlies of skade. Om hierdie dokument te herstel, is dit noodsaaklik om aansoek te doen by die registerkantoor op die ontvangsdag van die huweliksunie, waar die werknemers die volgende ontvang:

  1. Paspoort met 'n egskeidingsregistrasiemerk.
  2. Ontvangs van die betaling van staatsplig ten bedrae van 350 roebels.

  Oorweeg dit om verlore getuienis te herstel in ongewone situasies:

  1. As die sertifikaat verlore gaan en daar geen stempel in die paspoort is nie registrasie van 'n egskeiding (byvoorbeeld as u 'n paspoort vervang). In so 'n situasie is dit nodig:
   • kontak die registrasiekantoor wat die sertifikaat voorheen uitgereik het op die dag van ontvangs,
   • dra 'n paspoort en 350 roebels. om die fooi te betaal,
   • Gee werknemers die jaar waarop die familiebond beëindig word, sodat hulle maklik in die databasis kan soek.

  As die egskeiding in 'n ander stad plaasgevind het. Dit gebeur dat mense die familiebond beëindig en die betrokke dokumente in een stad ontvang het, en daarna na 'n ander stad verhuis het. Die moontlikheid van onderlinge kommunikasie tussen verskillende registerkantore in die Russiese Federasie bestaan ​​dus; om 'n afskrif van die egskeidingsertifikaat te bekom, moet u:

  • met die paspoort aansoek doen by die registrasiekantoor op die plek van die woning,
  • stuur 'n versoek aan die registerkantoor op die plek van die egskeiding,
  • nadat die sertifikaat gestuur is, sal die registrasiekantoor die aansoeker in kennis stel,
  • by ontvangs van die sertifikaat, betaal die aansoeker 'n staatskoste van 350 roebels.

  Personeel van die burgerlike registerkantoor moet help met die opstel van die aansoeker gratis gemotiveerde versoek na die registerkantoor op die plek van die beëindiging van die vakbond waarvandaan 'n duplikaat (afskrif) van die vereiste dokument gestuur moet word.

  gevolgtrekking

  • Na die egskeiding moet daar sorg gedra word 'n sertifikaat te verwerf oor 'n egskeiding.
  • Dit word uitgereik in die registerkantoor in twee gelyke eksemplare, sal hulle na elk van die nou gratis gades gaan.
  • Независимо от причин расторжения брака свидетельство имеет один установленный вид и форму.
  • При разводе посредством органов ЗАГС спустя месяц после подачи заявления супруги должны посетить отдел в назначенный день и bevestig die voorneme om te skei. Kry daarna 'n egskeidingsdokument aan die hand van die inskrywing in die vergaderingboek.
  • Tydens die verhoor word 'n uittreksel uit die beslissing deur die hof aan die registerkantoor gestuur. Dit vind plaas drie dae na die inwerkingtreding van die hofbeslissing. Egskeiding word aangeteken. Elkeen van die voormalige gades kan te eniger tyd daarna 'n sertifikaat van ontbinding van die huwelik ontvang.
  • Sonder 'n dokument, sal u nie weer trou nie (trou), 'n ooreenkoms doen, 'n visum in die buiteland kry.
  • Die oomblik van egskeiding word aanvaar datum van registrasie egskeiding (as die egpaar deur die registerkantoor geskei is) of effektiewe datum hofbeslissings (as die egskeiding deur die hof plaasgevind het).

  Vraag - antwoord

  My eksvrou eis 'n egskeidingsertifikaat van my, 'n afskrif daarvan pas haar nie. Waarom het sy dit nodig?

  As u voormalige eggenoot u persoonlike kopie van die sertifikaat verloor het of nie ontvang het nie, moet u hom na die naaste registerkantoor (op die woonplek) wend en 'n duplikaat of die oorspronklike dokument ontvang. Daar word voorsien dat daar na 'n egskeiding 'n dokument aan elkeen van die voormalige eggenote uitgereik word. Dit is u verantwoordelikheid om die eksemplaar te gee of nie. Onthou dat u dit nodig het.

  Ek en my man het elf jaar gelede geskei. Hulle het 'n stempel op my paspoort geplaas, maar ek het nooit 'n egskeidingsertifikaat ontvang nie. Toe verander ek my paspoort, besluit ek om nie die voormalige huwelik te noem nie. Die nuwe dokument het nie 'n stempel nie. Nou gaan ek weer trou, en ek kan nie verstaan ​​of ek myself as 'n geskeide vrou beskou of nie.

  As die egskeiding in die hof gepleeg is, en 'n toepaslike besluit geneem is, word die egskeiding beskou. U kan 'n sertifikaat by die registerkantoor kry. Wys net die uittreksel uit die hofbeslissing daar. As julle twee 'n egskeidingsaansoek by die registerkantoor ingedien het, maar niemand op die vasgestelde tyd (na 'n maand) opgedaag het nie, is u steeds getroud! Dit lyk asof u versuim om te verskyn asof u en u man van plan verander oor 'n egskeiding. Maar as u praat van die stempel wat in die paspoort geplaas is na die egskeiding, word dit slegs in die registerkantoor geplaas. Dus, die egskeiding het steeds plaasgevind. U kan 'n sertifikaat kry, gaan na die naaste afdeling en verduidelik hoe dit alles gebeur het. Werknemers moet u raad gee oor wat om volgende te doen.

  Pin
  Send
  Share
  Send
  Send