Nuttige wenke

Hoe om gebedsvra uit te voer: reëls en tyd

Pin
Send
Share
Send
Send


Vitre (uit Arabies vertaal - “vreemd”) - die gewenste gebed, bestaande uit 'n onewe aantal rakah. Die uitvoering van die Witr-gebed is Sunnah, hoewel Imam Abu Hanifa van mening was dat dit 'n Wajib was.

Die profeet Mohammed, vrede en seëninge oor hom, het daagliks die gebed Vitra uitgevoer. Hy het gesê: "Voorwaar, die Here help u met gebed, wat vir u meer waardevol is as die waardevolste beeste." Die metgeselle vra: 'Watter soort gebed is dit?' Die profeet antwoord: 'Vitr, wie se tyd is tussen 'n naggebed en die verskyning van dagbreek' (at-Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Maja)

Op grond van die ontleding van die hadith op die semantiese betekenis van die woord 'help' ('emadda'), het wetenskaplikes tot die gevolgtrekking gekom dat Vitra een van die belangrikste gebede is wat bestaan ​​uit onakkuraathede of foute in die uitvoering van vyf verpligte gebedsfere.

Die boodskapper van Allah, vrede en seëninge, het gesê: “Gebed vitr is 'n plig. Hy wat dit nie begaan nie, is nie van ons nie ”(Abu Dawood). Imam Ali, mag Allah tevrede wees met hom, het gesê: “Vitr is nie verpligtend vir vyf verpligte gebede nie, maar Vitr is die instelling van die profeet.”

Wanneer moet u Vitr maak?

Die tyd vir die gebed van Vitra val op die periode na die naggebed en voor die oggend. Die beste periode, Die laaste derde van die nag bevat 'n spesiale genade (meer).

Die profeet Mohammed, vrede en seëninge oor hom, het gesê: “Lees Vitra voor die oggend” (Moslem)

Ibn 'Umar, mag Allah met hom tevrede wees, berig dat die boodskapper van Allah, vrede en seëninge oor hom is, gesê het:' Maak die gebed van Vitra tot die laaste gebed van die nag '(al-Bukhari, Moslem, Abu Dawud)

'N Hadith van Sa'id ibn al-Musayyib vertel dat Abu Bakr en Umar, mag Allah tevrede wees met hulle, een keer 'n gesprek met die profeet gehad het oor die gebed van Vitr. Abu Bakr het gesê: “Ek het Vitra voor slaaptyd gelees. As ek soggens wakker word, lees ek bykomende gebede van twee rak'ahs voor die tyd van die oggendgebed. ” Umar het gesê: “En ek gaan bed toe nadat ek die twee-ramat gebed gelees het. Dan staan ​​ek aan die einde van die nag op en lees Vitr. Die profeet Mohammed draai na Abu Bakr en sê: 'U is versigtig.' 'En u is sterk,' draai hy na Umar (Ibn Majah, Abu Daud, ens.)

Hoeveel rakette in Vitra?

Die profeet Mohammed, vrede en seëninge, het gesê: “Vitra is die plig van elke Moslem. Wie vyf rak'ahs wil lees, laat hom lees. Wie is drie (rak'ata), laat hom lees. Wie alleen is (rak'at), laat hom dan lees ”(al-Nasai, Ibn Maja, Abu Daud)

Teoloë van die Hanafi-madhhab, gebaseer op 'n betroubare hadith, glo dat die beste is om die gebed van Vitr uit te voer 3 rak'ahs. Na die eerste twee rak'ahats word groet in albei rigtings nie uitgevoer nie. Na tashahud staan ​​die aanbidder op om die derde rak'ah uit te voer. Aisha, mag Allah tevrede wees met haar, het gesê dat die boodskapper van Allah, vrede en seëninge oor hom is, Vitra in drie rak'ahs uitgevoer het, sonder om 'n finale groet te maak, behalwe aan die einde van die gebed ”(al-Nasai, Ahmad)

Shafiitiese teoloë, ook gebaseer op die Sunnah van die profeet, sê die aantal rak'ahs in Vitra is van 1 tot 11. Een rak'ah is die kleinste, elf is die grootste getal wat in die hadiths genoem word. Shafiitiese teoloë wys daarop dat die uitvoering van drie rak'ahs - twee rak'ahs met 'n finale groet en een met 'n afsonderlike bedoeling - die beste is.

