Nuttige wenke

Opgehoopte waardevermindering en die boekhouding daarvan

Pin
Send
Share
Send
Send


Waardevermindering in rekeningkunde -'n integrale instrument waarmee u die waarde van die verkrygde bates eweredig kan weerspieël in die koste. Oor aanwasmetodes waardevermindering in rekeningkunde, sowel as die refleksie daarvan op die rekeningkundige rekeninge, word in ons artikel beskryf.

Wat is waardevermindering van vaste bates en ontasbare bates

Waardevermindering in rekeningkunde bestaan ​​uit die geleidelike terugbetaling van die waarde van vaste bates (vaste bates) of ontasbare bates (ontasbare bates) oor 'n sekere tydperk. 'N Beskrywing van die kenmerke van hierdie proses is vervat in PBU 6/01 “Rekeningkunde vir vaste bates” en PBU 14/2007 “Rekeningkunde vir ontasbare bates”.

Raadpleeg die artikel "Wat hou verband met vaste bates van 'n onderneming?" Vir die prosedure vir die toewysing van voorwerpe aan die bedryfstelsel.

Behoudens die bepalings van paragraaf 17 van PBU 6/01, word geen waardevermindering vir die bate gehef nie:

 • besit word deur nie-winsgewende organisasies
 • met konstante verbruikseiendomme,
 • ander bedryfstelsel, gelys in paragraaf 17 van PBU 6/01.

Waardevermindering op ontasbare bates word nie slegs deur nie-winsgewende organisasies opgehoop nie (paragraaf 24 van PBU 14/2007).

Hoe waardevermindering in rekeningkundige rekeninge gehef word

Om waardevermindering vir vaste bates te bereken, word die volgende metodes gebruik (paragraaf 18 van PBU 6/01):

 1. Lineêre.
 2. Verlaagde balans.
 3. Teen die som van die jare van bruikbare gebruik.
 4. In verhouding tot die volume produksie.

Om waardevermindering op ontasbare bates te bereken, word al die bogenoemde metodes gebruik, behalwe vir die derde (paragraaf 28 van PBU 14/2007).

Waardevermindering in rekeningkunde moet maandeliks gedoen word.

BELANGRIK! Organisasies met vereenvoudigde boekhouding kies onafhanklik die frekwensie van waardevermindering op vaste bates. Verder het hulle ook die reg om dit een keer per jaar (op 31 Desember) te hef. Sulke firmas aanvaar waardevermindering vir huishoudelike en industriële toerusting teen die aanvanklike koste van die bate op die tydstip waarop dit vir boekhouding aanvaar is (paragraaf 19 van PBU 6/01).

Daar moet in gedagte gehou word dat waardevermindering:

 • ontstaan ​​vanaf die maand wat volg op die aanvaarding van die vaste bate en ontasbare bates vir boekhouding,
 • eindig vanaf die maand wat volg op die verkoop van 'n vaste bate, ontasbare bate of volledige afskrywing van die aanvanklike koste daarvoor,
 • nie uitgevoer gedurende die bewaringstydperk van die OS (vir 'n periode van meer as 3 maande) of die herstel daarvan (vir 'n periode van meer as 12 maande nie).

Raadpleeg die artikel “Waardevermindering van vaste bates in 2016” vir die kenmerke van waardevermindering van vaste bates.

Oorweeg die formule vir die berekening van die jaarlikse waardevermindering (byvoorbeeld OS):

waar: N - waardeverminderingskoers (1 / SPI × 100%),

AOS - jaarlikse waardevermindering vir vaste bates,

PS - die aanvanklike waarde van die bate,

BC - vervangingskoste van 'n bate,

SPI - lewensduur.

Die organisasie het 'n rekenaar met 'n aanvanklike koste van 70.000 roebels verkry. Datum van inbedryfstelling - 04.07.2016. Nuttige lewe is 3 jaar. Die rekeningkundige beleid bied 'n lineêre manier om waardevermindering te bereken.

'N Entiteit behoort waardevermindering op te tel vanaf 08/01/2016.

Definieer die waardeverminderingskoers: N = 1/3 × 100% = 33,33%.

Aos jaarlikse bedrag = 70.000 × 33,33% = 23 333,33 roebels.

Die hoeveelheid maandelikse AOS = 23,333,33 × 1/12 = 1,944,44 roebels.