“Die profeet Mohammed, vrede en seëninge oor hom, het ons verskillende vorme van die uitvoering van die Vitra-gebed geleer, en daarom moet ons onsself nie beperk of die grond moet soek vir onenigheid oor hierdie kwessie nie,” merk die beroemde Moslem-teoloog Muhammad al-Shavkiani op.

Oor betekenis

Volgens die legende het die profeet Mohammed elke dag die gebed Vitra uitgevoer. Dit is een van die belangrikste gebede wat bestaan ​​uit onakkuraathede of onakkuraathede wat toegelaat word tydens die maak van fards. Die Boodskapper van Allah het geantwoord op die vraag of Vitra-gebed nodig is, en gesê dat so 'n gebed 'n plig is vir elke Moslem.

Die prosedure vir die uitvoering van gebed Vitr

Die volgorde van gebed Vitr is identies aan die orde van die drie rak'ahs van die fard van die aandgebed, met die uitsondering van:

1) bedoelings. Niyat gebed vitr: "Ek is van plan om drie rak'ahs van Vitra te maak en dit opreg te doen vir die Almagtige"

2) kort suras na al-Fatiha, wat hier in al drie rak'ahs gelees word. Na sura "Al-Fatiha" (beide onder Hanafiete en Shafiiete) lees is wenslik surah al-ala in die eerste rak'ah, Surah al-Kafirun in die tweede en Surah al-Ihlyas in die derde rak'ah

As die aanbidder nie tyd gehad het om die duo Kunut aan te leer nie, kan hy aanvanklik in plaas van hom die volgende bekende dua lees:

“Rabbanaa Eetina Fid-Dunya Hassanaten, wa fil-aahyrati hasanaten wa kynaa op azaaban-naar”

vertaling: 'Ons Here! Gee ons goeie dinge hierin en in die volgende lewe, beskerm ons teen die pyniging van die hel. ”

Die Hanafi-dua Kunut in Vitra word daagliks deur die jaar gelees, en onder die Shafiiete - in die tweede helfte van die maand Ramadan.

Onder die Hanafi's word die dua Kunut in die derde rak'ah vir homself voorgehou voordat hy 'n riemboog na die Surah al-Ikhlyas uitvoer. 'N Gebed met die woorde “Allahu Akbar” lig sy hande op na die ore toe, laat dit dan weer na hul oorspronklike posisie en lees Kunut. Nadat hy die gees gelees het, gee die aanbidder 'n halwe lengte boog en sluit hy gewoonlik sy gebed af.

Vir Shafiiete word hierdie dua ook in die derde rak'ah gelees, maar slegs sonder om die hande op te steek, soos die Hanafiete, en hardop. Nadat die aanbidder 'n boogboog gemaak en regop gemaak het, het hy nie onmiddellik neergebuig om voor die aarde te buig nie, maar eers die dua Kunut gelees en eers dan op die gewone manier die gebed beëindig deur te buig.

Gebruiksaanwysings

Die Vitra word op dieselfde manier uitgevoer as die drie rak'athas van die fard van die aand gebede, uitgesluit bedoeling, kort suras. Dit is belangrik om daarop te let dat as 'n Moslem nog nie die duo Kunut geleer het nie, hy hom aanvanklik met 'n dua kan vervang.

Nadat die dua gelees is, word 'n boog gemaak. Die Shafiiete van die Dua lees in die derde rak'ah sonder om hul hande op te steek, soos die Hanafiete. Toe 'n Moslem 'n boog doen en opstaan, buig hy nie dadelik voor die boog nie. Hy lees eers die dua Kunut, en sluit dan die gebed af met 'n boog van die aarde.

Moet ek Vitr vergoed?

Teoloë glo dat as Vitra gemis word, dit geen sin maak om daarvoor te vergoed nie - dit is nie 'n sonde nie. Terselfdertyd verloor iemand wat hierdie gebed mis, die voordele verbonde aan die Sunnah van die profeet. As iemand van plan was om hierdie gebed uit te voer, maar te veel was, het die profeet aanbeveel om wakker te word en dit uit te voer. Dit is dus moontlik om die Vitra aan te vul as die tyd wat nodig is vir gebed gemis is.

Baie mense glo dat dit nodig is om hierdie gebed te vul. Sommige wys egter daarop dat dit nie nodig is nie, hoewel daar geen verbod hierop is nie. Daar is twis oor die tyd waartydens die gebed wat gemis is, gevul kan word. Volgens een weergawe kan u dit regmaak voor die oggendgebede. Volgens die ander een voordat die son die hoogtepuntfase betree. En iemand het daarop gewys dat jy die aanvulling voor die middaggebed kan doen. Daar is 'n ander mening: u kan die Vitr gedurende die daaropvolgende jare snags of bedags aanvul.

Ander gebede na gebed Vitra

Sommige Moslems het vrae, is dit moontlik om ander gebede te stuur na die gebed van Vitra? Die profeet het na die uitvoering van Vitra 2 rak'ahs addisionele gebede gemaak. Dit wil sê, wanneer Vitr nie na die einde van die nag uitgestel word nie, maar aan die begin daarvan stuur, is dit toegelaat om na so 'n gebed meer gebede te lees. Maar dit is onmoontlik om Vitra weer te lees. Dit wil sê, meer as een Vitra per nag word nie toegelaat nie.

Ondanks die feit dat hierdie gebed finaal is, kan 'n persoon dit aan die begin van die nag uitvoer, bang wees om oor te slaap en dan wakker word voor die oggendgebede, kan hy bykomende gebede lees - byvoorbeeld Tahajud, sonder om Vitr Namaz te noem.

Is dit moontlik om ander gebede uit te voer na die gebed van Vitr?

Aisha, mag Allah tevrede wees met haar, het gesê dat die profeet, vrede en seëninge oor hom is, twee rakahats van ekstra gebed na Vitra (Moslem) uitgevoer het. As Witer dus nie aan die einde van die nag vertraag word nie, maar aan die begin daarvan uitgevoer word, kan u daarna ekstra gebede lees, maar dan kan u nie weer Wither lees nie. Die boodskapper van Allah, vrede en seëninge, het gesê: “Twee gebede van Vitra kan nie een nag gelees word nie” (Ahmad, Abu Daud, al-Tirmidhi, al-Nasai)

Alhoewel Vitra die finale gebed is, maar as iemand dit aan die begin van die nag uitgevoer het en bang is om te oorslaap, dan sal hy, volgens die wil van die Almagtige, wakker word voor die tyd van die oggendgebed (Fajr), dan kan hy bykomende gebede lees, byvoorbeeld Tahajud, sonder om weer te lees. Vitr gebed.

Teks "a" Kunut ":

"Allaahumma Inna nasta'iinukya wa wa nastahdiikya nastagfiruk wa natuubu ilyayk wa wa nu'minu bikya natavakkyalyu 'alyayk wa nusnii' alyaykyal-Khair kullyah, nashkurukya wa Laa nakfuruk wa wa nahlya'u natruku Mans yafdzhuruk. Allaahumma iyyakya op "Ek sal lyakya nusallii wa wa nasdzhud wa wa ilyaykya nas'a nahfid, nardzhuu rahmetakya wa nahshaa 'azaabak, Inna' azaabakya bil-kuffaari mulhik. Ba Solly allaahumma 'alyaya sayidinaa Mohammed wa' alyaya eelihi sahbihi wa wa sallam"

Wat vertaal as:

"O Allah! Ons doen 'n beroep op u hulp, ons vra dat u ons op die regte pad sal lei, ons vra u om verskoning en berou. Ons glo en vertrou op u. Ons prys U op die beste manier. Ons bedank u en verloën dit nie. Ons verwerp en verlaat (verlaat) almal wat wetteloosheid en onregmatigheid pleeg. O Heer, ons aanbid U alleen, bid en buig. Ons streef en soek U. Ons hoop op u genade en diegene wat U straf vrees. U straf kom voor die ateïs! Mag God die profeet Mohammed seën. sy soort en metgeselle. '

As die aanbidder dit nie ken nie, kan die volgende gesê word totdat hy dit verneem het:

'Rabbanaa Eetina Fid-Dunya Hassanaten, wa fil-aahyrati hasanaten wa kinaa' azaaban-naar. '

'Ons Here! Gee ons goed hierin en in die volgende lewe, beskerm ons teen die pyniging van die hel.'

Aan die einde van die Vitra-gebed het Poorok Muhammad (sallallahu alayhi wa sallam) gewoonlik drie keer 'Subhaanal-malikil-kudduus' uitgespreek, en die derde keer was dit lank en hard.

Wat die belangrikheid betref, is die vervulling van Vitus-gebede minderwaardig as die verpligte vyf gebede, maar oortref terselfdertyd die Sunna- en Nafl-gebede voor en na die verpligte gebede. Verlating van Vitra-gebed is ongewens.