 • Die metode van verminderde oorskot:

waar: OS - die reswaarde van die bate,

K - toenemende faktor met 'n waarde van ≤ 3 (vasgestel deur die organisasie).

Ons gebruik die voorwaardes van voorbeeld 1. In hierdie geval bied die rekeningkundige beleid vir die berekening van waardevermindering 'n manier om die saldo te verminder. Die waarde van die toenemende koëffisiënt word op vlak 2 gestel.

Die eerste waardevermindering word vir Augustus 2016 gehef. In hierdie geval sal die reswaarde van die bate gelyk wees aan die aanvanklike as gevolg van die feit dat waardevermindering nie voorheen gehef is nie.

H = 33,33% (uit voorbeeld 1).

Jaarlikse AOS = 70,000 × 33,33% × 2 = 46,662 roebels.

Aos vir Augustus = 46,662 × 1/12 = 3,888,5 roebels.

Definieer nou Aos vir September.

OS moet bereken word deur die formule: PS - Aos (vroeër toegeval).

OS = 70,000 - 3,888,5 = 66,111,5 roebels.

Jaarlikse AOS = 66 111,5 × 33,33% × 2 = 44,069,93 roebels.

Aos vir September = 44,069,93 × 1/12 = 3,672,49.

Skikkings vir die daaropvolgende maande word op dieselfde manier gedoen.

 • Die metode volgens die som van die lewensduur jare:

Aos = PS (BC) × SPIO / SPIS,

waar: SPIO - die oorblywende nutsduur,

SPIS - die som van die jare van nuttige gebruik.

Die aanvanklike voorwaardes kom uit Voorbeeld 1. Die rekeningkundige beleid bied 'n metode om waardevermindering te bereken op grond van die somtotaal van jare wat nuttig is.

Definieer die som van die jare van bruikbare gebruik (SPIS): 1 + 2 + 3 = 6.

SPIO in die eerste bedryfsjaar = 3.

Jaarlikse Aos = 70,000 × 3/6 = 35,000 roebels.

Aos vir Augustus = 35,000 × 1/12 = 2,916,67 roebels. (hierdie Aos-waarde sal onveranderd wees gedurende die eerste jaar van gebruik van die rekenaar).

Aos vir die 2de jaar word bereken op grond van SPIO = 2.

Jaarlikse Aos = 70,000 × 2/6 = 23,333,33 roebels.

AOS = 23.333.33 × 1/12 = 1.944.44 roebels.

Waardevermindering vir die volgende periodes sal met behulp van bogenoemde algoritme bereken word, met inagneming van die oorblywende jare van gebruik van die bate.

 • Berekening gebaseer op die volume produksie:

Aos = O × PS / Ospy,

waar: O - die werklike volume produksie (werk),

Pokke - die voorspelde volume produkte (werk) vir die hele lewensduur.

Die aanvanklike voorwaardes kom uit voorbeeld 1. Die aanwasmetode van AOS hang af van die volume produksie. In Augustus is 15 sagtewareprodukte deur 'n rekenaar getoets, in September - 10. Die beplande hulpbron vir hierdie rekenaar is om 400 sagtewareprodukte te toets.

Definieer Aos vir Augustus. Boonop is O = 15, Ospi = 400.

Aos = 15 × 70,000 / 400 = 2.625 roebels.

Definieer Aos vir September. In hierdie geval, O = 10, Ospi = 400.

Aos vir September = 10 × 70,000 / 400 = 1,750 roebels.

Raadpleeg die artikel “Reëls vir die berekening van waardevermindering van nie-bedryfsbates” vir die nuanses om waardevermindering vir ontasbare bates te bereken en te bereken.

Hoe om amortisasieboekhouding te hou

Waardevermindering van vaste bates word bereken volgens rekening 02 “Waardevermindering van vaste bates”. Die opgelope bedrae word op die gespesifiseerde rekening gekrediteer. Terselfdertyd is daar in die korrespondensie oor die debietuitgawerekeninge wat die bedryfsuitgawes van die afskryfbare vaste bate weerspieël

Die rekeningkundige rekord sal dus soos volg lyk: Dt 20, 23, 25, 26, 44 Ct 02.

As die vaste bate verhuur word en die huurkontrak nie verband hou met die hoofonderneming van die ekonomiese entiteit nie, word die rekord vir waardevermindering soos volg weergegee: Dt 91.2 Kt 02.

Die opgelope bedrag word nie in die balansstaat gereflekteer nie, maar neem deel aan die berekening van die aanwyser vir lyn 1150 “Vaste bates”, wat die reswaarde van vaste bates vorm.

Waardevermindering van ontasbare bates word weerspieël in rekening 05 “Waardevermindering van ontasbare bates”, ook in ooreenstemming met duur rekeninge: Dt 20, 23, 25, 26, 44 Kt 05.

In die balansstaat word die opgelope bedrae nie getoon nie, maar neem deel aan die berekening van die aanwyser vir reël 1110 “Ontasbare bates”.

Waardevermindering in rekeningkunde feitlik alle sake-entiteite hef en reflekteer (met die uitsondering van organisasies sonder winsoogmerk). In hierdie geval word die belangrikste taak die keuse van die optimale waardeverminderingsmetode, wat belangrik is om in die rekeningkundige beleid op te los.

Waardevermindering van vaste bates

Die vaste bates is onderhewig aan geleidelike slytasie en dra die waarde daarvan geleidelik oor na klaarprodukte of dienste wat gelewer word. Dit is gebruiklik om tussen twee soorte dra te onderskei:

Fisiese agteruitgang word gekenmerk deur verliese in die aanvanklike kwaliteit van die hoofvoorraad en eienskappe van die materiale waaruit die voorwerpe vervaardig word.

Waardevermindering hou verband met die geleidelike vertraging van voorheen geskepde fondse vanaf die huidige vlak van tegnologie.

Die boekhouding onderskei egter nie tussen hierdie twee tipes waardevermindering nie.

Die waardeverminderingskategorie bepaal die moontlikheid om die waarde van vaste bates in dele na die koste van goedere of dienste oor te dra.

Rekeningkunde gebruik twee konsepte: waardevermindering en waardevermindering.

Waardevermindering word gedefinieer as die proses van waardevermindering van vaste bates weens hul gebruik of veroudering. Die opgehoopte waardevermindering word weerspieël op die balansstaatrekening 02, genaamd “Waardevermindering van vaste bates”.

Probeer onderwysers om hulp vra

Waardevermindering aftrekkings verteenwoordig die uitgawes van 'n onderneming wat verband hou met waardevermindering. Rekeningkunde weerspieël waardevermindering as 'n omset vir 02 rekeninge op krediet van die rekeningkoste van produksiekoste (20, 25, ens.).

Opgehoopte waardevermindering

Opgehoopte waardevermindering verteenwoordig die totale bedrag van die waarde van bates toegeken in die tydperk as waardeverminderingskoste. Opgehoopte waardevermindering is 'n rekening van bates, wat met die finale balans die balansstaat vir die onderskeie bates verlaag.

Hierdie rekening moet nie vir waardasiemetodes gebruik word nie, maar vir verspreidingsmetodes.

Die hoeveelheid langtermynbates, byvoorbeeld die waarde van geboue, kan wissel volgens die marktoestande. In hierdie geval is die waardevermindering nie bedoel om hierdie waarde op te spoor nie, maar dit is te wyte aan die behoefte om geleidelik die hoeveelheid bates in die vorm van uitgawes na die inkomstestaat te skuif.

Stel 'n vraag aan spesialiste en kry
antwoord binne 15 minute!

Die opgehoopte waardevermindering weerspieël dus die deel van die waardeverminderde waarde wat oor die afgelope tydperke toegeken is.

Die hoeveelheid opgehoopte waardevermindering neem stelselmatig toe, en die boekwaarde weerspieël voorwerpe wat in die toekoms (aan die einde van die verwagte nutsduur) van die hand gesit en onderworpe is aan verspreiding. Die koste van hierdie voorwerpe sluit die geraamde likwidasiewaarde in.

Opgehoopte waardevermindering in reswaarde te boek te stel

Die konsep van opgehoopte waardevermindering hou nou verband met die begrip reswaarde, wat gedefinieer word as die aanvanklike waarde van 'n voorwerp minus opgelope waardevermindering. Hierdie feit word uitgedruk deur 'n sekere formule:

Hier: $ OS $ - die bedrag van die reswaarde,

$ NS $ - die aanvanklike koste van die voorwerp,

$ NS $ - die bedrag van die opgehoopte waardevermindering.