Namaz Vitr vir vroue

'N Baie algemene vraag is hoe om Vitra namaz vir vroue uit te voer? By die eerste rak'ah, wanneer mans hul hande opsteek in die rigting van die handpalms in die rigting van Kybla, lig vroue hul hande in dieselfde rigting, maar met hul vingers gesluit sodat die vingerpunte op die skouervlak is.

Terwyl mans hul regterhand aan die linkerkant in Kyama staan ​​en die vingers van hul linkerhand vasgekeer het, plaas hulle hul regterhand op hul linkerhand en hou hulle op borsvlak.

Nadat 'n boogboog gemaak is, plaas die mans hul hande op hul knieë, hou hul bene en rug reguit, en die vrouens buig nie hul knieë en rug heeltemal nie, maar sit hul vingers bymekaar.

By die reguitwerking word daar reeds na die uitspraak van “Rabbna Lakyal Hamd” 'n aardse boog gemaak. As mans nie die grond met hul elmboë raak nie, druk vroue hul elmboë na hul sye en lig nie hul voete van die grond af nie, en kyk hul oë na die punt van die neus.

Nadat die voorkop, terwyl hy tussen twee boë sit, van die grond af kom, sit hy op sy knieë. Mans sit op hul linkervoet en wys met die vingers van hul regtervoet in die rigting van Kybla. Vroue sit op hul linker dy, tel albei bene onder hulself op en rig hul voete na die regterkant en draai hul vingers na Kyble.

As u uit Sujud kom, moet u u kop, hande opsteek en opstaan ​​vanaf u knieë. Mans lees die tweede rakah en vou hul hande op hul maag en vroue op hul bors.

Verder word daar tydens die laaste sitting ook “Allahu Akbar” uitgespreek, mans sit weer op dieselfde manier, en vroue doen dieselfde.

Oor skool-meningsverskille

Baie skole en skoliere het betoog oor hoe hulle die Vitr-gebed korrek kan uitvoer. In Hanafi en Malikite teologiese skole is die prestasie van drie rak'ahs as die beste opsie erken. Die volgorde, volgens hulle weergawe, moet dieselfde wees as die van die aandgebede - maghribs. Daar is 'n uitsondering hier - in elke rak'ah lees hulle die Koranese sura. In die derde lees hulle dua-kunut. As bewys van die wettigheid van hierdie weergawe noem haar ondersteuners 'n hadith van Aisha - 'Die profeet het 'n vitra van 3 rak'ahs gemaak en gesê net 'n groet aan die einde van die gebed.'

In die tweede metode, wat toegelaat word in die Shafi'i en Hanbali madhhab, word die Vitr namaz ook met drie rakahats uitgevoer. Die verskil hier is egter dat wanneer u die tweede rak'ah lees, hulle nie sit nie. Die gelowige staan ​​onmiddellik op om “Fatih” te lees - dit is 'n addisionele sura. Dan word takbir uitgevoer, uitgespreek dua-kunut. Verder eindig die gebed op die gewone manier. 'N Bewys van die geldigheid van hierdie metode word in die Salige Sunnah gegee. An-Nasai en Hakim gee 'n Hadith, wat daarop dui dat die Boodskapper van Allah die gebed uitvoer, nie tussen die tweede en derde rak'ah nie.

In die Malikiet-madhhab is 'n ander manier om Vitra-gebed te lees baie gewild. Sy verteenwoordigers het die gebed in die helfte verdeel. In die eerste plek maak hulle twee rak'ahs en spreek 'n groet uit - aan salam. Dan stop hulle vir 'n kort tydjie, en dan lees hulle nog 'n wasbeer. Terselfdertyd verwys hulle na die hadith van Ibn Umar - dit dui aan hoe die profeet Mohammed die gebed van Vitra in die helfte verdeel - hy lees twee rak'ahs met 'n groet en een rak'ah ook.

Boonop maak 'n aantal Moslems meer as drie rak'ah's per dag. Daar kan vyf, en sewe, en almal elf wees. So 'n prosedure word toegelaat in die Madahhabs van Shafiït en Hanbali. Boonop is dit in hierdie teologiese skole toegelaat om Vitra-gebed in een rak'ah uit te voer. Die bevestiging van die geldigheid van hierdie weergawe is vervat in die Sunnah van die finale boodskapper van Allah Al-Bukhari. Daar is 'n hadith waarin die profeet Mohammed aandui dat as die dagbreek baie gou aanbreek, dit toelaatbaar is om die gebed Vitra in een rak'ah te lees.

Dus word al die genoemde variëteite van Vitr-gebed deur Moslems beoefen, en elkeen het die bestaansreg.

Pin
Send
Share
Send
Send