Die reswaarde, wat deur hierdie formule bepaal word, word die historiese waarde van die vaste bate genoem. Die historiese koste word bepaal volgens die werklike koste verbonde aan die verkryging, daaropvolgende modernisering en heropbou van die eiendom, minus opgelope waardevermindering.

Bogenoemde formule kan omgeskakel word na 'n ander formule:

Die berekening van die opgehoopte waardevermindering van vaste bates, volgens die laaste formule, word die boekhouding bereken. In hierdie geval word 'n sekere algoritme verkry vir die berekening van waardevermindering.

Aan die einde van elke maand herevalueer die rekenmeester die bates van vaste bates met die vasstelling van hul restwaarde. Om hierdie rede word die nuwe opgehoopte waardeverminderingsbedrag bereken volgens die nuutste formule. In hierdie situasie word een van twee opsies voorlopig gekies, waarvolgens die reswaarde geldig is vir die bepaling van die likwidasie- of vervangingskoste.

Reddingswaarde word voorgestel deur die prys waarteen vaste bates verkoop kan word.

Die vervangingskoste sluit die prys in waarteen soortgelyke vaste bates met 'n soortgelyke waardevermindering gekoop word.

By die bepaling van die reswaarde in ooreenstemming met hierdie opsies, word twee verskillende resultate van die berekening van waardevermindering verkry, aangesien die vervangingskoste van die vaste bate sy likwidasiewaarde oorskry.

Die opsies vir die berekening van waardevermindering deur die bepaling van die reswaarde gee teenstrydige resultate, want in sommige situasies kan die reswaarde van 'n voorwerp baie keer minder wees as die aanvanklike koste.

Byvoorbeeld, 'n organisasie wat 'n unieke produk vervaardig, bestel en koop unieke toerusting wat ingewikkelde installasie benodig. As daar skielik 'n besluit geneem word om hierdie onderneming te likwideer, word unieke toerusting slegs verkoop teen die prys van skrootmetaal, en die koste van die ontmanteling van die geïnstalleerde toerusting word van hierdie prys afgetrek.

Opgehoopte waardevermindering word elke maand by enige ondernemings of organisasies gehef. In hierdie geval hang die toevallingsprosedure af van die tipe waardeverminderbare vaste bate-voorwerp, kenmerke van die gebruik daarvan, sowel as die waardeverminderingsmetode wat gekies is.

Rekeningkunde verdien waardevermindering in ooreenstemming met die debiet van produksiekoste-rekeningkundige rekeninge, verkope-uitgawe-rekeninge of eiendomsrekeninge, sowel as die krediet van waardeverminderingsrekenings.

By die berekening van waardevermindering op ontasbare bates doen 'n rekenmeester byvoorbeeld die volgende: debietering van rekening 44 (“Koste om te verkoop”) - krediet van rekening 05.

In hierdie rekening is die krediet van rekening 05 die amortisasie van ontasbare bates. Waardevermindering op die verslagdoeningsdatum vir vaste bates en ontasbare bates word volgens die rekeningkundige rekeninge weerspieël in die kredietsaldo van rekening 02 en 05.

Inligting oor die opgehoopte bedrag of waardevermindering in belastingrekeningkunde kan verkry word uit sekere belastingdokumente.

Ons het nie die antwoord gevind nie
op u vraag?

Skryf net wat jy
het hulp nodig

Soortgelyke publikasies

Om waardevermindering op vaste bates (vaste bates) te weerspieël, word waardevermindering in die boekhouding van die onderneming gehef, plasings word gedoen volgens die norme van die Ministerie van Finansies se bevel nr. 94n van 10.31.00. Watter rekeninge word hiervoor gebruik? Waar word die opgehoopte waardeverminderingsbedrag afgeskryf by die verkoop van fasiliteite? Besonderhede is soos volg.

Wat is waardevermindering van vaste bates

Die ekonomiese waarde van waardevermindering is die geleidelike oordrag van die waarde van die (aanvanklike) voorwerp na die prys van die finale produk (diens of werk). Met ander woorde, dit is 'n geldelike uitdrukking van waardevermindering van die bedryfstelsel. In ooreenstemming met paragraaf 17 van PBU 6/01 in boekhouding, word die aflossing van die waarde van die eiendom uitgevoer ten opsigte van alle voorwerpe behalwe uitgesluit. 'N Volledige lys van laasgenoemde is in paragrawe 17, 23 van PBU 6/01 vervat. Dit is byvoorbeeld grond, bates, natuurbestuur of behuising, wat bewaar en oorgedra word vir restourasie, ens.

Verantwoordelikheid vir waardevermindering

Om tipiese bewerkings volgens die norme van Orde 94n weer te gee, is die telling bedoel. 02, waarop die plasings gedoen word op die opgehoopte waardevermindering van vaste bates. Hierdie rekening is passief - met waardevermindering op die lening, afskrywing - op debiet. Gevolglik sal die verrekeningsrekening afhang van die omvang van die organisasie en die tipe bate.

Let op! As die waarde van die bate nie meer as 40.000 roebels is nie, kan so 'n voorwerp onmiddellik aan die MPZ (voorraad) toegeskryf word en hoef dit nie waardevermindering as vaste bates te hê nie (paragraaf 5 van PBU 6/01).

Opgeloopte waardevermindering - plasing

Wanneer waardevermindering opgeloop word, word dit na die kredietrekening geplaas. 02 in korrespondensie met sc. 08, 44, 23, 20, 25, 26, 79, 29, 97, 91, 83. Die duur van waardevermindering hang af van die STI (nutsduur) van die bate. Hierdie periode word bepaal met inagneming van die vereistes van die OS-klassifiseerder (besluit van die regering van die Russiese Federasie nr. 1 van 01.01.02). Die waardevermindering word beïnvloed deur die gekose berekeningsmetode. By die berekening van waardevermindering kan transaksies op verskillende maniere aangeteken word:

 • Opgelope waardevermindering vir produksietoerusting - plasing D 20 K 02.
 • Opgelope waardevermindering op hulptoerusting - versending D 23 K 02.
 • By die berekening van waardeverminderingsbedrae vir toerusting van algemene industriële of algemene ekonomiese belang - plaas D 25 (26) K 02.
 • In die geval waar 'n bedryfstelsel verhuur word, word so 'n plasing geplaas - die bedrag van opgelope waardevermindering word op die rekening gekrediteer. 02, verreken met sc. 91.

Afskrywing van waardevermindering - plasing

As die bedryfstelsel die balansstaat van die onderneming verlaat, is dit nodig om die bate af te skryf. Hiervoor word die opgehoopte waardevermindering van die debietrekening oorgedra. 02 kredietwaardigheid 01. Gevolglik word die rekening gesluit. 02. Die operasie word soos volg weerspieël:

 • Die bedrag van die opgelope waardevermindering afgeskryf - pos D 02 K 01.

Kom ons kyk hoe waardevermindering en waardevermindering in die praktyk afgetrek word by die verkoop van 'n bate.

Gestel 'n vervaardigingsonderneming het 'n masjien teen 'n prys van 1.400.000 roebels verkry. Die rekenmeester het die voorwerp volgens die Klassifiseerder aan groep 3 opgedra, en SPI is ingestel op 40 maande. Die metode om waardevermindering te bereken is lineêr, die bedrag van maandelikse waardevermindering is 35.000 roebels. (1/40 maande x 1,400,000.00 roebels). Die waardevermindering word soos volg aangeteken:

 • Maandelikse waardevermindering - plasing van D 20 K 02 tot 35 000,00 roebels.

Gestel die bestuur het na 3 jaar, dit wil sê na 36 maande, besluit om die masjien teen 'n prys van 250,000 roebels te verkoop. BTW uitgesluit. Die bedrag van die waardevermindering op hierdie tydstip is 1.260.000 roebels. (36 maande x 35.000,00 roebels). Weerspieël die handeling in rekeningkunde:

 • Voorwerp verkoop aan die koper - D 62 K 91.1 teen 295,000.00 roebels. (250,000.00 roebels + 45,000.00 roebels).
 • Toegeken uit die transaksie BTW - D 91.2 tot 68.2 vir 45.000.00 roebels.
 • Die opgehoopte waardevermindering is afgeskryf - D 02 K 01 vir 1.260.000.00 roebels.
 • Gehef na die waarde (rest) van die voorwerp - D 91.2 K 01 tot 140 000.00 roebels. (1.400.000.00 roebels - 1.260.000.00 roebels).

Pin
Send
Share
Send
Send